News: VIII ORKAN CUP rocz.2004 Zambrów 29-31.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 20:04:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII ORKAN CUP rocz.2004 Zambrów 29-31.V.2015
Turnieje Podsumowanie
Zespo³y MUKS Piaseczno w kategorii dziewcz±t i LA Basket Warszawa w kategorii ch³opców zwyciê¿y³y w VIII Zambrowskim Festiwalu Koszykówki ORKAN CUP.

Przez trzy dni, od pi±tku (29 maja) do niedzieli (31 maja), w hali sportowej Miejskiego Gimnazjum Nr 1 oraz Szko³y Podstawowej Nr 4 rozgrywany by³ VIII Zambrowski Festiwal Koszykówki ORKAN CUP.

FOTO GALERIA

W trzydniowej rywalizacji bra³o udzia³ 20 dru¿yn. W kategorii dziewcz±t rywalizowa³y: Trops Kartuzy (najlepszy zespó³ Pomorza), Siódemka Sopot, MUKS Piaseczno (najlepszy zespó³ Mazowsza), Trzy - Cztery Lublin (najlepszy zespó³ województwa lubelskiego), Jedynka Nidzica (najlepszy zespó³ Warmii i Mazur), 47 Bia³ystok (najlepszy zespó³ Podlasia), Ursus Warszawa, La Basket Warszawa, Jedynka £apy i gospodynie - UKS ORKAN Zambrów. W kategorii ch³opców mecze rozgrywa³y ekipy: ¯orska Akademia Koszykówki, KS AS Mr±gowo, Jedynka £apy, Trzy - Cztery Lublin, 47 Bia³ystok, La Basket Warszawa, ¯ubry Bia³ystok, Orbita Zambrów i dwa zespo³y gospodarzy - UKS Iskra Zambrów i UKS ORKAN Zambrów.

Turniej zosta³ zorganizowany przez: UKS Orkan funkcjonuj±cy przy Szkole Podstawowej nr 3, UKS Iskra Zambrów dzia³aj±cy przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Urz±d Miasta Zambrów. Patronat medialny nad imprez± ju¿ 8 rok z rzêdu sprawowa³ Zambrowski Portal Internetowy www.zambrow.org.

Warto zaznaczyæ, ¿e Zambrowski Festiwal Koszykówki jest jedn± z najwiêkszych imprez tego typu w Polsce. Turniej co roku cieszy siê du¿ym zainteresowaniem klubów z terenu ca³ego kraju.

FOTO GALERIA

Dziewczêta:
:: UKS Trops Kartuzy – UKS Orkan Zambrów 73:17
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – UKS 7 Sopot 28:37
:: UKS Ursus Warszawa – UKS Jedynka £apy 47:20
:: UKS Jedynka Nidzica – LA Basket Warszawa 6:24
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Ursus Warszawa 28:37
:: UKS 7 Sopot – MUKS Piaseczno 13:51
:: UKS Trops Kartuzy – UKS Cztery-Trzy Lublin 55:6
:: UKS Basket Bia³ystok – LA Basket Warszawa 25:30
:: UKS Jedynka £apy – UKS Cztery-Trzy Lublin 14:34
:: UKS Jedynka Nidzica – MUKS Piaseczno 8:53
:: LA Basket Warszawa – UKS 7 Sopot 38:19
:: UKS Cztery-Trzy Lublin – UKS Ursus Warszawa 14:28
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – MUKS Piaseczno 11:66
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Jedynka £apy 26:11
:: UKS Jedynka Nidzica – UKS 7 Sopot 24:10
:: UKS Trops Kartuzy – UKS Ursus Warszawa 42:13
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Cztery-Trzy Lublin 16:8
:: MUKS Piaseczno – LA Basket Warszawa 65:28
:: UKS Jedynka £apy – UKS Trops Kartuzy 10:58
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – UKS Jedynka Nidzica 18:20
:: Ursus Warszawa – MUKS Piaseczno 3:79
:: UKS Jedynka £apy – UKS Basket 47 Bia³ystok 7:45
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Cztery-Trzy Lublin 18:12
:: LA Basket Warszawa – Ursus Warszawa 31:13
:: UKS Trops Kartuzy – MUKS Piaseczno 23:31
:: UKS Jedynka Nidzica – UKS 7 Sopot 8:21

 Klasyfikacja koñcowa:
I – MUKS Piaseczno
II – UKS Trops Kartuzy
III – LA Basket Warszawa
IV – Ursus Warszawa
V – UKS 7 Sopot
VI – UKS Jedynka Nidzica
VII – UKS Orkan Zambrów
VIII – UKS Cztery-Trzy Lublin
IX – UKS Basket 47 Bia³ystok
X – UKS Jedynka £apy

Najlepsza pi±tka turnieju:
1. Natalia Donica – LA Basket Warszawa
2. Patrycja Kozarzewska – Ursus Warszawa
3. Agata Zaborowska – UKS Trops Kartuzy
4. Weronika Kassin – UKS 7 Sopot
5. Eda Balkan – MUKS Piaseczno

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych dru¿ynach:

1. Patrycja Kisiel – UKS Basket 47 Bia³ystok
2. Nella Waszczak – UKS Jedynka Nidzica
3. Sandra Brzozowska – UKS Jedynka £apy
4. Kamila Jêdrzejowska – MUKS Piaseczno
5. Oliwia Zawadka – LA Basket Warszawa
6. Hanna Lewczuk – Ursus Warszawa
7. Antonina Machola – UKS Trops Kartuzy
8. Natalia Biecicka – UKS Orkan Zambrów
9. Natalia Sibiga – UKS 7 Sopot
10. Karolina Spytek – UKS Cztery-Trzy Lublin

Ch³opcy:

:: UKS Iskra Zambrów – UKS Orkan Zambrów 17:20
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – UKS Orbita Zambrów 36:18
:: UKS Jedynka £apy – UKS Orkan Zambrów 14:10
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – ¯ubry Bia³ystok 42:15
:: LA Basket Warszawa – UKS Iskra Zambrów 6:38
:: KS As Mr±gowo – ¯orska Akademia Koszykówki 15:49
:: UKS Jedynka £apy – UKS Cztery-Trzy Lublin 9:18
:: ¯orska Akademia Koszykówki – UKS Orbita Zambrów 40:9
:: LA Basket Warszawa – UKS Cztery-Trzy Lublin 30:27
:: ¯ubry Bia³ystok – KS As Mr±gowo 39:20
:: LA Basket Warszawa – UKS Jedynka £apy 51:18
:: ¯ubry Bia³ystok – UKS Orbita Zambrów 18:15
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Cztery-Trzy Lublin 9:22
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – KS As Mr±gowo 43:12
:: UKS Iskra Zambrów – UKS Jedynka £apy 10:15
:: ¯orska Akademia Koszykówki – ¯ubry Bia³ystok 49:12
:: UKS Orkan Zambrów – LA Basket Warszawa 13:28
:: KS As Mr±gowo – UKS Orbita Zambrów 31:22
:: UKS Iskra Zambrów – UKS Cztery-Trzy Lublin 14:33
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – ¯orska Akademia Koszykówki 29:28
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – UKS Cztery Trzy Lublin 45:35
:: UKS Iskra Zambrów – UKS Orbita Zambrów 3:28
:: UKS Orkan Zambrów – KS As Mr±gowo 18:13
:: UKS ¯ubry Bia³ystok – UKS Jedynka £apy 22:2
:: ¯orska Akademia Koszykówki – UKS Cztery-Trzy Lublin 31:23
:: LA Basket Warszawa – UKS Basket 47 Bia³ystok 41:37

 Klasyfikacja koñcowa:
I – LA Basket Warszawa
II – UKS Basket 47 Bia³ystok
III – ¯orska Akademia Koszykówki
IV – UKS Cztery-Trzy Lublin
V – UKS ¯ubry Bia³ystok
VI – UKS Jedynka £apy
VII – UKS Orkan Zambrów
VIII – KS As Mr±gowo
IX – UKS Orbita Zambrów
X – UKS Iskra Zambrów

Najlepsza pi±tka turnieju:

1. Filip Maciejewski – ¯orska Akademia Koszykówki
2. Janek Wachowicz – UKS Cztery-Trzy Lublin
3. Jakub Jenorowski – UKS ¯ubry Bia³ystok
4. Szymon Chrzanowski – UKS Basket 47 Bia³ystok
5. Tymon Pep³awski – LA Basket Warszawa

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach:

1. Bartek Czerpak – UKS Basket 47 Bia³ystok
2. Oliwier Koz³owski – ¯orska Akademia Koszykówki
3. Jakub Kulwicki – UKS Jedynka £apy
4. Igor Magdziñski – KS As Mr±gowo
5. Szymon Kasprzak – LA Basket Warszawa
6. Grzegorz Pietraszko – UKS ¯ubry Bia³ystok
7. Marcel Plona – UKS Iskra Zambrów
8. Maciej Makowski – UKS Orkan Zambrów
9. Jakub Zubkowicz – UKS Orbita Zambrów
10. Marcel Skiba – UKS Cztery-Trzy Lublin

Na zakoñczenie burmistrz Kazimierz D±browski, prezes ZCiW Stefan Piszczatowski, prezes UKS Orkan Joanna Koz³owska, dyrektor SP3 Bo¿ena Prze¼dziecka, dyrektor SP4 Ryszard ¦widerski i dyrektor MG1 Ryszard Ogrodnik wrêczyli wszystkim zespo³om puchary. Dodatkowo ka¿da z dziewcz±t z trzech najlepszych zespo³ów otrzyma³a medal. Statuetki indywidualne trafi³y tak¿e do r±k najlepszej pi±tki Turnieju i najlepszych zawodniczek z ka¿dej dru¿yny.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi