News: XIV Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki dz i ch³. rocz 99 i 01 Gniezno 1-3.VII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 10 2020 23:43:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIV Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki dz i ch³. rocz 99 i 01 Gniezno 1-3.VII.2016
Turnieje Podsumowanie
 XIV Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2016 za nami. Od Pi±tku do niedzieli w 5 halach sportowych rozegrano 90 spotkañ. W turnieju Uczestniczy³o 36 dru¿yny z Ukrainy, Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Bia³orusi, Czech, Belgi, Niemiec, i Polski. Wszyscy uczestnicy  (oko³o 400) otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju. W czterech kategoriach wiekowych wygrywali: dziewczêta U17 (1999 i m³.) COR-Victoria Brest (Bia³oru¶) , dziewczêta U15 (2001 i m³.) BK Studánka Pardubice (Czechy), ch³opcy U17 (1999 i m³.)   MKK Gniezno  (Polska) , ch³opcy U15 (2001 i m³.)
Elite Athletes Basket Brasschaat Antwerp (Belgia). Wszystkim zwyciêzc± odegrano hymn narodowy. Sêdziowie i organizatorzy wybrali z ka¿dej kategorii MVP turnieju.

SKM serdecznie dziêkuje gospodarzom za zaproszenie na turniej

FOTO ADAM


ZIBI  VIDEO

FOTO  ZIBI

WYNIKI


 Dziewczêta/Girls 2001/2002

1    COR-Victoria Brest   
2    AZS Poznañ   
3    Magec Tias Lanzarote   
4    MKS Opalenica   
5    UKS Kormoran Sieraków Wlkp.   
6    Surrey Goldhawks   
7    South West   
8    North East Knights   
9    MKS Basket Chrobry G³ogów   
10    Basket School Uman   
 
 Dziewczêta/Girls 1999/2000

1    BK Studánka Pardubice   
2    MKS Widzew £ód¼   
3    TS Basket Gniezno   
4    Magec Tias Lanzarote   
5    UKS "IFLO" Bia³a Podlaska   
6    South West   
7    North East Knights   
8    Realejos   
 


 Ch³opcy/Boys 2001/2002

1    Elite Athletes Basket Brasschaat Antwerp   
2    UKS Bia³o³êka   
3    Spójnia Stargard   
4    North East Knights   
5    KS Sudety Jelenia Góra   
6    UKS La Basket Warszawa   
7    UKS Herkules Bia³ogard   
8    COR-Victoria Brest   


 
 Ch³opcy/Boys 1999/2000

1    MKK Gniezno   
2    London United   
3    Twarde Pierniki Toruñ   
4    BC Lions Moabit 21 Berlin   
5    CMT Brest   
6    AKM W³oc³awek   
7    North East Knights   
8    UKS "IFLO" Bia³a Podlaska   
9    Magec Tias Lanzarote   
10    Realejos   
 

Tytu³ami MVP wyró¿nieni zostali:

 Aleksandra Ci¿ewskaja -
Bia³oru¶

 Al¾bìta Levinská -
Czechy

 Jolan Bogaerts -
Belgia

 Ilias Purman -
Anglia

Dziêkujemy uczestnikom za wspania³e ¶wiêto koszykówki, sêdziom za obiektywizm, kibicom za doping!

Thanks to all participants: players, coaches, stuff, referees and fans!
 
Dodatkowe atrakcje :

•    parada koszykarska ulicami Gniezna z orkiestr± dêt±, flagami pañstw bior±cych udzia³ w turnieju zakoñczony koncertem na Rynku,
•    turniej streetballowy na Rynku (mo¿liwo¶æ korzystania z profesjonalnych boisk w dniach od 26 czerwca do 3 lipca 2016)
•    zwiedzanie Pierwszej Stolicy Polski z przewodnikiem,
•    grill party dla trenerów i doros³ych cz³onków ekip,
•    dyskoteka dla m³odzie¿y,
•    mo¿liwo¶æ korzystania z mini aquaparku

 

 
 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi