News: MU20 Juniorzy Satrsi rocz.1996 i m³. PÓ£FINA£Y" Zielona Góra, Wa³brzych, Bydgoszcz, Kutno 12-14.II.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 13:24:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MU20 Juniorzy Satrsi rocz.1996 i m³. PÓ£FINA£Y" Zielona Góra, Wa³brzych, Bydgoszcz, Kutno 12-14.II.2016
U-20 Juniorzy St.
 Wydzia³ Rozgrywek informuje, ¿e Komisja Przyznawania Organizacji Turniejów Szczebla Centralnego na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2016 roku przyzna³a prawo organizacji turniejów pó³fina³owych ni¿ej wymienionym klubom:

Turnieje pó³fina³owe odbêd± siê w dniach 12 - 14 lutego 2016 roku. Z ka¿dego awans do turnieju fina³owego wywalcz± po dwa najlepsze zespo³y.

Fina³y 24-28.02.2016 Dolno¶l±skie (prawdopodobnie Wroc³aw)

GRUPA A
1 M. GR I  - ASSECO GDYNIA
1 M. GR. II - ¦L¡SK WROC£AW
2 M. GR. III - TREFL SOPOT
2 M. GR. IV - MKS D¡BROWA GÓRNICZA


GRUPA B
2 M. GR I  ZASTAL ZIELONA GÓRA
2 M. GR II NOVUM/ASTORIA BYDGOSZCZ
1 M. GR III BIOFARM POZNAÑ
1 M. GR. IV WKK WROC£AW

Bezpo¶redni awans do turniejów pó³fina³owych wywalczy³y:
- WKS ¦l±sk Wroc³aw
- MKS Polonia Warszawa
- Asseco Gdynia
- Fundacja PBG BJ Basket Poznañ

W kolorze czerwonym uczestnicy Mistrzostw Europy U16, U18 i U20
dla ciekawostki podaje ¿e w pó³fina³ach MPJ wystêpuje 27 uczestników ME
W USA  przebywa 9 uczestników ME. Igor Wadowski, Grzegorz Kulka, Artur W³odarczyk, Micha³ Marek prawdopodobnie nie zostali zwolnieni przez kluby na MPJ
Aleksander Dziewa, Marek Zywert, odpadli w Æwieræfina³ach pozostali nie wiem dlaczego nie graj±


W kolorze niebieskim zaznaczy³em by³ych i aktualnych  uczniów SMS PZKosz W³adys³awowo

 GRUPA I Gospodarz: SKM Zastal Zielona Góra

Asseco Gdynia - AGH Kraków  81 : 51  STATYSTYKI
KS Rosa Sport Radom - SKM Zastal Zielona Góra  66 : 82  STATYSTYKI

Asseco Gdynia - KS Rosa Sport Radom  86 ; 70 STATYSTYKI
SKM Zastal Zielona Góra - AGH Kraków  103 : 75  STATYSTYKI

AGH Kraków - KS Rosa Sport Radom  46 : 116  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - Asseco Gdynia  65 : 103  STATYSTYKI


  
PKT.

 
1
  Mistrz
Pomorskie

12 zawodników
6
1996:Kacper Bednarczyk, £ukasz Fr±ckiewicz,
Bartosz Jankowski, Jakub Nowaczek, Jêdrzej Szymañski,
Marcin Wieluñski
1997: Mateusz Itrich, Adam Jêczmieñ, Karol Kamiñski
Micha³ Ko³odziej, Karol Majchrzak, Jakub Szulc

Trenerzy: Sebastian Kra¹ovec, Arkadiusz Korek

2
  III miejsce
Dolno¶l±skie

12 zawodników
5
1996: Kamil Zywert, Jakub Der
Wojciech Majchrzak, Szymon Szymañski, Adrian Polewiak 
1997: Marcel Ponitka,
1998: Adam Bednarczyk, Micha³ Ostrowski, Damian Pogoda
Kacper Traczyk
1999: Kacper M±kowski , Micha³ Busz

Trenerzy: Arkadiusz Mi³oszewski, Bogdan Onufrowicz
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

Vice Mistrz
Mazowieckie

11 zawodników


4
1996: Jasiñski Patryk, Bojanowski Maciej
1997: Ko³akowski Filip, Wydra Patryk, Druszcz Mateusz,
Stopierzyñski Hubert, Pabianek Artur, Bejnar Kacper,
Orêbski Damian, W±troba Wojciech, Pluta Mateusz


Trenerzy: Przemys³aw Kogut, Dawid Mazur

4
  Vice Mistrz
Ma³opolskie

11 zawodników
3
1996: Karol Zmys³owski
1997: Tomasz Palmowski, Jan Nowacki, Micha³ ¦ledziowski,
Jakub Tempka, Iwan Wasyl
1998: Filip Ca³ka, Krystian Idêæ, Mateusz P      P³awecki
1999: Maciej Koperski, Mateusz Nowacki

Trenerzy: Marek Paulisch, Wojciech BychawskiGRUPA II Gospodarz: Novum/Astoria Bydgoszcz

WKS ¦l±sk Wroc³aw - TS Wis³a Kraków  82 : 51  STATYSTYKI
Novum / Astoria Bydgoszcz - MTS Basket Kwidzyn 105 : 77  STATYSTYKI

MTS Basket Kwidzyn - TS Wis³a Kraków  77 : 68  STATYSTYKI
WKS ¦l±sk Wroc³aw - Novum / Astoria Bydgoszcz  77 : 53  STATYSTYKI

MTS Basket Kwidzyn - WKS ¦l±sk Wroc³aw  71 : 102  STATYSTYKI
TS Wis³a Kraków - Novum / Astoria Bydgoszcz  81 : 103  STATYSTYKI

  
   
1
  Mistrz
Strefy
Dolno¶laskie
Lubuskie

12 zawodników
6
1996: Wojciech Jakubiak, Maciej Krakowczyk, Filip Pruefer
Maciej Muska³a, Oskar Sanny, Mateusz Stawiak
1998: Mateusz Bortliczek, Sebastian Bo¿enko,
Jakub Musia³, Micha³ Sasik, Olaf Wysocki,
1999: Dominik Wilczek,
 
Trenerzy: Tomasz Jankowski, Jacek Krzyka³a
2


 Mistrz
Kuj-Pom.
£ódzkie

12 zawodników
5
1996: Fatz Mateusz, £ucka Piotr, Kutta Karol,
Wardziñski £ukasz, Wenderski Kacper
1997: Derda Piotr, Senski Rados³aw, £apiñski Cezary,
Czy¿nikiewicz Krystian, Ratajczak Miko³aj,
1999: Kondraciuk Jakub, Jêdrzejczak Kacper

Trenerzy: Maciej £abu¶, Marcin Grocki
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  Vice Mistrz
Pomorskie

12 zawodników
4
1996: Mariusz Konopatzki, Kacper Wiêckowski
1997: Bassey Usendiah, Marcin Stasiuk, Tomasz Barganowski
Pawe³ Leszczyñski, Marcin Szwedowski, Mateusz Grabowski
1998: Adrian Matyszkiewicz, Adrian Posim, Adrian £ukaszewicz
1999: Micha³ Oleksy


Trenerzy: £ukasz Król, Maciej Zimnicki

4

Mistrz
Ma³opolskie

12 zawodników
3
1996: Sebastian D±bek, Jakub ¯aczek 
1997: Dawid Cepuchowicz, Jakub Natkaniec, Jakub Miszkurka
Jan Rerak  
1998: Damian Dyrda
1999: Micha³ Chrabota, Jan Graniczka , Alexander Rumian
Mateusz Szlachetka, Micha³ Pieni±¿ek

Trener: Piotr Piecuch
 


 GRUPA III Gospodarz:  Górnik Trans.eu Wa³brzych

Biofarm Basket Junior Poznañ - MKS Ochota Warszawa  62 : 58  STATYSTYKI
Trefl Sopot SA - Górnik Trans.eu Wa³brzych  79 : 53  STATYSTYKI

Biofarm Basket Junior Poznañ - Trefl Sopot SA  85 : 57  STATYSTYKI
Górnik Trans.eu Wa³brzych - MKS Ochota Warszawa  59 : 55   STATYSTYKI

MKS Ochota Warszawa - Trefl Sopot SA  73 : 82 po dogrywce  STATYSTYKI
Górnik Trans.eu Wa³brzych - Biofarm Basket Junior Poznañ  54 : 86  STATYSTYKI

      
1
 Mistrz
Strefy
Wielkopolskie
Zachodniopom.

12 zawodników
6
1996: Simon Jakub, Micha³ Marek
1997: Fr±ckowiak Wojciech, Gruszczyñski Dawid
Ry¿ek Szymon, Stankowski Patryk
1998: Kurpisz Miko³aj, Nowak Witold,
Tomaszewski Marcin, Waraczyñski Maciej,
1999: Gi¿yñski Jaros³aw, Leszczyñski Maciej

Trenerzy: Przemys³aw Szurek, Cezary Kurzawski

2

III  miejsce
Pomorskie
5
1996: Jakub Karwowski
1997: Micha³ Kolenda, Bartosz Majewski, Mateusz Jankowski
Damian Szczepanik,  Damian Ciesielski, Kacper Grzesiowski
1998: Ignacy Grochowski, Jakub Putra, Tomasz Dylicki
Patryk Jankowski
1999: £ukasz Kolenda, Maksymilian Jakubek

Trenerzy:
Janusz Kocio³ek, Krzysztof Roszek

XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  IV  miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
1996: Szymon Kurzepa
1997: Dominik Dargacz, Marcin Jeziorowski, Micha³ Kaczuga
£ukasz Ko³aczyñski, Maciej Krzymiñski, Pawe³ Smoleñ,
Damian Durski
1998: Bart³omiej Szmidt
1999: Nikolas Bêdzitko, Dawid Tyszka
2000: Mateusz Frankiewicz, Mateusz Podejko

4
 III miejsce
Mazowieckie

9 zawodników
3
1996: Jan Bielecki, Konrad Karpiñski. Bart³omiej Kietliñski
Adam Nowakowski,
1997: Dawid Bogusz, Patryk Ciesielski, Arkadiusz Stelmach 
Mateusz Rogucki, Sebastian Powier¿a

Trener: Marcin Siemoñski


 


 GRUPA IV  Gospodarz: KKS Pro-Basket Kutno

WKK Wroc³aw - MKS D±browa Górnicza  80 : 46  STATYSTYKI
Polonia Warszawa - KKS Pro-Basket Kutno  62 : 77  STATYSTYKI

Polonia Warszawa - WKK Wroc³aw  54 : 82  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - KKS Pro-Basket Kutno  76 : 59  STATYSTYKI

MKS D±browa Górnicza - Polonia Warszawa   90 : 86  STATYSTYKI
KKS Pro-Basket Kutno - WKK Wroc³aw  54 : 108  STATYSTYKI

    
 
1

Vice Mistrz
Dolno¶laskie
Lubuskie

12 zawodników
6
1997: Micha³ Kapa, Mateusz Gawlina, Szymon Kiwilsza
Karol Krucza³a, Piotr ¦cibisz, Patryk Wilk
1998: Micha³ Jêdrzejewski, Micha³ Jod³owski
Dominik Rutkowski, Kamil Fiedukiewicz, Jakub Kobel 
1999: Fryderyk Matusiak

Trenerzy: Sebastian Potoczny, Tomasz Niedbalski 
2
   Mistrz
¦laskie
Opolskie

12 zawodników
5
1997: Dawid Boryka, Dominik Rajczak, Maciej Koæma
1998: Mateusz Szczypiñski, Jakub Wantuch
Aleksander Za³ucki, Patryk Piszczatowski, Adrian Niemyjski
Mateusz Kêpa
1999: Adam Skiba, Adam Niespor, £ukasz Lewiñski

Trenerzy: Rafa³ Knap, Marzena Rudolf

 XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
   III miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie

11 zawodników
4
1996: Robert Rejniak
1997: Hubert Lewandowski, January Sobczak, Filiñski Adam
1998: Maciej Poznañski, Szymon Pawlak, Mateusz Dró¿d¿
Remigiusz  ¦wi±tkowski, Bart³omiej Smakowski
1999: Jakub £ukasiewicz, Mateusz Æwirko-Godycki

Trener: Krzysztof Szablowski, Tomasz Pasiñski
 
4
   Mistrz
Mazowsza

12 zawodników
3
1996: Mateusz Bonarek, Kamil Doliñski, Mateusz Fischer
Micha³ Grabowski, Jan Komorowski, Mateusz Nowakowski
1997: Micha³ Kierlewicz, 
1998: Piotr Aderek, Kacper Plewa, Micha³ Samsonowicz
Jan Szymañski
1999: Filip Drewniak, Patryk Kêdel,Piotr Skowroñski

Trenerzy: £ukasz £oboda, Karol Gryko


Pozdrawiam Zibi

SONDA
Kto awansuje do Fina³u U20 (zaznacz po 2 w ka¿dej grupie)
1 Asseco Gdynia (135)11%11%
1 Rosa Radom (55)4%4%
1 Zastal Z.G. (121)9%9%
1 AGH Kraków (11)1%1%
2 ¦l±sk Wroc³aw (144)11%11%
2 Novum/Astoria (101)8%8%
2 Basket Kwidzyn (41)3%3%
2 Wis³a Kraków (30)2%2%
3 Biofarm Poznan (134)10%10%
3 Trefl Sopot (129)10%10%
3 Górnik Wa³brzych (36)3%3%
3 Ochota Wa-wa (17)1%1%
4 Polonia Wa-wa (105)8%8%
4 WKK Wroc³aw (141)11%11%
4 MKS D±browa G. (67)5%5%
4 Probasket Kutno (13)1%1%

£±cznie oddano 1280 g³osów


WKK Wroc³aw przed pó³fina³ami MPJ VIDEO

¦L¡SK WROC£AW PRZED PÓ£FINA£AMI MPJ VIDEO
Komentarze
Pawcio dnia luty 05 2016 14:21:52
Moje typy na fina³
Gr1 Grupa ¶mierci odpadnie co najmniej 1 faworyt do fina³u.
Asseco ,Zastal, (dobra decyzja o wziêciu gospodarza, u siebie ³atwiej pokonaj± Rose)
Gr 2 lajtowa
WKS Asta , na tym etapie sam Mario ju¿ nie da rady Wis³a raczej a¿ tak dobrze nie zagra by wej¶æ do fina³u
Gr 3 Lajtowa
Trefl, Poznañ ,Górnik bez indywidualno¶ci nie ugra awansu, Ochota to zlepek graczy z ro¿nych klubów pólfina³y to sufit mo¿liwo¶ci.
Gr 4 najbardziej wyrównana
WKK jednak dla mnie stopieñ wy¿ej od reszty dru¿yn , na drugim miejscu mo¿e znale¿æ siê ka¿dy, Kutno ma lekk± przewagê grania na swoje kosze czy to wystarczy?
maciek3 dnia luty 05 2016 15:31:35
1,2,3 -zgadzam siê
4 WKK i Polonia
wos dnia luty 07 2016 22:21:47
1. Zastal, Rosa
2. WKS, Astoria
3. Poznañ, Trefl
4. WKK, Polonia
Arti dnia luty 11 2016 09:03:53
GR 1 Asseco, Zastal, GR 2 ¦l±sk,Astoria GR.3 Poznañ ,Ochota (zespó³ z 2 klubów- Trefl to zlepek z ca³ej Polski i ty Pawcio dobrze o tym wiesz i mam nadzieje,¿e to ich szczyt mo¿liwo¶æ,napisa³em tak tylko dlatego aby dac do my¶lenia ¿e nie ³adnie kogo¶ o¶mieszaæ a potem i tak s± pud³a w typowaniu a tym ch³opcom lub im bliskim mo¿e byæ przykro ¶ory Trefl GR.4 WKK,Polonia_zdecydowanie pozdrawiamsmiley
Pawcio dnia luty 11 2016 15:31:55
Asseco jest zlepkiem z wiêcej ni¿ 2 klubów, bycie zlepkiem nie zawsze jest przeszkod± wa¿ne co siê lepi.Trefl gra tymi ch³opcami kilka sezonów, Ochota pó³ roku.. ale jak dla Ciebie Arti to bez znaczenia to spoko.
maciek3 dnia luty 11 2016 20:19:06
Arti po co typujesz skoro komu¶ bêdzie przykro? Znasz doskonale ch³opaków z Ochoty i chyba wiesz, ¿e nie s± faworytami tej grupy?
To jest sport mo¿e siê wiele wydarzyæ, ale skoro typujemy to szukamy dru¿yn z najwiêkszym potencja³em.Oczywi¶cie nie zabieram Ci mo¿liwo¶ci g³osowania ¿yczeniowo "emocjami". pozdrawiamsmiley
ps. Pawcio przestañ o¶mieszaæ ludzi ... no,nosmiley
paolo69 dnia luty 12 2016 14:23:53
albo typujecie albo nie ,po co ten ca³y be³kot.
Arti dnia luty 12 2016 19:26:07
Maciek ja typujê ale nie wymawiam i nie wy¶miewam tylko typujê po co pisaæ ,¿e kto¶ jest s³abszy i dlaczego (bo nie jest np. w kadrze ,wiêc zespó³ jest s³aby)A teraz znaj±c wynik Biofarm-Ochota ,mo¿e przyznasz mi racjê ,¿e jednak znam ch³opaków z Ochoty i wiem ,¿e wygraj± nastêpne mecze i awansuj± do Fina³ów MP !!! i mam nadziejê ,¿e Wam malkontentom zamkn± buzie Be³kot (a ty typujesz czy obra¿asz) bo nie widze twoich typów
maciek3 dnia luty 12 2016 20:10:40
Jak dobrze siê, przyjrzysz to znajdziesz. Ochota gra w 9, (fizycznie nie dadz± rady). Niestety ju¿ widzê , ¿e z Poloni± to przesadzi³emsmiley
|Prawdopodobnie w finale 0 dru¿yn z Mazowsza smiley
Arti dnia luty 12 2016 20:57:15
A Wa³brzych gra 6,w Treflu te¿ nie wziêli 3 mocnych i mog± iê przeliczyæ ,A do Ochoty jad± posi³ki smiley a i Ch³opcy obiecali mi walkê
herring dnia luty 13 2016 10:18:17
Moja subiektywna ocena pierwszego dnia w Kutnie. Ogólnie stwierdzam, ¿e poziom jak na tê kategoriê wiekow± bardzo niski. Nawet faworyzowany zespó³ WKK zaprezentowa³ siê s³abo, a w pierwszej kwarcie wrêcz beznadziejnie. Mimo tego wygrywa + 34 z D±brow±, w której najja¶niejsz± postaci± by³ wychowanek WKK Szczypiñski. Wroc³awianie s± jedyn± dru¿yn± posiadaj±c± w sk³adzie centrów (Kiwilsza i Jod³owski). Drugi faworyt - Polonia, po stracie kilku solidnych graczy jest zdecydowanie s³absza. Je¿eli zawodz± liderzy to trudno wygraæ z ambitnie i szybko graj±cym Kutnem. Pierwszy raz widzia³em ten zespó³ i by³em pod du¿ym wra¿eniem gry Sobczaka (niestety tylko 179cm) i Poznañskiego.
herring dnia luty 13 2016 10:38:16
ma³a korekta odno¶nie centrów. W Polonii jest Szymañski
Arti dnia luty 13 2016 12:58:55
Cze.Herring jak my¶lisz czy powtórzy siê Prudnik z tamtego roku ! Polonia wygra z WKK ! a drugie stwierdzenie to zarz±d Polonii uniós³ siê honorem i nie chcia³ wyrodnych zawodników z KK Warszawa i powsta³a Ochota,która ma wiêksze szanse wej¶æ do Fina³u.My¶le ,¿e Ci panowie z zarz±du Polonii i W-wy to w ogóle nie wyci±gaj± wniosków ,lekcewa¿± zawodników,rodziców i dobrych trenerów no ico siê dzieje rozje¿d¿aj± siê po ca³ej Polsce ,Dla nich wa¿ne s± cieplutkie krzese³ka ni¿ jaki¶ poziom czy medal lub ekstraklasa
Pawcio dnia luty 14 2016 20:40:38
No to jeste¶my po pó³fina³ach ja niestety ponownie nie wytypowa³em w³a¶ciwie,w grupie czwartej zas³u¿ony awans D±browy Górniczej gratulacje dla trenera Rafa³a Kappa. Zgodnie z oczekiwaniami naszpikowana talentem ekipa wkk pewnie zmierza³a do fina³ów. Kutno walczy³o dzielnie jednak aby awansowaæ do fina³ów trzeba trochê wiêcej argumentów ni¿ oni mieli zw³aszcza solidniejsza ³awka by siê przyda³a. Sobczak widaæ w jego grze wp³yw treningów z dru¿yn± ekstra klasy,solidna motoryka przegl±d pola fajne i odwa¿ne asysty niestety brak centymetrów widoczny w obronie .Poznañski wygl±da i gra jak zawodnik starszy przynajmniej o dwa lata, niezle wyszkolenie techniczne, zbiórka, manewry ,panowanie nad pi³k±, warto obserwowaæ . Niestety dwóch solidnych graczy to za ma³o by awansowaæ do fina³ów MPu 20. D±browa Górnicza zespó³ m³ody bez typowych podkoszowych, posiadaj±cy bardzo ciekawy obwód gdzie w³a¶ciwie ka¿dy grozi rzutem. Przygotowanie mentalne i waleczno¶æ tego zespo³y trenera Knappa zawsze mia³y wiêcej ni¿ ¶rednia krajowasmiley
Polonia Warszawa na jesieni przesz³a prawdziw± rewolucje z zespo³u odesz³o czterech bardzo wa¿nych graczy. Szkoda ¿e nie uda³o siê tego zrobiæ jako¶ sensowniej. Brak awansu do fina³u to konsekwencja tamtych decyzji.
WKK ¿adnym meczu nie zostali zmuszeni do pokazania pe³ni swoich mo¿liwo¶ci tak¿e prawdziwy test ta dru¿yna przejdzie dopiero w fina³ach. Tyle relacji z Kutna.pozdrawiam
Pawcio dnia luty 16 2016 18:11:18
A tu relacja z pólfina³ów w Bydzi pióra Dawida Siemienieckiego POLECAM
Bydgoszcz. Awans ¦l±sk i Novum/Astoria, odpad³y Basket Kwidzyn i Wis³a Kraków.
W Bydgoszczy nieco wia³o nud±. Ciekawe by³y dwa mecze. ¦l±ska z gospodarzami i Basketu z Wis³±, bo tylko te mia³y prawo byæ zaciête przez d³u¿szy czas.
Co tu du¿o mówiæ. ¦l±sk potwierdzi³, ze jest jednym z g³ównych faworytów, ale ma kilka s³abszych stron. Jedna z nich to w zasadzie brak SF. Rotacja ustawiana jest tak, ¿e nie rzuca siê to nic a nic w oczy. Zw³aszcza w meczu z niskimi Basketem i Wis³± i z Astori± w sumie te¿, która swoim jedynym typowym SF (£uck±) wychodzi jako silnym skrzyd³owym. Krakowczyk jest co prawda niskim skrzyd³owym, ale wychodzi³ jako czwóreczka - w sumie z musu. Je¶li kto¶ chce znale¼æ s³absze strony ¦l±ska, musi szukaæ pod koszem. Prifa stoi w miejscu od kilku lat. Jak schodzi Stawson, gra traci na jako¶ci. Obwód wygl±da jakby nie mia³ wad, ale je ma. Jakubiak, Musia³ i Sanny wnosz± wiele jako¶ci, ale wszyscy to rozgrywaj±cy, a wychodz± od 1 do 3. Co prawda trudno siê tego broni, ale mo¿na to te¿ wykorzystaæ przeciwko nim. ¯aden nie ma wiêcej ni¿ 190 cm. Niemniej trzeba by³o siê mocno napracowaæ, aby te s³absze punkty dostrzec, bo w grze ich nie widaæ. Ewentualnie mog± one zaistnieæ, je¶li kto¶ bêdzie chcia³ powy¿sze fakty wykorzystaæ. Kandydaci do kadry U-20? Stawson, Jakubiak, Sanny.
Novum/Astoria? Widaæ by³o, jak bardzo ch³opacy s± wewnêtrznie ¼li na siebie za zesz³y rok, gdzie - gdyby byli w fina³ach - mieli szanse nie byæ jedynie statystami. Z Basketem wygrali bez gadania. Zatrzymali Konopatzkiego, rozlu¼nili siê w drugiej po³owie i dali rywalom trochê porzucaæ, ale wygrali lu¼no. Ze ¦l±skiem grali jak równy z równym przez 3 kwarty. Zabrak³o si³y, i konsekwencji, aby wygraæ. Z Wis³± z kolei dali siê zaskoczyæ w Q1 (23:29), ale pó¼niej run 17:0 i po meczu. Do koñca kontrolowali przebieg gry. W fina³ach nie s± bez szans, zw³aszcza ¿e nie trafili do grupy z tymi r¿elaznymir1; kandydatami. Kandydatami do kadry s± na pewno Fatz i Kutta. Mateusz ma s³abszy sezon pierwszoligowy, ale w¶ród centrów, to w swoim roczniku absolutny top3. Je¶li znów U-20 dostanie Prifa, a nie on, to ¶miech. Z Karola niektórzy mog± siê ¶miaæ, ale wobec tego, ¿e nie wiem, co dzieje siê z W³odraczykiem, Karola wrêcz trzeba przemy¶leæ. W porównaniu do br±zowego sezonu w U-18 jest po prostu lepszy, pewniejszy na tle rówie¶ników. Kompletnie mu nie siedzia³o ze ¦l±skiem i to nawet nie dlatego, ¿e obrona siê na nim mega skupi³a. Mia³ dzieñ, ¿e nie siedzia³o i tyle. Ale powinien byæ wziêty pod uwagê.
Kwidzyn i Wis³a. To by³o do przewidzenia. Choæ w obu ekipach by³y jasne punkciki w poszczególnych meczach. Widaæ, jak bardzo brakuje Kwidzynowi gry regularnie na szczeblu 2 ligi. Ch³opacy bardzo chc±, ale brakuje ogrania, bo pojedyncze zagrania mia³y rêce i nogi. Z Kolei w Wi¶le D±bek bra³ mecze w swoje rêce, a jak przestawa³o siedzieæ, reszta co¶ tam pok±sa³a trójkami. Je¶li chodzi o grê bli¿ej kosza, by³o tylko gorzej.
To z kolei tyle, co do Bydgoszczy smiley
chudy102 dnia luty 16 2016 20:32:38
Ja z kolei podzielê siê swoim spostrze¿eniami z Zielonej Góry. By³em ju¿ na kilku turniejach rangi mistrzostw Polski w koszykówce m³odzie¿owej i ten w ZG mo¿na ¶mia³o okre¶liæ jak jeden z najlepszych. ¦wietna hala i pe³ne trybuny zw³aszcza na meczach z udzia³em gospodarzy. Sportowo Asseco mia³o najwiêcej atutów po swojej stronie. choæ ZG chyba nie do koñcz chcia³a pokazaæ wszystkie swoje atuty zw³aszcza w ostatnim meczu z Asseco. Rosa , która w ka¿dej innej grupie nie mia³a by problemy z zajêciem miejsca premiowanego awansem przegra³a z Asseco i ZG do¶æ wyra¼nie choæ wynik nie do koñca odzwierciedla wydarzenia na parkiecie. Zdecydowanie najs³absze AGH i przegrana kwarta 0:33 w meczu z Rosa na 1/2 MP to ju¿ kompromitacja nawet w meczu o honor.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ma³opolska - ch³opcy II miejsce
Ma³opolska - ch³opcy II miejsce
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi