News: I Parkietowo Cup rocz.2003 Grójec 8-10.IV.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 17:59:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Parkietowo Cup rocz.2003 Grójec 8-10.IV.2016
Turnieje Podsumowanie
 Mecze o miejsca:
Mecz o 7 miejsce SPK Bia³ystok - MKKS Rybnik 39 : 40  STATYSTYKI   MVP Patryk Legierski
Mecz o 5 miejsce MKK Bsket Koszalin - ¯AK Koszalin 40 : 62  STATYSTYKI   MVP: Natan Kluger
Mecz o 3 miejsce  MKS Grójec - AZS PWSZ Skierniewice 40 : 36  STATYSTYKI  MVP: Jakub Rak
Fina³: TKM W³oc³awek -  BT Opalenica 52 : 40 STATYSTYKI  MVP: Krystian Szortyka

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 MVP:

Oliwier Bednarek

TKM W³oc³awek

 Najlepszy obroñca:
Piotr Paw³owski

AZS PWSZ Skierniewice

 Najlepszy asystuj±cy:
Adrian Szajek

Basket Team Opalenica

 Najlepszy zbieraj±cy: Antoni Sadowniczyk
AZS PWSZ Skierniewice

 Najlepszy Strzelec: Micha³ Szabelski
TKM W³oc³awek

STATYSTYKI RANKINGI

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI   (wszystkie bêd± do pi±tku)
 ALL-STARS
  (Pierwsza piatka Turnieju)


Dawid Bykowski - TKM W³oclawek
Jakub Gruszczyñski - Basket Team Opalenica
Jan Jakubiak - Basket Team Opalenica
Dawid Pietrusiñski - MKS Grójec
Kacper Poradzki - MKS Grójec

FILM Z ZAKOÑCZENIA TURNIEJU GOOD GAME


FILM PODZIÊKOWANIE IRENEUSZA JURASZEWSKIEGO

RELACJA Z TURNIEJU GRÓJEC NET 24


KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  sk³ady dru¿yn  /  wyró¿nienia trenerów

  .................................................
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1

 2 Oliwier Bednarek
3 Maciej Wojciechowski
5 Maciej W³udarski   
6 Igor Bladoszewski
9 Micha³ Matusiak   
10 Damian B³êdowski   
11 Wiktor £ukasik  (kpt.)
17 Krystian Szortyka  >>>>>>>
19 Micha³ Szabelski
21 Jan Wdziêczny
23 Wiktor Czy¿nielewski
32 Dawid Bykowski   

trener: Krystian Kurlapski
 2

 4 Adrian Szajek
8 Kacper Dudziñski
9 Kacper Kozal   
10 Jakub Gruszczyñski
11 Jêdrzej B³aszak  >>>>>>>>
12 Mateusz Jakubiak   
13 Oliwier Czeka³a   
14 Jan Jakubiak   
15 Wiktor Kozal   
16 Jan Nowak
1  Jêdrzej Kubiak  kpt.)

trener: Aleksander Ziobro 3


0 Jan Musia³owski
5 Dawid Pietrusiñski   
6 Kacper Poradzki  (kpt.)
7 Bartek Kwieciñski
9 Bartek Stêpieñ
10 Konrad K³osowski
11 Dawid Orzechowski
12 Bartek Koz³owski   
14 Bartek Cania
15 Miko³aj Kot   
1 Adam Pêkacki  >>>>>>>>>>
17 Jakub Rak   

trener: Miros³aw Andrychowicz

 4

 4 Tomasz Barañczyk   
5 Mateusz Chmielewski
6 Jakub Rutkowski
8 Konrad Bobrowski
9 Micha³ Stanis³awczyk
10 Jakub Walczak
11 Kamil Patan   
12 Dawid Kowalczyk   
14 Tomasz Popek
16 Dawid Przy¿ycki  (kpt.)
20 Antoni Sadowniczyk  >>>>>> 
21 Piotr Paw³owski

trener: Rados³aw Korycki


 5

 0 Gracjan Krasiñski
2 Jakub Merda
3 Dominik Pastuszka (kpt.) >>>>
5 Natan Kluger   
6 Dawid Chodnik   
7 Krzysztof Pauszek
8 Miko³aj Tabaka
9 Piotr Mikuszewski   
10 Mi³osz Polak
11 Mateusz Kucharczyk   
30 Filip Maciejewski 

trenerka: Katarzyna Maciejewska 


 6

 4 Krzysztof Kiwacz
5 Piotr Napieraj   
7 Maciej ¦lusarczyk   
8 Tomasz Kucal (kpt.)  >>>>>>>
9 Jan Soko³owski
10 Bartek Musia³   
11 Marcel Bogdan
12 Igor Popowicz
13 Damian Mazurkiewicz
15 Filip Bochra   
16 Pawe³ Lipiñski
17 Damian Bartecki

trener: Jacek Czarnota


 7

 4 Pawel Rzeszut   
5 Maciej Golda   
6 Kacper Kowalczyk
7 Patryk Tobiczyk   
8 Sebastian Ko³owrot
9 Franciszek O¶li¼lok
10 Michal Bienkowski
11 Adrian Fojcik   
12 Kacper Margiciok (kpt.)
13 Tymon Nierada
14 Jan Czorny
15 Patryk Legierski  >>>>>>>>

16 Cysarz Seweryn
trener: Stanis³aw Grabiec

trener: Grabiec Stanis³aw
 8

 2 Jakub Cimochowski
3 Daniel Korzewski
5 Bartosz Giegiel   
7 Kacper P³oszczyca
8 Adrian Choroszewicz
9 Pawe³ Bieliñski (kpt.) >>>>>>
10 Gabry¶ Zawadzki
11 Pawe³ So³owiej   
13 Cyprian Karecki
14 Adrian Sebunia
15 Antek Zdanowicz
16 Oliwier Zarzecki   
17 Jakub Pajdowski
19 Patryk Juchnicki
77 Tomasz Kardasz   

trener: Andrzej Sinielnikow


 

Mecz Gwiazd:

 PO£UDNIE
Opalenica, Rybnik, Skierniewice, ¯ory
 68 : 70
 PÓ£NOC
Koszalin, W³oc³awek, Bia³ystok, GrójecSPK Bia³ystok
Jachnicki Patryk
Karecki Cyprian 
Korzewski Daniel
Basket: Koszalin
Kucal Tomasz, MVP  >>>>>>>>>>>>>>>
Bartecki Tomasz
Soko³owski Jan
MKS Grójec
Poradzki Kacper
Pietrusiñski
Dawid
Rak Jakub
TKM W³oc³awek
Bykowski Dawid
Bednarek Oliwier
Wojciechowski Maciej

  ¯AK ¯ory
Pastuszka Dominik
Merda Jakub
Tabaka Miko³aj
MKKS Rybnik
Legierski Patryk
O¶li¼lok Franciszek
Golda Maciej
Basket Team Opalenica
Dudziñski Kacper
Szajek Adrian
Jakubiak Jan
AZS PWSZ Skierniewice
Paw³owski Piotr,
Sadowniczyk Antoni
Trzy¿ycki Dawid.

WYNIKI


GRUPA   A                                    
TKM W³oc³awek : AZS PWSZ Skierniewice  60 : 26  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Szabelski
MKKS Rybnik : SPK Bia³ystok  32 : 51  STATYSTYKI   MVP:  Pawe³ So³owiej
MKKS Rybnik : AZS PWSZ Skierniewice  53 : 41  STATYSTYKI   MVP: Franciszek O¶li¼lok
TKM W³oc³awek : SPK Bia³ystok  66 : 29  STATYSTYKI   MVP:  Oliwier Bednarek
TKM W³oc³awek :  MKKS Rybnik 67 : 32  STATYSTYKI MVP: Dawid Bykowski
SPK Bia³ystok : AZS PWSZ Skierniewice  24 : 48 STATYSTYKI  MVP: Antoni Sadowniczyk

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.  
2 2AZS PWSZ Skierniewice 4 pkt. 
(-22)
3 SPK Bia³ystok  4 pkt.   (-42)
4 MKKS Rybnik  4 pkt   (-42)

GRUPA   B
Basket Koszalin : Basket Team Opalenica  37 : 49  STATYSTYKI   MVP: Jakub Gruszczyñski
MKS Grójec  :  ¯ak ¯ory  51 : 48  STATYSTYKI  MVP;  Kacper Poradzki
¯ak ¯ory  :  Basket Team Opalenica  53 : 67  STATYSTYKI   MVP: Jakub Gruszczyñski
TKM W³oc³awek  :  SPK Bia³ystok  66 : 29  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Bednarek
MKS Grójec vs Basket Team Opalenica  46 : 58 STATYSTYKI   MVP: Wiktor Kozal
¯ak ¯ory  :  Basket Koszalin 31 : 38  STATYSTYKI MVP: Tomasz Kucal

1 Basket Team Opalenica  6 pkt.
2 MKS Grójec  5 pkt.
3 Basket Koszalin  4 pkt
4 ¯ak ¯ory 3 pkt.

PLAY-OFF V-VIII  SPK BIA£YSTOK : ¯AK ¯ORY  46 : 50 STATYSTYKI   MVP: Jakub Merda
PLAY OFF V-VIII  MKKS RYBNIK : BASKET KOSZALIN  36 : 41  STATYSTYKI MVP: Tomasz Kucal
PÓ£FINA£: BT OPALENICA :AZS PWSZ SKIERNIEWICE  44 : 33 STATYSTYKI  MVP: Adrian Szajek
PÓ£FINA£: MKS GRÓJEC : TKM W£OC£AWEK  23 : 50  STATYSTYKI   MVP: Wiktor £ukasik
 

 Konkurs rzutów  za trzy punkty;
Kacper Poradzki
MKS Grójec


 Dru¿ynowy konkurs rzutów osobistych
TKM W£OC£AWEK
Micha³ Matusiak
Micha³ Szablewski
Maciej W³udarski


 konkurs Skills Challenge: Gabriel Zawadzki
SPK Bia³ystok
 I Parkietowo Royal Apple Cup Grójec 2016 ZAPOWIEDZI

Ju¿ tylko dwa dni dziel± nas o rozpoczêcia turnieju na który wszyscy czekamy od kilu miesiêcy. Na pocz±tku sezonu w Krakowie pan Ireneusz Jaruszewski przyjaciel grójeckiej koszykówki zapowiedzia³ ¿e zrobi turniej jakiego w Polsce jeszcze nie by³o i ma byæ to najlepszy turniej w tym sezonie. S³owa dotrzyma³ turniej w Grójcu odbêdzie siê. Dru¿yny za udzia³ nie p³aca nic. Najwiêksz± bol±czk± m³odzie¿owej koszykówki  jest to, ¿e  dzieciaki graj± prawie przy pustych trybunach.Turniej Parkietowo Royal Cup ma daæ tyle rado¶ci i przyjemno¶ci jak ogl±danie  sadów kwitn±cych Jab³oni w Grójcu i okolicach. Chcia³bym, aby hala Spartakus  na meczach têtni³a ¿yciem, aby turniej by³ wspania³ym  to wydarzeniem m³odzie¿owej koszykówki!


MKKS  Rybnik – Lider rozgrywek w województwie ¶l±skim z bilansem 10 zwyciêstw  0 pora¿ek !  Ostatnio pokonali  rywala o z³oto ¦l±ska zespó³ MKS Dabrowa Górnicz± . W sk³adzie zespo³u 6 ch³opców którzy wywalczyli awans do MP U14  w roczniku 2002: Kacper Kowalczyk-Kudziarz , Adrian ¦cieszka , Przemys³aw Cechowicz , Kacper Margiciok, Kamil Królikowski Igor Lewandowski. Liderem zespo³u jest Kacper Kowalczyk-Kudziarz. ,, Rybole,, czêsto je¿d¿± na turnieje towarzyskie. W tym sezonie w Krakowie zajêli trzecie miejsce pokonuj±c w ma³ym finale Albê Berlin, nastêpnie w Opalenicy zdobyli srebro przegrywaj±c z gospodarzami. W grudniu w Katowicach zdobywaj± z³oto  MTB. Czy w Grójcu ponownie stan± na podium ? Trenerem  zespo³u  jest Stanis³aw Grabiec by³y koszykarz MKKS Rybnik  oraz GTK Gliwice znakomity strzelec  za trzy punkty


TKM W³oc³awek ..Szlachta z kujaw zalicza najwiêcej turniejów Ogólnopolskich i tak w tym sezonie: Fantastyczny wystêp  w Krakowie gdzie zdobyli  Puchar AGH . Pokonanie Skopie z Macedonii  by³ ogromnym sukcesem ,,Anvilu,, . Dwa miesi±ce pó¼niej na turnieju w Opalenicy zajmuj± trzecie miejsc. W grudniu na turnieju w Bia³ymstoku drugie miejsce za Basketem Opalenica. W sk³adzie zespo³u jeden z wy¿szych zawodników w kraju Dawid Bykowski (br±zowy medalista OOM  z rocz.2002). W lidze Kujawsko-Pomorskiej nieoczekiwanie przegrali  3 punktami z Kasprowiczem Inowroc³aw  by w rewan¿u u siebie pokonaæ ich +57 pkt ! Mistrzostwo województwa to ju¿ tylko kwestia czasu. Szkoleniowo graj± tak¿e w rozgrywkach U14 .Dziewiêciu zawodników zdobywa ¶rednio powy¿ej 10 pkt na mecz ! W czerwcu W³oc³awek organizuje w hali Mistrzów  turniej dla rocznika 2003.Zespó³ prowadz± Krystian Kurlapski i Arkadiusz Czy¿niewski. W  Grojcu  s± zaliczani do grona faworytów…czy Puchar Parkietowo Royal Aple  wyjedzie  do W³oc³awka ?

 Basket Team Opalenica  . Pocz±tek sezonu dla BTO nie nale¿a³ do udanych. W Krakowskim turnieju  zespó³ Aleksandra Ziobry plasuje siê dopiero na 5 miejscu. Po kilku tygodniach organizuj± turniej u siebie gdzie za plecami zostawiaj±  odwiecznych rywali TKM W³oc³awek i MKKS Rybnik. Koniec roku 2015 to wyjazd do Bia³egostoku i obrona tytu³u z przed roku. Ch³opcy w Pucharze Narodów zawiedli na  ca³ej linii zajmuj±c dopiero 5 miejsce, a pora¿ka z Nenufarem E³k trenerowi Olkowi d³ugo odbija³a siê czkawk±. W styczniu Opalenica wraca do Bia³egostoku by siê odegraæ. W turnieju Daildy Cup zajmuj± I miejsce i ponownie czuj± siê mocni !. Jak wypadnie zespó³ w Grojcu  tego nie wie nikt….mo¿e byæ z³oto.  a mo¿e byæ miejsce poza stref± medalow±. W lidze wielkopolskiej Opalenica na drugim miejscu , przed nimi  Pyra Poznañ z która przegrali 5 punktami i je¶li odr±bi± t± stratê w rewan¿u zdobêd± z³oto wielkopolski . Liderami zespo³u sa:  Piotr i Jan Jakubiak, Adrian Szajek, Jakub Gruszczyñski i Jêdrzej Blaszak .Trenerem zespo³u jest Aleksander Ziobro by³y lekkoatlet± (biegi) koszykówka jest jego pasj±  tzw ,,samouk,, Wychowa³ ju¿ Kadrowiczów Polski, graczy PLK. Zdobywa³ medale MPU16 . W tym sezonie zapowiada walkê o Mistrzostwo Wielkopolski Szkó³ Podstawowych

Zespo³y przedstawione powy¿ej to faworyci do medalu. Jednak nie zawsze faworyt wygrywa ! Czas na prezentacje pozosta³ej 5


JAK POKOCHAÆ KOSZYKÓWKÊ TO TYLKO W GRÓJCU Wywiad z Sponsorem

MKS Grójec.. Gospodarz zawsze silny i niewygodny. Ch³opcy z  Grójca zakoñczyli mazowieckie rozgrywki grupowe na pierwszym  miejscu, przegrywaj±c tylko jeden mecz z Piotrówka Radom 8 pkt. W rewan¿u pokonali Piotrówkê 7. Liderami zespo³u s±:  Bartosz Stêpieñ, Dawid Pietrusiñski, Kacper Poradzki oraz Bar³ominem Cania. Ka¿dy z tych chlopców w lidze zdoby³ ju¿ ponad 100 punktów. W turniejach towarzyskich zajmowali nastêpuj±ce miejsca:  Kraków VII, Bia³ystok XI miejsce. Czas co¶ wygraæ ! Fajnie by by³o gdyby ch³opcy z regionu Kwitn±cej Jab³oni stanêli na podium .Trenerem zespo³u jest Miros³aw Andrychowicz

SPK Bia³ystok… to bêdzie ich pierwszy wyjazd w Polskê w tym sezonie . Na organizowanym przez siebie turnieju o Puchar Narodów ch³opcy z Podlasia zajêli  VI miejsce. Nie tak dawno przegrali fina³ wojewódzki w rozgrywkach szkolnych . Trenerem zespo³u jest by³y utytu³owany koszykarz Andrzej Silienikow. Liderami zespo³u s±: Cyprian Karecki , Pawe³ Bieliñski  i Pawe³ Solowej. Zespó³ z pó³nocno-wschodniej polski nie jest zaliczany do grona faworytów aczkolwiek mo¿e okazaæ siê czarnym koniem turnieju

Basket Koszalin - Lider rozgrywek ligi zachodniopomorskiej z jedn± pora¿ka. Trenerem zespo³u jest Jacek Czarnota. Z pocz±tkiem pa¼dziernika na turnieju w Opalenicy ,,Baskeciarze,, z Koszalina  zajêli  V miejsce trzy miesi±ce pó¼niej na turnieju w Bia³ymstoku tak¿e V miejsce.  Czy magiczne V miejsce znowu bêdzie w Grójcu ? Z pewno¶ci± ch³opców z Koszalina staæ na wiêcej. Liderami zespo³u  s±: Adam Bartecki, Tomasz Kucal, Mazurkiewicz i Jan Soko³owski.  Wyró¿niæ nale¿y tak¿e Antka Sierwruka o rok m³odszy (2004) ale wysoki ch³opak

¯AK ¯ory …. To drugi po Rybniku zespó³ z województwa ¦l±skiego. Aktualnie w rozgrywkach ¶l±skich plasuj± siê na IV miejscu. Zespó³ prowadzi trenerka Katarzyna Maciejewska a jej asystentem na turnieju bêdzie ma³¿onek Ludwik .Niekwestionowanym liderem zespo³u jest rozgrywaj±cy Dominik Pastuszka po za nim strachu napêdz± przeciwnikom Jakub Merda i Piotr Mikuszewski . Ch³opcy  z ¯or zalicz± pierwszy turniej Ogólnopolski w tym sezonie . Szkolenie w ¯orskiej Akademii Koszykówki na poziomie minikoszykówki i m³odzika stoi na wysokim poziomie czy ¯orski ,,znicz,, zap³onie w Grójcu ?

AZS PWSZ Skierniewice  .. w ubieg³ym sezonie zdobyli Mistrzostwo województwa w ¯akach. W tym sezonie graj± w rozgrywkach  U14 bo w ³ódzkim nie ma rozgrywek U13. Liderami zespo³u s±: Antoni Sadowniczyk, Dawid Przyzycki i Micha³ Stanis³awczyk. Parkietowo Royal Apple Cup bêdzie ich pierwszy wezwaniem ogólnopolskim w tym sezonie. Trenerem zespo³u jest Rados³aw Korycki

Mamy nadzieje ¿e nasz turniej który od nazwy sponsorów nazwali¶my PARKIETOWO/ROYAL-APPLE CUP na sta³e zadomowi siê w kalendarzu koszykarskich imprez dla dzieci.Chcieliby¶my aby co roku spotyka³y siê w nim najlepsze w Polsce dru¿yny U-13 i by by³a to namiastka Mistrzostw Polski których PZKosz nie przeprowadza. W tym roku zaprosili¶my


OBECNO¦Æ SKM

Komentarze
Andrzej dnia kwiecie 06 2016 18:11:11
Grójec ma jakie¶ kompleksy? Fajnie jest zrobiæ co¶ wyj±tkowego, jeszcze lepiej gdy kto¶ inny to zauwa¿y. Powtarzanie jaki to turniej nie zrobi³em przed turniejem jest ¶mieszne..troszkê szacunku dla wielu organizatorów doskona³ych turniejów w Polsce.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Tarnowia Podgórne
Tarnowia Podgórne
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi