News: Niebuszewo Cup ch³. i dz. rocz.2000 ch³. 2004 Szczecin 4-6.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 23:30:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Niebuszewo Cup ch³. i dz. rocz.2000 ch³. 2004 Szczecin 4-6.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
 20 zespo³ów wziê³o udzia³ w turnieju zorganizowanym przez Wilki Morskie Szczecin.Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: ch³opców i dziewcz±t z rocznika 2000 oraz ch³opców z rocznika 2004. Na zaproszenie Wilków i prezesa Marka ¯ukowskiego przyjecha³y zespo³y m.in. z Berlina, Sopotu, Bia³o³êki, ¯ar. W rywalizacji dziewcz±t z rocznika 2000 pierwsze miejsce zajê³a ekipa Kusego Szczecin. Co ciekawe, m³ode szczecinianki przegra³y swój inauguracyjny mecz w turnieju z Gorzowem, i to ró¿nic± 21 punktów, ale pó¼niej ju¿ tylko wygrywa³y. W gronie ch³opców z tego rocznika triumfowa³ UKS Chromik ¯ary. Dru¿yna wygra³a wszystkie spotkania w grupie, a w finale pokona³a berliñczyków . W roczniku 2004 ch³opców bezkonkurencyjni byli koszykarze Wilków Morskich.

CH£OPCY 2000 

KLASYFIKACJA KOÑCOWA/
Wyró¿nienie trenera


1.  UKS Chromik ¯ary  Rados³aw Skubiñski
2.  Berliner Basketball Verband e.Vo.  Manuel Vera
3.  MKK Basket Gorzów WLKP  Jakub Tomczyk
4.  WKK Wroc³aw  Tomasz Madejski
5.  UKS Jagiellonka Warszawa  Mateusz Zozuñ
6.  King Wilki Morskie Szczecin  Miko³aj ¯yliñski
7.  UKS LA Basket Warszawa  Piotr Gronwald
8.  KS Spójnia Stargard Szczeciñski  Adrian Abramowicz

 MVP: Jakub Koczan Chromik ¯ary

Chromik ¯ary  King Wilki Morskie Szczecin  60 -  48
Jagiellonka Warszawa  BBV Berlin 50 - 54
Spójnia Stargard Szczeciñski  Basket Gorzów WLKP  48 - 78
LA Basket Warszawa  WKK Wroc³aw  34 - 63
Spójnia Stargard Szczeciñski  Jagiellonka Warszawa  42 : 68
Basket Gorzów WLKP  BBV Berlin  45 : 56
WKK Wroc³aw  Chromik ¯ary  46 : 73
King Wilki Morskie Szczecin  LA Basket Warszawa  78 - 33
 Jagiellonka Warszawa  Basket Gorzów WLKP   61 : 64
Chromik ¯ary  LA Basket Warszawa 62 - 47
Spójnia Stargard Szczeciñski  BBV Berlin  26 : 57
WKK Wroc³aw  King Wilki Morskie Szczecin  64 : 62

Play-Off V-VIII: Jagielonka Warszawa - LaBasket Warszawa 82 : 52
Play-Off V-VIII: Wilki Morskie - Spójnia Starogard Szczeciñski 54 : 20
Pó³fina³: WKK Wroc³aw - BBV  Berlina 2001  47 : 59
Pó³fina³: Chromik ¯ary - Basket Gorzó WLKP  68 : 59
 
Mecz o 7 miejsce
  La Basket Warszawa - Spójnia Starogard Szczeciñski 44 : 36
Mecz o 5 miejsce  Wilki Morski - Jagielonka Warszawa  51 : 70
Mecz o 3 miejsce  WKK Wroc³aw - Basket Gorzów WLKP  42 : 52
FINA£: Chromik ¯ary - BBV Berlin  55 : 43

CH£OPCY 2004


1.  KK „Wilki Morskie” II SP 16 Szczecin  Igor Drozdowski
2.  UKS 7 Trefl Sopot  Seweryn Raupuk
3.  UKS Bia³o³êka  Igor Kocielnik
4.  MKK Basket Koszalin  Bartosz Musia³
5.  KK "Wilki Morskie" Szczecin  Ignacy Kêdzierski
6.  UKS Basket Ósemka Wejherowo  Cezary Zabrocki

MVP
Jakub Stubnicki -  KK „Wilki Morskie” II SP 16 Szczecin 

Wilki Morskie II SP 16 Szczecin  UKS Bia³o³êka  36 : 35
Basket Ósemka Wejherowo  UKS 7 Trefl Sopot  16  : 49
Wilki Morskie Szczecin  Basket Koszalin  43 : 45
UKS 7 Trefl Sopot  Wilki Morskie II SP 16 Szczecin  22 : 29
UKS Bia³o³êka  Wilki Morskie Szczecin  53 : 22
Basket Koszalin  Basket Ósemka Wejherowo  44 : 34
Morskie II SP 16 Szczecin  Basket Ósemka Wejherowo  31 : 18
Basket Koszalin  UKS Bia³o³êka  37 : 47
UKS 7 Trefl Sopot  Wilki Morskie Szczecin  51 : 19
Basket Koszalin  Wilki Morskie II SP 16 Szczecin  27 : 58
Wilki Morskie Szczecin  Basket Ósemka Wejherowo  44 : 36
UKS Bia³o³êka  UKS 7 Trefl Sopot  28:60
UKS 7 Trefl Sopot  Basket Koszalin  64:35
Basket Ósemka Wejherowo  UKS Bia³o³êka  19:40
Wilki Morskie II SP 16 Szczecin  Wilki Morskie Szczecin  39:28

DZIEWCZÊTA 2000

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿nienie trenera

1.  MKS „KUSY” Szczecin  Weronika Baszak
2.  Berliner Basketball Verband e.Vo.  Chiara Dröll
3.  AZS PWSZ Gorzów WLKP I  Daria £upiñska
4.  UKS Kormoran Sieraków  Paulina Mrowiñska
5.  KK „Wilki Morskie” Szczecin  Agnieszka Cygan
6.  AZS PWSZ Gorzów WLKP II  Weronika £uc

 MVP Wiktoria Keller  -  MKS „KUSY” Szczecin 

BBV Berlin  Kormoran Sieraków  81 : 30
AZS PWSZ Gorzów WLKP I  KUSYSzczecin  54 : 33
Wilki Morskie Szczecin  AZS PWSZ Gorzów WLKP II  44 : 36
Wilki Morskie Szczecin  KUSYSzczecin  13 : 73
BBV Berlin  AZS PWSZ Gorzów WLKP I  61 : 27
Kormoran Sieraków  AZS PWSZ Gorzów WLKP II  61 : 43
BBV Berlin  KUSY Szczecin  59 : 61
Kormoran Sieraków  Wilki Morskie Szczecin  67 : 31
AZS PWSZ Gorzów WLKP I  AZS PWSZ Gorzów WLKP II  45 : 27
Kormoran Sieraków  KUSY Szczecin  38: 84
AZS PWSZ Gorzów WLKP I  Wilki Morskie Szczecin  64 : 30
AZS PWSZ Gorzów WLKP II  BBV Berlin  14 : 88
Kormoran Sieraków  AZS PWSZ Gorzów WLKP I  40:44
Wilki Morskie Szczecin  BBV Berlin  15:110
AZS PWSZ Gorzów WLKP II  KUSY Szczecin  28:48

FOTO GALERIA

 
Komentarze
madej1972 dnia wrzesie 07 2015 07:00:25
Drobne uzupe³nienie informacji. Kadra Berlina gra³a rocznikiem 2001. Prezentowali kulturê gry nieosi±galn± dla reszty zespo³ów - szybka koszykówka oparta na znakomitym ruchu pi³ki i zespo³owo¶ci. W obronie nieustanny nacisk na rozgrywaj±cego i presja. Mia³em okazjê ogl±daæ w tym roczniku praktycznie ca³± czo³ówkê Niemiec - widaæ, ¿e to jest system szkolenia. Na tle tej szybkiej nowoczesnej koszykówki - strefa Chromika i Gorzowa grana przez chyba 90 % turnieju tydzieñ po rozpoczêciu sezonu pokazuje, ¿e my tak¿e mamy swój system . Jak mo¿emy wychowaæ i wyszkoliæ dobrych graczy obwodowych kiedy nie maj± mo¿liwo¶ci w warunkach meczowych szlifowaæ defensywy one vs one i odwrotnie w ataku. Autobus w pomalowanym i 2 metry luzu na obwodzie. Ok strefa Chromika dzia³a³a bardzo dobrze i by³a bardzo skuteczna , ale chcia³bym zobaczyæ jak ci ch³opcy broni± indywidualnie. Gra przeciwko strefie uczy oczywi¶cie gry podaniem itd. tak¿e rozwija pewne elementy sztuki koszykarskiej. Mecz Chromik vs Gorzów mia³ tempo meczu 40 latków okopanych w pomalowanym. To dla mnie nie jest koszykówka 15 / 16-latkow smiley
madej1972 dnia wrzesie 07 2015 07:33:33
Oczywi¶cie pomijaj±c moje odczucia z wcze¶niejszego wpisu Chromik zas³u¿enie wygra³ turniej. By³ skuteczny w swojej grze i konsekwentny i jak ka¿da ekipa Chromika bardzo waleczny.
paolo69 dnia wrzesie 07 2015 08:17:31
zgadzam siê z toba madej 1972, mo¿e po prostu zakazaæ gry stref± w
rozgrywkach m³odziezowych, ale to znowu temat na d³u¿sz± rozmowê.
wiadomo ¿e strefa zabija koszykówkê , szczególnie m³odzie¿ow±, ale my¶lê ¿e jak jaki¶ zespó³ nie zapropunujê czego¶ oprócz strefy to z dobrymi druzynami i tak to nie zda egzaminu.
ps dnia wrzesie 07 2015 11:05:44
No có¿ "strefa" w polskiej koszykówce m³odzie¿owej to temat "upiór". Tylko zaobserwowa³em jedno, dziwnym zrz±dzeniem czêsto jest skuteczna w obronie czyli wniosek prosty - uczy siê tylko jak strefê "postawiæ", a nie uczy jak zdeorganizowaæ.......nieeee to nie tak smiley
Otó¿ aby zdeorganizowaæ strefê oczywi¶cie tak¿e s± rozwi±zania taktyczne i niby trenerzy tak¿e je wprowadzaj± z tym, ¿e tu potrzeba bardzo dobrego wyszkolenia indywidualnego aby je skutecznie przeprowadziæ. Tu jest piesek pogrzebany, nauczyæ 5 go¶ci jak staæ i siê przesuwaæ jest procesem szybszym i prostszym wiêc jak to u nas wielu idzie na skróty. Reasumuj±c demonem nie jest sama strefa tylko to o czym piszemy od lat nacisk nie na te elementy, które trzeba w szkoleniu.
paolo69 dnia wrzesie 07 2015 11:30:01
I tu dochodzimy do sedna problemu, czy celem druzyny x m³odzików czy kadetów ma byæ tylko i wy³±cznie wygrywanie , czy mo¿e jednak prawid³owe szkolenie i szlifowanie umiejêtno¶ci koszykarskich a wynik no có¿ przy dobrym i rzetelnym szkoleniu my¶lê ¿e i tak przyjdzie.a ¿e z dru¿ynami m³odziezowymi jest co¶ nie tak to chyba nie trzeba nikogo przekonywaæ. widaæ to na ka¿dym kroku ¿e odstajemy nawet od ¶redniaków
zibi dnia wrzesie 07 2015 12:23:14
tekst otrzymany na maila SKM

Bardzo przykro s³uchaæ jak zwykle z³e opinie na temat Chromika widaæ ,¿e lepiej nie robiæ basketu w ma³ych o¶rodkach bo s± tylko s³owa krytyki .....Pocz±wszy od U-14 bo sala z³a ,tablice przyjmuj±ce, warunki beznadziejne(25 z³ wy¿ywienie i nocleg) ,brak hoteli itp a teraz strefa z³a ( w roczniku 98 ,fina³ U-16 na 8 dru¿yn ,7 sta³o ca³e mecze stref± i by³o ok.)Czemu nikt nie komentowa³ ,¿e na fina³ach w Radomiu wszyscy za³atwiali nocleg na w³asn± rêkê (dru¿yny p³aci³y ¶rednio po 100 z³ !!!) a tablice te¿ by³y przyjmuj±ce i wszystko jest ok. Krytykowaæ jest ³atwo ,ale pochwaliæ -organizacja pó³fina³u U-16(rocznik 99) sala nowa, hotel, nagrody dla zawodników ,trenerów dla kibiców ciasta ,jedzenie ,napoje .( mo¿na Zibiego zapytaæ jak by³o w ¯arach) Takie komentarze tylko zniechêcaj± do dzia³ania ,mo¿e nie szkolimy tak idealnie jak du¿e o¶rodki, ale staramy siê i robimy na tyle co potrafimy. Na pewno wk³adamy w to ca³e serce pocz±wszy od Prezesa, dzia³aczy, trenerów, zawodników i rodziców.
madej1972 dnia wrzesie 07 2015 17:47:47
Moment ... czy kto¶ tutaj (chyba najbardziej o mój wpis chodzi) napisa³ co¶ negatywnego o Chromiku jako klubie ??? proszê czytaæ ze zrozumieniem i nie "dopisywaæ" czego¶ ... czego w moim wpisie nie ma. Czy napisa³em jakie¶ k³amstwo (???) co do stylu gry Chromika na tym turnieju. Moja osobista ocena dotyczy tego, ¿e zawodnicy broni±c w ten sposób prawdopodobnie wielu elementów nie rozwin± ... na tle Berlina by³o to po prostu bardzo widoczne (poza wynikiem).
Zawsze mówiê i piszê np. na WKK R2001 oraz na PKM, ¿e ¯ary to ¶wietne miejsce - zawsze bardzo pozytywnie oceniam spo³eczno¶æ koszykarsk± w tym mie¶cie !!!. ¦wietny sponsor, rewelacyjni kibice wype³niaj±cy halê, pasja ludzi w klubie ... waleczne zespo³y gryz±ce parkiet do ostatniej sekundy ka¿dego meczu. Ale otoczka i pasja to jedno ... tego absolutnie w swoim wpisie nie neguje i mam ogromny szacunek za to co ten klub robi dla m³odzie¿y. Moja ocena dotyczy zupe³nie czego innego i nie dotyczy tylko Chromika na tym turnieju (pisa³em te¿ o Gorzowie) ... ten e-mail to chyba trochê ma³a "alergia" na wytykanie strefy przez ca³y turniej i to co napisa³em o wadach tego systemu gry. Dla mnie mo¿ecie graæ od kadeta do juniora 100 % strefy ... to decyzja trenera. Tylko jak to wp³ynie na proces wyszkolenia indywidualnego zawodników Chromika ??? to tak¿e sprawa wewnêtrzna klubu. Ale mieszanie czyjej¶ oceny/odczucia do stylu gry z "noclegami" itp sprawami ??? mo¿e nale¿y zwolniæ odrobinê z tymi zarzutami, ¿e znowu kto¶ robi nagonkê na Chromika i poprosiæ w pierwszej kolejno¶ci Niemców o zapis video Waszego meczu i zobaczyæ ile mieli przy tej strefie extra passów i czystych pozycji z których nie oddawali rzutów ... bo trener kadry Berlina po prostu szlifowa³ system. Wygraæ chcia³ jak ka¿dy w sporcie, ale priorytety w tym meczu mia³ zupe³nie inne smiley W U16 7 dru¿yn sta³o ca³y czas stref± ... i by³o OK - ¶wietny argument ciê¿ko polemizowaæ. Pozdrawiam i do zobaczenia na meczu w ¯arach bo jak zwykle rodzice z WKK bêd± obecni na meczu rocznika 2001 i tak¿e 2000.
zibi dnia wrzesie 10 2015 13:34:48
Nie raz go¶ci³em w ¯arach. Turnieje Ogólnopolskie, Turnieje Rangi Mistrzostw Polski zorganizowane profesjonalnie. Dzia³acze trenerzy to prawdziwi pasjonaci. Fantastyczni kibice. Zawodnicy kochaj±cy koszykówkê. Chcia³o by siê takich ma³ych o¶rodków wiêcej w Polsce. Nie dokoñcza wa¿ne kto stosuje jakie szkolenie..wa¿ne kto wychowana prawdziwego sportowca, dobrego cz³owieka i ilu zawodników z klubu bêdzie gra³o w koszykówkê w rozgrywkach seniorskich
ps dnia wrzesie 10 2015 14:42:04
paolo69 - trzeba jasno powiedzieæ (czy to m³odzie¿ czy to senior) w zawodach sportowych ka¿dy zawodnik chce wygrywaæ co nie znaczy, ¿e wygrywanie i prawid³owe szkolenie nie idzie w parze. Dla mnie g³upot± szkoleniowo-wychowawcz± jest mówienie sportowcowi, ¿e nie gramy aby wygraæ, to hipokryzja i sprzeczno¶æ z podstawow± zasad± rywalizacji.

Ma³e o¶rodki s± tak samo potrzebne jak du¿e i to nie podlega ¿adnej dyskusji.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
O¶wiecim - Ruda ¦l.
O¶wiecim - Ruda ¦l.
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi