News: MP U14 Mlodzicy rocz.2001/02 Fina³ Toruñ 3-7.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:41:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U14 Mlodzicy rocz.2001/02 Fina³ Toruñ 3-7.XII.2015
U-14 M³odzicy St.
WKRÓTCE PODSUMOWANIE TURNIEJU FINA£OWEGO oraz filmiki z Niedzieli

 MVP:
Mateusz Kaszowski
- WKK Wroc³aw

 Król Strzelców:
Micha³ G³ówka
- Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.

 Król Zbiórek:
Huber Paluch
- Twarde Pierniki Toruñ

 5 ALL STARS:
Igor Yoka Bratasz - WKK Wroc³aw
Mateusz Bielecki - WKK Wroc³aw
Jakub Ciemiñski - Twarde Pierniki Toruñ
B³a¿ej Kulikowski - Jagielonka Warszawa
Micha³ G³ówka - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp


RELACJA LIVE - STATYSTYKI
FOTO ZIBI
FILMIKI ZIBI

FINA£:  Twarde Pierniki Toruñ - WKK Wroc³aw  57 : 67  STATYSTYKI   MVP: Igor Yoka Brayasz
O 3 miejsce
: Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.- Jagielonka Warszawa  49 :62  STATYSTYKI   MVP: B³a¿ej Kulikowski
O 5 miejsce;  MKS Wodzis³aw ¦l±ski - LaBasket Warszawa  52 : 55  STATYSTYKI  MVP: Igor Sagan
O 7 miejsce
:  Zastal Zielona Góra - Siódemka Trefl Sopot  66 : 53  STATYSTYKI MVP:  Mi³osz Góreñczykj

Pó³fina³y
Pierniki Toruñ - Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski  51 : 49  STATYSTYKI   MVP: Hubert Paluch
Jagielonka Warszawa - WKK Wroc³aw  57 : 71  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Kie³piñski

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 .................................. Sk³ad......mecze.....w.....MP.....ilo¶æ......punktów
 
1 WKK
WROC£AW

 Igor Yoka-Bratasz 11 / 122
Miko³aj Kie³piñski 11 / 119
Mateusz Kaszowski 10 / 111
Marcin Brysz 11 / 93
Tomasz Madejski 10 / 92
Mateusz Bielecki 11 / 83
Aleksander Lentka 11 / 79
Artur Krzy¿yñski 11 / 73
Kacper B³asiak 11 / 56
Jakub Król 11 / 32
Szymon Eitelthaler 9 / 31
Aleksander £añcucki 10 / 22
Julian Kurek 2 / 10
Jakub Dzwigoñski 1 / 6
Trener: £ukasz Dziergowski, Marek Ochman
 
2
 TWARDE PIERNIKI
TORUÑ


Kamil Kru¿yñski 11 / 128
Jakub Ciemiñski 11 / 125
Jakub Jagodziñski 11 / 125
Kajetan Kociuba 11 / 67
£ukasz Gliszczyñski 11 / 41
Kacper Korpalski 11 / 40
Hubert Paluch 11 / 40
Adam Hirsz 11 / 33
Jakub Lambarski 11 / 32
Mateusz Pniewski 6 / 22
Miko³aj Szumañski 5 / 17
Wojciech Kaniewski 9 / 8
Kamil Zdrojewski 10 / 7
Trenerzy: Marek Zió³kowski, Maciej Broczek
 
3
 JAGIELLONKA
WARSZAWA

 B³a¿ej Kulikowski 11 / 169
Jakub Giedronowicz 11 / 105
Piotr Choromañski 11 / 100
Micha³ Ko³aczewski 11 / 88
Benjamin Didier-Urbaniak 10 / 78
Jakub Zalewski 8 / 53
Jakub Markuszewski 11 / 53
Mateusz Malechowski 9 / 48
Kacper Matoszko 11 / 42
Jakub Szczepanik 6 / 27
Tymon Rutkowski 5 / 22
Micha³ Olejnik 8 / 13
Piotr Szymañski 8 / 7
Piotr Kopyszko 6 / 7
Miko³aj Manowiecki 5 / 4
Trenerzy: Antonio Daykola, Tomasz Wakulski
 
4
 KASPROWICZANKA
OSTRÓW WLKP.

 Micha³ G³ówka 11 / 124
Jakub Miko³ajczyk 11 / 112
Bartosz Zió³ek 11 / 112
Miko³aj Kuncewicz 11 / 106
Kamil Zaradny 11 / 60
Wiktor Strzelczyk 11 / 59
Miko³aj Tyburcy 11 / 52
Kacper Marchewka 6 / 31
Nikodem Mal±g 10 / 21
Micha³ Ka¼mierczak 11 / 20
Dominik Pa³atyñski 11 / 18
Hubert Koczura 5 / 6
Maksymilian Krawczyk 4 / 4
Jakub Matschi 3 / 1
Trener: Andrzej Suski
 
5
UKS LA BASKET
WARSZAWA

 Damian Skowroñski 10 / 132
Kacper Piechowicz 10 / 109
Eryk Sulima 9 / 46
Sebastian Zabielski 8 / 44
Jan Czech 10 / 39
Miko³aj Jaworowski 9 / 34
Piotr Gronwald 9 / 32
Bartosz Cecot 8 / 29
Filip Stefañski 6 / 27
Kacper Kurowski 8 / 19
Aleksander Szymañski 8 / 15
Igor Sagan 7 / 15
Mariusz Stanis³awski 6 / 11
Bartosz Kucharski 8 / 4
Filip Turkowski 2 /2
Marcin Szymczak 1 / 0       
Maciej Adamiak 1 / 0
Trenerzy: Tomasz Wi¶nik, Wojciech Dubniewski
 
6
MKS
WODZIS£AW
¦L¡SKI

 £ukasz Laskowski 10 / 136
Patryk Micha³owski 10 / 103
Filip Skrzyd³o 10 / 81
Micha³ Adamczyk 10 / 62
Robert Szlachta 10 / 62
Rafa³ Szlachta 10 / 60
Szymon Kyrcz 10    9 / 23
Dawid Mocza³a 10 / 17
Grzegorz P³onka 10 / 14
Remigiusz Kaczor 6 / 2
Adrian Zanibol 4 / 0   

Trener: Marek Malik
 
7
 SKM ZASTAL
ZIELONA GÓRA

 Mi³osz Góreñczyk 10 / 160
Jan Gawlik 10 / 114
Mateusz Michniewicz 10 / 82
£ukasz Szpakowski 6 / 73
Konrad Szymañski 10 / 66
Miko³aj Siminski 10 / 60
Jakub Morgiel 10 / 51
Edwin Mackiewicz 10 / 49
Marcin Matkowski 7 / 24
Martin Szymañski 7 / 24
Mateusz Cha³upka 9 / 20
Gracjan Tomaszewski 8 / 15
Kacper Szarkowicz 6 / 12
Sergiusz Bator 3 / 8
Maciej Gawara 2    / 0   
Trenerzy: Marek Hossa, Pawe³ Kuciemba
 
 8 UKS 7 TREFL
SOPOT

 Wojciech Dzier¿ak 10/ 106
Mi³osz Korolczuk 10 / 101
Dawid Chêæ 10 / 66
£ukasz Klawa 9 / 55
Micha³ G±siorowski 6 / 45
Filip ¦liwiñski 10 / 44
Marcel Zaramski 10 / 44
Micha³ Lis 6 / 43
Tymon Szymañski 10 / 38
Piotr Lis 6 / 30
Nikodem Czoska 6 / 27
Maciej Danielewicz 9 / 8
Tomasz Urban 5 / 4
Kacper Czuba 5 / 1

Trener: Marta Cie¶licka

 


Grupa A
La Basket Warszawa - Zastal Zielona Góra  58:53  STATYSTYKI   MVP: Damian Skowroñski
WKK Wroc³aw - Twarde Pierniki  Toruñ  58:46  STATYSTYKI MVP: Mateusz Bielecki
Zastal Zielona Góra - WKK Wroc³aw  40:85  STATYSTYKI   MVP: Tomasz Madejski
Twarde Pierniki S.A. Toruñ - La Basket Warszawa  56:48  STATYSTYKI   MVP: Jakub Ciemiñski
WKK Wroc³aw - La Basket Warszawa   72:35  STATYSTYKI  MVP: Aleksander Lentka
Zastal Zielona Góra - Twarde Pierniki  Toruñ  59:58  STATYSTYKI   MVP:  Mi³osz Góreñczyk

1 WKK Wroc³aw  6  pkt. 
2 Twarde Pierniki S.A. Toruñ  4 pkt.    (+7)
3 UKS La Basket Warszawa  4 pkt.   (-3)
4 SKM Zastal Zielona Góra  4 pkt.   (-3)

Grupa B

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Siódemka Trefl Sopot  55:38  STATYSTYKI   MVP:  Micha³ G³ówka
Jagiellonka Warszawa - MKS Wodzis³aw ¦l±ski   73:66  STATYSTYKI   MVP: Jakub Giedronowicz
Siódemka Trefl Sopot - Jagiellonka Warszawa  46:81  STATYSTYKI   MVP:
Jakub Markuszewski
MKS Wodzis³aw ¦l±ski - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  50:48  STATYSTYKI   MVP: Robert Szlachta
MKS Wodzis³aw ¦l±ski - Siódemka Trefl Sopot  73:48  STATYSTYKI   MVP:  Rafa³ Szlachta
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Jagiellonka Warszawa 65:5  STATYSTYKI  MVP: Micha³ G³ówka

1 UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 pkt. (+6)
2 UKS Jagiellonka Warszawa  5 pkt.   (-1)
3 MKS Wodzis³aw ¦l±ski 5 pkt. (-5)
4 UKS Siódemka Trefl Sopot
  3 pkt. 
Komentarze
Adamoo dnia maj 29 2015 13:25:33
Typy:
Gr.A
WKK
Zastal
Toruñ
LA Basket

Gr.B
Jaga
Kaspro
Trefl
Wodzis³aw

1 - WKK
2 - Jaga
3 - Zastal
4 - Kaspro

smiley
WOJO dnia maj 29 2015 19:56:54
MOJE TYPY:
1.WKK WROC£AW
2.JAGIELLONKA WARSZAWAsmileysmiley
3.ZASTAL ZIELONA GÓRA
4.WODZIS£AW
Murvica dnia maj 30 2015 13:13:27
Moje typy na TORUÑSKIE FINA£Y :

1.WKK WROC£AW!!!smileysmileysmiley
2.MKS Wodzis³aw
3.Jagiellonka Warszawa
4.Twarde Pierniki Toruñ
5.Zastal Zielona Góra
6.Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski
7.La Basket Warszawa
8.Trefl Sopot
Zielskoo dnia maj 31 2015 11:59:27
Wkk WROC£AW
PIERNIK Toruñ
Jagiellonka Warszawa
MKS Wodzis³aw ¦l±ski smiley
opa20 dnia czerwiec 01 2015 12:03:40
opa20 dnia 1.06 2015
1WKK,3smileyierniki,2Jagielonka,4Wodzis³aw.
Marcin1415 dnia czerwiec 02 2015 11:18:01
Ludzie to sa 14 latki i wd³ug mnie to niech to wygl±da tak
1. Najlepszy
2. Troszkê gorszy od najlepszego
3. Przegrany z pó³fina³u ale z medalem
4. Przegrany z pó³fina³u któremu sie medalu zdobyæ nie uda³o
......... a tak naprawdê wszyskie 8 zespo³ów s± zwyciêscami ze w tym finale s±.
Pozdrawiam smiley
Adamoo dnia czerwiec 07 2015 10:53:39
Sêdziowanie ¶wietne szczególnie mecze Torunia z Zastalem i Kasprowiczank±
WOJO dnia czerwiec 07 2015 16:12:17
Najbli¿ej trafnych typów:Zielskoo i Opa20smiley
madej1972 dnia czerwiec 08 2015 08:00:16
Na gor±co trzy zdania z fina³ów. W sumie praktycznie codziennie by³y mecze walki pe³ne dramaturgii. Jedyn± dru¿yna odstaj±c± od reszty finalistów by³ Trefl Sopot (braki kadrowe nie mog± byæ t³umaczeniem - nie by³o dru¿yny, liderów i chemii). Jak zaciête to by³y fina³y i wyrównane ¶wiadczyæ mo¿e nawet bilans srebrnych medalistka 2:3 !!! Cieszy du¿a ilo¶æ kibiców i fantastyczny doping !!! Mimo paru drobnych incydentów atmosfera by³a naprawdê ¶wietna. WKK nie demolowa³o tak widocznie --- pó³fina³ i fina³ to by³y ciê¿kie mecze. Ale kiedy nie idzie wtedy poznaje siê w³a¶nie mistrzowskie ekipy. Warto przemy¶leæ zniesienie zakazu krycia stref± ... to po prostu fikcja. Medale i nagrody indywidualne rozdane - czy kto¶ bardzo zaskoczy³ ??? Znowu Wodzis³aw na plus niesamowit± walk± i determinacj±, która prawie da³a im pó³fina³. Mo¿liwo¶æ spotkania w jednym miejscu tylu fajnych osób z ró¿nych stron kraju by³a dodatkowym atutem tych fina³ów.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi