News: VI Europejski Tydzieñ Sportu rocz.2004 £om¿a 22-24.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 20:12:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Europejski Tydzieñ Sportu rocz.2004 £om¿a 22-24.V.2015
Turnieje Podsumowanie
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU
1. AZS PWSZ SKIERNIEWICE (trener: MATEUSZ WIERCIOCH)
2. UKS „DZIEWI¡TKA” £OM¯A  (trener: ANDRZEJ WOJTKOWSKI)
3. UKS „TRÓJKA” DZIA£DOWO  (trener: PAWE£ SZCZUREWSKI)
4. UKS „TRÓJKA” ¯YRARDÓW  (trener: S£AWOMIR JAKUBIAK)
5. AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN  (trener: RAFA£ KACPRZYK)
6.  TSK „RO¦” PISZ  (trener: MARIUSZ GÓRSKI)
7. UKS „TRÓJKA” NIDZICA  (trener: JAROS£AW KOSOBUCKI)
8. PKK 99 PABIANICE  (trener: ADAM JURGA)

I PI¡TKA TURNIEJU:

ZARÊBA MATEUSZ     AZS PWSZ SKIERNIEWICE
SZABLANOWSKI ADAM    UKS „Dziewi±tka” £OM¯A
JACKOWSKI KACPER    UKS „Trójka” DZIA£DOWO
JA£ACHEWICZ KRZYSZTOF  UKS „Trójka” ¯YRARDÓW
MIROWSKI KACPER    Akademia Koszykówki  OLSZTYN

NAJLEPSI W DRU¯YNACH:
JÊCH ALEKSANDER   PKK 99 PABIANICE
GRZEBSKI MICHA£  UKS „Trójka” NIDZICA
KOPYCIÑSKI JAKUB  UKS „Trójka” DZIA£DOWO
GUZIK PAWE£   TSK „Ro¶” PISZ
WEREMIEJUK  JAKUB  AZS PWSZ SKIERNIEWICE
KACZANOWSKI PIOTR  UKS „Trójka” ¯YRARDÓW
£UCZYÑSKI  IWO   Akademia Koszykówki OLSZTYN
ANUSEWICZ ADAM UKS „Dziewi±tka” £OM¯A

MVP TURNIEJU: DOMANOWSKI JAKUB  AZS PWSZ SKIERNIEWICE
OBROÑCA TURNIEJU: FILIPKOWSKI ADAM  UKS „Dziewi±tka” £OM¯A
ROZGRYWAJ¡CY TURNIEJU: PROKOPOWICZ SZYMON   UKS „Trójka” DZIA£DOWO
STRZELEC TURNIEJU: G¡SIÑSKI ERYK UKS „Trójka” ¯YRARDÓW    91

KONKURSY:

Dru¿ynowy konkurs rzutów wolnych:

1. PKK 99 PABIANICE                          31 PKT
2. UKS :Trójka” ¯YRARDÓW            31 PKT
3. UKS „Trójka” NIDZICA                26 PKT
3. Akademia Koszykówki OLSZTYN    26 PKT
5. UKS „Trojka” DZIA£DOWO            21 PKT   
6. AZS PWSZ SKIERNIEWICE            20 PKT
7. TSK „Ro¶” PISZ                          18 PKT
8. UKS „Dziewi±tka” £OM¯A              12 PKT

Indywidualny konkurs rzutów wolnych:

WIERZCHOWSKI WOJTEK  PKK 99 PABIANICE

Indywidualny konkurs rzutów z piêciu  pozycji :

PROKOPOWICZ SZYMON  UKS „Trójka” DZIA£DOWO


UKS „Dziewi±tka” £om¿a  UKS „Trójka” Nidzica    28:27
Akademia Koszykówki Olsztyn    UKS „Trójka” ¯yrardów    29:34
UKS „Trójka” Dzia³dowo    UKS „Dziewi±tka” £om¿a        34:21
PKK 99 Pabianice    AZS PWSZ Skierniewice    18:36
UKS „Trójka” ¯yrardów    UKS „Trójka” Nidzica    37:13
AZS PWSZ Skierniewice    UKS „Trójka” Dzia³dowo    45:25
Akademia Koszykówki Olsztyn    TSK „Ro¶” Pisz    27:21
TSK „Ro¶” Pisz    PKK 99 Pabianice    26:35
AZS PWSZ Skierniewice    UKS „Trójka” ¯yrardów    32:23
UKS „Trójka” Dzia³dowo    UKS „Trójka” Nidzica    47:11
UKS „Dziewi±tka” £om¿a    TSK „Ro¶” Pisz    33:16
PKK 99 Pabianice    Akademia Koszykówki Olsztyn    15:35
TSK „Ro¶” Pisz    UKS „Trójka” Dzia³dowo    8:47
UKS „Trójka” Nidzica    PKK 99 Pabianice    26:20
UKS „Trójka” ¯yrardów     UKS „Dziewi±tka” £om¿a   13:21
Akademia Koszykówki Olsztyn    AZS PWSZ Skierniewice    22:32
TSK „Ro¶” Pisz    UKS „Trójka” ¯yrardów    28:23
UKS „Dziewi±tka” £om¿a  PKK 99 Pabianice  29:26
AZS PWSZ Skierniewice    UKS „Trójka” Nidzica    34:15
Akademia Koszykówki Olsztyn    UKS „Trójka” Dzia³dowo 20:47
UKS „Trójka” Dzia³dowo    PKK 99 Pabianice    37:29
UKS „Trójka” Nidzica    Akademia Koszykówki Olsztyn  25:28
AZS PWSZ Skierniewice    UKS „Dziewi±tka” £om¿a    25:36
PKK 99 Pabianice    UKS „Trójka” ¯yrardów    13:31
TSK „Ro¶” Pisz    UKS „Trójka” Nidzica    36:20
Akademia Koszykówki Olsztyn    UKS „Dziewi±tka” £om¿a   32:24
UKS „Trójka” Dzia³dowo    UKS „Trójka” ¯yrardów    26:37
AZS PWSZ Skierniewice    TSK „Ro¶” Pisz    30:31

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MS
MS
Lubelskie
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi