News: Lublin Basket Cup 2015 rocz.1999/2000 Lublin 12-14.VI.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 08:09:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Lublin Basket Cup 2015 rocz.1999/2000 Lublin 12-14.VI.2015
Turnieje Podsumowanie
 Lublin Basket Cup 2015 - Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Ch³opców U-16

Z pocz±tkiem  maja zadzwoni³ do mnie Prezes Wikany Start Lublin Pan Arkadiusz Pelczar  zapraszaj±c mnie ,,Koziego Grodu,, na Miêdzynarodowy Turniej U16. Gdy opowiada³ z jakich pañstw maj± przyjechaæ dru¿yny w pierwszej chwili nie za bardzo chcia³o mi siê w to uwierzyæ…w Polsce ? dru¿yny z Chin, Izraela, Turcji, Hiszpanii czy z oddalonego o 4000 Omska Rosja.

W dniach 8-10 VI w Lublinie odbywa³ siê Fina³ Gimnazjady. Dziêki uprzejmo¶ci pana Arkadiusza Pelczara noclegi i wy¿ywienie mia³em ju¿ za³atwione od ¶rody 10 maja za co piêknie dziêkuje.  W czwartek  z dru¿ynami z Rosji, Izraela i Turcji uda³em siê na Majdanek (obóz zag³ady). Wieczorem uczestnicy turnieju spotkali siê przed hal± Globus na koncercie Polskich Kapel. W pobli¿u by³ kosz wiêc ch³opcy trochê porzucali i zaczê³a siê integracja. Oczywi¶cie jêzyk angielski.

 Od pi±tku rozpoczê³y siê mecze grupowe. Po pierwszych przetarciach nie trudno by³o wskazaæ kto powalczy o Puchar Lublina (Izrael, Chiny, Turcja i Radom) W drugim dniu rozegrano tylko po jednym meczu fazy pucharowej. Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkali siê przed Stadionem Lublin Arena gdzie by³ grill a na telebimie ogl±dali mecz Reprezentacja Polski w pi³ce no¿nej. W niedziele rano w Hali Globus i MOSIR rozgrywano mecze o miejsce. W finale zespó³ z Izraela pokona³ po bardzo zaciêtym spotkaniu chiñskie Jiaozuo 89:87. Trzecia lokata dla tureckiego Nilûfer, który w decyduj±cym meczu minimalnie ogra³ ekipê z Radomia 53:51.
Zespó³ Lublina I uplasowa³ siê na pi±tym miejscu, po wygranej 71:60 nad ukraiñskim £uckiem, natomiast Lublin II by³ siódmy. Podsumowuj±c Turniej sta³ na niez³ym poziomie. Mogli¶my sprawdziæ, jak prezentujemy siê na tle mocniejszych ekip. W imprezie wziê³o udzia³ ok. 150 ch³opców. SKM Liczy, ¿e impreza na sta³e zago¶ci w Lublinie z tego co slysza³em Lublin ma 24 miasta partnerskie a na I Lublin Cup go¶ci³o dopiero sze¶æ.
Zapraszam do moich galerii Foto czy Wideo. Fotki grupowe wszystkich dru¿yn. Ka¿de zespó³ nagrany przy Hymnie Narodowym, mecze i ujêcia poza parkietem


FOTO ZIBI
 
FILMIKI ZIBI

Lublin Basket Cup Facebook

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / MVP -  Classification
MVP

1. Rishon LeZion (Izrael), MVP: Elad Goliger,
2. Jiaouzo (Chiny), MVP: Chi Xiao Long,
3. Nilûfer (Turcja), MVP: Tunç Yildiz,
4. Rosa Sport Radom, MVP: Miko³aj Krakowiak,
5. MKS Star Lublin I, MVP: Miros³aw Uni³owski,
6. £uck (Ukraina), MVP: Vlad Voytovich,
7. MKS Start Lublin II, MVP: Bart³omiej Pelczar,
8. Omsk (Rosja), MVP: Yuri Filimonov,
9. Poniewie¿ (Litwa), MVP: Dulke Daivaras,
10. Kadet Bia³a Podlaska, MVP: Jakub Pilipiuk,
11. Alcala de Henares (Hiszpania), MVP: Alvaro Castaño,
12. Brze¶æ (Bia³oru¶), MVP: Victor Cherniaev.WYNIKI LUBLIN BASKET CUP 2015


 Grupa A:
Lublin I – Rishon LeZion (Izrael) 37:69
Rishon LeZion – Poniewie¿ 54:43
Lublin I – Poniewie¿ 62:44

1
Rishon LeZion (Izrael)  4 pkt.
2
Lublin I 3 pkt.
3
Poniewie¿ (Litwa) 2 pkt.

Grupa B:

Radom – Brze¶æ (Bia³oru¶) 103:26
Brze¶æ – Omsk (Rosja) 8:53
Radom – Omsk 86:43

1 Radom 4 pkt.
2 Omsk (Rosja) 3 pkt.
3 Brze¶c (Bia³oru¶) 2 pkt.

Grupa C:
£uck (Ukraina) – Jiaozuo (Chiny) 56:92
Bia³a Podlaska – £uck 68:74
Bia³a Podlaska – Jiaozuo 50:95

1
Jiaozuo (Chiny) 4 pkt.
2 £uck (Ukraina) 3 pkt.
3 Kadet Bia³a Podlaska 2 pkt.


Grupa D:
Lublin II – Nilûfer (Turcja) 43:68
Nilûfer – Alcala de Henares (Hiszpania) 117:43
Lublin II – Alcala de Henares 73:41

1 Nilûfer (Turcja)  4 pkt.
2 Lublin II 3 pkt.
3
Alcala de Henares  2 pkt.

Pó³fina³y:

Jiaozuo – Nilûfer 72:68,
Rishon LeZion – Radom 83:76.

O 3. miejsce: Nilûfer – Radom 53:51.
Fina³: Jiaozuo – Rishon LeZion 87:89.

Play-Off 5-8:
£uck – Lublin II 86:54,
Lublin I – Omsk 65:38.

O 7. miejsce: Lublin II – Omsk 84:65.
O 5. miejsce: Lublin I – £uck 71:60.

Play-Off 9-12:
Bia³a Podlaska – Alcala de Henares 73:45,
Poniewie¿ – Brze¶æ 107:33.

O 11. miejsce: Alcala de Henares – Brze¶æ 71:59.
O 9. miejsce: Bia³a Podlaska – Poniewie¿ 78:93.

Pozdrawiam SKM by Zibi

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Hartwig Katowice
Hartwig Katowice
Dru¿yny rocznik 1994 sezon 2007/2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi