News: Energa Basket Cup / Mistrzostwa Polski Szkól Podstawowocyh 2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 21:28:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Energa Basket Cup / Mistrzostwa Polski Szkól Podstawowocyh 2016
Szkolne
FINA£ KRAJOWY: 14.VI.2016 - 16.VI.2016    Ergo Arena Gdañsk

znamy strefê medalow± Energia Basket Cup

Jutro o tytu³ najlepszej Szko³y Podstwowowej w Polsce zagraj±

SP 5 Ostrów Wielkopolski - SP 5 E³k

Brawa dla Edwarda Traskowskiego po tylu latach szkolenia w mini koszykówce doczeka³ siê medalu SP co ciekawe wiêksza polowa sk³adu to zawodnicy m³odsi 5, 4 i 3  klasa

o III miejsce: SP 13 Gorzów Wielkopolski vs SP 152 Warszawa


WYNIKI PIERWSZEGO DNIA FINA£ÓW

7 marca 2016 dok³adnie o 10:30 na hali Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zgorzelcu zabrzmia³a pierwsza syrena tegorocznych fina³ów wojewódzkich Energa Basket Cup. Dzisiaj poznalismy mistrzynie województwa dolno¶l±skiego a jutro mistrzów, którzy bój o tytu³ stocz± w Jeleniej Górze.

Rozpoczêli¶my najwa¿niejszy etap turnieju, prowadz±cy do Wielkiego Fina³u. Od marca do koñca maja poznamy najlepsze dru¿yny w ka¿dym z województw, które awansuj± do fina³u krajowego. Tam, po serii meczów rozegranych w systemie „ka¿dy z ka¿dym” wy³onionych zostanie osiem dru¿yn, które walczyæ bêd± o pierwsze i trzecie miejsce na g³ównym parkiecie Ergo Areny, jednej z najbardziej nowoczesnych hal sportowych w Polsce. Zwyciêzcy otrzymaj± oprócz medali równie¿ warto¶ciowe nagrody dla swoich szkó³ a zdobywcy z³otych medali wezm± udzia³ w letnim obozie treningowym zorganizowanym przez Adam Wójcik Akademia.


KOMUNIKAT

http://energabasketcup.pl/


https://www.facebook.com/EnergaBasketCup?fref=ts

 
 MISTRZOWIE WOJEWÓDZTW
 MISTRZYNIE WOJEWÓDZTW
  


DOLNO¦L¡SKIE
 Szko³a Podstawowa Nr 11 Jelenia Góra7/8 III 2016
Szko³a Podstawowa 5 Zgorzelec
  

OPOLSKIE

Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2 w Opolu
9/10.III.2016
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Brzegu
  

LUBELSKIE
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 9 w Bia³ej Podlaskiej
  14/15.III.2016Szko³a Podstawowa w Konstantynowie
  


¦WIÊTOKRZYSKIE
Szko³a Podstawowa nr 13 w Starachowicach.
  16/17.III.2016
 Publiczna Szko³a Podstawowa w Ole¶nicy


WARMIA-MAZURY
Szko³a Podstawowa nr 5 w E³ku Szko³a Podstawowa nr 3 w E³ku


PODLASKIE
Szko³a Podstawowa nr 5 w Bielsku Podlaskim
30.III
Szko³a Podstawowa nr 47 Bia³ystok
  

MA£OPOLSKIE
Szko³a Podstawowa nr 100 w Krakowie5-6.IV
Szko³a Podstawowa nr 100 w Krakowie
  

¦L¡SKIE
 Sportowa Szko³a Podstawowa nr 19 w Tychach.7-8.IV
Szko³a Podstawowa nr 1 w Rudzie ¦l±skiej
  

£ÓDZKIE
 Szko³a Podstawowa nr 4 w Skierniewicach.

Szko³a Podstawowa nr 2 w G³ownie.
  KUJAWSKO
POMORSKIE

Szko³a Podstawowa nr 22 we W³oc³awku14/15.04.2016
Szko³a Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy
  

PODKARPACKIE
Szko³a Podstawowa nr 14 we Przemy¶lu
 18/19.04.2016 Szko³a Podstawowa nr 6 w Przemy¶lu
  

LUBUSKIE
Szko³a Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim.
20.04.2016
Szko³a Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim.
 WIELKOPOLSKIE

Szko³a Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim
25.04.2016
Szko³a Podstawowa nr 7 w Lesznie.
POMORSKIE

Szko³a Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
9.05.2016
Szko³a Podstawowa Nr 7 w Sopocie


ZACHODNIOPOM
Szko³a Podstawowa nr 16 w Szczecinie
11.05.2016
Szko³a Podstawowa nr 10 w Koszalinie.
  MAZOWIECKIE
Szko³a Podstawowa nr 152 w Warszawie.
 30.V..2016Szko³a Podstawowa nr 4 w Warszawie.

przygotowa³ zibi

Komentarze
BRODA67 dnia kwiecie 15 2016 16:14:19
SUPER IMPREZA SUPER ORGANIZACJA SUPER FINA£-SPRZED TRZECH LAT Z FINA£OWEGO MECZU KILKU CH£OPAKÓW MA SZANSÊ ZGRAÆ W FINA£ACH MISTRZOSTW EUROPY DYWIZJI A W SIERPNIU W RADOMIU W U-16-by³ to fina³ SOPOT-PRZEMY¦L-jak ten czas leci SUPER FINA£ ENERGA a teraz...zobaczymy w sierpniu
Andrzej dnia kwiecie 19 2016 21:50:01
Dobry rocznik 2000, wyrównany fina³ Energii i wygrana Sopotu. Przed sierpniem i ME mamy jeszcze U16. Trudno sobie wyobraziæ by tegoroczne U-16 odby³y siê bez meczu Sopot-Przemy¶l, na jakimkolwiek etapie. Wskazanie na Sopot, choæ wynik otwarty.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Paranowska Beata MOSM Bytom
Paranowska Beata MOSM Bytom
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi