News: MP U14 Mlodzicy rocz.2001/02 Fina³ Toruñ 3-7.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:23:57
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U14 Mlodzicy rocz.2001/02 Fina³ Toruñ 3-7.XII.2015
U-14 M³odzicy St.
WKRÓTCE PODSUMOWANIE TURNIEJU FINA£OWEGO oraz filmiki z Niedzieli

 MVP:
Mateusz Kaszowski
- WKK Wroc³aw

 Król Strzelców:
Micha³ G³ówka
- Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.

 Król Zbiórek:
Huber Paluch
- Twarde Pierniki Toruñ

 5 ALL STARS:
Igor Yoka Bratasz - WKK Wroc³aw
Mateusz Bielecki - WKK Wroc³aw
Jakub Ciemiñski - Twarde Pierniki Toruñ
B³a¿ej Kulikowski - Jagielonka Warszawa
Micha³ G³ówka - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp


RELACJA LIVE - STATYSTYKI
FOTO ZIBI
FILMIKI ZIBI

FINA£:  Twarde Pierniki Toruñ - WKK Wroc³aw  57 : 67  STATYSTYKI   MVP: Igor Yoka Brayasz
O 3 miejsce
: Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.- Jagielonka Warszawa  49 :62  STATYSTYKI   MVP: B³a¿ej Kulikowski
O 5 miejsce;  MKS Wodzis³aw ¦l±ski - LaBasket Warszawa  52 : 55  STATYSTYKI  MVP: Igor Sagan
O 7 miejsce
:  Zastal Zielona Góra - Siódemka Trefl Sopot  66 : 53  STATYSTYKI MVP:  Mi³osz Góreñczykj

Pó³fina³y
Pierniki Toruñ - Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski  51 : 49  STATYSTYKI   MVP: Hubert Paluch
Jagielonka Warszawa - WKK Wroc³aw  57 : 71  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Kie³piñski

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 .................................. Sk³ad......mecze.....w.....MP.....ilo¶æ......punktów
 
1 WKK
WROC£AW

 Igor Yoka-Bratasz 11 / 122
Miko³aj Kie³piñski 11 / 119
Mateusz Kaszowski 10 / 111
Marcin Brysz 11 / 93
Tomasz Madejski 10 / 92
Mateusz Bielecki 11 / 83
Aleksander Lentka 11 / 79
Artur Krzy¿yñski 11 / 73
Kacper B³asiak 11 / 56
Jakub Król 11 / 32
Szymon Eitelthaler 9 / 31
Aleksander £añcucki 10 / 22
Julian Kurek 2 / 10
Jakub Dzwigoñski 1 / 6
Trener: £ukasz Dziergowski, Marek Ochman
 
2
 TWARDE PIERNIKI
TORUÑ


Kamil Kru¿yñski 11 / 128
Jakub Ciemiñski 11 / 125
Jakub Jagodziñski 11 / 125
Kajetan Kociuba 11 / 67
£ukasz Gliszczyñski 11 / 41
Kacper Korpalski 11 / 40
Hubert Paluch 11 / 40
Adam Hirsz 11 / 33
Jakub Lambarski 11 / 32
Mateusz Pniewski 6 / 22
Miko³aj Szumañski 5 / 17
Wojciech Kaniewski 9 / 8
Kamil Zdrojewski 10 / 7
Trenerzy: Marek Zió³kowski, Maciej Broczek
 
3
 JAGIELLONKA
WARSZAWA

 B³a¿ej Kulikowski 11 / 169
Jakub Giedronowicz 11 / 105
Piotr Choromañski 11 / 100
Micha³ Ko³aczewski 11 / 88
Benjamin Didier-Urbaniak 10 / 78
Jakub Zalewski 8 / 53
Jakub Markuszewski 11 / 53
Mateusz Malechowski 9 / 48
Kacper Matoszko 11 / 42
Jakub Szczepanik 6 / 27
Tymon Rutkowski 5 / 22
Micha³ Olejnik 8 / 13
Piotr Szymañski 8 / 7
Piotr Kopyszko 6 / 7
Miko³aj Manowiecki 5 / 4
Trenerzy: Antonio Daykola, Tomasz Wakulski
 
4
 KASPROWICZANKA
OSTRÓW WLKP.

 Micha³ G³ówka 11 / 124
Jakub Miko³ajczyk 11 / 112
Bartosz Zió³ek 11 / 112
Miko³aj Kuncewicz 11 / 106
Kamil Zaradny 11 / 60
Wiktor Strzelczyk 11 / 59
Miko³aj Tyburcy 11 / 52
Kacper Marchewka 6 / 31
Nikodem Mal±g 10 / 21
Micha³ Ka¼mierczak 11 / 20
Dominik Pa³atyñski 11 / 18
Hubert Koczura 5 / 6
Maksymilian Krawczyk 4 / 4
Jakub Matschi 3 / 1
Trener: Andrzej Suski
 
5
UKS LA BASKET
WARSZAWA

 Damian Skowroñski 10 / 132
Kacper Piechowicz 10 / 109
Eryk Sulima 9 / 46
Sebastian Zabielski 8 / 44
Jan Czech 10 / 39
Miko³aj Jaworowski 9 / 34
Piotr Gronwald 9 / 32
Bartosz Cecot 8 / 29
Filip Stefañski 6 / 27
Kacper Kurowski 8 / 19
Aleksander Szymañski 8 / 15
Igor Sagan 7 / 15
Mariusz Stanis³awski 6 / 11
Bartosz Kucharski 8 / 4
Filip Turkowski 2 /2
Marcin Szymczak 1 / 0       
Maciej Adamiak 1 / 0
Trenerzy: Tomasz Wi¶nik, Wojciech Dubniewski
 
6
MKS
WODZIS£AW
¦L¡SKI

 £ukasz Laskowski 10 / 136
Patryk Micha³owski 10 / 103
Filip Skrzyd³o 10 / 81
Micha³ Adamczyk 10 / 62
Robert Szlachta 10 / 62
Rafa³ Szlachta 10 / 60
Szymon Kyrcz 10    9 / 23
Dawid Mocza³a 10 / 17
Grzegorz P³onka 10 / 14
Remigiusz Kaczor 6 / 2
Adrian Zanibol 4 / 0   

Trener: Marek Malik
 
7
 SKM ZASTAL
ZIELONA GÓRA

 Mi³osz Góreñczyk 10 / 160
Jan Gawlik 10 / 114
Mateusz Michniewicz 10 / 82
£ukasz Szpakowski 6 / 73
Konrad Szymañski 10 / 66
Miko³aj Siminski 10 / 60
Jakub Morgiel 10 / 51
Edwin Mackiewicz 10 / 49
Marcin Matkowski 7 / 24
Martin Szymañski 7 / 24
Mateusz Cha³upka 9 / 20
Gracjan Tomaszewski 8 / 15
Kacper Szarkowicz 6 / 12
Sergiusz Bator 3 / 8
Maciej Gawara 2    / 0   
Trenerzy: Marek Hossa, Pawe³ Kuciemba
 
 8 UKS 7 TREFL
SOPOT

 Wojciech Dzier¿ak 10/ 106
Mi³osz Korolczuk 10 / 101
Dawid Chêæ 10 / 66
£ukasz Klawa 9 / 55
Micha³ G±siorowski 6 / 45
Filip ¦liwiñski 10 / 44
Marcel Zaramski 10 / 44
Micha³ Lis 6 / 43
Tymon Szymañski 10 / 38
Piotr Lis 6 / 30
Nikodem Czoska 6 / 27
Maciej Danielewicz 9 / 8
Tomasz Urban 5 / 4
Kacper Czuba 5 / 1

Trener: Marta Cie¶licka

 


Grupa A
La Basket Warszawa - Zastal Zielona Góra  58:53  STATYSTYKI   MVP: Damian Skowroñski
WKK Wroc³aw - Twarde Pierniki  Toruñ  58:46  STATYSTYKI MVP: Mateusz Bielecki
Zastal Zielona Góra - WKK Wroc³aw  40:85  STATYSTYKI   MVP: Tomasz Madejski
Twarde Pierniki S.A. Toruñ - La Basket Warszawa  56:48  STATYSTYKI   MVP: Jakub Ciemiñski
WKK Wroc³aw - La Basket Warszawa   72:35  STATYSTYKI  MVP: Aleksander Lentka
Zastal Zielona Góra - Twarde Pierniki  Toruñ  59:58  STATYSTYKI   MVP:  Mi³osz Góreñczyk

1 WKK Wroc³aw  6  pkt. 
2 Twarde Pierniki S.A. Toruñ  4 pkt.    (+7)
3 UKS La Basket Warszawa  4 pkt.   (-3)
4 SKM Zastal Zielona Góra  4 pkt.   (-3)

Grupa B

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Siódemka Trefl Sopot  55:38  STATYSTYKI   MVP:  Micha³ G³ówka
Jagiellonka Warszawa - MKS Wodzis³aw ¦l±ski   73:66  STATYSTYKI   MVP: Jakub Giedronowicz
Siódemka Trefl Sopot - Jagiellonka Warszawa  46:81  STATYSTYKI   MVP:
Jakub Markuszewski
MKS Wodzis³aw ¦l±ski - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  50:48  STATYSTYKI   MVP: Robert Szlachta
MKS Wodzis³aw ¦l±ski - Siódemka Trefl Sopot  73:48  STATYSTYKI   MVP:  Rafa³ Szlachta
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Jagiellonka Warszawa 65:5  STATYSTYKI  MVP: Micha³ G³ówka

1 UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 pkt. (+6)
2 UKS Jagiellonka Warszawa  5 pkt.   (-1)
3 MKS Wodzis³aw ¦l±ski 5 pkt. (-5)
4 UKS Siódemka Trefl Sopot
  3 pkt. 
Komentarze
Adamoo dnia maj 29 2015 13:25:33
Typy:
Gr.A
WKK
Zastal
Toruñ
LA Basket

Gr.B
Jaga
Kaspro
Trefl
Wodzis³aw

1 - WKK
2 - Jaga
3 - Zastal
4 - Kaspro

smiley
WOJO dnia maj 29 2015 19:56:54
MOJE TYPY:
1.WKK WROC£AW
2.JAGIELLONKA WARSZAWAsmileysmiley
3.ZASTAL ZIELONA GÓRA
4.WODZIS£AW
Murvica dnia maj 30 2015 13:13:27
Moje typy na TORUÑSKIE FINA£Y :

1.WKK WROC£AW!!!smileysmileysmiley
2.MKS Wodzis³aw
3.Jagiellonka Warszawa
4.Twarde Pierniki Toruñ
5.Zastal Zielona Góra
6.Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski
7.La Basket Warszawa
8.Trefl Sopot
Zielskoo dnia maj 31 2015 11:59:27
Wkk WROC£AW
PIERNIK Toruñ
Jagiellonka Warszawa
MKS Wodzis³aw ¦l±ski smiley
opa20 dnia czerwiec 01 2015 12:03:40
opa20 dnia 1.06 2015
1WKK,3smileyierniki,2Jagielonka,4Wodzis³aw.
Marcin1415 dnia czerwiec 02 2015 11:18:01
Ludzie to sa 14 latki i wd³ug mnie to niech to wygl±da tak
1. Najlepszy
2. Troszkê gorszy od najlepszego
3. Przegrany z pó³fina³u ale z medalem
4. Przegrany z pó³fina³u któremu sie medalu zdobyæ nie uda³o
......... a tak naprawdê wszyskie 8 zespo³ów s± zwyciêscami ze w tym finale s±.
Pozdrawiam smiley
Adamoo dnia czerwiec 07 2015 10:53:39
Sêdziowanie ¶wietne szczególnie mecze Torunia z Zastalem i Kasprowiczank±
WOJO dnia czerwiec 07 2015 16:12:17
Najbli¿ej trafnych typów:Zielskoo i Opa20smiley
madej1972 dnia czerwiec 08 2015 08:00:16
Na gor±co trzy zdania z fina³ów. W sumie praktycznie codziennie by³y mecze walki pe³ne dramaturgii. Jedyn± dru¿yna odstaj±c± od reszty finalistów by³ Trefl Sopot (braki kadrowe nie mog± byæ t³umaczeniem - nie by³o dru¿yny, liderów i chemii). Jak zaciête to by³y fina³y i wyrównane ¶wiadczyæ mo¿e nawet bilans srebrnych medalistka 2:3 !!! Cieszy du¿a ilo¶æ kibiców i fantastyczny doping !!! Mimo paru drobnych incydentów atmosfera by³a naprawdê ¶wietna. WKK nie demolowa³o tak widocznie --- pó³fina³ i fina³ to by³y ciê¿kie mecze. Ale kiedy nie idzie wtedy poznaje siê w³a¶nie mistrzowskie ekipy. Warto przemy¶leæ zniesienie zakazu krycia stref± ... to po prostu fikcja. Medale i nagrody indywidualne rozdane - czy kto¶ bardzo zaskoczy³ ??? Znowu Wodzis³aw na plus niesamowit± walk± i determinacj±, która prawie da³a im pó³fina³. Mo¿liwo¶æ spotkania w jednym miejscu tylu fajnych osób z ró¿nych stron kraju by³a dodatkowym atutem tych fina³ów.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi