News: MP U16 Kadeci rocz.1999/00 Radom20-25.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:56:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U16 Kadeci rocz.1999/00 Radom20-25.V.2015
U-16 Kadeci
 MVP: Maciej Leszczyñski
(UKS Chromik ¯ary)


 Najlepszy zbieraj±cy
Przemys³aw Go³ek

(MKS Pruszków)


 Najlepszy rozgrywaj±cy
Maciej Leszczyñski
(Chromik ¯ary)


 Najlepszy strzelec
Micha³ Chrabota
(Wis³a Kraków)


FOTO ZIBI

RELACJE LIVE VIDEO


FILMIKI ZIBI


 Pierwsza „5” turnieju:
 
£ukasz Kolenda (UKS Siódemka Trefl Sopot)
Przemys³aw Go³ek (MKS Pruszków),
Miko³aj Krakowiak (Rosa Sport Radom)
Dawid Golus (Rosa Sport Radom)
Konrad Dawdo (Chromik ¯ary)


FINA£:
Rosa Radom - Chromik ¯ary  50 : 65  STATYSTYKI   MVP: Brak wyróznienia
O 3 miejsce: MKS Pruszków - UKS 7 Trefl Sopot 68 : 74  STATYSTYKI   MVP: £ukasz Kolenda
O 5 miejsce  Novum Bydgoszcz - ¦l±sk Wroc³aw  72 : 93  STATYSTYKI  MVP: Dominik Wilczek
O 7 miejsce
 
GTK Gdynia  - Wis³a Kraków  75 : 86 STATYSTYKI  MVP: Wiktor Heleniak

Pó³fina³y
Rosa Radom - MKS Pruszków  49 : 76 STATYSTYKI   MVP: Konrad Nowik
UKS 7 Trefl Sopot - Chromik ¯ary  53 : 61 STATYSTYKI   MVP Konrad Dawdo

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


   Sk³ad..mecze..punkty..niebieski.2000
Wyró¿nienie trenera
1
MISTRZ
POLSKI
U16

1994/95

 Maciej Leszczyñski 7 / 125
Konrad Dawdo 7 / 95
Micha³ Kêpiñski 7 / 91
Daniel Dawdo 7 / 81
Dominik Pawiñski 7 / 45
Dawid Bielicki 7 / 35
Arkadiusz Szkudlarek 7 / 32
Micha³ Nowicki 7 / 20
Jakub Pawiñski 7 / 17
Jakub Koczan 5 / 17
Rados³aw Skubiñski 4 / 10
Micha³ Karpiñski 3 / 7
Bartosz Sitko 6 / 7
Igor Mróz 3 / 6
Adrian Szklarz 2 / 2
 Brak Wyróznienia
2

Wicemistrz
Polski
U16
1994/95

 Kamil Waniewski 8 / 89
Miko³aj Krakowiak 8 / 89
Konrad Nowik 8 / 84 >>>>>>>>>>
Kacper Rojek 8 / 77
Norbert Zió³ko     8 / 73
Patryk Lis 8 / 69
Marcin Lewandowski 8 / 65
Dawid Golus 5 / 54
Jakub P³atos 8 / 37
Krystian Nowakowski 8 / 28
Szymon Bernasiak 6 / 14
B³a¿ej Sowa 5 / 10
Bart³omiej ¯uk 1 / 4
Aleksander Wolszczak 1 / 3
3

III Miejsce
MP U16
1994/95

 Sebastian Walda 8 / 152
£ukasz Kolenda     8 / 126
Wiktor Kujtkowski 8 / 110 >>>>>>
Micha³ Mochnacz 8 / 86
£ukasz Zander 8    / 71
Micha³ Pawlak 8    / 27
£ukasz Szopiñski 7 / 20
Miko³aj Stankiewicz 8 / 17
Kacper Pokojski 8 / 15
Dominik Groth 8 / 13
Patryk Pu³kotycki 7 / 6
Jacek £oñski 5 / 0
4


 Przemys³aw Go³ek 11 / 202
Jakub Chadaj 11/ 111
Przemys³aw Ku¼kow 6 / 107
Tymoteusz Perka 8 / 97
Maciej Czemerys 11 / 63
Konrad Go¼dzikowski 11 / 62
Jakub Tymiñski 11 / 52
Rafa³ Plaskota 11 / 44
Karol Zio³o 11 / 44
Jakub Zaj±czkowski 11 / 29
Kuba Przelaz³y 11 / 24
Bartosz Proczek 7 / 7
Kuba Krawczyk 3 / 2
5
  Dominik Wilczek 10 / 199 >>>>>
Jakub Zdeb 10 / 122
Alex Moon 10 / 115
Patryk Cichoñ 10 / 93
£ukasz Uberna 10 / 70
Patryk Chrobot 7 / 56
Micha³ Rudawski 9 / 31
£ukasz Olbromski 10 / 24
Patryk Grabowski 10 / 14
Micha³ Bembenek 5 / 9
Mi³osz Szelczyñski 6 / 6
Jêdrzej Waszkowiak 7 / 4
Kacper Wielebiñski 1 / 3

6

Adam Skiba     7 / 98
Jakub Kondraciuk 7 / 94  >>>>>
Kacper Grzelak     7 / 86
Miko³aj Majchrzak 3 / 59
Carlos Brzozowski 1 / 55
Kacper Jêdrzejczak 5 / 51
Dawid Rutnowski 5 / 39
Tomasz Stawowski 7 / 10
Mateusz Bergmann 5 / 9
Artur Olszewski 6 / 6
Mi³osz Bannach 6 / 2
Rados³aw Napiera³a 2 / 0
Gracjan Gruszka 4 / 0
7
  Dawid S±czewski 10 / 202 >>>
Albert Si³kowski 10 / 136
Wiktor Heleniak 10 / 118
Maciej Marcinkowski 10 / 98
Mateusz Burliñski 10 / 86
Kuba Kocio³ek 10 / 37
Jakub Adamczak 10 / 27
Cezary Taube 10 / 22
Jakub Skrzypkowski 7 / 13
Maciej Lis 7 / 12
Jêdrzej Pakólski 5 / 4
Marcel Ryszka 2    / 2
Piotr Stok³osiñski 7 / 0
8
  Micha³ Chrabota 7 / 168 >>>>
Patryk Pacho³ek 7 / 72
Maksymilian Jakubek 7 / 72
Mateusz Nowacki 7 / 65
Hubert Szeliga 7 / 49
Alexander Rumian 7 / 42
Dominik Krakowiak 6 / 11
Piotr Partyka 5 / 4
Grzegorz ¦wigoñ 5 / 3
Adam Dobranowski 2 / 2
Maciej Zyskowski 1 / 0       
Jakub Wierzba 1    / 0   
Bart³omiej Szydlak 3 / 0       
Miko³aj Garbacz 2 / 0       
Aleksander Muzyka 2 / 0       
Kamil Ig³a 3 / 0

Grupa A

Chromik ¯ary - MKS Pruszków   85 : 66  STATYSTYKI MVP: Maciej Leszczyñski
¦l±sk Wroc³aw - Wis³a Kraków  74 : 53  STATYSTYKI MVP: Patryk Chrobot
MKS Pruszków - Wis³a Kraków  70 : 69 STATYSTYKI MVP: Maciej Czeremys
¦l±sk Wroc³aw - UKS Chromik ¯ary  52 : 78 STATYSTYKI MVP: Dawid Bielicki
Wis³a Kraków - UKS Chromik ¯ary  72 : 60  STATYSTYKI MVP: Maksymilian Jakubek
MKS Pruszków - WKS ¦l±sk Wroc³aw  68 : 59  STATYSTYKI   MVP: Przemys³aw Go³ek

1 UKS Chromik ¯ary 5 pkt.   
2 MKS Pruszków     5
   
3 WKS ¦l±sk Wroc³aw 4    
4 TS Wis³a Kraków 4    
   
 
Grupa B

7 Trefl Sopot - GTK Gdynia  94 : 80 po dogrywce STATYSTYKI   MVP: Sebastian Walda
Rosa Sport Radom - Novum Bydgoszcz  106 : 58 STATYSTYKI MVP: Kacper Rojek
Novum Bydgoszcz - 7 Trefl Sopot  76 : 86  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Mochnacz
GTK Gdynia - Rosa Sport Radom  63 : 86  STATYSTYKI   MVP: Dawid Golus
Novum Bydgoszcz - GTK Gdynia  89 : 62  STATYSTYKI   MVP: Adam Skiba
7 Trefl Sopot - Rosa Sport Radom  77 : 82  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Krakowiak

1 Rosa Sport Radom 6 pkt.
2 UKS Siódemka Trefl Sopot 5   

3 Novum Bydgoszcz 4    
4 VBW GTK Gdynia 3   


Wspomnieñ czar Fina³y U14 ¯ary 2013
Komentarze
WOJO dnia maj 18 2015 11:49:04
Mo¿e jakie¶ typy?
W-w dnia maj 18 2015 11:57:33
¦l±sk - wicemistrz U14, nie dopisano.
W-w dnia maj 18 2015 12:30:55
W odró¿nieniu od U14, gdzie mo¿na wskazaæ bardzo prawdopodobnego mistrza, tu g³owa zaczyna boleæ, jak siê chce co¶ potypowaæ w tej kwestii. Czwórka pó³fina³ów to moim zdaniem bêdzie Chromik, ¦l±sk, Rosa i Sopot.
BRODA67 dnia maj 20 2015 22:54:36
Szanowni Rodzice i Milosnicy BASKETU czy moze z Was ktos mi wytlumaczyc czemu sluzy buczenie gwizdanie huczenie itp.itd. podczas wykonywania rzutow druzyny przeciwnej- rzutow osobistych
Rozumiem ze jest to przyszlosciowe zaaklimatkyzowanie zawodnika do gry zawodowej bo na dzien dzisiejszy nie rozumiem zachowania dzisiejszego KIBICOW w temacie BASKET FUN
ZAPRASZAM DO KULTURALNEGO DOPINGU zapomnijmy o dziecinstwie z boisk pilkarskich
pozdrawiam
Filip70121 dnia maj 21 2015 17:33:12
Moje typy to:
1.Chromik ¯ary
2.Rosa Radom
3.Trefl Sopot
4.¦l±sk Wroc³aw
WOJO dnia maj 21 2015 22:53:14
MOJE TYPY:smiley
1.CHROMIK ¯ARY
2.¦L¡SK WROC£AW
3.TREFL SOPOT
4.ROSA RADOM
troll dnia maj 22 2015 08:42:55
Moim zdaniem, je¶li mistrzem zostanie kto¶ inny ni¿ gospodarz, to bêdzie niespodzianka.
1. Rosa Radom
2. Chromik ¯ary
3. ¦l±sk Wroc³aw
4. Trefl Sopot
jakub75 dnia maj 22 2015 15:04:41
Po tym jak tu¿ przed fina³ami kontuzji dozna³ Przemek Ku¼kow nie s±dzi³em, ¿e Pruszków wejdzie do czwórki, a tu taka mi³a niespodzianka smiley Karol Zio³o jako pierwszy rozgrywaj±cy da³ radê.

Ciekawostka - MKS przez ca³y sezon broni³ raczej ka¿dy swego, natomiast w fina³ach trenerzy widz±c przewagê fizyczn± przeciwników zdecydowali siê na strefê i przynosi to efekty.
BRODA67 dnia maj 25 2015 15:57:31
Brawo Chromik -Sopot gratuluje
Brawo Radom-Sopot dziekuje
JOKER dnia maj 26 2015 10:22:23
Witam
Emocje opad³y a wiêc na ch³odno.Jako Kibic Rosy i ojciec
Gratulacje dla Chromika ¯ary potwierdzili to co niektórzy wytykali im po MP U-14 s± najlepsi w Polsce.Wielkie Brawa
Duma mnie rozpiera z zajêcia 2 miejsca przez KS Rosa Sport Radom widaæ progres mo¿e za 2 lata bêdzie jeszcze lepiej.
Graty dla UKS 7 Trefla Sopot.Macie medal bardzo zas³u¿enie i niewiele brakowa³o aby kolejno¶æ miejsc medalowych by³a inna.
Nie mogê nie wspomnieæ o MKS Pruszków czego ta dru¿yna dokona³a to chyba tylko oni sami wiedz±. Gratulacje
I jeszcze jedno s³owo o rodzicach kibicach. Szacunek za przyjazd do Radomia piêkny doping do koñca super zabawa zero wrogo¶ci nowe przyja¼nie.Tak powinno wygl±daæ kibicowanie m³odzie¿y.
Dziêkujê i zapraszam do Radomia oby jak najczê¶ciej.
ps dnia czerwiec 26 2015 08:05:12
Co do wyniku Pruszkowa,trzeba doceniæ konsekwencje szkoleniow± Trenera Jacka Gembala. Przy okazji - w koszykówce nie potrzeba "krêciæ potrójnych salt",graæ 46 rozwi±zañ taktycznych aby byæ skutecznym,w prostocie i improwizacji tkwi si³a. Swoj± drog± na zdjêciu Mks-u jest chyba jeden trener za du¿o?!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi