News: VIII Memoria³ im. Paw³a Cie¶laka rocz.1998 Kruszwica 11-13.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 06:15:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII Memoria³ im. Paw³a Cie¶laka rocz.1998 Kruszwica 11-13.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
 VIII Memoria³ im. Paw³a Cie¶laka - Ogólnopolski Turniej Koszykówki. Honorowy patronat Starosty Inowroc³awskiego i Burmistrza Kruszwicy

Ka¿dy zespó³ otrzyma³ puchar. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami±tkowy medal oraz koszulkê turniejow±. MVP poszczególnych spotkañ statuetki. Wyró¿nieni zawodnicy otrzymali statuetkê oraz nagrodê rzeczow± firm Nike, Jordan, Adidas, Kappa, ksi±zki o tematyce koszykarskiej, kupony rabatowe do sklepu koszykarskiego.
 
Trenerzy : Jacek Cejba, Piotr Wirchanowicz, Rafa³ Mazurkiewicz otrzymali specjalne wyró¿nienie za trzykrotny udzia³ w turnieju.
Wszyscy trenerzy otrzymali upominki turniejowe.

Zdjêcia wkrotce na stronie Basket Kruszwica

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1    Novum/Astoria Bydgoszcz   
2    UKS Gimbasket Wroc³aw   
3    UKS Basket 2010 Kruszwica   
4    UKS Mikst Miêdzychód
5    Kasprowicz Inowroc³aw
6    UKS Trójeczka Olsztyn   

WYNIKI
Basket 2010 - SKS Kasprowicz Inowroc³aw  79:59 MVP meczu : Jakub Filipiak
Trójeczka Olsztyn - Novum/Astoria Bydgoszcz  79:77 MVP meczu : Bart³omiej Reszka
UKS Mikst Miêdzychód - Gimbasket Wroc³aw  43:55 MVP meczu : Rafa³  Chwastyk
Basket 2010 Kruszwica - Novum/Astoria Bydgoszcz 64:73 MVP meczu : Przybylski
SKS Kasprowicz Inowroc³aw  - Gimbasket Wroc³aw  54:71 MVP meczu : £ukasz Laszczuk
Mikst Miêdzychód - UKS Trójeczka Olsztyn  57:63  MVP meczu : Marcin W³odarczyk
Mikst Miêdzychód - SKS Kasprowicz Inowroc³aw  79:63  MVP meczu : Miko³aj Smarzy
Basket 2010 Kruszwica - Trójeczka Olsztyn  87:68 MVP meczu : Argam Hovhannisyan
Gimbasket Wroc³aw - Novum/Astoria Bydgoszcz  82:87 MVP meczu : Carlos Brzozowski
Trójeczka Olsztyn - Kasprowicz Inowroc³aw     56:70 w.o. MVP meczu : Krzysztof Bochat
UKS Mikst Miêdzychód - Novum/Astoria Bydgoszcz   60:97 MVP meczu : Grochowski
UKS Basket 2010 Kruszwica - Gimbasket Wroc³aw 38:73  MVP meczu : Rafa³ Chwastyk
Gimbasket Wroc³aw - UKS Trójeczka Olsztyn  82:57 MVP meczu : Pawe³ Ga³czyñski
Novum Bydgoszcz - SKS Kasprowicz Inowroc³aw  97:70 MVP meczu : Dawid Rutnowski
UKS Basket 2010 Kruszwica - UKS Mikst Miêdzychód  74:61 MVP meczu : Maciej Stró¿yk

Najlepszy strzelec :
1. Jakub Filipiak        106 pkt.     UKS Basket 2010 Kruszwica
2. Marcin W³odarczyk    105 pkt.    UKS Trójeczka Olsztyn
3. Norbert Ja¶tak    98 pkt.        SKS Kasprowicz Inowroc³aw
4. Miko³aj Smarzy    96 pkt.        UKS Mikst Miêdzychód
5. Krystian Rosiñski    86 pkt.        UKS Basket 2010 Kruszwica

Najskuteczniejszy za 3 pkt. :
1. Miko³aj Smarzy     14        UKS Mikst Miêdzychód
2. Carlos Brzozowski    13        Novum/Astoria Bydgoszcz,
3. Norbert Ja¶tak    13        SKS Kasprowicz Inowroc³aw,
4. Marcin W³odarczyk    12        UKS Trójeczka Olsztyn,
5. Krystian Rosiñski    11        UKS Basket 2010 Kruszwica

Pi±tka Turnieju :
Krystian Rosiñski  - UKS Basket 2010 Kruszwica
Kacper Jêdrzejczak  - Novum/Astoria Bydgoszcz
Norbert Ja¶tak - SKS Kasprowicz Inowroc³aw
Miko³aj Smarzy  - UKS Mikst Miêdzychód
£ukasz £aszczuk - UKS Gimbasket Wroc³aw

Najlepszy zawodnik zespo³u :
Hubert Szczepanik - Kasprowicz Inowroc³aw
Karol ¦mi³owski - Basket 2010 Kruszwica
Pawe³ Ga³czyñski - Gimbasket Wroc³aw
Grzegorz Martin - Mikst Miêdzychód
Carlos Brzozowski  - Novum Bydgoszcz
Marcin W³odarczyk - Trójeczka Olsztyn

Najlepszy obroñca zespo³u :
Krzysztof Bochat - Kasprowicz Inowroc³aw
Marcin Krych - Basket 2010 Kruszwica
Rafa³ Chwastyk - Gimbasket Wroc³aw
Mateusz Nowak - Mikst Miêdzychód
Dawid Rutnowski - Novum Bydgoszcz
Gracjan Jackowski  - Trójeczka Olsztyn


Zarz±d klubu pragnie podziêkowaæ sponsorom :

•    Gmina Kruszwica,
•    Urz±d Marsza³kowski województwa Kujawsko-Pomorskiego,
•    Starostwo Powiatowe w Inowroc³awiu,
•    Hotel Magdalenka w Kruszwicy,
•    Bank Spó³dzielczy w Kruszwicy,
•    Sklep Metal Dom p. Piotra Bryla,
•    Czas Nieruchomo¶ci p. Piotra Strêka,
•    Studio Urody p. Anny Strêk,
•    eR-Pe TRANS Przemys³aw Rakowski
•    firma Basketo,
•     firma Medicine Sport,
•    Nadgoplañskie Towarzystwo Historyczne,
•    Firma spedycyjna i transportowa Natanek,
•    M³yn Racice p. Adama Dzwoniarkiewicza,
•    Firma Komputerowa Alprog Inowroc³aw,
•    6-ka, studio je¿yków obcych,
•    firma Dafix z Kruszwicy
•    Ilona Konieczyñska,
•    Ilona i Arkadiusz Dybicz,
•    rodzina Paw³a,

Dziêkujemy :


Tak by³o rok temu : http://basket.ekruszwica.pl/index.php/vii-turniej-5-7-09-2014r/turniej-juniorow

Kontakt 698 391 174 jacek.stajszczak@wp.pl  basket.2010@onet.pl
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polki na obiadku
Polki na obiadku
Camp ¯ylina S³owacja 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi