News: XI Gimnazjada Lublin 7-10.VI.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:27:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Gimnazjada Lublin 7-10.VI.2015
Szkolne
 XI  OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W GRACH ZESPO£OWYCH Lublin 2015

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Gimnazjum Sportowe Nr 3 Sopot (TREFL)
2 Gimnazjum Nr 3 Radom  (ROSA)
3 Gimnazjum Sportowe Nr 8 Bydgoszcz  (NOVUM)
4 Zespó³ Szkó³ Sportowych Dabrow± Górnicza (MKS)
5 Publiczne Gimnazjum Nr 6 Bia³a Podlaska (KADET)
6 Gimnazjum Nr 34 Kraków (KORONA)
7 Publiczne Gimnazjum Nr 4 Stalowa Wola (KU¬NIA)
8 MZS Nr 2 Boles³awiec (STARBOL)
9 Gimnazjum Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna
10 Publiczne Gimnazjum Nr 19 Bia³ystok (¯UBRY)
11 Gimnazjum Nr 1 Kutno
12 amorz±dowe Gimnazjum Publiczne w Piszu  (RO¦)
13 Gimnazjum Nr 3 Ko³obrzeg (KOTWICA)
14 Publiczne Gimnazjum Nr 1 Prudnik  (SMYK)
15 Gimnazjum Nr 3 Ostrów Wielkopolski (KASPROWICZANKA)

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:

 Król Strzelców oraz najbardziej perspektywiczny zawodnik:
£ukasz Kolenda
(Sopot)


 Najlepszy obroñca:
Miko³aj Krakowiak 
(Radom)

 Najbardziej Obiecuj±cy zawodnik:
Dawid Galus
(Radom)

Najsympatyczniejsi koszykarze:
£ukasz Szopiñski - (Sopot), Miko³aj Majchrzak (Bydgoszcz)

FOTO ZIBI
FILMIKI ZIBI


FINA£: G. Sport. Nr 3 Sopot - G. Nr 3 Radom  77 : 68
MECZ O III MIEJSCE:
  ZSS Dabrowa Górnicza - G. Sport. Nr 8 Bydgoszcz 51 : 66
MECZ O V MIEJSCE:
G. Nr 34 Kraków - PG Nr 6 Bia³a Podlaska  64 : 67
MECZ O VII MIEJSCE:  MZS Nr 2 Boles³awiec - P.G. Nr 4 Stalowa Wola 49 : 56
MECZ O MIEJSCE IX Publiczne Gimanzjum Nr 19 Bia³ystok - Gimnazjum Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna  49 : 66
MECZ O MIEJSCE XI: Samorz±dowe Gimnazjum Publiczne w Piszu - Gimnazjum Nr 1 Kutno  53 : 67
MECZ O MIEJSCE XIII: Publiczne Gimnazjum Nr 1 Prudnik - Gimnazjum Nr 3 Ko³obrzeg  31 : 68

 Nazwa............Gimnazjum
  
1
 Gimnazjum
Sportowe Nr 3
Sopot

(UKS 7 TREFL)
2
 Gimnazjum Nr 3
Radom 


(ROSA SPORT)


 3 Gimnazjum
Sportowe Nr 8
Bydgoszcz 


(NOVUM)
4
 Zespó³ Szkó³
Sportowych
 Dabrow± Górnicza


(MKS)

GRUPY FINA£OWE

GRUPA I 
G. Sport. Nr 3 Sopot - G. 34 Kraków  72 : 45
G. Nr 1 Boles³awiec - G. D±browa Górnicza 71 : 90
G. Sport. Nr 3 Sopot - G. Nr 1 Boles³awiec  76 : 30
G. 34 Kraków - G. D±browa Górnicza  44 : 52
G. Nr 34 Kraków - MZS Nr 2 Boles³awiec  54 : 52
G. Sport. Nr 3 Sopot - ZSS Dabrowa Górnicza  52 : 48

1 G. Sport. Nr 3 Sopot 6 pkt. 200 - 123
2 ZSS Dabrowa Górnicza 5 pkt.  190 - 167
3 G. Nr 34 Kraków 4 pkt.  143 - 176
4 MZS Nr 2 Boles³awiec 3 pkt.   153 - 220

GRUPA II 
G.Sport. 8 Bydgoszcz - P.G. Nr 4 Stalowa Wola  74 : 40
G. Nr 3 Radom - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  70 : 62
G. Sport. 8 Bydgoszcz  - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  59 : 46
PG Nr 4 Stalowa Wola -G Nr. 3 Radom  34 : 67
P.G. Nr 4 Stalowa Wola - PG Nr 6 Bia³a Podlaska  53 : 62
G. Sport. Nr 8 Bydgoszcz - G. Nr 3 Radom  69 : 82

1 G. Nr 3 Radom 6 pkt.  219 - 165
2 G. Sport. Nr 8 Bydgoszcz 5 pkt.  202 - 168
3 PG Nr 6 Bia³a Podlaska  4 pkt.  170 - 182
4 P.G. Nr 4 Stalowa Wola 3 pkt. 127 - 203

PLAY-OFF IX-XV

Ko³obrzeg - Ostrów Wielkopolski  55 : 34
Bia³ystok - Pisz  76 : 67
Skar¿ysko Kamienna - Kutno 72 : 69
P.G. Nr 1 Prudnik - G. Nr 1 Kutno (awans bez gry brak XVI zespo³u)

ELIMINACJE GRUPOWE

GRUPA A
G. Sport. Nr 3 Sopot - G. Nr 3 Ko³obrzeg 86 : 39
G. 34 Kraków - P.G. Nr 19 Bia³ystok  54 : 38
G. Sport. Nr 3 Sopot - G. 34 Kraków  72 : 45
G. Nr 3 Ko³obrzeg  - P.G. Nr 19 Bia³ystok  55 : 69
G. Sport. Nr 3 Sopot - P.G. Nr 19 Bia³ystok  76 : 50
G. Nr 3 Ko³obrzeg - G. 34 Kraków  35 : 49

1 G. Sport. Nr 3 Sopot 6 pkt.
2 G. 34 Kraków 5 pkt.
3 P.G. Nr 19 Bia³ystok 4 pkt.
4 G. Nr 3 Ko³obrzeg 3 pkt.


GRUPA B
G.Sport. 8 Bydgoszcz 74 - 40 P.G. Nr 4 Stalowa Wola  74 : 40
G.Sport. 8 Bydgoszcz 69 - 42 G. Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna  69 : 42
P.G. Nr 4 Stalowa Wola - G. Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna  65 : 52

1 G.Sport. 8 Bydgoszcz 4 pkt. 143 - 82
2 P.G. Nr 4 Stalowa Wola 3 pkt. 105 - 126

3 G. Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna 2 pkt. 94 - 134


GRUPA C
G. Nr 1 Boles³awiec - Samorz±dowe G. Publ. w Piszu  63 : 51
G. Nr 3 Ostrów Wielkopolski - G. D±browa Górnicza 58 : 65
G. Nr 1 Boles³awiec - G. Nr 3 Ostrów Wielkopolski 59 : 56
Samorz±dowe G. Publ. w Piszu - G. D±browa Górnicza  73 : 76
G. Nr 1 Boles³awiec - G. D±browa Górniczan 71 : 90
Samorz±dowe G. Publ. w Piszu - G. Nr 3 Ostrów Wielkopolski  72 : 58

1 G. D±browa Górnicza 6 pkt.
2 G. Nr 1 Boles³awiec 5 pkt. 

3 Samorz±dowe G. Publ. w Piszu 4 pkt
4 G. Nr 3 Ostrów Wielkopolski 3 pkt.


GRUPA D
G. Nr 3 Radom - P.G. Nr 1 Prudnik  86 : 59
G. Nr 1 Kutno - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  53 : 68
G. Nr 3 Radom - G. Nr 1 Kutno  74 : 50
P.G. Nr 1 Prudnik - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  49 : 72
G. Nr 3 Radom - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  70 : 62
P.G. Nr 1 Prudnik - G. Nr 1 Kutno  44 : 49

1 G. Nr 3 Radom 6 pkt.
2 G. Nr 6 Bia³a Podlaska 5 pkt.

3 G. Nr 1 Kutno 4 pkt.
P.G. Nr 1 Prudnik 3 pkt.
OFICJALNA STRONA GIMNAZJADY LUBLIN 2015

 
Komentarze
flamaster1967 dnia maj 19 2015 14:36:37
z Lubelskiego - Bia³a Podlaska PG6, Kadet.
Filip70121 dnia czerwiec 06 2015 22:55:56
Z grupy wyjd±:
A.Sopot,Bia³ystok
B.Zielona Góra,Bydgoszcz
C.D±browa G. , Ostrów Wielkopolski
D.Radom,Bia³a
BRODA67 dnia czerwiec 09 2015 18:04:57
Szansa na 3 z³oto dla szko³y w Sopociesmiley
BRODA67 dnia czerwiec 10 2015 15:12:12
TRZY Z£OTA MAMY CZYLI MALUTKA 3-KORONA jakby tak jeszcze w rozgrywkach ligowych-ech , ale nie ma co MAM DWÓCH SYNÓW STARSZY Z£OTO U-20 I Z£OTO LICEALIADY M£ODSZY BR¡Z U-16 I Z£OTO GIMNAZJADY tylko ja w MAXIBASKET lidze tylko 8 miejsce ale za to nie gorzej ni¿ seniorzy TREFLA SOPOT I M£ODZICY U-14 no i dodaæ nale¿y 5 miejsce U-18 oraz Z£OTO PODSTAWÓWKI FAJNIE ¯YÆ W TAKIM MIE¦CIE
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
8
8
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi