News: U18 MP Juniorzy rocz.1997/98 Fina³ - Radom 6-10.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:23:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U18 MP Juniorzy rocz.1997/98 Fina³ - Radom 6-10.V.2015
U-18 Juniorzy
 MVP:
Maciej Bender - WKK Wroc³aw
Najlepszy Zbieraj±cy:
Maciej Bender - WKK Wroc³aw

 Najlepszy Asystuj±cy:
Micha³ Kierlewicz
- Polonia Warszawa

 Najlepszy Strzelec:
Wiktor Sewio³ - WKK Wroc³aw ALL STARS
Patryk Stankowski (Biofarm BJ Poznañ)
Hubert Stopierzyñski (Rosa Radom)
Dawid Gruszczyñski (Biofarm BJ Poznañ)
Jakub Mijakowski (Polonia Warszwa)
Szymon Kiwilsza (WKK Wroc³aw)

10.V 11:00 mecz o 3. miejsce
Polonia Warszawa - Rosa Sport Radom 67 : 60 STATYSTYKI  MVP: Jakub Mijakowski
10.V 13:15 mecz o 1. miejsce
WKK Wroc³aw - Biofarm BJ Poznañ  64 : 47 STATYSTYKI   MVP: Dominik Rutkowski

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 WKK Wroc³aw
2 Biofarm Basket Junior Poznañ
3 Polonia Warszawa
4 Rosa Sport Radom
5 Trefl Sopot
6 Wis³a Kraków
7 ¦l±sk Wroc³aw
8 Górnik Wa³brzych

Wyró¿nienie trenera:
Miko³aj Kurpisz - Biofarm BJ Poznañ
Piotr ¦cibisz - WKK Wroc³aw
Kacper Bejnar - Rosa Radom
Marcin Wiszomirski - PoloniaWarszawa

1. pó³fina³ Polonia Warszawa - WKK Wroc³aw  49 : 78 STATYSTYKI   MVP: Piotr ¦cibisz
2. pó³fina³ Rosa Radom - Biofarm BJ Poznañ  63 : 86  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Kurpisz
mecz o 7. miejsce
: ¦l±sk Wroc³aw -  Górnik Wa³brzych   73 : 59  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Jod³owski
mecz o 5. miejsce:
  Wis³a Kraków  - Trefl Sopot  65 : 80  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Kolenda

CIEKAWOSTKI TURNIEJOWE:

Wszystkie dru¿yny  zrezygnowa³y z zakwaterowania wskazanego przez organizatora turnieju. Z czym¶ takim nie spotkali¶my siê na Fina³ach. W czasie otwarcia odegrano hymn narodowy.
Najlepszy wsad Fina³ow : Poster Dunk -  Wiktor Sewio³ w meczu z Ros± Radom
Najlepszy rzut: Jan Rerak Bazer Bitter z 23 metrów
Na trybunach sporo kibiców z Wroc³awia, Pomorza, Warszawy, Wa³brzycha, Krakowa i Wielkopolski , a w¶ród nich trener Kadry Polski Mike Taylor, scaut NBA Rafa³ Juæ oraz przedstawiciele  PZKosz Adam Romañski, Miros³aw Noculak i Zdzis³aw Kasyk
Trenerzy :  Wojciech Rogowski,Arkadiusz Mi³oszewski, Marcin Lichtañski, Jerzy Szampelan, Przemys³aw  Szurek, Marek Popio³ek, Cezary Kurzawski
Dzia³acze: Walter JeklinEugieniusz Kijewski, Przemys³aw Koelner
Zawodnicy: Jeszke, Szchenk, Szymkiewicz, Stopierzyñski

Sêdziowie:
¦l±skie 2, Wielkopolskie 1, Podkarpackie 1, £ódzkie 1, Mazowieckie 1, Ma³opolskie 1
Komisarz:
Podlaskie, Mazowieckie

FILMIKI ZIBI
(ma³o kto wie ¿e SKM przeprowadzi³ wywiady z wszystkimi trenerami Fina³ów MP i trenerem Kadry Narodowej. Jak to kto¶ kiedy¶ napisa³ ,,kultowe filmiki zibiego,,  pokazuj± Fina³ z innej strony. Wszystkie filmiki wgraj± siê do wtorku

FOTO ZIBI
 
FOTO JÊDRZEJEWSKI WKK
 
GRUPA  ,,A,,


Polonia Warszawa - Trefl Sopot  70 : 74 STATYSTYKI   MVP: Patryk Jankowski
Biofarm BJ Poznañ - ¦l±sk Wroc³aw  78 : 59 STATYSTYKI   MVP: Dawid Gruszczyñski
¦l±sk Wroc³aw  - Polonia Warszawa   61 : 77  STATYSTYKI   MVP: Jakub Mijakowski
Trefl Sopot  - Biofarm BJ Poznañ  39 : 71 STATYSTYKI   MVP: Patryk Stankowski
Biofarm BJ Poznañ - Polonia Warszawa  78 : 56  STATYSTYKI MVP: Szymon Ry¿ek
Trefl Sopot  - ¦l±sk Wroc³aw 66 : 73  STATYSTYKI  MVP: Jakub Musia³

  
 PKT.

1

 Biofarm BJ
Poznan


Mistrz
STREFY
wIE
Zachodniopm.
6
1997: Dawid Gruszczyñski, Mateusz Madanowski
Szymon Ry¿ek, Micha³ Skrzypek, Patryk Stankowski
1998: Jaros³aw Kraszkiewicz, Miko³aj Kurpisz, Grzegorz Lichtañski
Witold Nowak, Micha³ Rybakowski, Marcin Tomaszewski,
Maciej Waraczyñski

Trenerzy: Bartosz Sikorski, Andrzej ¦niadek
2    Polonia
Warszawa


Wicemistrz
STREFY
Mazowieckie
Podlaskie
 4 1997: Oskar Blaszkiewicz, Dawid Bogusz, Micha³ Kierlewicz
Sebastian Powier¿a, Mateusz Rogucki
1998: Piotr Aderek, Micha³ Samsonowicz
Maciej Seger, Artur Szóstakowski, Jan Szymañski,
Marcin Wiszomirski
1999: Artur Skowroñski,

Trenerzy: £ukasz £oboda, Andrzej Kierlewicz
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3
  Trefl
Sopot


Mistrz
Strefy
Pomorskie
War-Maz
4
1997: Damian Ciesielski, Piotr Góra, Kacper Grzesiowski
Micha³ Kolenda, Damian Szczepanik
1998: Szymon Daszke, Tomasz Dylicki, Ignacy Grochowski
Patryk Jankowski, Jakub Putra, Jakub Zaszewski
1999: £ukasz Kolenda

Trenerzy: Mateusz Bieszke, Pawe³ Blechacz
4
  ¦l±sk
Wroc³aw


Wicemistrz
STREFY
Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
1997: Mateusz Fidura
1998: Mateusz Bortliczek, Sebastian Bo¿enko
Micha³ Jod³owski, Jakub Krzyczmonik
Kacper Kurkowiak, £ukasz £aszczuk, Szymon Mielniczuk
Jakub Musia³, Damian Ostrowski, Micha³ Sasik, Tomasz ¯ele¼niak


Trener: Jacek Kolis

GRUPA ,,B,,

Wis³a Kraków  - Rosa-Sport Radom  61 : 102  STATYSTYKI  MVP: Kacper Bejnar
Górnik Wa³brzych - WKK Wroc³aw  31 : 93 STATYSTYKI  MVP: Wiktor Sewio³
WKK Wroc³aw - Wis³a Karków  111 : 42 STATYSTYKI   MVP: Maciej Bender
Rosa-Sport Radom - Górnik Wa³brzych  71 : 63  STATYSTYKI   MVP: Mateusz Druszcz
Rosa-Sport Radom - WKK Wroc³aw  58 : 71  STATYSTYKI  MVP: Jakub Kobel
Górnik Wa³brzych- Wis³a Kraków  50 : 95 STATYSTYKI  MVP: Jan Rerak

  
PKT.

1
 WKK
Wroc³aw

Mistrz
STREFY
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
1997: Szymon Kiwilsza, Micha³ Kapa, Karol Krucza³a,
Wiktor Sewio³, Piotr ¦cibisz, Patryk Wilk, Maciej Bender
1998: Kamil Fiedukiewicz, Maciej Jaremkiewicz,
Micha³ Jêdrzejewski, Jakub Kobel ,Jakub Wnorowski
Dominik Rutkowski

Trenerzy: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
2
  Rosa
Radom


Mistrz
STREFY
Mazowieckie
Podlaskie
5
1997: Kacper Bejnar, Jan Chru¶ciel, Mateusz Druszcz
Mateusz Gawlina, Kacper Kaczmarczyk, Wojciech Kowalski
Damian Orêbski, Artur Pabianek, Mateusz Pluta, Patryk Wydra
Hubert Stopierzyñski ,Szymon Walczak, Wojciech W±troba

Trenerzy: Dawid Mazur, Przemys³aw Kogut
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
3

 Wis³a
Kraków

Mistrz
STREFY
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
4
1997: Dawid Cepuchowicz, Maciej Gêbala
Kacper Majka, Jakub Miszkurka, Jakub Natkaniec
Jan Nowacki, Marcin Rachelski, Jan Rerak
1999: Micha³ Chrabota, Maksymilian Jakubek
Mateusz Nowacki, Patryk Pacho³ek, Alexander Rumian

Trener: Piotr Piecuch
4   Górnik
Wa³brzych

Wicemistrz
STREFY
Dolno¶l±skie
Lubuskie
3
1997: Maciej Krzymiñski, £ukasz Ko³aczyñski, Durski Damian,
Dargacz Dominik, Kaczuga Micha³,  Jeziorowski
Marcin Sumiñski Jakub, Smoleñ Pawe³ 
1998: Szmidt Bart³omiej, Grabka Jakub,         

Trenerzy: Domoradzki Pawe³as,  Borzemski Micha³
 M...U14........................
MP..U16.........................
MP..U18
 Rok
Mistrz...U18...
Rocznik
 
1WKK Wroc³aw
Polonia Warszawa
 ?XX
2014
 ?
1997/98
Radom
2Polonia Warszawa
UKS 7 Trefl Sopot
 ?XX
2014
Trefl Sopot1996/97
Wroc³aw
3Pyra Poznan
Basket Team Opalenica
 ?XX
2013
GTK Gdynia
1995/94
Poznañ
4Górnik Wa³brzych
Smyk Prudnik
 ?XX
2012
GTK Gdynia
1994/93
S³upsk
5Jagielonka Warszawa
WKK Wroc³aw
 ?XX
2011
WKK Wroc³aw
1993/93
Toruñ
6Basket Team Opalenica
TKM W³oc³awek
 ?XX
2010
Czarni S³upsk
1992/91
 
7MKKS Rybnik
Pyra Poznañ
 ?XX
2009
 1991/90
 
8
TKM W³clawek
Gim 92 Ursynów warszawa
 ?XX
2008
Trefl Sopot
1990/91
Katowice

RADOM: Hala ZSB   CZYTAJ ZAPOWIEDZI FINA£ÓW


Komentarze
WOJO dnia maj 05 2015 12:22:21
MO¯E JAKIE¦ TYPY?
WOJO dnia maj 05 2015 12:23:17
I GR.TREFL,WKS
II GR.WKK,ROSA
Pawcio dnia maj 05 2015 13:19:28
Gr 1 Poznañ Polonia
Gr 2 WKK Rosa
Filip70121 dnia maj 05 2015 15:48:52
Moje typy w fazie grupowej to :
Grupa I 1.Trefl Sopot , 2.Polonia Warszawa
Grupa II 1.Wkk Wroc³aw , 2.Rosa Radomsmileysmiley
luck777 dnia maj 05 2015 16:33:19
gr I Poznañ, WKS
gr II WKK. Wis³a
WestPoint dnia maj 05 2015 18:20:56
Grupa 1 Polonia Wwa i Trefl
Grupa 2 WKK i Rosa
Maciej dnia maj 06 2015 01:03:04
A co te¿ wytypujê smiley
Grupa I: Biofarm Basket Junior Poznañ, Trefl Sopot SA
Grupa II: WKK Wroc³aw, Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wa³brzych

Pójdê te¿ dalej:
O 3 miejsce:
Trefl Sopot SA vs Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wa³brzych
Fina³:
WKK Wroc³aw vs Biofarm Basket Junior Poznañ

1. WKK Wroc³aw
2. Biofarm Basket Junior Poznañ
3. Trefl Sopot SA
4. Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wa³brzych
Alexander dnia maj 06 2015 10:39:44
Bardzo chcia³bym siê skupiæ wy³±cznie na sportowych aspektach turnieju, ale jednak zapytam o sprawê organizacyjn±. S±dzicie ¿e który¶ z dzia³aczy PZKOSZ zainteresowa³ siê warunkami w jakich mieszkaj± uczestnicy, albo skosztowa³ jedzenia jakim s± karmieni? To jest FINA£ a przed ch³opakami kilka wyczerpuj±cych spotkañ. Jeste¶cie pewni ¿e to s± warunki na odpowiednim poziomie?
Dariog66 dnia maj 06 2015 19:48:49
Nasuwa siê jedno pytanie. Panowie z Wa³brzycha warto by³o dra¿niæ lwa w lidze? trochê pokory wam si przyda .
Arkan dnia maj 06 2015 20:52:17
Alexander, niestety to jest Radom.Regu³± tu jest u³atwianie swoim a utrudnianie innym. Poziom organizacji imprezy jest ¿enuj±cy. O zakwaterowaniu ju¿ napisa³e¶. O jedzeniu równie¿. Na szczê¶cie, z tego co wiem, czê¶æ trenerów postanowi³a nie ryzykowaæ zdrowiem ch³opców i zmieni³a na w³asn± rêkê lokum. Nie wspomnê o tym, ¿e dru¿yny na mecz otwarcia nie zosta³y wpuszczone na halê, bo pani dyrektor powiedzia³a ¿e bêdzie to przeszkadzaæ w maturach pisanych w budynku szko³y (poczekali sobie godzinê).Pominê taki drobiazg jak brak ci¶nienie wody w prysznicach po meczu. Nie ma w tym nic dziwnego, ¿e m³odziak z mopem pojawi³ siê dopiero na meczu Rosy (wcze¶niej zawodnicy rozcierali plamy butami). To wszystko nic. Pierwszy raz w ¿yciu by³em na imprezie, gdzie dru¿yny zosta³y ustawione na ceremonii otwarcia TY£EM DO PUBLICZNO¦CI!!!!! ¦piewali¶my hymn na baczno¶æ patrz±c w d.....y zawodników, którzy stali przodem do sponsora Rosy!!! Welcome to Radom!!!
Je¶li jest tu kto¶ z Pzkosz, to mam pytanie. JAK WAM NIE WSTYD!!!?
Pawcio dnia maj 06 2015 23:12:52
No i po 1 dniu, poza pierwszym meczem reszta posz³a wg oczekiwañ , Polonia mog³a wygrac, ale po raz kolejny zadzia³a³a zasada "Nigdy nie lekcewa¿ serca mistrza"ci ch³opcy po prostu wiedza jak siê wygrywa .
Na papierze zespól Polonii wydawa³ mi siê odrobine silniejszy jednak zagra³y te ma³e rzeczy i Trefl rozstrzygn±³ mecz na swoj± korzy¶æ .
Polonia je¶li chce mieæ szansê na medale musi wygraæ pozosta³e mecze, a nie jest to niemo¿liwe.Mecz BBJP bez historii.

W 2 gr tak jak mówi³em Wa³brzych zderzy³ siê ze ¶cian±smiley , Rosa przejecha³a siê po Wi¶le .
Jutro mecz o 1 mce w gr 1 , zobaczymy jak BBJP poradzi sobie z mocniejszym przeciwnikiem. W gr 2 oba mecze to raczej formalno¶æ.Czy Wa³brzych jest w stanie zagrozic gospodarzom ..nie sadzê za ma³o atutów.
WKK nie powinno mieæ zbyt wielu k³opotów z Wis³±.
Maciej dnia maj 06 2015 23:43:03
Pan Robert (Arkan) ma du¿o racji jednak...
Nie wspomnê o tym, ¿e dru¿yny na mecz otwarcia nie zosta³y wpuszczone na halê, bo pani dyrektor powiedzia³a ¿e bêdzie to przeszkadzaæ w maturach pisanych w budynku szko³y (poczekali sobie godzinê)

Komisarz na odprawie poinformowa³, ¿e ze wzglêdu na matury pierwszy mecz bêdzie opó¼niony ok. 30 minut. Zawodnicy mogli rozgrzewaæ siê wcze¶niej w hali jednak bez pi³ek. Punktualnie o 11:00 dos³ownie zapali³o siê ¶wiat³o i dru¿yny rozpoczê³y normaln± rozgrzewkê.
Co do noclegów to chyba wszystkie dru¿yny zrezygnowa³y z proponowanego przez Organizatora Internatu przy ul. Kolejowej (w ogóle mnie to nie dziwi).
Osobi¶cie by³em zwolennikiem fina³ów we Wroc³awiu lub Wa³brzychu, ale jak siê nie ma co siê lubi...
Najwa¿niejsze, ¿e hala idealnie nadaje siê do tego typu imprez i s± relacje LIVE.
Niech wygra najlepszy!

PS.
Pozytywne zaskoczenie pierwszego dnia MP U18:
Na trybunach pojawi³ siê dzi¶ m.in. trener kadry Mike Taylor i Rafa³ Juæ smiley

Pzdr
Arkan dnia maj 07 2015 00:00:17
Maciej, rozmawia³em dzi¶ rano z pracownikem szko³y o tej sytuacji. Pani Dyrektor dowiedzia³a siê od w³adz miasta, ¿e jest gospodarzem fina³ów wczoraj pó¼nym popo³udniem...smileysmileysmiley:-o ..Osoba z któr± rozmawia³em by³a zak³opotana ca³± sytuacj±, ale informacja przysz³a tak pó¼no, ¿e nie mogli ju¿ przenie¶æ matur do innych sal.....Co do reszty zgoda. Sala jest dobra na tego typu imprezy i dobrze siê tam gra i z niecierpliwo¶ci± czekam na jutrzejszy Trefl vs Poznañ i pi±tkowe WKK vs Rosa :-)
Alexander dnia maj 07 2015 09:37:07
Plus dla organizatorów za relacjê wideo (w dobrej jako¶ci), hala bez zarzutu. Tyle pozytywów. Reszta? Mo¿na napisaæ "nikt wam tyle nie da, co Radom obieca". Wa³brzych nie chcia³ spaæ w tym internacie nawet jednej nocy, reszta dru¿yn przenosi³a siê wczoraj - a chyba nie na tym powinni siê koncentrowaæ. Podobno wed³ug aplikacji mia³y byæ bilety na mecz TBL oraz wej¶ciówki na basen. Mia³y byæ.
¯eby siê nie rozpisywaæ - wiecie kto za kilka dni organizuje fina³y U16?
Radom serdecznie pozdrawia panów z PZKOSZ!
Arkan dnia maj 07 2015 18:01:06
Obieca³em sobie, ¿e nie bêdê komentowa³ meczy do momentu zakoñczenia turnieju, ale jedno muszê powiedzieæ. Poziom koszykarski tego turnieju to jaka¶ masakra! Dotychczas odby³ siê jeden mecz "na styku", a reszta to jaka¶ rze¼nia! Te mecze s± nieciekawe. Ja wiem, ze mamy swoje sympatie, i zawsze bêdziemy im kibicowaæ, ale na razie jest po prostu kompletnie bez emocji - prawie wszystkie mecze to rozwa³ka 30-40pkt...smiley
gryfta dnia maj 07 2015 20:53:57
Dzi¶ by³em na meczu Rosa - Górnik - komentarz jaki mi siê nasuwa to tylko jeden:
Rosa wygra³a tylko dziêki swoim sêdziom. Brawo za walkê zawodnikom Górnika. Jak to powiedzia³ dzi¶ na meczu jeden z kibiców, to takie ma³e sreberka, które trudno z³amaæ, ale dzi¶ Panowie Sêdziowie to zrobili.
Pawcio dnia maj 07 2015 21:11:00
2 dni fina³ow i dwa mecze na styku... +40 w po³owie meczu... na fina³ach, to siê nie powinno zdarzyæ.
Rosa wygra³a , ale tylko dziêki kilku g³upim zagraniom Górnika, trzeba umieæ siê zachowaæ gdy s± prowokacje , trzeba zachowaæ zimn± krew i graæ swoje .To w³asnie po taka naukê Rosa pojecha³a w marcu do Gdyni na fina³y U-20 .
Gryfita sêdziowie nie s± z Radomia.
PS.Te sreberka wczoraj dosta³y jedn± nauczkê dzi¶ drug±, jest szansa ¿e za rok w U-20 zbior± owoce tej nauki.
Maciej dnia maj 07 2015 21:58:36
!!! Zmiana terminarza jutrzejszych spotkañ MP U18 !!!

godz. 12:00 BBJP - Polonia Warszawa
godz. 14:15 Trefl Sopot - WKS ¦l±sk Wroc³aw
godz. 16:30 Rosa Radom - WKK Wroc³aw
godz. 18:45 Górnik Wa³brzych - Wis³a Kraków

Czy konieczna?
Pozostawiê to bez komentarza smiley
Pawcio dnia maj 07 2015 22:34:43
Maciej , mo¿e i nie konieczna ale ucinaj±ca dywagacje gdyby nagle Polonia wygra³a z BBJP i wtedy 3 zespo³y maj± po 2 zwyciêstwa , a ma³a tabelka promuje Poloniê kosztem Trefla z którym przegra³a.

Tak jest po prostu zdrowiej unikamy pokusy, choæ wiem ¿e tr Polonii nie kalkuluje w taki sposób reczê za niego smiley
madan dnia maj 07 2015 22:35:54
¯enuj±ce, ¿e nagle na wniosek trenera Trefla komisarz zmienia terminarz spotkañ, bo s± podejrzenia, ¿e Polonia z Basketem bêd± siê uk³adaæ.
Ludzie gdzie my ¿yjemy. Ju¿ na tym poziomie zak³adamy, ¿e kto¶ komu¶ odpu¶ci lub kogo¶ wpu¶ci.
Kto¶ ma w±tpliwo¶ci, ¿e Basket nie bêdzie walczy³ o zwyciêstwo. Co mia³o by daæ takie kombinowanie.
Id±c tropem teorii spiskowym zapytam: jak Basket przegra z Poloni± - to Trefl przegra ze ¦l±skiem ¿eby Basketowi zrobiæ na z³o¶æ i wpu¶ciæ ich z drugiego miejsca?

Takie typu my¶lenie (chyba z pi³ki no¿nej) jest po prostu ¿enuj±ce.
wos dnia maj 07 2015 22:51:08
Co do dzisiejszego meczu Rosy z Górnikiem by³o dok³adnie jak napisa³ Pawcio- ogranie, do¶wiadczenie. Nie sêdziowie- fakt, popsuli trochê widowisko, ale to nie by³a przyczyna minimalnej przegranej Wa³brzyszan. Górnik gra koszykówkê szybk±, opart± na grze 1na 1 i to zawsze bêdzie nios³o za sob± ryzyko wielu fauli. Po za tym brak wysokich graczy powoduje, ¿e pod koszem zawsze bêd± musieli ryzykowaæ grê faul. Ale ostatecznie tylko dwóch zawodników zesz³o za 5 fauli, w³a¶ciwie to jeden, drugi ju¿ na samym koñcu. Mam ogromny szacunek i sympatiê dla dru¿yny z Wa³brzycha i uwa¿am, ¿e graj± fajn± koszykówkê, tym bardziej, ¿e graj± ca³y czas jednym sk³adem, czyli swoimi wychowankami. Brawo Górnik i tak jak powiedzia³ Pawcio, z przegranych trzeba wyci±gaæ wnioski do dalszej jeszcze lepszej gry
Maciej dnia maj 07 2015 22:53:25
Pawcio ja to wszystko wiem, ale w 100% zgadzam siê z Madanem!

Równie¿ mogê rêczyæ za #BBJP
Takie my¶lenie obra¿a ten klub, trenerów i zawodników!

Moim zdaniem prawda jest taka, ¿e NIEPOTRZEBNIE namiesza³ @AdRomanski smiley

Zakoñczmy ju¿ t± dyskusjê i skupmy siê na sportowej rywalizacji FAIR PLAY.
Pawcio dnia maj 07 2015 23:04:40
Dostajê sygna³y ¿e mój wpis mo¿e byæ róznie interpretowany, mia³o byæ lekko z humorem, a mo¿e wyj¶æ ¿e co¶ komu¶ sugerujê.Broñ Bo¿e nie mia³em takiego zamiaru.

Jestem przekonany ¿e oba zespo³y zagraj± zgodnie z duchem sportu.

PS.Jutro zobaczymy mam nadziejê 2 dobre mecze o Polonia vs BBJP i Rosa vs WKK
Arkan dnia maj 07 2015 23:45:21
To co siê sta³o z harmonogramem jest chore. W obozie Polonii spowodowa³o to wybuch weso³o¶ci, bo jak niby mo¿na zareagowaæ na wytwory zmienionej chorobowo wyobra¼ni. Najbardziej jednak podoba³a mi siê reakcja ch³opców. Powiedzieli: "Super! Bêd± godzinê krócej odpoczywaæ, a ka¿da godzina na regeneracjê siê liczy" Nie wiem jak skoñczy siê jutrzejszy mecz, ale wiem od ch³opaków, ¿e bêdzie mecz o wszystko, niezale¿nie od rego co sobie roj± w chorych g³owach co poniektórzy.
gryfta dnia maj 08 2015 06:42:49
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e na tym poziomie nie powinno wcale siê mówiæ o sêdziach, o uk³adaniu siê,
poniewa¿ w naturze polaka tak jest - kombinuj polaku m³ody
to nie mamy czego szukaæ z rówie¶nikami z Francji czy Hiszpanii itp.

KOSZYKÓWKA MA SIÊ ROZWIJAÆ PANOWIE ZAWODNICY TRENERZY DZIA£ACZE!!!!!!
herring dnia maj 08 2015 09:15:09
By³em na meczu Rosy z Górnikiem i jestem zniesmaczony tym co pokazali sêdziowie. Nie chodzi nawet o ilo¶æ fauli pope³nionych przez Górnika, a o brak reakcji sêdziów na faule Rosy. Jest rzecz± niemo¿liwa, ¿eby przy tak wyrównanym i zaciêtym meczu jedna z dru¿yn (Rosa) nie mia³a ¿adnego przewinienia przez ok 18 minut - ca³a trzecia i prawie 8 minut czwartej kwarty. Dysproporcja jest ogromna. Faule 15 do 31, wykonywane rzuty wolne 36 do 10.
nusiek71 dnia maj 08 2015 10:51:08
W³a¶ciwie wszystko zosta³o ju¿ napisane. By³em z Górnikiem na wielu turniejach i sam te¿ uczestniczy³em w organizacjach turniejów - Powiem szczerze: potkniêcia przytrafiaj± siê ka¿demu (sami ich nie uniknêli¶my przy organizacji pó³fina³ów U14) ale zchrzaniæ organizacjê niemal od pocz±tku do koñca- z tym spotykam siê po raz pierwszy. Lokowanie zawodników w miejscu zapomnianym przez Boga, serwowanie im jedzenia które dawno zapomnia³o o swojej ¶wie¿o¶ci i jeszcze próba zarobienia na tym to skandal.tak czy inaczej wszyscy srewowali siê ucieczk± z tego po¿al siê Bo¿e internatu i i tak zap³acili kwotê porównywaln± z propozycj± np Wa³brzycha Czy kto¶ z PZKOSZ by³ zobaczyæ te warunki? Stawiam ¿e nie. Przek³adanie godzin pierwszych meczów. Mo¿e to nie jest jaki¶ wielki b³±d ale ¶wiadczy on o organizatorach (brak dopiêcia wszystkiego na ostatni guzik) Na temat samego rozpoczêcia turnieju (hymn, itd) - to zosta³o ju¿ opisane Je¶li chodzi o poziom sportowy- Mecz Górnika z Ros±: Rosa poprostu musia³a go wygraæ. W chwilach gdy Górnik odchodzi³ na ok +10 mecz zaczynali ustawiaæ sêdziowie W momencie gdy Rosa dochodzi³a gwizdanie fauli siê koñczy³o I znów zaczyna³o siê gdy Górnik obejmowa³ prowadzenie. W koñcówce Rosa mia³a dwa rzyty których nie wykorzysta³a I co zrobi³ sêdzia? Od razu po drugim rzucie odgwizda³ faul z kapelusza i da³ Rosie znowu dwa rzuty. Na sugestie trenerów ¿e zawodnik Górnika (Szmidt) jest ca³y czas niesportowo prowokowany , sêdzia odpowiada³ "tak tak spokojnie panowie" To by³a ca³a ich reakcja To ¿e Szmidt dosta³ "dyska" by³o wynikiem ich niepanowania nad tym co siê dzieje na boisku. Nie twierdzê ¿e dosta³ go niesprawiedliwie ale by³o to konsekwencj± nieudolno¶ci sêdziów i ich oczywistej stronniczo¶ci. Co do Stopierzyñskiego który zosta³ uderzony: Je¶li obra¿a siê zawodnika, wyzywa go i ubli¿a siê jego najbi¿szej rodzinie to trzeba siê liczyæ z tym ¿e nastêpnym razem kto¶ mo¿e go uderzyæ naprawdê mocno. Szkoda by³o by wstawiaæ sobie sztuczne zêby w tak m³odym wieku. Kto¶ wcze¶niej napisa³ ¿e Górnik musi wyci±gn±æ z tego meczu naukê. Jak± naukê? ¯e gospodarz musi wygraæ? ¯e mo¿na pozwoliæ na takie sêdziowanie? Nauka jest jedna PZKOSZ powinien organizowaæ przetarg na zdobywców medali mistrzostw Polski. Kto da wiêcej ten zostaje Mistrzem. Kto da mniej tem ma srebro, br±z itd. Wtedy Radom kupi³ by sobie medale i nie musia³ by robiæ takiej sêdziowskiej farsy. Nie musia³ by s³uchaæ i s³ów krytyki na temat organizacji. Poprostu wszystko by³o by uczciwie kupione.
Na koniec chcia³bym w tym miejscu przeprosiæ osobê (podobno by³ to prezes Rosy) która us³ysza³a ode mnie parê "ciep³ych s³ów" Akurat ten pan zas³u¿y³ sobie na nie najmniej a pechem by³o ¿e trafi³ akurat na chwilê mojej niedyspozycji. Nie mniej jednak nic nie t³umaczy mojego zachowania w stosunku do osoby która oddaje serce koszykówce. Dlatego z tego miejsca gor±co przepraszam Mam nadziejê ¿e bêdê móg³ zrobiæ to jeszcze osobi¶cie
J.S
luck777 dnia maj 08 2015 12:48:29
Dariog66-> jaki by³by wynik meczu gdyby Bender, Sewio³, Kiwlisza, Wilk grali w Górniku a nie w WKK? I kto powinien z tego wzglêdu nauczyæ siê pokory? Brawo Górnicy za walkê i fajny basket.
Pawcio dnia maj 08 2015 12:50:37
Rozumiem emocje , rozumiem poczucie niesprawiedliwie przegranego meczu,nie jeden raz tak sie czu³em, ale gro¿enie zawodnikowi wstawianiem sztucznych zêbów? wow tego jeszcze na SKM-ie nie grali.

Nauka o której pisa³em to w³a¶nie umiejêtno¶æ wygrywania takich meczów, Wa³brzych przegra³ wiêc nauka wskazana.

Arkan, godzina odpoczynku w wieku 18 lat nie robi ¿adnej ró¿nicy i tak g³ownie le¿a w ³ózkach ...poza tym po 2 meczach brak tej godziny ma tak kolosalne znaczenie?, lito¶ci ? na ME gra sie 8 meczy w 10 dni i na zupe³nie innej intensywno¶ci .

herring Wa³brzych faulowa³ bo ma za niskich podkoszowych i czesto przy walce o zbiórke musieli próbowaæ graæ na granicy faulu, mecze wci±z sa do obejrzenia polecam na spokojnie.Wg mnie przegrali bo nie wytrzymali presji a fakt uderzenia przeciwnika tylko to potwierdza.
Poza tym panowie i panie zawsze jak ¶wiat ¶wiatem kilka "gospodarskich " gwizdków siê przytrafia.By³em na fina³ach gdzie gospodarzom zawsze sêdziowa³a ta sama dwójka miejscowych sêdziów, a na ³awce gospodarzy siedzia³ w roli kierownika druzyny szef sêdziów na region.I to by³ skandal który przeszed³ bez echa.
Pamiêtaj± o tym tylko niektórzy kibice, acha ta druzyna wtedy zdoby³a z³oto, nie graj±c w eliminacjach! bo do fina³u weszli jako organizatorzy wiec to tez juz by³o nie trzeba przetargów.

Na szczêscie od tamtego czasu nikt juz tego nie próbowa³ a PZKosz zaniecha³ takich rozwiazañ.
paolo69 dnia maj 08 2015 18:24:17
W£A¦NIE OBEJRZA£EM PRZEKAZ Z MECZU ROSA WKK , JAK NA PONOÆ MUROWANEGO FAWORYTA DO Z£OTA TO MOIM ZDANIEM WKK SZA£U NIE ROBI.smiley A MO¯E ZA DU¯O WYMAGAM
luck777 dnia maj 08 2015 20:32:12
dla mnie faworytem do z³ota staje siê Poznañ, ¶wietny zespó³, zgrany, ze ¶wietnym rozgrywaj±cym, dobrze przygotowany fizycznie, wybiegany. Nie tylko si³ka przez ca³y rok... ogólnie poziom s³aby Poznañ i WKK daleko w przodzie.
Arti dnia maj 08 2015 20:50:27
Witam.Chcialem bardzo serdecznie podziekowac zawodnikom Slaska WKS ktorzy zagrali super mecz brawo ! mimo ze wynik nie dal im awansu to moga byc dumni we wszystkich meczach zagraliscie na 100 % i zasluzyliscie na medal.jeste dumny ze moglem Wam dopingowac i dzieki Zibi ze dales mi koszulke Slaska Dziekuje rowniez zawodnikom Trefla ktorzy walczyli ale jak to bywa nie zawsze sie wygrywa.Po tym meczu na 2 miejsce wskoczla moja Polonia .ktora walczyla z Poznaniem ale nie dala rady dzisiaj ale jutro kto wie ? Jutro jest nowy dzien moj glos odpocznie i mysle ze pomoge.Niektorzy mowia ze nam sie smyrgnelo-czytaj udalo ale na szczescie trzeba zapracowac i mam nadzieje ze sprzyja lepszym
Arti dnia maj 08 2015 21:24:52
Dodam ze jako sedzia to widze kiedy ktos robi bledy sedziowskie ale jawne gapiostwo i olewka podczas dzisjejszego meczu Biofarm-Polonia gdzie strzalka posiadania byla nie zmieniana prawidlowo (pozniej zmienial ja p.komisarz) przerwa 5 mon w trakcie meczu bo na tablicy jest inny wynik niz w protokole ? -to jest kpina.kogo organizator zatrudnil -dzieci. i jeszcze sedzia po meczu ma do mnie pretensje ze pokazuje stolikowi ze jest blad strzaly a od czego ty jestes bierzesz pieniadze to kontroluj posiadanie.krzycze. pokazuje a Ty mnie nie slyszysz ja za Ciebie nie bede robil roboty .lekcewarzysz swoja prace .Organizacja do bani ! Parkiet jest ciagle mokry nie ma kto go wycierac jutro przywioze swoje scierki.Jak sie nie chce to sie nie robi Finalow MP. wlasnie tak to wyglada jakby organizator nie chcial.wstyd.Bylem w Prudniku. Dabrowie i bylo duzo lepiej bierzcie prztklad od nich lub nie bierzcie sie za organizacje bo robicie obciach Mazowszu.
Arkan dnia maj 08 2015 22:52:18
Pawcio - nie zrozumia³e¶. Ch³opcy siê ¶mieli, ze Poznañ bêdzie godzinê krócej odpoczywa³ i ¿e jest to jedyna ró¿nica jak± osi±gn±³ swoim m±ceniem trener Trefla z komisarzem. Co najwa¿niejsze - to ju¿ przesz³o¶æ. Jutro Polonia gra pó³fina³ smiley a Trefl o 5-te miejsce.

Zibi - jak mam Wam przes³aæ zdjêcie Twoje i "zdrajcy" Artiego w koszulce WKSu? smiley
Maciej dnia maj 08 2015 23:25:09
Arkan
Zibi - jak mam Wam przes³aæ zdjêcie Twoje i "zdrajcy" Artiego w koszulce WKSu? smiley


Ja zawsze wysy³am na: zbyszekbytomski@gmail.com smiley
herring dnia maj 09 2015 06:52:16
Mam jedno pytanie do Paolo69. jak wysoko musi wygrywaæ WKK, ¿eby¶ by³ usatysfakcjonowany? Mo¿e zwyciêstwa ró¿nic± 62 i 69 pkt w turnieju fina³owym to za ma³o? Mecz z gospodarzem turnieju, równie¿ faworytem do medalu, po nerwowym pocz±tku ca³y czas pod kontrol±. W pewnym momencie +26.
Jeszcze statystyka eval: z Górnikiem 138 do 4, z Wis³± 167 do 6, a z Ros± 91 do 55, mimo wyra¼nego odpuszczenia ostatnich minut.
Byæ mo¿e , jako kibica z Wroc³awia mój wpis jest ma³o obiektywny.
Wielkie dziêki dla ch³opaków ze ¦l±ska za wspania³± walkê i zwyciêstwo nad Treflem, co daje WKK mo¿liwo¶æ rewan¿u na Polonii za pó³fina³ w Prudniku.
luck777 dnia maj 09 2015 07:46:36
Maciej-> spokojnie, WKK gra ¶wietny basket, widowiskowy to zdecydowany faworyt, jedyna dru¿yna która mo¿e im zagroziæ to Biofarm, i taki w³a¶nie fina³ obstawiam. A fina³ jak fina³ rz±dzi siê swoimi prawami, szczególnie przy k³opotach WKK z kontuzjami. D³ugi wyczerpuj±cy sezon daje o sobie znaæ. Niech wygra basket, widowisko, ja jednak doszukuje siê niespodzianki w postaci wygranej dru¿yny z Poznania.
paolo69 dnia maj 09 2015 17:49:01
DO HERRNING. NIE CHODZI O WYSOKO¦Æ WYGRANEJ , TO NIE MA NIC DO RZECZY, CHYBA ZGODZISZ SIÊ ZE MN¡ ¯E MO¯NA WGRAÆ NP.+5 I GRAÆ PRZY TYM KAPITALNE ZAWODY.CHODZI MI O GRÊ W KOSZYKÓWKÊ POWTARZAM O GRÊ ZESPO£OW¡ A NIE O INDYWIDUALNE POPISY ZAWODNIKÓW ZZA OCEANU , KTÓRZY ROBI¡ NIEW¡TPLIWIE RÓ¯NICE I ¯YCZÊ IM POWODZENIE W SENIORSKIEJ KOSZYKÓWCE. INNYM TEMATEM JEST ZASADNO¦Æ GRY ZAWODNIKÓW W FINA£ACH , KTORZY NIE GRALI W SEZONIE ZASADNICZYM. OSOBI¦CIE NIE WIDZÊ W TYM SENSU.POZDRAWIAMsmiley
dygresja dnia maj 09 2015 21:15:43
INNYM TEMATEM JEST ZASADNO¦Æ GRY ZAWODNIKÓW W FINA£ACH , KTORZY NIE GRALI W SEZONIE ZASADNICZYM. OSOBI¦CIE NIE WIDZÊ W TYM SENSU

Podpowiem, ¿e chodzi w³a¶nie o jako¶æ polskiej koszykówki, o danie mo¿liwo¶ci gry wszystkim, którzy bêd± mogli graæ w reprezentacji naszego kraju i bêd± kiedy¶ grali w seniorskich dru¿ynach klubowych - zarówno w kraju, jak i zagranic±.
Zreszt± nie tylko WKK korzysta³o z "us³ug" zawodników, którzy graj± poza Polsk±. Zas³ug± Trenera Niedbalskiego jest to, ¿e potrafi³ w³a¶nie Wiktora i Maæka sk³oniæ do przyjêcia tych, a nie innych barw klubowych.
Zreszt± Wiktor przez rok gra³ w WKK przygotowuj±c siê do wyjazdu, a Maciek niew±tpliwie do WKK by trafi³, gdyby przygoda w Stanach okaza³a siê zbyt wielkim wyzwaniem.
Mo¿emy rozpatrywaæ ich grê w fina³ach jako niesprawiedliwo¶æ (tak to widz± zazwyczaj ci, których dru¿yny takiej opcji nie maj±). Ja widzê w tym jednak np. szansê na pokazanie innym, m³odszym, ¿e pod±¿anie za w³asnym marzeniem mo¿e mieæ sens i niekoniecznie powoduje konieczno¶æ zapomnienia na kilka lat o polskiej koszykówce.
Co do stwierdzenia, ¿e "sza³u nie ma" - có¿, jutro wystarczy nawet jeden punkt, mo¿e byæ i bez sza³u smiley.
Pozdrawiam,
dygresja
paolo69 dnia maj 09 2015 22:08:51
Co do stwierdzenia, ¿e "sza³u nie ma" - có¿, jutro wystarczy nawet jeden punkt, mo¿e byæ i bez sza³u-i tu siê zasadniczo ró¿nimy,w koszykówce m³odzie¿owej powinien byæ najpierw sza³ potem wynik, przecie¿ z punktu widzenia polskiej koszykówki nie ma ¿adnego znaczenia kto jutro wygra,znaczenie ma ilu zawodników z fina³ów zaistnieje w koszykówce seniorskiej a z tym nie jest za dobrze, gonienie za wynikiem kosztem szkolenia odbija siê potem czkawk±.a Polski i polskich klubów w koszykówce seniorskiej w europie praktycznie niema
byle jaki grajek z ba³kanów lub z 5 ligi usa jest lepszy od naszych, to chyba jednak gdzie¶ jest b³±d. niech jutro wygra koszykówka przez du¿e K nie wynik.pozdrawiam
WOJO dnia maj 10 2015 08:49:52
TYP NA PIERWSZ¡ 4:smiley
1.WKK
2.BIOFARM
3.ROSA
4.POLONIA
dygresja dnia maj 10 2015 11:01:55
->Paolo69
Po rozwiniêciu przez Pana my¶li "sza³u nie ma" okazuje siê, ¿e my w ogóle siê nie ró¿nimy w pogl±dach na stan i perspektywy polskiej koszykówki smiley.
Ja (jak i wielu innych) nawet wiem, gdzie le¿± te b³êdy, np, w braku selekcji, w stawianiu na wynik ju¿ prawie od przedszkola, braku mo¿liwo¶ci konfrontacji dru¿yn klubowych z rówie¶nikami spoza naszych granic, w nauczaniu basketu "na poziomie liceum", gdy wcze¶niej zawodnicy nie opanowali "poziomu podstawówki i gimnazjum", itd..
Rozwodzenie siê nad tymi kwestiami od lat przypomina mi tylko mieszanie kijem w beczce mêtnej i zasta³ej wody.

Co do jednego punktu - wiem, ¿e to mistrzostwo o niczym (w przysz³o¶ci zawodniczej tych ch³opców) nie stanowi. Jestem jednak wroc³awiank± i mi³o by³oby mieæ dzi¶ powód do ¶wiêtowania smiley. Z drugiej jednak strony - rok temu podczas mistrzostw U - 18 przyjê³am zak³ad z Colinem smiley.
On obstawia³ tegoroczne mistrzostwo dla WKK, ja by³am oczarowana ch³opakami 1997 z Biofarmu i postawi³am na nich.
Có¿, dzi¶ rozstrzygnie siê kwestia wygranej, ale faktycznie - najwa¿niejsze jest, by wygra³a Koszykówka smiley.
Pozdrawiam smiley
paolo69 dnia maj 10 2015 12:14:38
DO DYGRESJA SKORO JEST PANI Z WROC£AWIA TO ¯YCZÊ ABY PANI DZISIAJ ¦WIÊTOWA£A I ¯EBY BY£O CHOÆ TROSZKÊ SZA£U.POZDRAWIAM I MI£EJ NIEDZIELI.smiley
madan dnia maj 10 2015 21:25:22
Gratulacje dla trenera Niedbalskiego i WKK za z³oto - byli najlepsi i bezapelacyjnie zas³u¿yli na zwyciêstwo. Dzisiaj w finale niestety nasi ch³opcy z Basketu Junior nie mieli szans.
Tylko pierwsza kwarta w której dziêki dobrej skuteczno¶ci rzutowej utrzymywali¶my siê w grze pozostawia³a w±tpliwo¶ci kto bêdzie lepszy. Pó¼niej to ju¿ przewaga WKK szczególnie pod koszem, gdzie statystyka zbiórek wiele wyja¶nia.
Dla ch³opaków z Basketu ogromne gratulacje za srebro i za ca³y sezon. Jedynej pora¿ki w U18 doznali w ostatnim meczu - bilans 29-1. Gratulacje dla trenerów Sikorskiego i ¦niadka.
Gratulujê równie¿ Polonii br±zowego medalu.
Rosa na pewno jest mocno zawiedziona.
W tej beczce miodu mam te¿ ³y¿kê dziegciu - Kwestia organizacji - mo¿e faktycznie trzeba by³o zrobiæ ten fina³ w miejscu, które podesz³oby do tego z pe³nym zaanga¿owaniem. Bo komentarze by³y takie, ¿e ten fina³ by³ zrobiony na odp...l. Szczególnie w kwestii zakwaterowania.
Arti dnia maj 10 2015 21:45:37
Brawo WKK byliscie najlepsi !!! brawo Biofarm postawiliscie sie !!! Dzieki za walke Rosa !!! I oczywisci dziekuje mojej Polonii ktora charakterem i wola walki pokazala ze mozna zdobyc medal mimo ze wygrala tylko ( az ) 2 mecze z 5. ale jak to mowia nie wazne jak sie zaczyna ale wazne jak sie konczy !!! Dziekuje bardzo sedziom za dzisiejsze mecze finalowe (bylo bez zarzutu )Bardzo dziekuje panu Prezesowi Rosy wielki czlowiek !!! Pozdrawim wszystkich kibicow ,rodzicow ,zawodnikow milo bylo Was ogladac i z Wami kibicowac !!! do zobaczenia za rok smiley
luck777 dnia maj 10 2015 22:12:02
Gratulujê WKK kolejnego MP, mia³em nadziejê,¿e POznañ postawi siê faworytowi ale WKK okaza³o siê walcem którego nie mo¿na powstrzymaæ. To maszyna do wygrywania a ch³opcy z USA zostali odpowiednio wkomponowani w dru¿ynê przez trenera a mo¿e Trenera Niedbalskiego. Teraz pewnie czeka nas wiele zmian w dru¿ynach, ciekawe kto zyska a kto straci zawodników. Wiele zespo³ów w tym zestawieniu personalnym ju¿ nie zobaczymy...
Arkan dnia maj 11 2015 15:04:04
No to ju¿ wszystko wiadomo smiley Serdeczne gratulacje dla medalistów i wszystkich dru¿yn za walkê. Szczególne gratulacje nale¿± siê WKK i Panu Trenerowi Niedbalskiemu. Ale nie tylko za z³oto - to by³oby zbyt oczywiste. Podziêkowania nale¿± siê za danie innym dru¿ynom punktu odniesienia. Ucierpia³o na tym widowisko, ale zyska³y zespo³y. Ja postrzegam te fina³y jako walkê 7-miu ekip, a dodatkowo PZKOSZ zapewni³ mo¿liwo¶æ rozegrania sparingu z dru¿yn± o klasê (co najmniej) lepsz± od innych. Niew±tpliwie na ogromne s³owa uznania zas³uguje Biofarm. Jako jedyna (nie bierzemy pod uwagê WKK) dru¿yna zaprezentowa³a bardzo równ±, poprawn± grê i w pe³ni zas³u¿y³a na srebro. Brawa dla Trenerów - z dru¿yny nie majacej wybitnych atutów fizycznych zrobiæ tak zgrany i skuteczny zespó³ - to zas³uguje na najwy¿sze uznanie. I wreszcie moja Polonia - ogromen brawa za br±zowy medal, ale chyba dla ch³opców wa¿niejsze by³o zwyciêstwo nad Ros± - mieli sobie co¶ do udowodnienia za bara¿e i zrobili to - rozstrzygnêli derby Mazowsza i nikt juz im tego nie zabierze. Ogromne gratulacje dla Trenerów, przede wszystkim za medal ale i za spokój - Polonia to czêsto "niepos³uszna" dru¿yna i ja bym im momentami nogi z d... powyrywa³ smiley

Tyle z mi³ych rzeczy. Za podstawê do dalszych dywagacji pos³u¿y mi cytat dygresji:
Ja (jak i wielu innych) nawet wiem, gdzie le¿± te b³êdy, np, w braku selekcji, w stawianiu na wynik ju¿ prawie od przedszkola, braku mo¿liwo¶ci konfrontacji dru¿yn klubowych z rówie¶nikami spoza naszych granic, w nauczaniu basketu "na poziomie liceum", gdy wcze¶niej zawodnicy nie opanowali "poziomu podstawówki i gimnazjum", itd..


Zgadzam siê i podpisuje. Poziom tych zawodów by³ niski. Momentami ¿enuj±co niski. Szczególnie mecze z WKK (ale nie tylko) obna¿a³y brak przygotowania technicznego i taktycznego zespo³ów. ¯adna, powtarzam ¿adna dru¿yna (w³±czaj±c w to WKK) nie potrafi graæ przeciwko strefie. Taktyka maj± prost± - walimy nieprzygotowane rzuty w 5 sekundzie akcji z obwodu. Jak wpada, to jeste¶my OK, jak nie wpada, to motoryczni gracze obwodowi zaczynaja uskuteczniaæ techniki znane z rugby - pi³ka pod pachê i g³ow± do przodu wbijamy siê dwutaktem prostopadle w strefê !!!!! Horror!!! A tam stoi wie¿a 205-210cm i macha ³apami. W najlepszym przypadu 1 na 10 uda sie wywalczyæ faul i osobiste. Strefe gra siê pe³ne 24 sekundy, bo nie ma innego sposobu na strefê z dobrym centrem ni¿ cierpliwo¶æ i szybkie podania. Pick'n'roll nie s³u¿y do rozbijania strefy, bo nie tworzy przewagi!!! To jest koszykarska "podstawówka".
Kolejna rzecz - obecno¶æ Maæka Bendera pokaza³a kopletna bezradno¶æ wobec motorycznego centra 208cm..sama obecno¶æ Maæka powodowa³a, ¿e zawodnicy bali siê rzucaæ. Najpierw walili w pierwsze tempo i dostawali czapê, a potem zmieniali trajektoriê rzutu na wy¿sz± i nie trafiali. Jeden (s³ownie jeden) zawodnik w meczach, które widzia³em, po pierwszej czapie od Maæka, zagra³ dwie akcjê w drugie tempo, powiesi³ centra 2 razy i trafi³ 4 punkty...znowu "podstwówka" (jak 208cm parali¿uje atak widac w meczu z Ros±)
Kolejna sprawa - umi³owanie rozgrywajacych do streetball'u - koz³owanie rulez! Zamaist graæ podaniami do przodu (tak jak Biofarm) to siê bujaj± z t± pi³ka jak pijany pingwin na kwasie i nic z tego nie wynika...co najwy¿ej straty

Kwestia rzutowa - dru¿yny nie potrafi± graæ z pó³dystansu. Uwziêli siê na 3ki i wal± ceg³y raz za razem przez rêce obroñców. Wystarczy przecie¿ min±æ powieszonego obroñcê krótkim koz³em i rzuciæ z pó³dystansu w tempo. Lepiej trafiæ za 2 ni¿ nie trafiæ za 3.....

I ju¿ ostatnia kwestie - kwestia centrów. Czy kto¶ ich w Polsce w klubach szkoli? Bo jest dramat. Pomijam motorykê i kordynacjê (bo te przychodz± u wysokich z czasem), ale mówiê o kwestiach z "przedszkola" - idziemy na deske z rêkami w górze, podnosimy rêce w strefie, nie trzymamy pó³ godziny zastawianego zawodnika, nie przesuwamy nogi podzcas stawiania zas³ony przy pick'n'roll, po w³asnym rzucie idziemy na deskê (z rêkami w górze), po pick'n'roll'u zbiegamy do kosza po podanie, a nie sterczymym jak ko³ek na 8-mym metrze itd, itd, itd...Zgroza.
Efekt jest taki, ¿e na ca³ych fina³ach, za wyj±tkiem Szymona Kiwilszy i momentami Maæka (Maciek dla mnie jest czwórk±), nie ma ani jednego centra, który gra poprawnie technicznie. Efekt - mamy najlepszych koz³uj±cych na ¶wiecie i pe³en streetball na fina³ach U18 smiley wsparty kanonad± 3-jek i wygrywa ten, komu danego dnia wpada.....Dla przyponienia - mówimy o TOP 8 dru¿yn w kraju....Nie zazdroszczê trenerowi kadry U18
zibi dnia maj 11 2015 21:27:16
Tomasz Niedbalski o swoich zawodnikach

Dali¶my radê!
Podo³ali¶my presji oraz oczekiwaniom - to wy¿szy kr±g wtajemniczenia, który nie ka¿demu jest dane prze¿yæ. Wy macie ju¿ teraz takie do¶wiadczenie, które zaprocentuje w przysz³o¶ci w ¿yciu sportowym, prywatnym i zawodowym.
Chcia³em Wam serdecznie ch³opaki podziêkowaæ za ca³y sezon i ka¿demu z osobna wystawiê teraz laurkê
Emotikon wink

Po kolei:
1 - Kuba Wnorowski - mia³e¶ najwy¿sz± frekwencjê na treningach, sumiennie trenowa³e¶ i nigdy siê nie skar¿y³e¶. Bardzo ceniê Twoj± postawê i mam nadziejê, ¿e w przysz³ym sezonie Twoje "trójki" bêd± rozbijaæ przeciwnika.
2 - Micha³ Jêdrzejewski - je¶li Twoja samoocena pójdzie w górê, bêdziesz jednym z najlepszych rozgrywaj±cych w kraju! A to, ¿e wróci³e¶ do gry w takim momencie w pó³finale - wspania³a postawa!
3 - Kuba Kobel - kapitalny turniej w Twoim wykonaniu! Bezb³êdny w obronie i odwa¿ny w ataku. Nie wahaj siê w decyzjach a odkryjesz nowe rzeczy w sobie. Twój powrót w finale - tak jak Jêdrzeja - bêdzie wykorzystywany do motywowania nastêpców
Emotikon wink

6 - Piotr ¦cibisz - prawdziwy kapitan, który w pó³finale pozamiata³! Cierpliwie czeka³em na Ciebie po kontuzji, a¿ wrócisz do dyspozycji i siê nie zawiod³em! Pokora i pracowito¶æ to Twoje atuty! Pamiêtaj, ¿e umiesz rzucaæ!
12 - Szymon Kiwilsza - hit transferowy! Twoja pracowito¶æ, sumienno¶æ i spokój s± imponuj±ce. Dla mnie jeste¶ nastêpc± Paw³a Leoñczyka. W drugim roku bierzemy siê jeszcze mocniej do roboty
Emotikon wink

16 - Maciej Jaremkiewicz - po prostu Hard Worker! Jeste¶ nieocenionym elementem tej uk³adanki! Twoje zachowanie na ³awce jest po prostu N-I-E-S-A-M-O-W-I-T-E! Tworzysz atmosferê w teamie!
21 - Karol Krucza³a - bez Ciebie nie by³oby takiego wyniku. By³e¶ zawsze do dyspozycji, ciê¿ko pracowa³e¶ i nigdy nie marudzi³e¶! Ca³y sezon mog³em na Ciebie liczyæ! Nie przypadkowo by³e¶ jednym z kapitanów!
24 - Kamil Fiedukiewicz - je¶li zrobisz ten drugi krok, bêdziesz bardzo niebezpiecznym graczem. Kilka razy to pokaza³e¶ w sezonie. My¶lê, ¿e przysz³y sezon mo¿e byæ Twoim prze³omowym.
32 - Patryk Wilk - po prostu odkrycie sezonu! Stary - pracuj nad technik± indywidualn± i naprawdê mo¿esz góry przenosiæ! No i dopracuj swoje suchary
Emotikon wink

33 - Micha³ Kapa - je¶li odpowiesz sobie na pytanie, czy koszykówka to Twoje ¿ycie - masz szansê na niez³e granie. Jeste¶ dobrym obroñc±, masz charakterek, który trzeba dobrze ukierunkowaæ. Trzymam kciuki za Ciebie!
35 - Dominik Rutkowski - masz przeogromne mo¿liwo¶ci! Teraz czas na ustabilizowanie swojej dyspozycji i czas wytê¿onej pracy motorycznej. Masz wszystkie atuty w rêku - czas je m±drze teraz wykorzystaæ.
94 - Maciek Bender - jeste¶ przeogromnym talentem i cieszê siê, ¿e mog³em z Tob± wspó³pracowaæ! Robisz ró¿nicê w tej grze! ¯yczê Ci, by¶ dalej siê tak rozwija³!
95 - Wiktor Sewio³ - król strzelców, który by³ najlepszym obroñc± tego turnieju. Wy³±czy³e¶ z gry wszystkich najgro¼niejszych zawodników - szacunek! Masz ogromne serce do tej gry, bardzo podoba mi siê jak atakujesz obrêcz!
Dziêkujê tak¿e wszystkim zawodnikom, którzy zaczynali z nami sezon!
Dziêkujê Waszym rodzicom oraz wszystkim sympatykom klubu za wspania³y doping i wsparcie! Mi³o siê gra przy takiej publice!
Dziêkujê Szefowi Przemys³aw Koelner - za to, ¿e mogê pracowaæ w TAKIM klubie!
Zrobiê wszystko co w mojej mocy, by nasz klub funkcjonowa³ na najwy¿szym poziomie!
Staff - o Was ju¿ by³o...
¯onie podziêkujê osobi¶cie
herring dnia maj 11 2015 22:02:43
Trenerze Tomku, a ja i my¶lê wszyscy sympatycy WKK dziêkuj± Tobie i Twoim najbli¿szym wspó³pracownikom Sebie, Bartezowi i Bogusi za znakomit± pracê przez ca³y rok z t± grup± zawodników, za ¶wietne wkomponowanie w zespó³ Maæka i Wiktora. To, ¿e nasi pechowcy z meczu z Ros± Kuba i Jêdrzej byli gotowi do gry w meczach o medale zarówno fizycznie jak i mentalnie ¶wiadczy o najwy¿szej klasy profesjonalizmie waszego sztabu trenerskiego.
luck777 dnia maj 13 2015 10:40:54
"6 - Piotr ¦cibisz - prawdziwy kapitan, który w pó³finale pozamiata³! Cierpliwie czeka³em na Ciebie po kontuzji, a¿ wrócisz do dyspozycji i siê nie zawiod³em! Pokora i pracowito¶æ to Twoje atuty! Pamiêtaj, ¿e umiesz rzucaæ!" - gratulujê trenera dru¿ynie WKK. Taki cz³owiek przyci±ga zawodników do klubu.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
GTK Britan Gliwice - IV miejsce
GTK Britan Gliwice - IV miejsce
Dru¿yny rocznik 1993 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi