News: VII Memoria³u M. Smêtka rocz.2004 Tarnów 3-4.X.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 09:43:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Memoria³u M. Smêtka rocz.2004 Tarnów 3-4.X.2015
Turnieje Podsumowanie
 Kolejna dawka memoria³owych emocji za nami…
W miniony weekend odby³a siê kolejna edycja VII Memoria³u M. Smêtka tym razem w kategorii ch³opców urodzonych w 2004 roku i m³odszych. W turnieju wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn. Niestety nie pojawi³a siê na turnieju „CRACOVIA 1096” Kraków z przyczyn niezale¿nych od zespo³u, dlatego te¿ organizatorzy zdecydowali siê na dopuszczenie do rozgrywek drugiego zespo³u MUKS „1811” UNIA TARNÓW II. Rywalizacja jak zwykle by³a zaciêta, jednak najwiêcej emocji dostarczy³ ostatni mecz turnieju. Konfrontacja pomiêdzy dru¿ynami MUKS „1811” UNIA Tarnów I oraz KS „RADWAN SPORT” Kraków trzyma³a w napiêciu do ostatniego gwizdka sêdziego, po którym to RADWAN z przewag± 2 punktów wywalczy³ sobie zwyciêstwo w turnieju. Pomimo przegranego meczu fina³owego cieszy fakt, ¿e nagroda najlepszego strzelca turnieju z wynikiem 119 zdobytych punktów przypad³a tarnowskiemu zawodnikowi Jakubowi £azarzowi (MUKS „1811” UNIA TARNÓW II).  Poni¿ej prezentujemy wyniki z poszczególnych meczy:

TABELA KOÑCOWA

1.    KS „RADWAN SPORT” Kraków – Król Kamil (MVP)

2.    MUKS „1811” UNIA Tarnów I – Opio³a Bart³omiej (MVP)
3.    MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY”  Limanowa – Bulanda Filip (MVP)
4.    UKS „REGIS” Wieliczka – Pisarski Jan (MVP)
5.    MUKS „1811” UNIA Tarnów II – £azarz Jakub (MVP), (NS)


FOTO GALERIA


UKS „REGIS” Wieliczka – KS „RADWAN SPORT” Kraków – 12:68 (3:11; 1:15; 3:14; 5:28)

REGIS: Siemieniec 10, Krupa 0, Jania 0, Hankus 0, Szewczyk 0, Lewandowski 0, Wrona 0, Gaczo³ 0, Rybak 0, Wójcik 0, Pisarski 1, Kupiec 0, Dumka 1, Ko³aczkowski 0
RADWAN: Usydus 6, M±czeñski 3, Dudziak 2, Skoczylas 5, Nadczuk 16, Skorulski 9, Król 10, Stramek 4, Korczyñski 7, Wiech 6

MUKS „1811” UNIA Tarnów I – MUKS „1811” UNIA Tarnów II – 72:46 (28:8; 23:13; 13:13; 8:12)

MUKS I: Szumlañski 14, Dydyñski 12, Cholewa 0, Opio³a 4, Nazaruk 6, Linard 2, Pyzik 6, Idziak 17, Comara 5, Podraza 6
MUKS II: Bie¶ 0, Janik 0, £azarz 33, £urowski 2, Babiarz 5, £±tka 1, Ogarek 2, Michalski 0, Idziak 3

MUKS „1811” UNIA Tarnów I – MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY”  Limanowa – 51:48 (17:7; 12:10; 11:11; 11:20)

MUKS I: Szumlañski 26, Dydyñski 5, Cholewa 2, Opio³a 0, Nazaruk 2, Linard 1, Pyzik 0, Idziak 13, Comara 2, Podraza 0
MKS: Daniel 10, Bulanda 2, £asiñski 5, M±ka 4, W±troba 5, Fr±czek 0, Majka 13, Lisowski 0, £agan 0, Szabaciuk 9

„RADWAN SPORT” Kraków – MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY”  Limanowa – 72:61 (22:10; 9:18; 10:16; 16:13)

RADWAN: Usydus 1, M±czeñski 4, Dudziak 0, Skoczylas 9, Nadczuk 8, Skorulski 16, Król 22, Stramek 5, Korczyñski 7, Wiech 0
MKS: Daniel 0, Bulanda 0, £asiñski 6, M±ka 0, Watroba 6, Fr±czek 2, Majka 11, £agan 13, Szabaciuk 13, Lisowski 10

UKS „REGIS” Wieliczka – MUKS „1811” UNIA Tarnów II – 64:62 (17:17; 15:21; 16:8 ; 16:16)

REGIS: Siemieniec 24, Krupa 9, Jania 0, Hankus 0, Szewczyk 0, Lewandowski 0, Wrona 5, Gaczo³ 0, Rybak 2, Wójcik 4, Pisarski 7, Kupiec 1, Dumka 12, Ko³aczkowski 0
MUKS II: Bie¶ 0, Janik 0, £azarz 25, £urowski 6, Babiarz 12, £±tka 4, Ogarek 9, Michalski 0, Idziak 4

MUKS „1811” UNIA Tarnów II – MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY” Limanowa – 38:59 (11:13; 13:20; 8:14; 6:12)

MUKS II: Bie¶ 0, Janik 2, £azarz 20, ¯urowski 4, Jagoda 4, Ogarek 0, Olenicz 2, Idziak 6
MKS: Syktus 2, Bulanda 4, Kasiñski 3, Daniel 4, W±troba 4, Mro¿ek 4, Lisowski 13, Kagan 10, Szabaciuk 13, M±ka 2

MUKS „1811” UNIA Tarnów I – UKS „REGIS” Wieliczka – 71:43 (17:7; 26:15; 15:10; 13:11)

MUKS I: Szumlañski 17, Dydyñski 13, Cholewa 2, Opio³a 4, Nazaruk 4, Linard 4, Pyzik 0, Idziak 23, Camara 2, Podraza 2
REGIS: Ko³aczkowski 0, Krupa 2, Jania 0, Siemieniec 21, Szewczyk 0, Lewandowski 2, Wrona 8, Gaczo³ 0, Rybka 0, Wójcik 1, Pisarski 9, Kupiec 0, Dumka 0

MUKS „1811” UNIA Tarnów II – KS „RADWAN SPORT” Kraków – 51:56 (7:16; 17:17; 13:16; 14:7)

MUKS II: Bie¶ 0, Janik 0, £azarz 41, ¯urowski 4, Jagoda 4, Michalski 0, Ogarek 0, Olenicz 2, Idziak 0
RADWAN: Usydus 6, M±czeñski 3, Dudziak 2, Skoczylas 4, Nadczuk 10, Skorulski 10, Król 10, Stramek 4, Korczyñski 0,
Wiech 7

UKS „REGIS” Wieliczka – MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY” Limanowa – 31:52 (6:11; 6:9; 11:22; 8:10)

REGIS: Ko³aczkowski 0, Krupa 3, Jania 4, Siemieniec 7, Szewczyk 0, Lewandowski 0, Wrona 6, Gaczo³ 0, Rybka 0, Wójcik 2, Pisarski 7, Kupiec 0, Dumka 2
MKS: Syktus 1, Bulanda 7, Kasiñski 0, Daniel 2, W±troba 10, Mro¿ek 4, Lisowski 11, Kagan 0, Szabaciuk 14, M±ka 3

MUKS „1811” UNIA Tarnów I – KS „RADWAN SPORT” Kraków – 54:56 (9:11; 18:20; 11:9; 16:16)

MUKS I: Szumlañski 38, Dydyñski 6, Cholewa 0, Opio³a 0, Nazaruk 0, Linard 0, Pyzik 1, Idziak 9, Camara 0, Podraza 0
RADWAN: Usydus 4, M±czeñski 2, Dudziak 4, Skoczylas 4, Nadczuk 22, Skorulski 2, Król 8, Stramek 0, Korczyñski 10,
Wiech 0


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
nagrodzeni ¦l±sk Ma³opolska
nagrodzeni ¦l±sk Ma³opolska
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi