News: Wieliczka Cup rocz.2002 Wieliczka 15-17.IV.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 19:46:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wieliczka Cup rocz.2002 Wieliczka 15-17.IV.2016
Turnieje Podsumowanie
Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce organizatorami
Ogólnopolskiego Turnieju WIELICZKA CUP 2016

WIÊCEJ O TURNIEJU WKRÓTCE

                      
o 7 miejsce  Chromik ¯ary-MKKS Rybnik   56 : 58 po dogrywce  MVP: Piotr Kawczyñski
o 5 miejsce  MUKS 1811 Unia Tarnów-Siarka Tarnobrzeg 73 ; 32  MVP: Bart³omiej Kras
o 3 miejsce KK Stalowa Wola - WKK Wroc³aw   69 : 63  MVP: Micha³ Gadowski
FINA£ UKS Regis Wieliczka - MKS D±browa Górnicza  52 : 81  MVP: Dominik Nanu¶

 MVP TURNIEJU:
Patryk Zapert 
MKS D±browa Górnicza

TOP 10 STRZELCY:

1 Zapert Patryk 105 pkt.  MKS D±browa Górnicza
2 Godawski Micha³ 72 KK Stalowa Wola
3 Nykaza Tomek 70 Regis Wieliczka
4 Janik Jakub  68  KK Satlowa Wola
5 Pachowicz Dawid 67  MKS D±browa Górnicza
6  Saramak Jakub 63  Siarka Tarnobrzeg
7 Moskal Micha³  60  Unia Tarnów
8 Tryba Mateusz  61 Unia Tarnów
9 Jêdrzejczyk Maciek 57 Regis Wieliczka
10 Kras Bart³omiej  57 Unia Tarnów


 ALL-STAR:

Dawid Or³owski - MKS Dabrowa Górnicza
Tomasz Nykaza - Regis Wieliczka
Micha³ Godawski - KK Stalowa Wola
Cyprian Jarosz - WKK Wroc³aw
Mateusz Tryba - MUKS 1811 Unia Tarnów Najlepsi obroñcy

Dawid Ardeli - Chromik ¯ary
Kacper Lech - MKKS Rybnik
Jakub Saramak - Siarka Tarnobrzeg
Andrzej Schabowski - MUKS 1811Unia Tarnów
Andrzej Herda - WKK Wroc³aw
Jakub Janik - KK Stalowa Wola
Wojciech Jêdrzejczyk -Regis Wieliczka
Dawid Pachowicz - MKS D±browa Górnicza
  
wyniki na bie¿±co FB Regis Wieliczka

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

FOTO BOGDAN PASEK

KLASYFIKACJA KOÑCOWA /
Sk³ad, punkty /  Wyró¿nienie trenera

  .................................................................
Wyró¿nienie trenera
1
 MKS D±browa Górnicza

1 Zapert Patryk 23+21+20+23+18 = 105
4 Derka Bartek 0+0+2+3+4 = 9
6 Orynek Damian 0
7 Zawadzki Krystian 5+4+0+0+0 = 9
8 Or³owski Dawid  6+7+4+8+17 = 42
9 Pachowicz Dawid 15+10+14+12+16 = 67
11 Cie¶lik Filip 0+2+0+1+3 = 6
13 Czernik Hbert 3
15 Nanu¶ Dominik 2+5+3+0+18 = 28    >>>>
17 Tomczewski Jakub  0+2+5+6+3 = 16
19 Witelus Damian 3+4+8+15+2 = 32
20 Paduch Przemys³aw 14+11+7+3+2 = 37
23 Chodukiewicz Bartosz 6+15+5+3+10 = 39

Trenerka: Rudolf Marzena
2
 REGIS WIELICZKA

1 Busz Aleksander 3+5+2+3+2 = 15
5 Nankiewicz Bartek  0+0+0+
11 Nykaza Tomek 18+20+9+8+15 = 70
16 Filipczyk Aron 0
19 Dziadoñ Damian 3+2+0+4+3 = 12
21 Wojciechowski Piotr  0+0+0+3+5 = 8
27 Dyngosz Jakub 0+7+7+12+4 = 30
30 Siemieniec £ukasz 0
33 Jêdrzejczyk Wojciech 2+4+6+10+5 = 27
45 Fereñczak Sebastian 16+7+9+2+0 = 34
55 Jêdrzejczyk Maciek 18+15+12+8+ 4 = 57
88 £okas Bart³omiej 2+4+2 = 8
92 Piwnicki Oskar 2
99 Trzciñski Jakub 3+3+2+ 9+14 = 31
Trener: Micha³ Sarota
3
 CSM KU¬NIA STALOWA WOLA
4 Paj±k Kamil 3+6+8+6+0 = 23   >>>>>>
5 Sudo³ Pawe³  2
6 Niemiec Jakub  6
7 Typiak Dominik  21+6+7+4+2 = 39
8 Bielecki Jakub  0
9 Sa³êga  Wiktor 0
10 Kuziora Szymon  0+3+2+0+3 = 8
11 Godawski Micha³   16+21+17+6+11 = 72
12 Grochowina Mateusz  3+3+0+10+8 = 24
13 Miszczyszyn Maciej  2
14 Goñski Patryk 8+0+2+2+0 = 12
15 Mlynarczyk Jakub 2
17 Janik Jakub  10+8+11+7+32 = 68
18 Chmielowiec Jakub 6+10+7+9+13 = 45

Trener:  Prawica Roman
4
 WKK WROC£AW

0 Micha³a Nowak 10+9+1+7+4 = 31
2 Stasienko Zbigniew 2+X+2+2+4 = 10
5 Koelner Miko³aj 8+6+3+2+1 = 20
6 Duda Maciej 0
8 Kilian Szymon 4
9 Dochniak Patryk 4
12 Zieniewicz Jan 8+12+3+0+8 = 31
13 Jarosz Cyprian 8+7+10+16+7 = 48
14 Herda Adrian 8+11+8+7+8 = 42
18 Wo¼niakiewicz £ukasz 4+5+1+10+16 = 36
23 Hutnik  Adam 0+7+10+5+9 = 31
33 G³odek Mateusz 4+4+0+3+2 = 13
35 Stachowski Mi³osz 0
37 Mo¼dzierz Eryk 7+2+4+3+4 = 20
Trenerzy:
Grzybek Maciek,  Ochman Marek 

5
 MUKS ,,1811” UNIA TARNÓW

4 Kras Bart³omiej  9+12+3+15+18 = 57
5 Nowak Dominik  2+2+3+3+0 = 10
7 Lech Bartosz  0+2+0+4+0 = 6
8 Pochroñ Mateusz  0
9 Szmyrko Wojciech  0
11 Tryba Mateusz  9+14+13+10+15 = 61
12 Kloch Adrian 1+6+6+0+10 = 23
13 Schabowski Andrzej  4+0+0+2+6 = 12
14 Moskal Micha³  5+22+8+12+13 = 60  >>>
15 Banak Damian  6+7+6+2+9 = 30
17 Fry¶ Mi³osz  0
18 W±s Jakub  2

Trener:  Mosio Jaros³aw
6
 SIARKA TARNOBRZEG

1 Podle¶ny Tobiasz 0+0+4+14 = 18
2 Lipiec Mateusz 0+0+0+8 = 8
3 Wójtowicz Mateusz  0
4 Magda B³a¿ej 2+0+3+0+1 = 6
5 Kurzyñski Maciej 2+9+8+9+4 = 32
7 Golecki Filip 2+2+2+0+3 = 9
8 Paluch Bartosz 2+2+0+6+0 = 10
9 Rokosz Igor 0+11+6+4+0 = 21
10 Bzdyra Dominik 2
11 Janiec Aleksy 4+13+4+5+0 = 26  >>>>>
12 Saramak Jakub 5+12+21+23+2 = 63
18 ¦roda Anatol  4+2+2+4=0 = 12

Trener: Micha³ Stêpieñ
7

MKKS RYBNIK

4 Lewandowski Igor 5+4+0+7+0 = 16
5 Karpowicz Bartosz 2+1+0+4+9 = 16
6 ¦cieszka Adrian X+3+6+2+3 = 14
7 Lech Kacper 3+4+4+5+7 = 23
8 Dudek Jakub 8+2+11+7+0 = 28
9 Kawczyñski Piotr 7+6+4+6+19 = 42  >>>
10 Kowalczyk Kacper 2+3+8+7+0 = 20
11 Majewski Kacper 6+0+12+4+7 = 29
12 Królikowski Kamil X+0+0+1+2 = 3
13 Cechowicz Przemys³aw 6+2+0+3+2 = 13
14 Dygas Dominik 3+2+2+0+X = 7
16 Sikora Jakub 2

Trener Jakub Krakowczyk
8
 UKS CHROMIK ¯ARY

4 Nowicki Przemys³aw x+0+0+3+3 = 6
5 Hylicki Dawid 7+2+0+9+12 = 30
7 Warcha³ Szymon  4+0+0+1+0 = 5
8 Maciejak Norbert  12+8+4+0+X = 24
9 Machulak Micha³ 4+5+8+3+12 = 32
10 ¯ukowski Bartosz  8+4+6+4+7 = 29
11 Ghukasyan Adam 2+4+2+2+0 =
12 Ekwiñski Kacper  7+6+8+2+8 = 31 >>>
13 Ardeli Dawid  17+9+8+3+8 = 45
14 Dereziñski Dawid  0+6+4+2+4 = 16
18 Chudzik Mateusz  1+4+0+7+2 = 14
20 Oksiak Patryk  0

Trener: Kamiñski Krzysztof, Magierski Rados³aw


TOP 10 STRZELCY:
1 Zapert Patryk 87 pkt.  MKS D±browa Górnicza
2 Godawski Micha³   61 KK Stalowa Wola
  Saramak Jakub 61  Siarka Tarnobrzeg
4 Nykaza Tomek 55 Regis Wieliczka
5 Jêdrzejczyk Maciek 53 Regis Wieliczka
6 Pachowicz Dawid 51  MKS D±browa Górnicza
7 Moskal Micha³  47  Unia Tarnów
8 Tryba Mateusz  46 Unia Tarnów
9 Typiak Dominik  38  KK Stalowa Wola
10 Ardeli Dawid  37  Chromik ¯ary

 Konkurs „za 3 punkty”
MKS D±browa Górnicza – Dominik Nanu¶ 9
MKKS Rybnik – Kacper Kowalczyk-Kudzia¿  6
KK Stalowa Wola – Kamil Paj±k  6
Siarka Tarnobrzeg – Jakub Saramak 6
WKK Wroc³aw – Miko³aj Koelner  4
MKKS Rybnik – Bartosz Karpowicz  4
MKS D±browa Górnicza – Dawid Pachowicz  3
Siarka Tarnobrzeg – Aleksy Janiec  3
Chromik ¯ary – Micha³ Machulak  3
Regis Wieliczka – Jakub Dyngosz 2
Regis Wieliczka – Jakub Trzciñski 2
WKK Wroc³aw – Adam Hutnik 2
Chromik ¯ary – Norbert Maciejak 1
KK Stalowa Wola – Dominik Typiak  1
Unia Tarnów - Bart³omiej Kros
Unia Tarnów Dominik Nowak

 Konkurs osobistych
1 MKS D±browa Górnicza – Bartosz Chodukiewicz  8/10  FINA£ 8/10
2 Chromik ¯ary – Przemek Nowicki 9/10  FINA£ 7/10
3 MKS D±browa Górnicza – Patryk Zapert  8/10 FINA£  6/10
Regis Wieliczka – Maciej Jêdrzejczyk  7/10
WKK Wroc³aw – Micha³ Nowak 7/10
Siarka Tarnobrzeg – Maciek Kurzyñski 6/10
Unia Tarnów - Mateusz Tryba 6/10
Chromik ¯ary – Dawid Ardeli 6/10
KK Stalowa Wola – Jakub Chmielowiec 5/10
MKKS Rybnik – Kacper Lech 5/10
MKKS Rybnik – Kacper Majewski 5/10
Regis Wieliczka – Wojtek Jêdrzejczyk 4/10
Siarka Tarnobrzeg – Igor Rokosz 4/10
Unia Tarnów - Andrzej Schabowski 4/10
WKK Wroc³aw – Adrian Herda 2/10
KK Stalowa Wola – Micha³ Godowski 2/10

Grupa A                                           
UKS REGIS – MKKS Rybnik 65 : 44 MVP: Tomasz Nykaza
WKK Wroc³aw -  Siarka Tarnobrzeg  70 : 21  MVP: Mo¼dzierz
MKKS Rybnik – WKK Wroc³aw  27 : 60  MVP: Jan Zieniewicz
UKS REGIS Wieliczka – Siarka Tarnobrzeg 73 : 51  MVP: Bartlomiej £okas
MKKS Rybnik – Siarka Tarnobrzeg  47 : 50  MVP: Jakub Saramak
UKS REGIS – WKK Wroc³aw  49 : 42  MVP: Jakub Dyngosz

1 Wieliczka 3 mecz  6 pkt.
2 WKK Wroc³aw  3  mecze 5 pkt.
          
3 Siarka Tarnobrzeg  3 mecz 4 pkt.            
4 MKKS Rybnik  3 mecze 3 pkt.                  

Grupa B
MUKS Unia Tarnów – MKS D±browa G.  36 :74  MVP: Przemys³aw Paduch
CHROMIK ¯ary – Ku¼nia Stalowa Wola  62 : 73  MVP: Kamil Paj±k
MUKS Unia Tarnów – Chromik ¯ary  65 : 50  MVP: Micha³ Moskal
MKS D±browa – Ku¼nia Stalowa Wola 81 :59  MVP: Bartosz Derka
MKS D±browa -  Chromik ¯ory  71 : 40  MVP: Dawid Pachowicz
MUKS Unia T – Ku¼nia Stalowa W  39 : 58  MVP: Jakub Janik

1 MKS D±browa Górnicza  3 mecz 6 pkt.
2 Ku¼nia Stalowa Wola  3 mecz 5 pkt.

4 MUKS Unia Tarnów  3 mecze 4 pkt.
3 Chromik ¯ory  3 mecze 3 pkt.

Play-Off V-VIII Siarka Tarnobrzeg  – Chromik ¯ary 55 : 36  MVP: Aleksy Janiec
Play-Off V-VIII MKKS Rybnik  – MUKS 1811 Unia Tarnów 46 : 50  MVP: Mateusz Tryba
Pó³fina³: Regis Wieliczka – KK Stalowa Wola 61: 46  MVP Damian Dziadoñ
Pó³fina³: WKK Wroc³aw – MKS D±browa Górnicza  74 : 55  MVP: Jakub Tomczewski

do zobaczenia na Mistrzostwach Polski  zibi
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Krauze Piotr r.94 Pyra Poznañ
Krauze Piotr r.94 Pyra Poznañ
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi