News: Orlik Basketmania 2015 FINA£ Radom 12-14.VI.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 11 2020 00:50:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Orlik Basketmania 2015 FINA£ Radom 12-14.VI.2015
Szkolne
 V Jubileuszowy Turniej Orlik Basketmania Radom 2015

Po raz pierwszy SKM by³ obecny na Finale Orlik Basketmani

bêd± fotki filmiki oraz podsumowanie

KATEGORIA SZKO£Y PODSTAWOWE

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA -
Ch³opcy SP rocz.2002 i m³.:


1 SP 15 ¯ORY - ¶l±skie

2 CHROMIK ¯ARY - lubuskie
3 DZIEWI¡TKA £OM¯A - podlaskie
4 TYTANI Z KU¬NI KOSZYKÓWKI - podkarpackie
5 SKÓ£ DZIA£DOWO - warmiñsko-mazurskie
6 TWARDE PIERNIKI TORUÑ - kujawsko-pomorskie
7 SP 23 WROC£AW - dolno¶l±skie
8 SP 25 GREEN KIELCE - ¶wiêtokrzyskie


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA -
Dziewczêta SP rocz.2002 i m³.:


1 TRÓJKA DZIA£DOWO - warmiñsko-mazurskie
2 SP 2 ROGO¬NO - wielkopolskie
3 ORLIK UJAZD - ³ódzkie
4 SP 35 SZCZECIN - zachodniopomorskie
5 SP 45 BIA£YSTOK - podlaskie
6 GOLD TEAM BRZEG - opolskie
7 PSP 2 BOCHNIA - ma³opolskie
8 ZPO Z£OTA 5 ALL STARS

BANA¦  Jakub  SP 

UKS Sokó³ Dzia³dowo
RAMOTOWSKI Jakub  SP 
UKS Dziewi±tka £om¿a
SKUBIÑSKI Rados³aw  SP 
UKS Chromik ¯ary
KOSIUK Wojciech GIM 
New York Heat Lublin
MACIEJAK Norbert GIM 
UKS Chromik ¯ary MVP: ORLIK BASKETMANIA:

Kategoria SP
SOBOTKA Roksana   DZ 
UKS Trójka Dzia³dowo
SEKU£A Daniel  CH£
SP 15 ¯ory

Kategoria Gimnazja
WOJTALA Aleksandra  DZ  
Gim 24 Sosnowiec
STRZELEC Hubert  CH£
GIM  Pioruny Radom


 NAJSYMAPTYCZNIEJSZA ZAWODNICZKA

OLSZEWSKA Weronika  DZ GIM   Wilczyce Szczecin  
NAJSYMPATYCZNIEJSZY ZAWODNIK
SUPCZIÑSKI Igor   CH£ SP  Twarde Pierniki Toru

FAIR PLAY
SZYMONIAK Barbara  DZ SP  SP 35 Szczecin
KRUCZKIEWICZ Wojciech  CH£ SP  UKS Chromik ¯ary
MADEJ Beata  DZ GIM  PG 1 Prudnik 
MILUN Maciej  CH£ GIM  UKS Olimp Kêtrzyn


 KONKURS PRECYZYJNY RZUT

STOKOWSKA  Wiktoria  DZ SP    SP 45 Bia³ystok
OMANIÆ Faris  CH SP   Twarde Pierniki Toru
POPIÓ£ Natalia  DZ GIM  Gim nr 9 Nowy S±cz
MILUN Maciej  CH GIM  UKS Olimp Kêtrzyn

KATEGORIA SZKO£Y PODSTAWOWE

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA -
Ch³opcy GIMNAZJA rocznik 2000/2001

1 PIORUNY RADOM - mazowieckie
2 NEW YORK HEAT LUBLIN - lubelskie
3 CHROMIK ¯ARY - lubuskie
4 GIM 10 TORUÑ - kujawsko-pomorskie
5 PRAWDZIWI ALBAÑCZYCY - podkarpackie
6 UKS 2 ¯ORY - ¶l±skie
7 PG 11 GÓRNIK WA£BRZYCH - dolno¶l±skie
8 OLIMP KÊTRZYN - warmiñsko-mazurskie


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA -
Dziewczêta GIMNAZJA rocznik 2000/2001


1 GIM 24 SOSNOWIEC - ¶l±skie
2 GIM 9 NOWY S¡CZ - ma³opolskie
3 GIM 2 DZIA£DOWO - warmiñsko-mazurskie
4 GIM 10 TORUÑ - kujawsko-pomorskie
5 WILCZYCE SZCZECIN - zachodniopomorskie
6 PG 1 PRUDNIK - opolskie
7 PI¡TKA LUBLIN - lubelskie
8 ZPO Z£OTA - ¶wiêtokrzyskie


 5 ALL STARS

STOKOWSKA Wiktoria  DZ
SP  SP 45 Bia³ystok
KO£ODZIEJCZAK Natalia   DZ
SP  SP2 Rogo¼no
OZGA Wiktoria  DZ SP 
UKS Orlik Ujazd
POPIÓ£ Natalia  DZ GIM 
Gim nr 9 Nowy S±cz 
GORZKIEWICZ Aleksandra  DZ
GIM  Gim 2 Dzia³dowo


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI     (co dwie godziny jeden filmik)

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA ORLIK BASKETMANI


Komentarze
skubi180 dnia czerwiec 13 2015 00:13:49
witam, u mnie w New York dopiero 18:00 i tak po pracy zerkam na orlikbaskemania.pl stronê i nic nie mogê siê dowiedzieæ ,,,,tzn,,,kto,gdzie ,kiedy, dlaczego nie ma podawanych wyników na ¿ywo,,,? dlaczego ludzie bior± kasê a nie potrafi± pu¶ciæ wyniku ,,,przykre ,,,no i dlaczego sêdziowie nie daj± sobie szansy na awans w dalszej drodze kariery,,,,pozdrawiam i Zibi pomagaj my w Stanach te¿ ¶ledzimy te mecze,,,,,,relacja
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rybnik II - Pogoñ Ruda ¦l...
Rybnik II - Pogoñ Ruda ¦l...
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi