News: XXII ¦wi±teczny Turniej Mini Koszykówki rocz.2004 Pruszków 11-13.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 18:41:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXII ¦wi±teczny Turniej Mini Koszykówki rocz.2004 Pruszków 11-13.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
 XXIII ¦WI¡TECZNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
rocznik 2004 i m³. w dniach 11 – 13 grudnia 2015 r.

mecz o 11 m. POLONIA II – ZAWISZA CZARNY 21 : 33
mecz o 9 m. KOMORÓW _ PIASECZNO 14 : 30
mecz o 7 m. PRUSZKÓW – LA BASKET 24 : 22
mecz o 5 m. KUTNO – OCHOTA 50 : 42
mecz o 3 m. PISZ – RADOM 45 : 31
mecz o 1 m. POLONIA I – GRÓJEC 34 : 31 (dogr.)

Kolejno¶æ koñcowa (rocznik 2004)
 
1.  MKS POLONIA I Warszawa

DZIK Oliwier, OSZAKO Maks, PIÊTOWSKI Jakub, MOSKAL Stanis³aw,
ZAB£OCKI Jakub, DUDZIUK Ignacy, NWACHUKWU Christian,
MANOWSKI Bruno, NUROWSKI Wiktor, SZPIN Mateusz, MORAWSKI
Mateusz, PIOTROWICZ Marcel
Trener: Grzegorz Nurowski
2.  MKS Grójec
3.  TSK RO¦ Pisz
4.  MKS PIOTRÓWKA Radom
5.  KKS PRO-BASKET Kutno
6.  MKS OCHOTA Warszawa
7.  MKS Pruszków
8.  UKS LA BASKET Warszawa
9.  MUKS Piaseczno
10.   UKS Komorów
11.   UKS SP 63 ZAWISZA CZARNY Warszawa
12.   MKS POLONIA II Warszawa
13.   UKS AS Mr±gowo
14.   UKS PROBASKET Miñsk Mazowiecki
 
Najlepsza pi±tka Turnieju
- Maciej Milewski (Ro¶ Pisz)
- Oskar Ratyñski (Piotrówka)
- Norbert Kaliciñski (Grójec)
- Antoni Juraszewski (Grójec)
- Maks Oszako (Polonia)
Najlepszy zawodnik (MVP) TurniejuOlivier Dzik (Polonia)
 
Kolejno¶æ koñcowa (rocznik 2005)
1.  UKS BIA£O£ÊKA Warszawa
2.  MKS Pruszków
3.  MKS OCHOTA Warszawa
4.  UKS LA BASKET Warszawa
 
                                                                  
1 MKS PRUSZKÓW – UKS AS MR¡GOWO 57 : 23
2 MKS POLONIA I WARSZAWA-MUKS PIASECZNO 66 : 13
3. TSK RO¦ PISZ –UKS PRO-BASKET KUTNO 39 : 32
4. UKS KOMORÓW – UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. 28 : 26
5. MKS PRUSZKÓW – MUKS PIASECZNO 50 : 30
6. MKS POLONIA I WARSZAWA – UKS AS MR¡GOWO 53 : 15
7. TSK RO¦ PISZ - UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. 44 : 18
8. UKS KOMORÓW – UKS PRO-BASKET KUTNO 22 : 50
9. MKS OCHOTA WARSZAWA –UKS SP63 ZAWISZA CZARNY 39 : 20
10. MKS POLONIA II WARSZAWA – UKS LA BASKET WARSZAWA 12 : 46
11. MKS OCHOTA WARSZAWA – MKS PIOTRÓWKA RADOM 18 : 31
12. MKS GRÓJEC – UKS LA BASKET WARSZAWA 51 : 13
13. UKS KOMORÓW – TSK RO¦ PISZ 31 : 49
14. UKS PROBASKET MIÑSK MAZ – UKS PRO-BASKET KUTNO 18 : 43
15. MKS PRUSZKÓW – MKS POLONIA I WARSZAWA 27 : 55
16. MUKS PIASECZNO – UKS AS MR¡GOWO 32 : 9
17.  MKS PIOTRÓWKA RADOM –UKS SP 63 ZAWISZACZARNY 39 : 10
18.  MKS POLONIA II WARSZAWA – MKS GRÓJEC 21 : 50
19.  UKS Komorów – MKS Polonia II 37 : 15
20. MUKS Piaseczno – UKS Zawisza Czarny 33 : 24
21. PROBASKET Kutno – LA BASKET W-wa 39 : 12
22. MKS Pruszków – MKS Ochota 26 : 31
23. RO¦ Pisz – MKS Grójec 23 : 35
24. MKS POLONIA W-wa – MKS PIOTRÓWKA Radom 39 : 29
25. AS Mr±gowo – Probasket Miñsk Maz. 29 : 23
26. MKS Ochota – LA Basket 17 : 20
27. UKS Bia³o³êka – MKS Pruszków 19 : 15
28. MKS Pruszków – MKS Ochota 32 : 9
29. LA Basket – UKS Bia³o³êka 8 : 29
30. MKS Pruszków – LA Basket 56 : 15
31. UKS Bia³o³êka – MKS Ochota 19 : 11


Turniej wspó³finansowany by³ przez Urz±d Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz
przez Urz±d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego za po¶rednictwem
Unii Zwi±zków Sportowych Warszawy i Mazowsza.
Nagrody ufundowa³y Zak³ady Miêsne SOKO£ÓW SA, Polska Liga Koszykówki
oraz Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Woj. Mazowieckiego który by³
g³ównym organizatorem. Wspó³organizatorami byli: MKS Pruszków, MOS
Pruszków, MKS Ochota i MOS Ochota.
 
Biuro Zawodów
 
Komentarze
jakub75 dnia grudzie 14 2015 15:17:34
Podium:
1. Polonia Warszawa.
2. MKS Grójec.
3. Ro¶ Pisz.

Bardzo emocjonuj±cy fina³, zakoñczony po dogrywce zwyciêstwem Polonii 34:31.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
ALL STAR ch³opcy U-14/U-15
ALL STAR ch³opcy U-14/U-15
III Gala¦KM Ruda ¦l±ska 2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi