News: Streetball 2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:23:06
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Streetball 2015
Streetball
UWAGA: Od tego sezonu SKM podaje informacje tylko o Streetballach M³odzie¿owych


 XIX Turniej Koszykówki Ulicznej
W sobotê, 5 wrze¶nia na pszczyñskim rynku rozegrany zostanie Turniej Koszykówki Ulicznej Henryk Kania Cup 2015. Bêdzie to ju¿ dziewiêtnasta edycja turnieju.

•    kategoria  I    -  ch³opcy  rocznik  2004 i  m³odsi
•    kategoria  II   -  ch³opcy  rocznik  2002-2003 
•    kategoria  III  -  ch³opcy rocznik 1999-2001
•    kategoria IV   -  ch³opcy rocznik 1996-1998
•    kategoria  V   -  open  kobiet
•    kategoria VI  -  open mê¿czyzn


Konkurs rzutu z 12 metrów , konkurs dru¿ynowy-minutowy , konkursy rzutowe dla dzieci na ma³ym koszu. Doskona³e nagrody za min 11 tys z³otych w postaci sprzêtu i odzie¿y firmy spalding. Doskona³e wyroby firmy Henryk Kania S.A. za darmo ( 2 porcja za 2 z³ote ) pokazy streetball.pl, ...muzyka na ¿ywo , chearleederki z Pszczyny
Go¶æ specjalny - pierwszy Polak w NBA Cezary Trybañski - Legia Warszawa
SILESIA STREETBALL 2015


 Gdzie
Data
Nazwa
   
01
Rybnik 
1.05
XX Rynek Basket 
INFORMACJE
  
02
¦wiêtoch³owice
23.05
Sordrew Streetball
INFORMACJE
  
03
Katowice
30.05
Mini Grand Prix 1
INFORMACJE
  
04
Sosnowiec
30.05
Zag³êbie Challenge
INFORMACJE
  
05
Bytom
14.06
Bytom
INFORMACJE
  
06
Katowice
20.06
Mini Grand Prix 2
INFORMACJE
  
07
Gliwice
20.06
GTK Gliwice Streetball
INFORMACJE
  
08
Czerwionka-Leszczyny
4.07
Street Baske 3x3
INFORMACJE
  
09
Katowice
11.07
Wakacje na sportowo
INFORMACJE   
10
Racibórz
22.08
Brooklyn Cup
INFORMACJE
  
11
Katowice
29.08
Witaj Szko³o
INFORMACJE
FOTO
FILMIK
12
Pszczyna
5.09
Kania Cup
INFORMACJE
  


POLSKA STREETBALL

KADRY NARODOWE 3X3

MISTRZOSTWA EUROPY 3X3 U18 MIÑSK 2015

Szymon Ry¿ek - Pleszew  (Biofarm BJ Poznañ)
Rafa³ Komenda - E³k  (TKM W³oc³awek)
Bartosz Majewski - Elbl±g (Truso Elbl±g)
Patryk Wilk - Opole  (WKK Wroc³aw)

Litwa vs. Polska  15 : 11
Polska vs. Dania  19 : 16
Polska vs. Francja 
13 :14


wiêcej o ME 3X3


Mistrzostwa ¦wiata w koszykówce 3x3 U18, Debreczynie.
Czwórka zawodników Biofarmu Poznañ  reprezentowa³a Polskê na Mistrzostwach ¦wiata Emotikon smile

 Dawid Gruszczyñski '97
Miko³aj Kurpisz '98
Szymon Ry¿ek '97
Patryk Stankowski '97

3X3 KADRA Polski PZKosz

 Kadra Polski 3x3 U15 rocznik 2000 w sk³adzie

Karol Radoñ z ¯or
Filip Drozdowski z W³oc³awka
Grzegorz Kamiñski ze Starogardu Gdañskiego
Kacper Walciszewski z Przemy¶la,

z Rzymu wraca z  V miejscem

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Mariusz Kwieciñski
Mariusz Kwieciñski
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi