News: Puchar dyrektora GOS-Jerzego Binkiewicza rocz.2006 Grójec - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 02:22:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar dyrektora GOS-Jerzego Binkiewicza rocz.2006 Grójec
Minikosz
 Fina³ Turnieju o Puchar Dyrektora GOS grójeccy kibice zapamiêtaj± na d³ugo. Ostatnie 29 sekund fina³owego spotkania okaza³o siê prawdziwym dreszczowcem dla ch³opców z MKS Grójec.


W turnieju zmierzy³y siê ze sob± 4 dru¿yny : AZS Skierniewice, MUKS Basket Warszawa , UKS Komorów oraz gospodarz turnieju- MKS Grójec. W zawodach wyst±pili ch³opcy z roczników 2006 oraz m³odsi. By³ to pierwszy turniej w Polsce w którym wyst±pili tacy m³odzi koszykarze.  Swój pierwszy mecz w Grójcu zaliczy³y tak¿e dziewczynki , które rozegra³y sparing z ch³opcami z roczników 2007 i 2008.  

Mecz z dru¿yn± UKS Komorów (faworyt zawodów )  okaza³ siê najciekawszym spotkaniem turnieju. Kibice zgromadzeni w grójeckim Spartakusie prze¿ywali dramatyczne chwile w koñcówce meczu.  
UKS Komorów od samego pocz±tku z³apa³  swoje tempo oraz dobrze broni³. To do nich nale¿a³y pierwsze punkty w meczu. S³aba skuteczno¶æ Grójca doprowadzi³a do wyniku 4:13  dla go¶ci. Koszykarze MKS-u nie mogli siê wstrzeliæ , wyprowadzali nieskuteczne kontry oraz tracili du¿o pi³ek.

 Trenerzy Juraszewski oraz Siedlecki rwali w³osy z g³ów, próbuj±c znale¼æ sposób na swojego rywala. Po kolejnych zmianach  Grójec zaczyna³ ³apaæ swój rytm. Dobr± zmianê da³  Antek Marciñski (król strzelców. W ca³ym turnieju rzuci³ ponad 40 punktów ) oraz Antek Juraszewski (Najlepszy zawodnik turnieju). Marciñski swoimi warunkami fizycznymi zdominowa³ rywali na tablicach po obu stronach parkietu. Juraszewski kreowa³ grê dziel±c pi³k± swoich kolegów i przy okazji  dorzucaj±c wa¿ne punkty.  Po stronie go¶ci ¶wietnie sprawuje siê Filip Kowalczyk , nieprzeciêtnie panuj±cy nad pi³k±.

W koñcu udajê siê wyj¶æ na 4 punktowe prowadzenie 20:24. Grójec zyskuje przewagê na krótko, aby po dwóch szybkich akcjach traciæ do przeciwnika 1 punkt.

Ostatnie minuty spotkania to walka o ka¿dy centymetr boiska, ka¿d± pi³kê z tablicy. Na ostatnie 4 minuty Grójec wychodzi ponownie na prowadzenie 27:26.

Do koñca meczu zostaje 1:30 i mamy remis. Taki wynik utrzymuje siê a¿ do momentu kiedy do koñca meczu zostaje 29 sekund. W ostatniej akcji  Juraszewski trafia rzut hakiem i Grójec wygrywa turniej.

MKS GRÓJEC-MUKS BASKET WARSZAW 55-3
UKS KOMORÓW-AZS PWSZ SKIERNIEWICE 69-14
MKS GRÓJEC-AZS PWSZ SKIERNIEWICE 66-9
UKS KOMORÓW-MUKS BASKET WARSZAWA 55-6
MUKS BASKET WARSZAWA-AZS PWSZ SKIERNIEWICE 19-11
MKS GRÓJEC-UKS KOMORÓW 32-30

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 MKS GRÓJEC
2 UKS KOMORÓW
3 MUKS BASKET WARSZAWA
4 AZS PWSZ SKIERNIEWICE
 
KRÓL STRZELCÓW ANTEK-LONGIN MARCIÑSKI- MKS GRÓJEC
 
MVP  ANTEK JURASZEWSKI-MKS GRÓJEC
 
 PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU

FILIP PORADZKI -MKS GRÓJEC
HUBERT GAIK-MKS GRÓJEC
FILIP KOWALCZYK-UKS KOMORÓW
.KUBA SADOWNICZEK-AZS PWSZ SKIERNIEWICE
ANTEK WOJCIECHOWSKI-MUKS BASKET WARSZAWA

FOTOGALERIA


¼ró³o: grójec 24 net  autor: Szymon Wójcik
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
1.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi