News: MP Juniorów U18 rocz.1998 i m³. 8-10.III.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 03:27:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP Juniorów U18 rocz.1998 i m³. 8-10.III.2016
U-18 Juniorzy
 Bior±c pod uwagê zg³oszenia dru¿yn, w dniu 21 marca 2016 roku w siedzibie PZKosz w Warszawie rozlosowane zosta³y grupy æwieræfina³owe rozgrywek Mistrzostw Polski U18 mê¿czyzn (U18M).

Prosimy o wysy³anie fotka druzyny ( niekoniecznie aktualna)
szerokie sk³ad (nieoficjalny)
zbyszekbytomski@gmail.com

Drog± losowania wy³oniono sk³ady grup æwieræfina³owych Mistrzostw Polski w kategorii U18M:

Bezpo¶redni awans do turniejów pó³fina³owych uzyskali:

WKS ¦l±sk Wroc³aw
KS Rosa Sport Radom
Trefl Sopot SA
Biofarm BJ Poznañ

Termin zg³oszeñ zespo³ów do organizacji æwieræfina³ów U18M up³ywa w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 12.00

Turnieje æwieræfina³owe zostan± rozegrane w dniach 8 - 10 kwietnia 2016.

Grupa I  -
organizator AZS Politechnika Krakowska Kraków


AZS Politechnika Korona Kraków - MKS Pruszków  66 : 75  STATYSTYKI
STK Czarni PGK S³upsk - KKS Kobierzyce  91 : 80  STATYSTYKI
AZS Politechnika Korona Kraków - STK Czarni PGK S³upsk  100 : 70  STATYSTYKI
KKS Kobierzyce - MKS Pruszków  76 : 97  STATYSTYKI
KKS Kobierzyce - AZS Politechnika Korona Kraków  84 : 76  STATYSTYKI
MKS Pruszków - STK Czarni PGK S³upsk 71 : 91  STATYSTYKI

  
PKT.

 
1
  Wicemistrz
Pomorskie
War-Maz
5
1998: Igor Gworek, Kamil Kaczmarkiewicz, Micha³ Kuczerowski
Patryk Lesiak, Piotr Powide³, Adam W±sowicz, Marcin Wysocki
1999: Dawid Grocki, Robert Ludwiczuk, Hubert Wyszkowski
2000: Filip Grz±dzielewski, Kacper Kuchta

Trener: Robert Jakubiak


2
  IV miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
5
1998: Maciej Palewski, Micha³ Kacprzak, Wojciech Rajkowski,
Mateusz Adamczyk, Patryk Dymowski, Mateusz Benbenek,
Kacper Krzysiak
1999: Przemys³aw Ku¼kow, Maciej Czemerys, Rafa³ Plaskota,
Jakub Chadaj, Jakub Tymiñski, Konrad Go¼dzikowski
2000:
Przemys³aw Go³ek

Trenerzy: Bart³omiej Przelaz³y, Krzysztof ¯olik
 
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
   III miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
1998: Jan Fedorski
1999:
Damian Borsuk, Piotr Pa³gan, Jacek Raczak
Kuba Krawczyk, Kacper Krawczyk
Szymon Wójcik, Karol Nowakowski, Karol Bry³a
Patryk Cho³uj, Liam Junger, Jan Wójcik
Wojtek Fedorski, Joachim Esangbedo
2000: Wiktor Rajewicz

Trenerzy: Adam Wóicik, Jerzy Binkowski
 4  Mistrz
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
41998: Damian Dyrda
1999: Tomasz Batley, Bart³omiej Chmiel, Jan Graniczka
Micha³ Chrabota, Jan Brykalski, Stanis³aw Kubaæ,
Micha³ Pieni±¿ek, Aleksander Rumian, Piotr Partyka
Maciej Skorupski, Mateusz  Szlachetka
2000: Gabriel Ra¶, Krystian Zawada
 

Grupa II - organizator: KS Stal Ostrów Wlkp.

UKS Pi±tka Lublin - MKKS Rybnik  84 : 67 STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - UKS 5 Ostrów Wlkp.  94 : 44  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - UKS Pi±tka Lublin  106 : 43  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - UKS  Ostrów Wlkp.  67 : 58  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - TKM W³oc³awek  60 : 103  STATYSTYKI
UKS 5  Ostrów Wlkp. - UKS Pi±tka Lublin 70 : 44  STATYSTYKI


  
 
 
1

 Mistrz
Kuj-Pom
£ódzkie
6
1998: Komenda Rafa³, Marchlewski Stefan, Frontczak Dorian
Zboiñski Adam, Rêgocki Adrian, Cie¶lewicz Micha³
Æwikliñski Szymon, K³ódkowski Micha³
1999: Bogucki Adrian, Ró¿anowski Micha³, Ostrowski Damian
Kwiatkowski Igor,
2000: Drozdowski Filip, Woroniecki Marcin, Pi±tek Adam
Zygmunciak Przemys³aw
Trenerzy. Ko¿an Grzegorz i Konopczyñski Roman
 
2
   IV miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomor
4
1998: Szymon Grzesik, Rafa³ Jezierski, Dominik Rachwalski
Gracjan Sodkiewicz, Rafa³ Wo¼nicki
1999: Micha³ Banasiak, Szymon B±k, Jêdrzej Chlasta
Szymon Frankiewicz, Rafa³ Jezierski, Filip Ko³acki
Szymon Rosik, Kacper Zarzeczny
2001: Jakub Palczewski

Trener: Krzysztof Krawczyk
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  III miejsce
¦l±skie
Opolskie
41998: Andrzej Mazur, Kamil Paniuk, Przemys³aw Olech
Jakub Pelc, Adam Salamon, Oskar Sot, Tomasz Szczypka
1999: Maciej Kosiorowski, Karol Zoñ
2000: Jan Grzybczyk, Adam Ku¶ka, Maciej Stachowicz
Jakub Twaróg

Trener: £ukasz Szymik

 
4
 Wicemistrz
Podkarpackie
Lubelskie
41998: Krzysztof £o¶, Szymon Strza³kowski, Miros³aw Uni³owski 
Ernest Szypu³a,  Arek Amilkiewicz, Jan Bre¶ 
Gerard Nawrocki, Patryk Mitura
1999: Piotr Sokó³ , Pawe³ Szyszkowski, Wojciech Matysek
2000: Jan Piliszczuk, Bartek Pelczar
2001: Pawe³ Nieradko,  Wojciech Kosiuk

Trenerzy: Rafa³ Ziemol±g, Adam Piwiñski

Grupa III - organizator UKS Gim 92 Warszawa

WKK Wroc³aw - UKS Regis Wieliczka  92 : 50  STATYSTYKI
MKKS ¯ak Koszalin - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  83 : 86  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - MKKS ¯ak Koszalin  80 : 39  STATYSTYKI
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - UKS Regis Wieliczka  66 : 46  STATYSTYKI
MKKS ¯ak Koszalin - Regis Wieliczka  79 : 72  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - UKS GIM 92 Ursynów.  70 : 44  STATYSTYKI


  
 
 
1

 Wicemistrz
Dolno¶laskie
Lubuskie
6
1998: Kamil Fiedukiewicz, Maciej Jaremkiewicz, Jakub Kobel,
Micha³ Jêdrzejewski, Micha³ Jod³owski,  Jakub Krzyczzmonik,
Dominik Rutkowski, Mateusz Sularz, Jakub Wnorowski
1999: Lukasz Horn, Dominik Kwiatkowski, Fryderyk Matusiak
Micha³ Omasta, Dominik Tarkiewicz, £ukasz Uberna

Trener: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
2  III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
5
1998: Miko³aj Czy¿, Bart³omiej Duliñski Kiryl Dziatchuk,
Piotr Janus, Bart³omiej Kaczmarczyk, Oskar Ratajczak
Marek Mia³ki, Marcin Mitura, Kacper Rogowski, Maciej Setorek
Wojciech Szpyrka, Lukasz Szybiñski, Micha³ ¦ciborek
Pawe³ Zalewski, Kacper Mo¶cicki
 XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
3
 III miejsce
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
4
1998: Idêæ Krystian, Kurczab Piotr
1999: Baniak Jakub, Ca³ka Filip, Chmiel Maciej       
Cygan Eryk, Gawor Antoni, Klimczyk Jan, Suder Patryk
Koperski Maciej, Mordarski Albert, P³awecki Mateusz 
Nowacki Mateusz, Stasiak Marcin
2000: ¦liwa Jakub      
2001: Gruca Krystian, Windak Tomasz
Trener: Maciej Dubiel
4
  Wicemistrz
Wielkopolskie
Zachodniopom.
3


1998: Krzysztof Bober, Mateusz Koralewicz, Jaros³a Konczak
Igor £ugajko, Jakub Tr±biñski
1999: Kacper Grzybowski, Eryk Naczlenis, Filip Raczkowski
Micha³ Pabiszak, Pawe³ Szamrej, Jakub Wiechowski
2000: Igor Czeczotka, Micha³ Stachowski
2001:  Damian Biernacki


 

Grupa IV  organizator Gama Starogard Gdañski

Polonia Warszawa - ZKS Stal Stalowa Wola  85 : 66  STATYSTYKI
KKS Pro-Basket Kutno - Gama Starogard Gdañski  61 : 91  STATYSTYKI
Polonia Warszawa - KKS Pro-Basket Kutno  79 : 55  STATYSTYKI
Gama Starogard Gdañski - ZKS Stal Stalowa Wola  61 : 56  STATYSTYKI
Gama Starogard Gdañski - Polonia Warszawa  56 : 66  STATYSTYKI
ZKS Stal Stalowa Wola - KKS Pro-Basket Kutno 69 : 77  STATYSTYKI


  
 
 
1
   Wicemistrz
Mazowieckie
Podlaskie
61998: Piotr Adferek, Mateusz Krawczyk, Sebastian £ukasik
Krzysztof Matusiak, Micha³ Samsonowicz, Kacper Plewa
Micha³ Stokowski, Jan Szymañski
1999: Filip Drewniak, Bogdan Izrailewski, Patryk Kedel
Samuel Sekiguchi, Artur Skowroñski
2000: Micha³ Krasucki, Lukasz £apiñski

Trenerzy: £ukasz £oboda, Karol Gryko
 
2  III miejsce
Pomorskie
Warm-Maz
5
1998: Julian German, Pawe³ Guz, Karol Kasprzak,
Pawe³ Muntowski, Emil Zieñko, Przemys³aw Utyty
Maciej Krasniewski, Korneliusz Stencel, Kamil Gorski
1999: Adrian Góralczyk Filip Nabakowski
2000: Grzegorz Kamiñski

Trenerzy: Przemys³aw Siwek ,Bartosz Sarzalo
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

 II miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
4
1998: Mateusz Dro¿d¿, Szymon Pawlak, Maciej Poznañski
Bart³omiej Smakowski, Remigiusz ¦wi±tkowski
1999: Adam Boroñ, Mateusz Æwirko-Gotycki, Daniel Golis
Jakub £ukasiewicz, Marcel Haczyk, Jakub Mróz,
Adam Potolski, Krzysztof Woitczak
2000: Maciej Wiercioch

Trener:

4
  III miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
3
1998: Jacek Buczek, Kacper Chamera, Dawid Jarosz
Bart³omiej Tarczyñski, Dominik Wyka, Damian tabor
Simone Schlage, Wojciech Pilat,
1999: Pawe³ Karwowoski, Kacper Stepaniak, Karol Mokrzycki
2000: Jakub Andreasik, Hubert Baranowski, Wiktor Szponar
Trener: Robert Grzyb, Rafal Partyka
 

Grupa V  organizator KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków

MKS D±browa Górnicza - SKM Zastal Zielona Góra  91 : 80  STATYSTYKI
KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków - KS Spójnia Stargard  69 : 60  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków  78 : 77  STATYSTYKI
KS Spójnia Stargard - SKM Zastal Zielona Góra  67 : 87  STATYSTYKI
KS Spójnia Stargard - MKS D±browa Górnicza  57 : 91  STATYSTYKI
SKM Zastal Zielona Góra - KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków  87 : 64  STATYSTYKI


  
PKT

 
1
  Mistrz
¦laskie
Opolskie
61998: Rados³aw Gil, Mateusz Kepa, Pawe³ Glaeske
Adrian Niemyjski, Mateusz Szczypiñski, Micha³ Sznajder
Jakub Wantuch, Aleksander Zalucki
1999: Lukasz Lewiñski, Adam Niespor,

Trener: Rafa³ Knap

2   IV miejsce
Strefa
Dolno¶l±skie
Lubuskie
 51998: Adam Bednarczyk, Ryszard Biczyk, Kajetan Ludwisiak
Bartosz Mazurek, Adrian £apiñski,Micha³ ostrowski
Damian Pogoda, Patryk Pietrañ, Kacper Traczyk
Mateusz Winiarski, Hubert Stêpieñ, Kacper Makowski
1999: Jakub Brzózka, Micha³ Busz Mieszko Jackiewicz

Trener: Bogdan Onufrowicz, Artr Cielma
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  Wicemistrz
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
4

1998: Kacper Walczyk
1999: £ukasz Bogus³awski, Dominik Borkowski, Wojciech Pol
Kacper Nowak, Patryk Pacho³ek, , Damian Puchalski
Bartosz Salamon, Tomasz Wójcicki, Mateusz Wilk,
Karol Sasnal, Kacper Æwiêka³a

Trener: Mateusz Buka³a
 
4
  III miejsce
Wielkopolskie
Zachodniop.
3
1998: Dominik Grudziñski, Mateusz Karpiñski, Mateusz Pryæ,
Krzysztof Kluska, Dawid Ma³kowski, Jakub Matul,
Robert Radzikowski, Emil S±dkiewicz, Marcin Wojtkiewicz, 
1999: Jakub Jaroszyñski, Piotr Potap, Damian Treder

Trener: Czes³aw Kurkianiec
 

 Grupa VI - organizator Politechnika Gdañska

MOSiR Siarka Tarnobrzeg - Politechnika Gdañska  96 : 70  STATYSTYKI
KKS Mickiewicz Katowice - Twarde Pierniki Toruñ  60 : 54  STATYSTYKI
MOSiR Siarka Tarnobrzeg - KKS Mickiewicz Katowice  73 ; 63  STATYSTYKI
Twarde Pierniki Toruñ - Politechnika Gdañska  51 : 67  STATYSTYKI
Twarde Pierniki Toruñ - MOSiR Siarka Tarnobrzeg  64 : 77  STATYSTYKI
Politechnika Gdañska - KKS Mickiewicz Katowice 76 : 77  STATYSTYKI


  
PKT.

 
1
 Mistrz
Podkarpackie
Lubelskie
6
1998: Aleksander Szlesiñski, Wojtek Dzierzkowski,
Wiktor Majka, Victor Celarek, Tomasz Fortuna,
Marek Iwanowicz
Miko³aj Krzemyk, Szymon Szymañski, Oskar Presman,
Kamil Karliñski, Szymon Wo¼nik,
1999: Mateusz Pawe³ek2
   IV miejsce
Pomorskie
War-Maz
51998: Dominik Cichecki, Jêdrek Kondek, Pawe³ Lazer,
Tomek Idziak, Maksymilian Pa³kowski, Pawe³ Samson
1999: Filip Stryjewski, Jakub Rzepkowski, Mateusz Bessman,
Szymon Urbañski , Patryk Jasiñski, Piotr Wojtalewicz

Trener: Mateusz ¯o³nierewicz
3
  Wicemistrz
¦l±skie
Opolskie
4
1998: Jakub Chrobak, Piotr Karpacz, Adrian Kedzior
Daniel Konieczny, Kamil £±czny, Jakub Moroñ
Bartosz Matuszczak, B³a¿ej Orpel, Rafa³ Palacz
Sebastian Wojciechowski
1999: Kacper Bielecki, Mateusz Koch, Jakub Nowak
Jacek Sowa, Jakub Stró¿czyk

Trenerzy: Jaros³aw Jakubiec, Tomasz Oczad³y
 
4
  III miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
3
  

Przygotowa³  Zibi


Komentarze
MJ dnia marzec 23 2016 20:17:52
..a ile mo¿na na tym zarobiæ ? Jakie jest dofinansowanie PZKosz ? Mo¿e byæ siê podj±³.... Pomo¿ecie ?
ps dnia marzec 24 2016 09:02:26
Grupa pierwsza- tu ciê¿ko wskazaæ kto awansuje dalej,jednak Kobierzyce my¶lê,¿e maj± szanse. W tej grupie dojdzie do spotkania po latach - obecnie trenerzy Kobierzyc,kiedy¶ ¶wietni zawodnicy Adam Wójcik i Krzysztofi Biñkowski spotkaj± siê z trenerem Krzysztofem ¯olikiem(MKS Pruszków) ,który wraz z trenerem Jackiem Gembalem poprowadzi³ ich do zdobycia Mstrzostwa Polski w 1995 roku.
ps dnia marzec 24 2016 20:35:12
Grupa 1- Kobierzyce, MKS Pruszków (sentyment),
Grupa 2 - W³oc³awek, Rybnik
Grupa 3 - Wroc³aw, Warszawa
Grupa 4 - Warszawa, Kutno
Grupa 5 - D±browa Górnicza, Zielona Góra (trener Bogu¶ i ch³opcy zas³uguj± wiêc trzymam kciuki)
Grupa 6 - Tarnobrzeg (trener Darek to pewniak), Katowice

Niechaj wygraj± najlepsi a urazy niech omijaj± wszystkich.
Dragon dnia marzec 28 2016 23:15:38
Gr 1 - Korona , Czarni
Gr 2 - TKM , Lublin
Gr 3 - WKK , Gim
Gr 4 - Polonia , Kutno
Gr 5 - D±browa , Zastal
Gr 6 - Siarka , Katowice
maciek3 dnia kwiecie 01 2016 11:09:50
1. Czarni, Pruszków/Korona
2. TKM, ????
3. WKK, Ursynów
4. Polonia, Pelplin
5. D±browa, ???
6. Siarka, Katowice/Gdañsk
Pomorze72 dnia kwiecie 09 2016 11:41:19
Pierwsze mecze za nami Kobierzyce poleg³y z Czarnymi a Kraków z Pruszkowem. Mecze na dobrym poziomie . Ch³opcy z SMS pokazali sie z dobrej strony. 🏀🏀🏀
Dragon dnia kwiecie 10 2016 21:52:55
Gratulacje dla wszystkich awansuj±cych dalej dru¿yn .maciek3 by³e¶ bliski wytypowania
Korona za szybko uwierzy³a w awans , bo jak to mówi± ,,dopóki pi³ka w grze..."Szacun dla Kobierzyc za gre do koñca .
maciek3 dnia kwiecie 10 2016 23:22:13
Mia³em o tyle ³atwiej, ¿e widzia³em dru¿yny z dwóch stref. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Bytom - MOSiR Cieszyn 5
MOSM Bytom - MOSiR Cieszyn 5
¦KM sezon 06/07 U-18 rocznik 89/90
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi