News: V MTB rocznik 2000 Katowice 4-6.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 17:02:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V MTB rocznik 2000 Katowice 4-6.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
 mecz o XV miejsce: MKKS Rybnik - Olkuskie Osy  62 : 19
mecz o XIII miejsce: BC Kezmarok - UKS SP 27 Katowice  40 : 32
mecz o XI miejsce:  UKS Trójka Sieradz - PKK 99 Pabianice  52 : 51
mecz o IX miejsce: Rosa Radom - AZS Czêstochowa  40 : 44
mecz o  VII miejsce: LaBasket Warszawa - Cztery Trzy Lublin  55 : 59
mecz o V miejsce: Ku¼nia Stalowa Wola - Wis³a Kraków  50 : 48
mecz o III miejsce: Górnik Wa³brzych - MKS D±browa Górnicza  38 : 58
Fina³: Chromik ¯ary - Nied¼wiadki Przemy¶l  52 : 67
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l - podkarpackie
2 Chromik ¯ary - lubuskie
3 MKS D±browa Górnicza – ¶l±skie
4 Górnik Wa³brzych - dolno¶l±skie
5 Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola – podkarpackie
6 Wis³a Kraków - ma³opolskie
7 La Basket Warszawa – mazowieckie
8 Cztery/Trzy Lublin
9 AZS Politechnika Czêstochowa - ¶l±skie
10 Rosa Sport Radom - mazowieckie
11 UKS Trójka Sieradz – ³ódzkie

12 PKK 99 Pabianice – ³ódzkie
13 BC Ke¿marok - S³owacja
14 UKS SP 27 Katowice – ¶l±skie
15 MKKS Rybnik - ¶l±skie
16 Olkuskie Osy - ma³opolskie

 MVP: Kucharski Jakub
Nied¼wiadki Przemy¶l

 FIVE STAR: ,,Pi±tka Gwiazd,,  (od lewej)

* Complak Jakub - Nied¼wiadki Przemysl
* Krzysik Remigiusz - Ku¼nia Stalowa Wola
* Podejko Mateusz - Górnik Wa³brzych
* Chorab Rados³aw - MKS Dabrowa Górnicza
* Skubiñski Rados³aw - Chromik ¯ary
 Wyró¿nieni w dru¿ynach

1 Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l - Kosior Bartosz
2 Chromik ¯ary - Koczan Jakub
3 MKS D±browa Górnicza – Wcis³o Kacper
4 Górnik Wa³brzych - Makarczuk £ukasz
5 Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola – podkarpackie
6 Wis³a Kraków - Wierzba Jakub
7 La Basket Warszawa – £apiñski Marcin
8 Cztery/Trzy Lublin - Jankowski Kacper
9 AZS Politechnika Czêstochowa - Michalik Adam
10 Rosa Sport Radom - Kowalczyk Jakub
11 UKS Trójka Sieradz –  Rogalski Bart³omiej

12 PKK 99 Pabianice – Wis³±wski Dawid
13 BC Ke¿marok - Maximilián Belej
14 UKS SP 27 Katowice – Christ Pawe³
15 MKKS Rybnik - Kokoszek Dawid
16 Olkuskie Osy - Wi¶niewski Daniel

FOTO NIED¬WIADKI

FOTO  ZIBI

FILMIKI   ZIBI  (do ¶rody bêd± wszystkie)


GRUPA  ,,A,, 
Nied¼wiadki Przemy¶l - Trójka Sieradz 77 : 42
Trójka Sieradz - Olkuskie Osy 99 :14
MKS D±browa Górnicza - Olkuskie Osy 101 : 4
MKS D±browa Górnicza - Trójka Sieradz 73 : 62
Nied¼wiadki Przemy¶l - MKS D±browa Górnicza  57 : 64

Nied¼wiadki Przemy¶l - Olkuskie Osy  135 : 13

1 MKS D±browa Górnicza   6 pkt. 
2 Nied¼wiadki Przemy¶l   5
3 Trójka Sieradz   4 pkt.
4 Olkuskie Osy   3 pkt.

GRUPA  ,,B,,
La Basket Warszawa - BC Ke¿marok 78 : 38
Wis³a Kraków - AZS Czêstochowa 47 : 53
BC Ke¿marok - AZS Czêstochowa 54 : 60
AZS Czêstochowa - La Basket Warszawa 51 : 76
BC Ke¿marok - Wis³a Kraków  33 : 83
La Basket Warszawa - Wis³a Kraków  63 : 66

1La Basket Warszawa 5 pkt.  (+22)
2AZS Czêstochowa  5 pkt.  (-3)
3 Wis³a Kraków  5 pkt.  (-19)
4 BC Ke¿marok  3 pkt.


PLAY -OFF
Play-Off IX-XVI: Trójks Sieradz - BC Kezmarok 64 : 37
Play-Off IX-XVI: Olkuskie Osy - AZS Czêstochowa  20 : 80
Æwieræfina³: Dabrowa Górnicza - Wis³a Kraków  60 : 57
Æwieræfina³: La Basket Warszawa - Nied¼wiadki Przemy¶l 36 : 77
Play-Off XIII-XVI: BC Ke¿marok -Olkuskie Osy 65 : 20
Play-Off IX-XII: Trójka Sieradz - AZS Czêstochowa  48 : 57
Play-Off V-VIII: Wis³a Kraków - La Basket Warszawa 53 : 45
Pó³fina³: MKS Dabrowa Górnicza - Nied¼wiadki Przemy¶l  52 : 54

TABELKA ROZGRYWEK W HALI ZS0

1 Nied¼wiadki Przemy¶l
2 MKS D±browa Górnicza
3 Wis³a Kraków
4 La Basket Warszawa
5 AZS Czêstochowa
6 Trojka Sieradz
7 BC Ke¿marok
8 Olkuskie Osy


GRUPA  ,,C,,   

Cztery/Trzy Lublin - Chromik ¯ary 36 : 49
Cztery/Trzy Lublin - PKK 99 Pabianice 37 : 35
MKKS Rybnik - Chromik ¯ary 33 : 58
Cztery/Trzy Lublin - MKKS Rybnik 45 : 28
MKKS Rybnik - PKK 99 Pabianice  27 : 62
Chromik ¯ary - PKK 99 Pabianice

1 Cztery/Trzy Lublin  3 mecze pkt. 5
2 Chromik ¯ary  2 mecze  4 pkt.

3 PKK 99 Pabianice  2 mecze 3 pkt.
4 MKKS Rybnik   3 mecze 3 pkt.


GRUPA  ,,D,,
Ku¼nia Stalowa Wola - UKS SP 27 Katowice 56 : 20
Ku¼nia Stalowa Wola – Górnik Wa³brzych 36 : 37
Rosa Radom - Górnik Wa³brzych 35 : 42
Ku¼nia Stalowa Wola - Rosa Radom 53 : 44
UKS SP 27 Katowice - Górnik Wa³brzych  42 : 41
UKS SP 27 Katowice - Rosa Radom  26 : 56

1 Ku¼nia Stalowa Wola  5 pkt.
2 Górnik Wa³brzych  5 pkt.

3 UKS SP 27 Katowice   5 pkt.
4 Rosa Radom  4 pkt.

PLAY-OFF

Play-Off IX-XVI: PKK 99 Pabianice - UKS 27 Katowice  70 : 53
Play-Off IX-XVI: MKKS Rybnik - Rosa Radom  23 : 73
Æwieræfina³: Chromik zary - Ku¿nia Stalowa Wola 70 : 59
Æwieræfina³: Wa³brzych Cztery/Trzy Lublin  62 : 47
Play-Off XIII-XVI: UKS 27 Katowice - MKKS Rybnik  43 : 27
Play-Off IX-XII: PKK 99 Pabianice - Rosa Radom  43 : 65
Play-Off V-VIII: Kuznia Stalowa Wola - Cztery Trzy Lublin  58 : 35
Pó³fina³: Chromik ¯ary -Górnik Wa³brzych  66 : 45

TABELKA ROZGRYWEK W HALI ZSP

1 Chromik ¯ary
2 Górnik Wa³brzych
3 Ku¿nia Stalowa Wola
4 Cztery Trzy Lublin
5 Rosa Radom
6 PKK Pabianice
7 UKS SP 27 Katowice
8 MKKS RybnikKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5 MOSM Bytom II - MKS Zabrze
5 MOSM Bytom II - MKS Zabrze
¦KM sezon 07/08 U-14 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi