News: I Puchar Wiosny dz. i ch³ rocz.2001 Dzia³dowo 10-12.IV.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:13:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Puchar Wiosny dz. i ch³ rocz.2001 Dzia³dowo 10-12.IV.2015
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 10-12 kwietnia 2015 w Hali Widowiskowo - Sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy Gimnazjum Nr 2 z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Dzia³dowie odbywa³ siê I Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcz±t i ch³opców rocznika 2001 o PUCHAR WIOSNY Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. W turnieju uczestniczy³o 12 zespo³ów – po 6 w kategorii dziewcz±t i ch³opców z Warszawy,
Bydgoszczy, Nidzicy, Mr±gowa, Piaseczna, Che³mna i Dzia³dowa.

Bardzo dobrze zaprezentowali siê gospodarze , którzy w obu kategoriach zmie¶cili siê na podium. Koszykarki „Dwójki” Dzia³dowo podopieczne trenera Kamila Chrzanowskiego zajê³y III miejsce ulegaj±c tylko ekipom Warszawy i Piaseczna, ch³opcy za¶ podopieczni Zdzis³awa Zió³kowskiego wywalczyli II miejsce ulegaj±c tylko niepokonanej Warszawie 30:37. W obu kategoriach zwyciêstwo przypad³o silnej ekipie LA BASKET Warszawa. Poziom turnieju zarówno pod wzglêdem sportowym jak i organizacyjnym na wysokim poziomie dziêki zaanga¿owaniu w³adz samorz±dowych wojewódzkich, miasta i powiatu dzia³dowskiego, Polskiego Zwi±zku Koszykówki , Dyrekcji Gimnazjum Nr 2, w³adzom klubu UKS „Dwójka” Dzia³dowo i obu trenerów graj±cych dru¿yn „Dwójki” oraz dzia³dowskim sponsorom.

FOTO GALERIA DZIA£DOWO WM

Wyniki spotkañ:


 1. DZ - DZIA£DOWO – GIM 1 Dzia³dowo 44 : 36
2. CH - DZIA£DOWO – NIDZICA 41 : 29
3. DZ - NIDZICA – WARSZAWA 35 ; 42
4. CH - WARSZAWA 1 – WARSZAWA 2 82 : 20
5. DZ - PIASECZNO – BYDGOSZCZ 29 : 15
6. CH - MR¡GOWO – DZIA£DOWO 35 : 54
7. DZ - NIDZICA – GIM 1 Dzia³dowo 34 : 46
8. CH - WARSZAWA 1 – NIDZICA 49 : 26
9. DZ - PIASECZNO – DZIA£DOWO 41 : 34
10. CH - MR¡GOWO – CHE£MNO 56 : 42
11. DZ - BYDGOSZCZ – WARSZAWA 24 : 63
12. CH - CHE£MNO – WARSZAWA 2 44 : 58
13. DZ - NIDZICA – PIASECZNO 20 : 35
14. CH - NIDZICA – WARSZAWA 2 64 : 23
15. DZ - GIM 1 Dzia³dowo -WARSZAWA 18 : 49
16. CH - WARSZAWA 1 – MR¡GOWO 65 : 24
17. DZ - DZIA£DOWO – BYDGOSZCZ 36 : 27
18. CH - DZIA£DOWO – CHE£MNO 73 : 36
19. DZ - PIASECZNO – GIM 1 Dzia³dowo 24 : 23
20. CH - WARSZAWA 2 – MR¡GOWO 31 : 57
21. DZ - DZIA£DOWO– WARSZAWA 26 : 43
22. CH - NIDZICA – CHE£MNO 43 : 37
23. 19.30 - BYDGOSZCZ – NIDZICA 48 : 31
24. 20.45 - DZIA£DOWO – WARSZAWA 1 30 : 37
25. CH - MR¡GOWO – NIDZICA 45:56
26. DZ GIM 1 Dzia³dowo -BYDGOSZCZ 20:35
27. CH - CHE£MNO – WARSZAWA 1 35:67
28. DZ - WARSZAWA – PIASECZNO 23:13
29. CH - DZIA£DOWO – WARSZAWA 2 54:19
30. DZ - DZIA£DOWO – NIDZICA 55:35


 Klasyfikacja koñcowa dziewcz±t:

1. La Basket Warszawa 5 5 0 10 220:116
2. MUKS Piaseczno 5 4 1 9 142:116
3. UKS Dwójka Dzia³dowo 5 3 2 8 196:182
4. UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 5 2 3 7 149:179
5. Gimnazjum nr 1 Dzia³dowo 5 1 4 6 143:186
6. UKS Trójka Nidzica 5 0 5 5 155:226

Klasyfikacja koñcowa ch³opców:

1. La Basket Warszawa I 5 5 0 10 300:135
2. UKS Dwójka Dzia³dowo 5 4 1 9 252:156
3. UKS Trójka Nidzica 5 3 2 8 218:195
4. KS AS Mr±gowo 5 2 3 7 217:248
5. La Basket Warszawa II 5 1 4 6 151:301
6. MChKK Che³mno 5 0 5 5 194:297   All stars:
Dziewczêta:Maja Jasiñska (Warszaw), Urszula Ciechomska (Piaseczno), Zuzanna Kolk (UKS Dwójka Dzia³dowo), Anna Siewkowska (Bydgoszcz), Weronika ¯uralska (Gimnazjum nr 1),
Ch³opcy:Miko³aj Jaworski (Warszawa I), Julian Brzozowski (Dzia³dowo), Piotr Szulczak (Nidzica), Robert Fadda (Mr±gowo), Jakub Siedlikowski (Warszawa II),

Najlepsi zawodnicy w zespo³ach:
dziewczêta Emilia Ko¶la (Warszawa), Aleksandra Szewczyk (Piaseczno),Weronika Komoszyñska (Dwójka Dzia³dowo), Wiktoria Frydrych (Bydgoszcz), Matylda Marchlewska (Gimnazjum nr 1 Dzia³dowo), Laura Owsianka (Nidzica).
Ch³opcy:Eryk Sulima (Warszawa I), Jakub Ezman (Dzia³dowo), Mateusz Pokropiñski (Nidzica), Pawe³ Korotko (Mr±gowo), Aleksy Bia³ow±s (Warszawa), Jakub
Ma³kowski (Che³mno),

MVP:
Natalia Dominika
(La Basket Warszawa)
Krzysztof Cichocki
(Warszawa I)

Wyró¿nienia trenerów:


Banaszczyk Natalia
- La Basket Warszawa
Jêda Karolina - MUKS Piaseczno
Pruszkowska Dominika - UKS Dwójka Dzia³dowo
Kordowska Oliwia - UKS Dwójka Dzia³dowo
¦laska Barbara - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
Barwiñska Julia - Gimnazjum Nr 1 Dzia³dowo
Deptu³a Klaudia - UKS Trójka Nidzica

Zapa³a Kacper - La Basket Warszawa 1
Boñkowski Szymon -UKS Dwójka Dzia³dowo
Anczewski Hubert - UKS Dwójka Dzia³dowo
Karabin Karol - UKS Trójka Nidzica
Urbanowicz Adrian - KS As Mr±gowo
Drozd Kacper - La Basket Warszawa 2
Jagodziñski Miko³aj - MChKK Che³mno

Najm³odsi zawodnicy: Urszula Ciechomska (Piaseczno), Miko³aj Gryszówka (Che³mno),
           
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
AZS Koszalin
AZS Koszalin
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi