News: U14 M³odzicy Starsi rocz.2002 przed æwieræfina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 22:33:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U14 M³odzicy Starsi rocz.2002 przed æwieræfina³ami
U-14 M³odzicy St.
 104 Dru¿yny  zg³osi³y siê do rozgrywek U14  M³odzik Starszy rocznik 2002 i m³odsi w sezonie 2015/2016. Do pierwszego etapu rozgrywek centralnych  - æwieræfina³ów awansuj± 32 zespo³y, podzielone na 8 grup po 4 dru¿yny (Mistrzowie stref s± organizatorami æwieræfina³ów. O przyznanie organizacji pó³fina³ów i fina³u nale¿y sk³adaæ aplikacje do PZKosz. Najwiêcej  dru¿yn jak zwykle w województwie ¶l±skim 16. ¦wiêtokrzyskie to jedyne województwo w Polsce które nie wystawi³o dru¿yny do rozgrywek

Do tej pory dru¿yny które nie przegra³y jeszcze meczu to:
¦l±sk Wroc³aw, ¯ubry Bia³ystok, Pyra Poznañ, Novum Bydgoszcz, ¯AK ¯ory i Kadet Bia³a Podlaska

TERMINY:
18.IV.2016 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
6-8.V.2016 Æwieræfina³y
9.V.2016  losowanie pó³fina³ów
11.V.2016 przyznanie organizacji pó³fina³ów
27-29.V.2016 Pó³fina³y
1.VI.2016 przyznanie organizacji Fina³ów
15-19.VI.2016  Fina³y

W rozgrywkach MP U14 sezon 2015/2016 udzia³ dla 32 dru¿yn


  STREFA: WROC£AW  (14) liga Dolno¶l±skie (8) Lubuskie (6)

1 WKS ¦l±sk Wroc³aw  14 / 28  ÆWIERÆFINA£ MP
2
Zastal I Zielona Góra   14 / 25  ÆWIERÆFINA£ MP
3 WKK Wroc³aw  14 / 24  ÆWIERÆFINA£ MP
4 Chromik I ¯ary  14 / 23  ÆWIERÆFINA£ MP
5 Zastal II Zielona Góra  14 / 18
6 ¦l±sk II Wroc³aw  14 / 17
7 Sudety Jelenia Góra  14 / 19
8 Green Star Zielona Góra  14 / 13


  STREFA: WARSZAWA (19) Liga Mazowiecka (11) Liga Podlaska (8)

Liga Mazowiecka

1 Probasket Miñsk Mazowiecki  10 / 20  
2
Polonia Warszawa  10 /18   
3 MKS Pruszków     10 / 15    
4 Piotrówka Radom 10 / 15  

5 GIM 92 Ursynów Warszawa 10 / 12    
6 Trójka-OSiR ¯yrardów     10 / 10   

Ostatnie mecze
22.III Polonia Warszawa - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  86 : 42
23.III MKS Pruszków - MKS Piotrówka Radom  70 : 60

Liga Podlaska
1 PKK ¯ubry Bia³ystok    12 / 24
2 MOSiR Bielsk Podlaski    12 / 18
3 SPK Bia³ystok    12/ 18
4 MTS Zambrów     12 / 16


Strefa: (Play-Off mecz i rewan¿ - wygrani awansuj± do ÆMP)
REWAN¯E 6.IV.2016

Probasket Miñsk Mazowiecki - MTS Zambrów  (20 :0 / 20 : 0)
Piotrówka Radom - ¯ubry Bia³ystok   54 : 83  /  39 : 88
SPK Bia³ystok - Polonia Warszawa   54 : 72  /  38 : 91
MKS Pruszków - MOSiR Bielsk Podlaski  77 : 64  /  55 : 51

Turniej bara¿owy o rozstawienie do æwieræfina³ów MP U14 (Mecze w Bia³ymstoku)
Zespól MKS Pruszków zrezygnowa³ z udzia³u zajmuj±c tym samym 4 miejsce w rozgrywkach strefowych

UKS PROBASKET MIÑSK MAZ.– MKS POLONIA WARSZAWA  75 : 64
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK. – MKS POLONIA WARSZAWA  67 : 61
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – UKS PROBASKET MIÑSK MAZ.  +30 ¯ubry
   
1 PKK ¯ubry Bia³ystok 4 pkt. ÆWIERÆFINA£ MP
2 UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 3 pkt. ÆWIERÆFINA£ MP
3 Polonia Warszawa    2 pkt. ÆWIERÆFINA£ MP
4 MKS Pruszków   0 pkt. ÆWIERÆFINA£ MP
 
  STREFA: GDAÑSK (14) Pomorskie (10) Warmiñsko-Mazurskie (4)

Liga Pomorska
1 Asseco Gdynia Junior   18 / 35  
2
UKS 7 Trefl Sopot   18 / 34   
3 STK Czarni Fullbull S³upsk    18 / 33
4 Asseco Gdynia ZSSO    18 / 28  
5 SKS Starogard Gdañski    18 / 27  
6 MTS Basket Kwidzyn    18 / 27   
7 UKS De La Salle Gdañsk   18 / 24   
8 KS Jedynka Pelplin   18 / 22
9 GKS Korsarz Gdañsk    18 /22  
        10 UKS Bryza Kolbudy   18 / 18  

Liga Warmiñsko-Mazurska
 

TSK Ro¶ Pisz - MKS Truso Elbl±g 124:57
UKS Trójeczka Olsztyn - TSK Ro¶ Pisz 24:116
TSK Ro¶ Pisz - UKS Trójeczka Olsztyn 152:58
Akademia Koszykówki Olsztyn - UKS Trójeczka Olsztyn 86:52
UKS Trójeczka Olsztyn - MKS Truso Elbl±g 32:71
Akademia Koszykówki Olsztyn - MKS Truso Elbl±g 56:67

1 TSK RO¦ Pisz 12 6 719-245
2 Akademia Koszykówki Olsztyn 7 5 320-379
3 MKS Truso Elbl±g 6 4 231-324
4 UKS Trójeczka Olsztyn 5 5 211-533

FINA£ Strefy:
TSK Ro¶ Pisz - UKS Trójeczka Olsztyn    148 : 34
UKS 7 Trefl Sopot - STK Czarni Fullbull S³upsk    97 : 44
Asseco Gdynia Junior - SKS Starogard Gdañski    81 : 29
Truso Elbl±g - Akademia Koszykówki Olsztyn    93 : 33
STK Czarni Fullbull S³upsk - TSK Ro¶ Pisz    73 : 64
UKS Trójeczka Olsztyn - UKS 7 Trefl Sopot    34 : 126
Akademia Koszykówki Olsztyn - Asseco Gdynia Junior    17 : 117 
UKS Trójeczka Olsztyn - STK Czarni Fullbull S³upsk    12 : 137
UKS 7 Trefl Sopot - TSK Ro¶ Pisz    85 : 55
SKS Starogard Gdañski - Akademia Koszykówki Olsztyn    88 : 30
Truso Elbl±g - Asseco Gdynia Junior    31 : 85
PÓ£FINA£ 1:  STK Czarni Fullbull S³upsk - Asseco Gdynia Junior    75 : 55
PÓ£FINA£ 2:   UKS 7 Trefl Sopot - SKS Starogard Gdañski  114 : 43
O7M   UKS Trójeczka Olsztyn - Akademia Koszykówki Olsztyn    30 : 71
O5M   TSK Ro¶ Pisz - Truso Elbl±g    88 : 36
O3M  Asseco Gdynia Junior - SKS Starogard Gdañski    107 : 45
O1M  STK Czarni Fullbull S³upsk - UKS 7 Trefl Sopot    52 : 68

1 UKS 7 Trefl Sopot  ÆWIERÆFINA£ MP
2 STK Czarni Fullbull S³upsk  ÆWIERÆFINA£ MP
3 Asseco Gdynia Junior  ÆWIERÆFINA£ MP
4 SKS Starogard Gdañski   ÆWIERÆFINA£ MP
5 TSK Ro¶ Pisz 
6 Truso Elbl±g 
7 Akademia Koszykówki Olsztyn  
8 UKS Trójeczka Olsztyn  


  STREFA: POZNAÑ (10)  liga Wielkopolskie (6) liga  Zachodniopomorskie (4)

Liga Wielkopolska:
1 MKK PYRA POZNAÑ    10 / 20
2 UKS KASPROWICZANKA    10 / 17  
3 ZS WIELICHOWO    10  /  17
4 BIOFARM BJ POZNAÑ    8 / 10   
5 RKKS RAWIA RAWICZ    8 / 9  
6 KT KOSZ KALISZ    8 / 7

Liga Zachodniopomorska:
1 Basket Koszalin  12 / 22
2 Spójnia Stargard  12 / 21
3 Wilki Morskie Szczecin  12 / 15
4 ¯ak Koszalin  12 / 14

Strefa:
MKK PYRA POZNAÑ - KK WILKI MORSKIE  85 : 53  / 107 : 46
UKS KASPROWICZANKA - KS SPÓJNIA STARGARD  65 : 68 / 50 : 63
ZS WIELICHOWO - MKK BASKET KOSZALIN   54 : 42 / 44 : 49
MKK PYRA POZNAÑ - MKK BASKET KOSZALIN   72 : 32 / 81 : 50
UKS KASPROWICZANKA - KK WILKI MORSKIE  77 : 53 / 64 : 54
ZS WIELICHOWO - KS SPÓJNIA STARGARD  64 : 72 / 67 : 65
MKK PYRA POZNAÑ - KS SPÓJNIA STARGARD  89 : 70 /74 : 62
UKS KASPROWICZANKA - MKK BASKET KOSZALIN  76 : 55 / 42 : 55
ZS WIELICHOWO - KK WILKI MORSKIE   75 : 47 / 73 : 63

1. MKK PYRA Poznañ  20  pkt  ÆWIERÆFINA£
2. KS SPÓJNIA Stargard  16 pkt ÆWIERÆFINA£
3. ZS Wielichowo  15 pkt.  ÆWIERÆFINA£
4. MKK BASKET Koszalin 15 pkt. ÆWIERÆFINA£
5. UKS KASPROWICZANKA Ostrów Wlkp. 14 pkt
6. KK WILKI MORSKIE Szczecin 10 pkt.  STREFA: BYDGOSZCZ (19) liga Kujawsko-Pomorskie (7) liga £ódzkie (12)

Liga Kujawsko-Pomorska:
1 Novum Bydgoszcz 12 /24  
2
TKM I W³oc³awek 11 /20
 
3 Astoria Bydgoszcz 12 /19
4 Twarde Pierniki Toruñ 11 /16 
5 MKS Zryw Toruñ 12 / 15     
6 TKM II W³oc³awek 10 /13    
7 Kasprowicz Inowroc³aw  10 / 10  

Liga £ódzka:

1 £KS Szko³a Gortata I    12 / 24   
2 Pro-Basket TBS Kutno    12 / 19  
 
3 AZS PWSZ I Skierniewice 12/ 17   
4 Esbank Junak I Radomsko 12 / 11

Strefa  15-17.IV.2016  £ód¼:
£KS Szko³a Gortata £ód¼ – KKS Pro-Basket Kutno  90 : 68
Novum Bydgoszcz – TKM W³oc³awek  79 : 53
£KS Szko³a Gortata – TKM W³oc³awek  83 : 91 po dogrywce
KKS Pro-Basket Kutno – Novum Bydgoszcz  61 - 105
£KS Szko³a Gortata – Novum  Bydgoszcz  55 ; 84
KKS Pro-Basket – TKM W³oc³awek  62 ; 63

1 Novum Bydgoszcz  6 pkt.  ÆWIERÆFINA£
2 TKM W³oclawek 5 pkt ÆWIERÆFINA£
3 £KS Szko³a Gortata I  4 pkt. ÆWIERÆFINA£
4 Pro-Basket TBS Kutno   3 pkt. ÆWIERÆFINA£


  STREFA: KATOWICE (16)  ¦l±skie (16) Opolskie (?)
     
Liga ¦l±ska
1 ¯AK ¯ory 14 / 28    ÆWIERÆFINA£ MP
2 MKS D±browa Górnicza     14 / 25  
ÆWIERÆFINA£ MP 
3 KS MOSiR Cieszyn 14 /23 
ÆWIERÆFINA£ MP
4 MKKS Rybnik 14 / 21  ÆWIERÆFINA£ MP
5 MOSM Bytom 14 / 21   
6 GTK Gliwice 14 / 18    
7 UKS SP 27 Katowice 14 / 17   
8 MKS Zabrze 14 / 15
 
Liga Opolska Wszystkie dru¿yny z województwa Opolskiego wycofa³y siê
1 UKS MOS Opole 6 / 10
2 MKS Otmuchów 4 / 8

3 MKS Smyk Prudnik 4 / 5
4 MKS Strzelce Opolskie 4 / 4


  STREFA: KRAKÓW (6) Wspólna liga:  Ma³opolskie (6) ¦wiêtokrzyskie (0)

1 Regis Wieliczka 10/ 19  ÆWIERÆFINA£ MP
2 MUKS 1811 Unia Tarnów  10 / 18   ÆWIERÆFINA£ MP
3 Wis³a Kraków     10 / 16  ÆWIERÆFINA£ MP
4 MKS Gorlice     10 / 13  ÆWIERÆFINA£ MP
5 Wikar Nowy S±cz 10 / 12  
6 Korona Kraków 10 / 12

  
  STREFA: RZESZÓW (10) Wspólna liga: Podkarpackie (5) Lubelskie (5)

1 KADET Bia³a Podlaska     10 / 20 
ÆWIERÆFINA£ MP
2 MOSiR Przeworsk     10 / 18 
ÆWIERÆFINA£ MP
3 SIARKA Tarnobrzeg     10 / 15  ÆWIERÆFINA£ MP   
4 KK SMS St. Wola     10 / 14   ÆWIERÆFINA£ MP
5 PI¡TKA Lublin     10 / 13    
6 Bia³o-Czarni Kra¶nik     10 / 10


Przygotowa³ Zibi  (czekam na wiadomo¶ci z wynikami)
Komentarze
Mati12 dnia kwiecie 26 2016 07:56:22
Gr.1-¯ubry , Cieszyn Gr.2- Novum ,Czarni Gr.3-Sopot , £KS Gr.4- ¯ory ,Asseco Gr5- D±browa , Wieliczka Gr6- Probasket , Kadet Gr7- Pyra , TKM Gr .8- ¦l±sk , Tarnów smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
tañczymy labada labada....
tañczymy labada labada....
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi