News: VII Memoria³ M.Smêtk rocz.2002 Tarnów 19-20.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 26 2020 20:24:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Memoria³ M.Smêtk rocz.2002 Tarnów 19-20.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
W minion± sobotê i niedzielê w hali Miejski Dom Sportu rywalizowa³o piêæ dru¿yn  w VII Memoriale M.Smêtka w kategorii m³odzików. To pierwszy z cyklu Memoria³ów po¶wiêconych  tragicznie  zmar³emu by³emu koszykarzowi tarnowskiej Unii. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta o zwyciêstwie w Memoriale zadecydowa³y ma³a tabelka pomiêdzy trzema zespo³ami w niej najlepszy bilans mia³a dru¿yna UKS Regis Wieliczka przed Kadr± Województwa Lubelskiego i MUKS 1811 UNIA Tarnów. Poni¿ej przedstawiamy wyniki poszczególnych meczy wraz ze zdobyczami punktowymi.


UKS Regis Wieliczka - STS Wikar Nowy S±cz 103:46 ( 30:8, 26:15, 24:9, 23:14 )

Regis: Siemieniec 4, Buczyñski 0, Busz 14, Filipczyk 0, Wojciechowski 6, £okas  4, Dyngosz 5, Nykaza 12, Ferenczak 10, Jêdrzejczyk Wojciech 16, Dyba³a  4, Jêdrzejczyk Maciej 28
STS: Skrzypiec 2, Obrzut 4, Chowaniec 15, Li¶kiewicz 0, Frojdenfal 3, Berdysz 0, Kossowski 3, Krawczyk 13, Kropiwnicki 0, Rola 4, Bania 2, Koszyk 0

MUKS 1811 UNIA Tarnów – Kadra Województwa Lubelskiego 66:64 ( 9:10, 14:16, 22:20, 21:18 )
MUKS: Kras 14, Nowak 4, Tyrka 3, Lech 0, Schabowski 2, Porêba 4, Fry¶ 0, Tryba 6, Kloch 3, Czarnik 1, Moskal 22, Banak 7
Kadra:  Gontarz 2, Jach 0, Trocewicz 0, Szypu³a 2, Kowalczuk 0, Maliszewski 6, Denisiuk 0, Zdolski 12, Chmielowiec 15, Izdebski 4, Janik 16, Dudziak  7

CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa wola -  STS Wikar Nowy S±cz 71:65 (12:18, 16:25, 29:16, 14:6 )
CSM: Paj±k 4, Sudo³ 4, Typiak 21, Miszczyszyn 6, Niemiec 2, Pacholec 9, Sa³êga 4, Godawski 13, M³ynarczyk 2, Bielecki 1, Goñski 2, Grochowina 3
STS: Skrzypiec 4, Obrzut 4, Chowaniec 14, Li¶kiewicz 2, Frojdenfal 8, Berdysz 2, Kossowski 2, Krawczyk 14, Kropiwnicki 6, Rola 3, Bania 6, Koszyk 0

UKS Regis Wieliczka - Kadra Województwa Lubelskiego 81:87 ( 17:24, 22:19, 20:22, 22:22 )
Kadra:  Gontarz 0, Jach 2, Trocewicz 5, Szypu³a 5, Kowalczuk 5, Maliszewski 8, Filipiuk 0, Zdolski 14, Chmielowiec 25, ¦widerski 0,  Janik 10, Dudziak  16
Regis: Siemieniec 0, Buczyñski 1, Busz 16, Filipczyk 0, Wojciechowski 4, £okas  0, Dyngosz 7, Nykaza 16, Ferenczak 16, Jêdrzejczyk Wojciech 0, Dyba³a  4, Jêdrzejczyk Maciej 17

MUKS 1811 UNIA Tarnów - CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola 100 :46 ( 32:10, 23:10, 25:6, 20:20 )
MUKS: Kras 14, Nowak 10, Tyrka 14, Lech 4, Schabowski 9, Porêba 4, Fry¶ 2, Tryba 0, Kloch 14, Czarnik 7, Moskal 8, Banak 12, Majchrzak 2
CSM: Paj±k 4, Sudo³ 8, Typiak 5, Miszczyszyn 0, Niemiec 0, Pacholec  2, Sa³êga 2, Godawski 10, M³ynarczyk 0, Bielecki 2, Goñski 2, Grochowina 11

CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - Kadra Województwa Lubelskiego  27:82 (7:19, 7:17, 9:19, 4:27 )
CSM: Paj±k 0, Sudo³ 4, Typiak 7, Miszczyszyn 0, Niemiec 0, Pacholec 0, Sa³êga 0, Godawski 6, M³ynarczyk 0, Bielecki 0, Goñski 8, Grochowina 2
Kadra:  Gontarz 7, Jach 2, Trocewicz 0, Szypu³a 7, Kowalczuk 5, Maliszewski 6, Filipiuk 0, Zdolski 13, Chmielowiec 15, ¦widerski 0,  Janik 14, Dudziak  17

MUKS 1811 UNIA Tarnów - UKS Regis Wieliczka  75:88 ( 22:25, 25:15, 7:18, 18:33 )

MUKS: Kras 15, Nowak 6, Tyrka  4, Lech 0, Schabowski 4, Porêba 0, Fry¶ 0, Tryba 8, Kloch 10, Czarnik 6, Moskal 14, Banak  2, Majchrzak 10
Regis: Siemieniec 2, Buczyñski 0, Busz 9, Filipczyk 0, Wojciechowski 6, £okas  3, Dyngosz 15, Nykaza 19, Ferenczak 16,  Dyba³a  0, Jêdrzejczyk Maciej 27

STS Wikar Nowy S±cz - Kadra Województwa Lubelskiego  50 : 81 ( 20:15, 11:19, 8:26, 11:21 )
STS: Skrzypiec 0, Obrzut 8, Chowaniec 4, Li¶kiewicz 2, Frojdenfal 8, Kopiec  0,  Kossowski 8, Krawczyk 16, Kropiwnicki 0, Rola 4, Bania  0
Kadra:  Denisiuk 10, Gontarz 6, Jach 0, Trocewicz 2, Szypu³a 0, Kowalczuk 7, Maliszewski 1,   Zdolski 8, Chmielowiec 17, ¦widerski 0,  Janik 14, Dudziak  14

CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola -  UKS Regis Wieliczka  49:90 ( 11:21, 11:27, 10:24, 17:18 )
CSM: Paj±k 5, Sudo³ 2, Typiak 10, Miszczyszyn 0, Niemiec 6, Pacholec 2, Sa³êga 0, Godawski 9, M³ynarczyk 0, Bielecki 2, Goñski 7, Grochowina 6
Regis: Siemieniec 0, Buczyñski 0, Busz 7, Filipczyk 0, Wojciechowski 2, £okas  12, Dyngosz 12, Nykaza 14, Ferenczak 15,  Dyba³a  0, Jêdrzejczyk Maciej 28

MUKS 1811 UNIA Tarnów - STS Wikar Nowy S±cz 81:42 ( 25:12, 21:17, 27:4, 8:9 )

MUKS: Kras 17, Tyrka  10, Lech 4, Schabowski 4, Porêba 0, Fry¶ 2, Tryba 8, Kloch 5, Czarnik 7, Moskal 14, Banak  10
STS: Skrzypiec 0, Obrzut  4, Chowaniec 6, Li¶kiewicz 0, Frojdenfal 6, Kopiec  2,  Kossowski 0, Krawczyk 17, Kropiwnicki 0, Rola 7, Bania  0

Tabela koñcowa

1. UKS Regis Wieliczka 3 zw 1 p  + 7
2.Kadra Województwa Lubelskiego 3 zw 1 p  +4
3. MUKS 1811 UNIA Tarnów 3 zw 1 p   - 11
4. CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola 1 zw 3 p
5. STS Wikar Nowy S±cz 0 zw 4 p

MVP w poszczególnych zespo³ach:

1. UKS Regis Wieliczka  - Tomasz Nykaza
2.Kadra Województwa Lubelskiego – Filip Maliszewski
3. MUKS 1811 UNIA Tarnów -  Bart³omiej Kras
4. CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola – Dominik Typiak
5. STS Wikar Nowy S±cz – Wiktor Chowaniec

Królem strzelców Memoria³u M.Smêtka zosta³:
Maciej Jêdzrzejczyk ( Regis ) – 100 punktów

1

2

3

4

5


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
szybki atak
szybki atak
LOSSM PZKosz
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi