News: I Puchar E. Kijewskiego rocz.1998 Poznañ 18-20.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 10:03:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Puchar E. Kijewskiego rocz.1998 Poznañ 18-20.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
 Turniej juniorów o puchar Eugeniusza Kijewskiego
Poznañ 18-20.09.2015

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1. WKS ¦l±sk Wroc³aw 5-0
2. MKS D±browa Górnicza Koszykówka 4-1
3. Biofarm Basket Junior Poznañ 2-3 (+3)
4. KS Rosa Sport Radom 2-3 (-3)
5. KKS Kobierzyce 1-4 (+6)
6. TKM W³oc³awek 1-4 (-6)

.

http://www.facebook.com/BasketJuniorPoznan/posts/961967460511662

 


 MVP turnieju: Maciej Musia³ (WKS ¦l±sk Wroc³aw)

ALL-STARS

Olaf Wysocki - WKS ¦l±sk Wroc³aw
Pawe³ Glaeske - MKS Dabrowa Górnicza
Maciej Leszczyñski - Biofarm Basket Junior Poznañ
Norbert Zió³ko - KS Rosa Sport Radom
Karol Nowakowski - KKS Kobierzyce
Stefan Marchlewski - TKM W³oc³awek

FOTO BEATA


Biofarm Basket Junior Poznañ vs KKS Kobierzyce
70-68 (19:15, 25:19, 14:26, 12:8)

Dla BBJP:Rybakowski 17, Kraszkiewicz 14, Leszczyñski 9, Waraczyñski 6, Nowak 6, oraz Tomaszewski 12, Gi¿yñski 4, Szafrañski 2, Brociek, Ilnicki, Waszczyk, Krajewski.
Dla Kobierzyc: Rajewicz 21, Junger 14, Nowakowski 11, Wójcik J. 10, Krawczyk (Kuba) 4 oraz Fedorski J. 6, Fedorski W. 2, Wójcik S., Krawczyk Kacper, Raczak, Cho³uj.

TKM W³oc³awek vs WKS ¦l±sk Wroc³aw  28-73 (12:22, 7:13, 4:21, 5:17)

Dla TKM: K³ódkowski 8, Marchlewski 3, Nowakowski 2, Drozdowski 2, Zboiñski oraz Æwikliñski 7, Chabasiñski 4, Ostrowski 2, Ró¿anowski, Kwiatkowski.
Dla WKS: ¯ele¼niak 15, Wysocki 11, Musia³ 9, Bortliczek 8, Sasik 2 oraz Zagórski 8, Matusiak 6, Ostrowski 5, Bartyzel 4, Kurkowiak 3, Bo¿enko 2.

KS Sport Rosa Radom vs MKS D±browa Górnicza  62-77 (17:20, 17:17, 23:19, 5:21)
Dla Rosy:Zió³ko 17, Nowik 12, Waniewski 7, Krakowiak 4, Bernasiak 2 oraz Rojek 7, Lewandowski 6, Sowa 4, Lis 2, P³atos 1, Wolszczak, ¯uk.
Dla D±browy:Szczypiñski 22, Niemyjski 18, Glaeske 5, Sznajder 4, Kêpa oraz Za³ucki 12, Skiba 12, Miespor 3, Piszczatowki 1, Ca³ka , Sala.

WKS ¦l±sk Wroc³aw vs Biofarm Junior Basket Poznañ 58-39 (9:18, 18:14, 16:3, 15:4)
Dla WKS: ¯ele¼niak 17, Musia³ 13, Wysocki 11, Bortliczek 3, Sasik oraz Bo¿enko 6, Zagórski 3, Matusiak 3, Ostrowski 2, Bartyzel.
Dla BBJP: Rybakowski 9, Waraczyñski 8, Kraszkiewicz 8, Leszczyñski 5, Nowak 3 oraz Waszczyk 3, Górski 2, Tomaszewski 1, Gi¿yñski, Brociek, Ilnicki, Krajewski.

TKM W³oc³awek vs MKS D±browa Górnicza 53-71 (9:15, 10:17, 16:20, 18, 19)
Dla TKM: Ostrowski 10, Drozdowski 9, K³ódkowski 8, Marchlewski 6, Nowakowski 6, Zboiñski 2, oraz Æwikliñski 5, Chabasiñski 4, Kwiatkowski 3, Ró¿anowski.
Dla D±browy: Za³ucki 16, Szczypiñski 15, Sznajder 8, Niemyjski 7, Glaesye 2 oraz Piszczatowski 10, Skiba 6, Kêpa 5, Niespor 2, Gil, Sala.

KKS Kobierzyce vs Rosa Radom 49-63 (16:23, 13:12, 9:17, 11:11)
Dla Kobierzyc: Rajewicz 15, Nowakowski 9, Wójcik J. 9, Fedorski J. 5, Krawczyk Kacper 3 oraz Junger 8, Raczak, Cho³uj, Krawczyk K., Fedorski W.
Dla Rosy: Zió³ko 17, Krakowiak 12, Waniewski 9, Nowik 5, Berwasiak 2 oraz Rojek 4, Lis 4, P³atos 3, ¯uk 3, Sowa 2, Lewandowski 2, Wolszczak.
Sobota 19.09.15

Biofarm Basket Junior Poznañ vs TKM W³oc³awek 65-67 (21:13, 12:19, 12:19, 20:16)

Dla BBJP:Leszczyñski 15, Górski 14, Waraczyñski 12, Nowak 9, Rybakowski 6, Kraszkiewicz 5, oraz Krajewski 3, Brociek 1, Gi¿yñski, Ilnicki, Waszczyk, Tomaszewski.
Dla TKM:Marchlewski 16, Nowakowski 14, K³ódkowski 4, Zboiñski 2, Drozdowski 2 oraz Ró¿anowski 11, Æwikliñski 6, Chabasiñski 6, Ostrowski 6, Kwiatkowski.

WKS ¦l±sk Wroc³aw vs Rosa Radom 72-58 (14:19, 18:4, 23:22, 17:13)
Dla WKS:¯ele¼niak 20, Musia³ 15, Wysocki 9, Sasik 4, Bortliczek oraz Bo¿enko 9, Ostrowski 5, Matusiak 4, Zagórski 3, Bartyzel 3, Kurkowiak.
Dla Rosy:Bernasiak 8, Waniewski 8, Zió³ko 6, Rojek 6, Nowik 4 oraz Lis 12, P³atos 6, ¯uk 3, Lewandowski 3, Sowa 2, Krakowiak, Wolszczak.

MKS D±browa Górnicza vs KKS Kobierzyce 66-57 (21:13, 9:18, 15:15, 21:11)
Dla D±browy: Za³ucki 23, Szczypiñski 18, Niemyjski 4, Sznajder 2, Glaeske 2 oraz Piszczatowski 13, Skiba 2, Ca³ka 2, Kêpa, Niespor
Dla Kobierzyc: Rajewicz 11, Nowakowski 10, Wójcik J. 9, Krawczyk K. 3, Fedorski J. oraz Wójcik S. 16, Junger 6, Fedorski W. 2, Krawczyk Kuba.

Biofarm Basket Junior Poznañ vs KS Rosa Sport Radom 72-69 (9:19, 15:27, 21:13, 27:10)
Dla BBJP: Leszczyñski 21, Rybakowski 14, Tomaszewski 6, Nowak 7, Waraczyñski 4, oraz Szafraniak 9, Górski 7, Gi¿yñski 2, Brociek 2, Ilnicki, Krajewski, Waszczyk.
Dla Rosy: Zió³ko 12, Weniewski 12, Bernasiak 10, Krakowiak 8, Nowik 6, oraz Lis 8, Lewandowski 6, P³atos 3, Rojek 2, Sowa 2.

KKS Kobierzyce vs WTK W³oc³awek 58-53 (17:11, 12:12, 10:10, 19:20)
Dla Kobierzyc: Rajewicz 24, Nowakowski 12, Junger 8, Fedorski J., Krawczyk K. oraz Wójcik S. 12, Fedorski W. 2, Wójcik J., Raczak, Cho³uj, Krawczyk K.
Dla TKM:Drozdowski 10, Zboiñski 10, Marchlewski 9, Nowakowski 9, K³ódkowski 2 oraz Ostrowski 4, Ró¿anowski 4, Æwikliñski 3, Chabasiñski 2, Kwiatkowski.

MKS D±browa Górnicza vs WKS ¦l±sk Wroc³aw 57-68 (21:17, 12:16, 8:19, 16:16)
Dla D±browy: Za³ucki 22, Niespor 8, Sznajder 6, Szczypiñski 5, Glaeske 3, oraz Skiba 6, Piszczatowski 5, Ca³ka 2, Kêpa, Niemyjski.
Dla WKS: Musia³ 15, Wysocki 13, Bortliczek 6, ¯ele¼niak, Sasik 2 oraz Bo¿enko 16, Ostrowski 10, Zagórski 4, Kurkowiak 2, Matusiak.


WKS ¦l±sk Wroc³aw vs KKS Kobierzyce  71-50 (20:17, 13:9, 23:15, 15:9)

Dla WKS: Musia³ 10, Ostrowski 9, Wysocki 5, Sasik 4, Zagórski 3 oraz Bo¿enko 18, ¯ele¼niak 12, Bortliczek 5, Kurkowiak 3, Bartyzel 2, Matusiak.
Dla Kobierzyc: Rajewicz 19, Wójcik S. 12, Feborski J. 4, Nowakowski 2, Junger 1 oraz Wójcik J. 10, Cho³uj 2, Fedorski W., Krawczyk J., Krawczyk K., Raczak.

Biofarm BJ Poznañ vs MKS D±browa Górnicza 54-64 (5:14, 21:15, 14:17, 14:18)
Dla BBJP: Rybakowski 18, Leszczyñski 11, Tomaszewski 8, Waraczyñski 5, Górski 5 oraz Gi¿yñski 4, Szafraniak 3, Ilnicji, Brociek, Krajewski, Waszczyk.
Dla MKS: Piszczatowski 14, Za³ucki 7, Glaeske 6, Sznajder 2, Niemyjski oraz Skiba 14, Szczypiñski 12, Ca³ka 9, Kêpa, Gil, Sala, Nispor.
Brakuje jednego wyniku Rosa vs TKM

KS Rosa Sport Radom vs TKM W³oc³awek  64-43 (21:16, 12:12, 17:10, 14:5)
 
Dla Rosy: Krakowiak 11, Zió³ko 10, Waniewski 9, Bernasiak 6, Nowik oraz Rojek 14, Lis 7, Lewandowski 4, Sowa 2, Wolszczak 1, ¯uk, P³atos.
Dla TKM: Marchlewski 16, Zboiñski 5, Nowakowski 5, Drozdowski 2, K³ódkowski oraz Æwikliñski 5, Ostrowski 4, Kwiatkowski 4, Ró¿anowski 2, Chabasiñski.
Komentarze
ps dnia wrzesie 19 2015 21:08:02
Kolejny turniej pozwalajacy ocenic sytuacje w juniorze.Zastanawia mnie Wloclawek ,w tym roczniku byli zawsze silnym zespolem ale widze brak pewnych nazwisk. Rosa pokazuje,ze na mazowszu raczej pewniak do miejsca w 4,choc z tego co pamietam to chlopcy sa rocznik 99.
ps dnia wrzesie 21 2015 12:27:56
Zastanawialem sie kto w tym roku bedzie wiodl prym w strefie mazowieckiej i biorac pod uwage slabszy sklad Polonii chyba Rosa lub Gim92 (choc sercem licze ze Pruszkow takze powalczy)
luck777 dnia wrzesie 21 2015 17:51:20
to pocz±tek rywalizacji, wiadomo sport, ale na dzisiaj szykuje siê powtórka z fina³u kadetów w tym roczniku czyli ¦l±sk-WKK. Przed reszt± du¿o pracy ale w sporcie wszystko jest mo¿liwe.
ps dnia wrzesie 21 2015 18:34:52
Zwlaszcza wkk w tym roczniku "rzadzi" od dawna ale jak napisales to sport i trzeba liczyc,ze pozostale zespoly beda pracowac na tyle ciezko aby nawiazac rywalizacje z sukcesem. Choc pomijajac aspekt prawidlowego szkolenia to kluby wroclawskie i chyba poznan maja najwiecej naplywowych zawodnikow.
luck777 dnia wrzesie 21 2015 22:20:01
WKK ma zawodników z Wroc³awia, wiêkszo¶æ to wychowankowie, Fidukiewicz pochodzi z Górnego ¦l±ska. ¦l±sk to armia zaciê¿na wiêkszo¶æ to ch³opcy spoza Wroc³awia.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Camp Kalindros Grupowe
Camp Kalindros Grupowe
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi