News: MP U18 rocz.1998 i m³. Pólfina³y: Radom, W³oc³awek, Starogard Gdañski, Zielona Góra 28.IV - 1.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 04:56:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U18 rocz.1998 i m³. Pólfina³y: Radom, W³oc³awek, Starogard Gdañski, Zielona Góra 28.IV - 1.V.2016
U-18 Juniorzy
 Przypominam o grupach fina³owych

GRUPA I
1 grupa I  WKK Wroc³aw
1 grupa II  TKM W³oc³awek
2 grupa III  MKS DG
2 grupa IV Siarka Tarnobrzeg

GRUPA  ,,B,,
2 grupa I  Rosa  Radom
2 grupa II  Biofarm Poznañ
1 grupa III ¦l±sk Wroc³aw
1 grupa IV  Trefl Sopot

18-22.V.2016  Fina³y  - Organizator Wroc³aw

 GRUPA I - 
KS Rosa Sport Radom

KS Rosa Sport Radom - KS Stal Ostrów Wlkp.  83 : 50
WKK Wroc³aw - STK Czarni PGK S³upsk  99 : 63
KS Rosa Sport Radom - WKK Wroc³aw  74 : 108
STK Czarni PGK S³upsk - KS Stal Ostrów Wlkp. 92 : 79
KS Stal Ostrów Wlkp. - WKK Wroc³aw  51 : 77
STK Czarni PGK S³upsk - KS Rosa Sport Radom  88 : 98

  
 PKT.  
1
  WKK
Wroc³aw


Wicemistrz
Dolno¶laskie
Lubuskie
61998: Kamil Fiedukiewicz, Maciej Jaremkiewicz, Jakub Kobel,
Micha³ Jêdrzejewski, Micha³ Jod³owski,  Jakub Krzyczzmonik,
Dominik Rutkowski, Mateusz Sularz, Jakub Wnorowski
1999: Lukasz Horn, Dominik Kwiatkowski, Fryderyk Matusiak
Micha³ Omasta, Dominik Tarkiewicz, £ukasz Uberna

Trener: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
2
   KS Rosa
Sport Radom


MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
 51999: Arkadiusz Adamczyk, Szymon Bernasiak, Dawid Golus
Daniel Dawdo, Konrad Dawdo, Miko³aj Krakowiak
Marcin Lewandowsk, Patryk Lis, Konrad Nowik
Aleksander Wolszczak, Patryk Wo¼niak, Norbert Zió³ko
2000: Kacper Rojek

Trenerzy: Dawid Mazur, Przemys³aw Kogut
3

 STK Czarni
S³upsk

Wicemistrz
Pomorskie
War-Maz
41998: Igor Gworek, Kamil Kaczmarkiewicz, Micha³ Kuczerowski
Patryk Lesiak, Piotr Powide³, Adam W±sowicz, Marcin Wysocki
1999: Dawid Grocki, Robert Ludwiczuk, Hubert Wyszkowski
2000: Filip Grz±dzielewski, Kacper Kuchta

Trener: Robert Jakubiak

4
  KS Stal
Ostrów Wlkp.


IV miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomor
31998: Szymon Grzesik, Rafa³ Jezierski, Dominik Rachwalski
Gracjan Sodkiewicz, Rafa³ Wo¼nicki
1999: Micha³ Banasiak, Szymon B±k, Jêdrzej Chlasta
Szymon Frankiewicz, Rafa³ Jezierski, Filip Ko³acki
Szymon Rosik, Kacper Zarzeczny
2001: Jakub Palczewski

Trener: Krzysztof Krawczyk

 GRUPA II -
organizator TKM W³oc³awek

Biofarm BJ Poznañ - Politechnika Gdañska  90 : 46
TKM W³oc³awek - Polonia Warszawa  83 : 76
Biofarm Basket Junior Poznañ - TKM W³oc³awek  66 : 69
Polonia Warszawa - Politechnika Gdañska  67 : 60
Polonia Warszawa - Biofarm Basket Junior Poznañ  57 : 76
Politechnika Gdañska - TKM W³oc³awek 54 : 79

  
 PKT.
 
1

 TKM
W³oc³awek


 MISTRZ
Kuj-Pom
£ódzkie
61998: Komenda Rafa³, Marchlewski Stefan, Frontczak Dorian
Zboiñski Adam, Rêgocki Adrian, Cie¶lewicz Micha³
Æwikliñski Szymon, K³ódkowski Micha³
1999: Bogucki Adrian, Ró¿anowski Micha³, Ostrowski Damian
Kwiatkowski Igor,
2000: Drozdowski Filip, Woroniecki Marcin, Pi±tek Adam
Zygmunciak Przemys³aw
Trenerzy. Ko¿an Grzegorz i Konopczyñski Roman
2  Biofarm Basket
Junior Poznañ


MISTRZ
Wielkopolskie
Zachodniopomors
51998: Brociek Dawid, Kurpisz Miko³aj, Nowak Witold
Szafraniak Miko³aj, Tomaszewski Marcin, Waraczyñski Maciej
1999: Gi¿yñski Jaros³aw, Górski Jan, Ilnicki Jan
Krajewski Adam, Leszczyñski Maciej, Waszczyk Oskar

Trenerzy: Bartosz Sikorski i Andrzej ¦niadek
3  MKS Polonia
Warszawa


Wicemistrz
Mazowieckie
Podlaskie
41998: Piotr Adferek, Mateusz Krawczyk, Sebastian £ukasik
Krzysztof Matusiak, Micha³ Samsonowicz, Kacper Plewa
Micha³ Stokowski, Jan Szymañski
1999: Filip Drewniak, Bogdan Izrailewski, Patryk Kedel
Samuel Sekiguchi, Artur Skowroñski
2000: Micha³ Krasucki, Lukasz £apiñski

Trenerzy: £ukasz £oboda, Karol Gryko
 
4 Politechnika
Gdañska


 IV miejsce
Pomorskie
War-Maz
31998: Dominik Cichecki, Jêdrek Kondek, Pawe³ Lazer,
Tomek Idziak, Maksymilian Pa³kowski, Pawe³ Samson
1999: Filip Stryjewski, Jakub Rzepkowski, Mateusz Bessman,
Szymon Urbañski , Patryk Jasiñski, Piotr Wojtalewicz

Trener: Mateusz ¯o³nierewicz
 

 GRUPA III - Gama Starogard Gdañski

¦l±sk Wroc³aw - UKS Gim 92 Ursynów Warszawa  63 : 52
MKS D±browa Górnicza - Gama Starogard Gdañski  90 : 70
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - MKS D±browa Górnicza  73 : 55
Gama Starogard Gdañski - UKS Gim 92 Ursynów Warszawa  63 : 76
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa - MKS D±browa Górnicza  71 : 74
Gama Starogard Gdañski - Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw  68 : 90

  
 
 
1
     
WKS
¦l±sk Wroc³aw


MISTRZ
Dolno¶l±skie
Lubuskie
61998: Dawid Bartyzel, Mateusz Bortliczek, Sebastian Bo¿enko
Kacper Kurkowiak, Szymon Mielniczuk, Jakub Musia³
Olaf Wysocki, Tomasz ¯ele¼niak
1999: Tymoteusz Matusiak, Ales Moon, Dominik Wilczek
Maksymilian Zagórski, Jakub Zdeb

Trener: Jacek Krzyka³a, Tomasz Jankowski
 
2
  MKS
D±browa Górnicza


MISTRZ
¦laskie
Opolskie
51998: Rados³aw Gil, Mateusz Kepa, Pawe³ Glaeske
Adrian Niemyjski, Mateusz Szczypiñski, Micha³ Sznajder
Jakub Wantuch, Aleksander Zalucki
1999: Lukasz Lewiñski, Adam Niespor,

Trener: Rafa³ Knap
3
   UKS Gim92
Ursynów Warszawa


III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
41998: Miko³aj Czy¿, Bart³omiej Duliñski Kiryl Dziatchuk,
Piotr Janus, Bart³omiej Kaczmarczyk, Oskar Ratajczak
Marek Mia³ki, Marcin Mitura, Kacper Rogowski, Maciej Setorek
Wojciech Szpyrka, Lukasz Szybiñski, Micha³ ¦ciborek
Pawe³ Zalewski, Kacper Mo¶cicki

Trenerzy: Micha³ Tomaszewski. Jaros³aw £ukasiewicz
4
  Gama
Starogard Gdañski


III miejsce
Pomorskie
Warm-Maz
31998: Julian German, Pawe³ Guz, Karol Kasprzak,
Pawe³ Muntowski, Emil Zieñko, Przemys³aw Utyty
Maciej Krasniewski, Korneliusz Stencel, Kamil Gorski
1999: Adrian Góralczyk Filip Nabakowski
2000: Grzegorz Kamiñski

Trenerzy: Przemys³aw Siwek ,Bartosz Sarza³o


 GRUPA IV  -
SKM Zastal Zielona Góra

Trefl Sopot SA - MKS Pruszków   88 : 56
MOSiR Siarka Tarnobrzeg - SKM Zastal Zielona Góra  73 : 68
Trefl Sopot SA - MOSiR Siarka Tarnobrzeg  94 : 63
SKM Zastal Zielona Góra - MKS Pruszków  74 : 60
SKM Zastal Zielona Góra - Trefl Sopot SA  73 : 85
MKS Pruszków - MOSiR Siarka Tarnobrzeg  40 : 91

  
 
 
1
  
Trefl
Sopot SA

MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma
61998: Zaszewski Jakub, Putra Jakub, Dylicki Tomasz
Daszke Szymon, Jankowski Patryk, Grochowski Ignacy
Daniel Go³êbiowski
1999: Burczyk Kacper, Kolenda £ukasz, Kujtkowski Wiktor
Maksymilian Jakubek
2000: Walda Sebastian, Mochnacz Micha³, Pu³kotycki Patryk
Kolka Konrad, Pawlak Micha³

Trenerzy: Kocio³ek Janusz, Roszyk Krzysztof
2
 MOSiR Siarka
Tarnobrzeg

  Mistrz
Podkarpackie
Lubelskie
51998: Aleksander Szlesiñski, Wojtek Dzierzkowski,
Wiktor Majka, Victor Celarek, Tomasz Fortuna,
Marek Iwanowicz
Miko³aj Krzemyk, Szymon Szymañski, Oskar Presman,
Kamil Karliñski, Szymon Wo¼nik,
1999: Mateusz Pawe³ek

Trenerzy: Dariusz Szczuciñski, Micha³ ¯uraw
3
  
SKM Zastal
Zielona Góra

IV miejsce
Strefa
Dolno¶l±skie
Lubuskie
41998: Adam Bednarczyk, Ryszard Biczyk, Kajetan Ludwisiak
Bartosz Mazurek, Adrian £apiñski,Micha³ ostrowski
Damian Pogoda, Patryk Pietrañ, Kacper Traczyk
Mateusz Winiarski, Hubert Stêpieñ, Kacper Makowski
1999: Jakub Brzózka, Micha³ Busz Mieszko Jackiewicz

Trener: Bogdan Onufrowicz, Artr Cielma

4

 
MKS
Pruszków

 IV miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
31998: Maciej Palewski, Micha³ Kacprzak, Wojciech Rajkowski,
Mateusz Adamczyk, Patryk Dymowski, Mateusz Benbenek,
Kacper Krzysiak
1999: Przemys³aw Ku¼kow, Maciej Czemerys, Rafa³ Plaskota,
Jakub Chadaj, Jakub Tymiñski, Konrad Go¼dzikowski
2000:
Przemys³aw Go³ek

Trenerzy: Bart³omiej Przelaz³y, Krzysztof ¯olik
 


przygotowa³ zibi

Komentarze
BRODA67 dnia kwiecie 11 2016 15:44:58
w ka¿dej grupie jeden zespó³ z Pomorza B R A W O
jakub75 dnia kwiecie 11 2016 16:58:22
Mazowieckie x 4
Pomorskie x 4
Dolno¶l±skie x 2
Wielkopolskie x 2
Kujawsko-pomorskie x 1
Lubuskie x 1
Podkarpackie x 1
¦l±skie x 1
maciek3 dnia kwiecie 11 2016 20:07:40
Typujemy?
WKK Czarni
TKM Polonia/Poznañ
¦l±sk D±browa
Trefl Siarka
ps dnia kwiecie 11 2016 20:18:22
Typy.....hm, wszyscy bêd± graæ a wygra Wroc³aw smiley.

WKK,ROSA
TKM,BIOFARM
WKS,GIM
IV grupy nie typujê, zbyt du¿o osobistych odczuæ ale kciuki bêdê trzyma³ smiley
ps dnia kwiecie 11 2016 20:23:18
Radom
Poznañ
D±browa
Zielona

smiley
Dragon dnia kwiecie 11 2016 22:15:43
WKK, ROSA
BIOFARM, TK
WKS,GIM
TREFL,ZASTAL
JOKER dnia kwiecie 12 2016 08:47:21
i jasmiley co¶ dodam od siebie
Rosa, WKK, Czarni,Stal
TKM, Biofarm, Polonia, Politechnika
¦l±sk, D±browa, Gim92, Gama
Trefl, Siarka, Pruszków, Zastal
chocia¿ sercem jestem za inn± kolejno¶ci± to mówi³ rozum
Pomorze72 dnia kwiecie 13 2016 10:45:56
Teraz juz nie ma s³abych zespo³ów 🏀Pomorze w komplecie i Mazowieckie wiec gratulacje. Trzymam kciuki za wszystkich 😀smiley
BRODA67 dnia kwiecie 14 2016 18:19:02
IV grupa gra w Zielonej Górzesmiley
PYBasketball dnia kwiecie 16 2016 15:50:03
WKK-ROSA
TKM-BIOFARM
SLASK-DABROWA
ZASTAL-TREFL
BRODA67 dnia kwiecie 27 2016 11:03:32
To moje typy-¿yczê by do fina³ów we Wroc³awiu awansowa³o 8 najlepszych zespo³ów po meczach z zaanga¿owaniem , buuzerach , dogrywkach . double-double , super zespo³owych zagrañ , by ¦wiêto Koszykówki we Wroc³awiu by³o nastepn± SUUUUUPER D¯AMPREZ¡ KOSZYKARSK¡-no i oczywi¶cie ma byæ tam TREFL SOPOT-bêdê 1/2 obesrwowa³ internetowo-jadziemy do TALLINA na Super Fina³ Eybla-
na razie jest z³oto-ASECO , IV miejsce ROSY a w ten weekend Sopot w Tallinie w U16 i w Cz³uchowie ¯ory i Sopot w U15-faaajna majówka
maciek3 dnia maj 01 2016 20:12:39
UPS... 1,5 B£ÊDUsmiley
JOKER dnia maj 04 2016 13:45:03
No no
A mi siê uda³o wytypowaæ ca³± 8 finalistówsmiley
I tylko 2 pomy³ki w ustawieniu dru¿yn.smiley
Ale to przez serce
W finale bêdzie ciê¿ko ale jako jedyna dru¿yna awansowali¶my do fina³ów U-18 rocznikiem 1999 i m³odszym.Nie czêsto siê to zdarza.
Gratulacjê dla Ch³opaków z Rosy za walkê i awans.smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dziewczyny z Podkarpackiego...tylko 2 miejsce
Dziewczyny z Podkarpackiego...tylko 2 miejsce
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi