News: XX Jubileuszowy Elbasket ch³ i dz. rocz.2004 Elbl±g 10-13.III.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:26:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XX Jubileuszowy Elbasket ch³ i dz. rocz.2004 Elbl±g 10-13.III.2016
Turnieje Podsumowanie
 TURNIEJ  MINI KOSZYKÓWKI
Dziewcz±t i Ch³opców    Rocznik    2004
Elbl±g 10 – 13. 03.

FOTO ELBASKET 1 DZIEÑ

FOTO ELBASKET 2 DZIEÑ

FOTO ELBASKET 3 DZIEÑ

KLASYFIKACJA KOÑCOWA - CH£OPCY

 1 SP 344  Bia³o³êka
2 MKS PIOTRÓWKA  Radom
3 UKS PI¡TKA START  Lublin
4 UKS 9  £om¿a
5 UKS TRÓJKA  ¯yrardów
6 UKS DE LA SALLE  Gdañsk
7 UKS SP 10  Koszalin
8 TWARDE PIERNIKI  Toruñ
9 JUNIOR BASKET CLUB  Olsztyn
10 POLONIA SP 3  Pas³êk
11 MKS NOVUM  Bydgoszcz
12 UKS PROBASKET  Miñsk Mazowiecki
13 GTK ASSECO  Gdynia
14 Szko³a Podstawowa 11  Elbl±g
15 SP 18 ELBL¡G
16 UKS JAR  Elbl±g


MVP IGOR KOCIELNIK  SP 344 BIA£O£ÊKA

ALL-STARS

SP 344  Bia³o³êka  BARTOSZ KUROWSKI
SP 344  Bia³o³êka MAKSYMILIAN SZAMBELAN
MKS PIOTRÓWKA  Radom  KACPER CHOLEWA
MKS PIOTRÓWKA  Radom  NIKODEM GRZYB
UKS PI¡TKA START  Lublin  MARCEL SKIBA


WYRÓ¯NIENIE TRENERA:
344  Bia³o³êka  JAN W£OCZEWSKI
MKS PIOTRÓWKA  Radom  OSKAR RATYÑSKI
UKS PI¡TKA START  Lublin  RAFA£ JAB£ONIEC
UKS 9  £om¿a  KACPER GÓRSKI
UKS TRÓJKA  ¯yrardów  ERYK STÊPNIEWSKI
UKS DE LA SALLE  Gdañsk  KONRAD KORNOWICZ
UKS SP 10  Koszalin  KACPER TARKOWSKI
TWARDE PIERNIKI  Toruñ  MARCEL DROZDOWSKI
JUNIOR BASKET CLUB  Olsztyn  OLIWIER KOZ£OWSKI
POLONIA SP 3  Pas³êk  GRACJAN LIWSKI
MKS NOVUM  Bydgoszcz  BARTOSZ PREUS
UKS PROBASKET  Miñsk Mazowiecki  FILIP WICIK
GTK ASSECO  Gdynia  NIKODEM ROGOWSKI
Szko³a Podstawowa 11  Elbl±g  WOJCIECH STRÓ¯EWSKI
SP 18 ELBL¡G  MATEUSZ WI¦NIEWSKI
UKS JAR  Elbl±g  PATRYK SZCZEPANIK

Niedziela MECZ O MIEJSCA CH£OPCY
MIEJSCE XV    SP 18 ELBL¡G - UKS JAR  Elbl±g    41 : 28
MIEJSCE XIII    Szko³a Podstawowa 11  Elbl±g - GTK ASSECO  Gdynia  19 : 41
MIEJSCE XI    UKS PROBASKET  Miñsk Mazowiecki - MKS NOVUM  Bydgoszcz   20 : 24    
MIEJSCE IX    POLONIA SP 3  Pas³êk - JUNIOR BASKET CLUB  Olsztyn  8 : 48
MIEJSCE VII    UKS SP 10  Koszalin - TWARDE PIERNIKI  Toruñ     47 : 34
MIEJSCE V    UKS TRÓJKA  ¯yrardów - UKS DE LA SALLE  Gdañsk    46 : 22
MIEJSCE III    UKS PI¡TKA START  Lublin - UKS 9  £om¿a  34 ; 33
MIEJSCE I    SP 344  Bia³o³êka - MKS PIOTRÓWKA  Radom  28 : 13
 

Grupa A  
UKS JAR Elbl±g – UKS PROBASKET Miñsk Mazowiecki  25 : 30
UKS SP 10 Koszalin – TWARDE PIERNIKI Toruñ  30 : 25
UKS JAR Elbl±g – UKS SP 10 Koszalin  24 : 47A  
UKS PROBASKET Miñsk Mazowiecki – TWARDE PIERNIKI Toruñ  21 : 26
UKS JAR Elbl±g – TWARDE PIERNIKI Toruñ  18 : 55
UKS PROBASKET Miñsk Mazowiecki – UKS SP 10 Koszalin  25 : 30

Grupa B
UKS DE LA SALLE  Gdañsk – POLONIA SP 3 Pas³êk  53 : 29
SP 344 Bia³o³êka – MKS NOVUM Bydgoszcz  42 : 6
UKS DE LA SALLE  Gdañsk – SP 344 Bia³o³êka  31 : 48
POLONIA SP 3 Pas³êk – MKS NOVUM Bydgoszcz  42 :15
UKS DE LA SALLE  Gdañsk – MKS NOVUM Bydgoszcz  36 : 28
POLONIA SP 3 Pas³êk – SP 344 Bia³o³êka  27 : 58

Grupa C
SP 11 Elbl±g – UKS PI¡TKA START Lublin  14 : 47
MKS PIOTRÓWKA Radom – JUNIOR BASKET CLUB Olsztyn  30 : 28
SP 11 Elbl±g – MKS PIOTRÓWKA Radom   21 : 49
UKS PI¡TKA START Lublin – JUNIOR BASKET CLUB Olsztyn  41 : 33
SP 11 Elbl±g – JUNIOR BASKET CLUB Olsztyn  17 : 54
UKS PI¡TKA START Lublin – MKS PIOTRÓWKA Radom  30 : 37

Grupa D

GTK  ASSECO Gdynia – UKS TRÓJKA ¯yradów  8 : 37
UKS 9 £om¿a – SP 18 Elbl±g  69 : 14
GTK  ASSECO Gdynia – UKS 9 £om¿a  23: 43
UKS TRÓJKA ¯yradów – SP 18 Elbl±g   60 : 16
GTK  ASSECO Gdynia – SP 18 Elbl±g 38 : 19
UKS TRÓJKA ¯yradów – UKS 9 £om¿a 14 : 15

SOBOTA   

Probasket Miñsk Mazowieck i- Szko³a Podstawowa 11  Elbl±g 38 : 18
POLONIA SP 3  Pas³êk - SP 18 ELBL¡G  76 : 8
JUNIOR BASKET CLUB  Olsztyn - UKS JAR  Elbl±g  59 : 13
GTK ASSECO  Gdynia - MKS NOVUM  Bydgoszcz  13 : 32   
UKS SP 10 Koszalin - UKS PI¡TKA START  Lublin  18 : 34
SP 344  Bia³o³êka - UKS TRÓJKA  ¯yrardów  25 ;1 4
MKS PIOTRÓWKA  Radom - TWARDE PIERNIKI  Toruñ  39 : 11
UKS 9  £om¿Aa - UKS DE LA SALLE  Gdañsk 54 : 27 
MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz - Szko³a Podstawowa 11  Elbl±g  29 : 8
MUKS FLESZ 63 Bydgoszcz      MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz II 86 : 26
UKS TRÓJKA ¯yrardów _ UKS JAR  Elbl±g 36 : 19
BAT&TROPS Sierakowice _ KS BASKET 25 Bydgoszcz    39 : 17
SP 15 Elbl±g - #N/D 3 : 1
UKS 7 Sopot - SP 344  Bia³o³êka  27 : 20
MUKS Poznañ - AZS UMCS Lublin 29 : 9
MKK SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski     - UKS SP 10 Koszalin  34 : 26

DZIEWCZYNKI
   

 1    BAT  SIERAKOWICE-END TROPS KARTUZY
2    MKK SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski
3    UKS SP 10 Koszalin
4    KS BASKET 25 Bydgoszcz
5    MUKS Poznañ
6    UKS TRÓJKA ¯yrardów
7    UKS JAR  Elbl±g
8    AZS UMCS Lublin
9    MUKS FLESZ 63 Bydgoszcz
10    UKS 7 Sopot
11    SP 344 Bia³o³êka
12    MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz II
13    MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz I
14    SP 15 Elbl±g
15    Szko³a Podstawowa 11 Elbl±g

MVP JULIA GÓRLIKOWSKA BAT  SIERAKOWICE-END TROPS KARTUZY

ALL-STARS

SP BAT  SIERAKOWICE-END TROPS KARTUZY AGATA MAKURAT
BAT  SIERAKOWICE-END TROPS KARTUZY KATARZYNA BALERSTET
MKK SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski EWA B£OÑSKA
MKK SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski OLA PROKOPIÑSKA
UKS SP 10 Koszalin ANGELIKA ANTOSIEWICZ


WYRÓ¯NIENIE TRENERA:
BAT  SIERAKOWICE-END TROPS KARTUZY  AGATA GILMAJSTER
MKK SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski ZUZANNA KRASUSKA
UKS SP 10 Koszalin  WERONIKASOCHA
KS BASKET 25 Bydgoszcz MIRIAM GLINA
MUKS Poznañ  MAJA GABRYELEWICZ
UKS TRÓJKA ¯yrardów  KATARZYNA GRZYWNA
UKS JAR  Elbl±  ADRIANNA SZWARC
AZS UMCS Lublin WERONIKA JAKUBCZAK
MUKS FLESZ 63 Bydgoszcz  JULIA TYMOSZAK
UKS 7 Sopot  PATRYCJA WO¬NIAK
SP 344 Bia³o³êka EWA GLIWA
MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz II NATALIA OSTAFIN
MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz I MARTYNA WI¦NIOWSKA
SP 15 Elbl±g  JULITA £OTACH
Szko³a Podstawowa 11 Elbl±g WIKTORIA SZYMAÑSKA


Niedziela: MECZE O MIEJSCA

MIEJSCE XV    Szko³a Podstawowa 11 Elbl±g - #N/D!
MIEJSCE XIII  MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz I - SP 15 Elbl±g  39 : 15
MIEJSCE XI    MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz II - SP 344 Bia³o³êka  6 : 27
MIEJSCE IX    MUKS FLESZ 63 Bydgoszcz -     UKS 7 Sopot  30 : 27
MIEJSCE VII   UKS JAR  Elbl±g - AZS UMCS Lublin  23 : 17
MIEJSCE V      UKS TRÓJKA ¯yrardó - MUKS Poznañ  27 : 30
MIEJSCE III    KS BASKET 25 Bydgoszcz - UKS SP 10 Koszalin  23 ; 42
MIEJSCE I       BAT&TROPS Sierakowice - SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski 23 ; 20

Grupa A
MKK SOKO£ÓW  S.A. OSiR Soko³ów Podlaski – BAT & TROPS Sierakowice  20 : 30
MKK SOKO£ÓW  S.A. OSiR Soko³ów Podlaski – MUKS FLESZ 63 Bydgoszcz  44 : 14
BAT & TROPS Sierakowice – SP 15 Elbl±g  77 : 1
MKK SOKO£ÓW  S.A. OSiR Soko³ów Podlaski – SP 15 Elbl±g  64 : 4
BAT & TROPS Sierakowice – MUKS FLESZ 63 Bydgoszcz  49 : 5
 
Grupa B
KS BASKET 25 Bydgoszcz – AZS UMCS Lublin  35 : 26
VACAT – SP 11 Elbl±g
KS BASKET 25 Bydgoszcz – VACAT
AZS UMCS Lublin – SP 11 Elbl±g  110 : 2
KS BASKET 25 Bydgoszcz – SP 11 Elbl±g  83 : 0
AZS UMCS Lublin – VACAT

Grupa C
MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz I - UKS TRÓJKA ¯yrardów  4 : 56
MUKS Poznañ – UKS 7 Sopot  43 : 22
MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz I – MUKS Poznañ  14 : 70
UKS TRÓJKA ¯yrardów – UKS 7 Sopot 26 : 12
MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz I - UKS 7 Sopot  9 : 51
UKS TRÓJKA ¯yrardów – MUKS Poznañ  19 : 24
   
Grupa D

UKS JAR Elbl±g – UKS SP 10 Koszalin  36 : 54
SP 344 Bia³o³êka – MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz II  71 : 6
UKS JAR Elbl±g – SP 344 Bia³o³êka  39 : 9
UKS SP 10 Koszalin - MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz II  68 : 10
UKS JAR Elbl±g – MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz II  59 : 13
UKS SP 10 Koszalin - SP 344 Bia³o³êka  43 : 23

SOBOTA
MUKS FLESZ 63 Bydgoszcz    - MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz I    42 : 14
Szko³a Podstawowa 11 Elbl±g  MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz II  2 : 8
UKS 7 Sopot - SP 15 Elbl±g 61 ; 7
SP 344 Bia³o³êka - #N/D!
BAT&TROPS Sierakowice - UKS TRÓJKA ¯yrardów  27 : 8
KS BASKET 25 Bydgoszcz - UKS JAR  Elbl±g 33 : 18
MUKS Poznañ - MKK SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski  21 : 24
UKS SP 10  Koszalin - AZS UMCS Lublin  40 : 18
UKS PROBASKET  Miñsk Mazowiecki    - POLONIA SP 3  Pas³êk  25 : 38
UKS SP 10  Koszalin - UKS TRÓJKA  ¯yrardów  19 : 53
AZS UMCS Lublin -  SP 344 Bia³o³êka 18 : 34
UKS Jar Elbl±g - GTK ASSECO  Gdynia  29 : 43
JUNIOR BASKET CLUB  Olsztyn - MKS NOVUM  Bydgoszcz 44 : 11
TWARDE PIERNIKI  Toruñ - UKS dE lA sALLE Gdañsk 31 : 41
MKS PIOTRÓWKA  Radom - UKS 9  £om¿a  24 : 21

http://www.zs1.elblag.com.pl/uksjar.php
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
¯yczenia ¦wiateczne.
¯yczenia ¦wiateczne.
Ciekawe ujêcia
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi