News: MP U16 rocz.2000 pó³fina³y: Poznan, Radom, Ostrów Wlkp., Szczecin 13-15.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 03:32:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U16 rocz.2000 pó³fina³y: Poznan, Radom, Ostrów Wlkp., Szczecin 13-15.V.2016
U-16 Kadeci
 TERMINY:
18.V.2016 przyznanie organizacji Fina³ów
1-5.VI.2016  Fina³y 

FINA£ MP U16


GRUPA  ,,A,,
Pyra Poznañ
Nied¼wiadki Przemy¶l
TKM W³oc³awek
MKS Zabrze

GRUPA  ,,B,,
Zastal Zielona Góra
UKS 7 Trefl Sopot
Jagielonka Warszawa
Rosa Sport Radom

SKM WSPÓ£TWORZYMY WSZYSCY RAZEM

Sk³ady w tabelkach to zawodnicy graj±cy w æwieræfina³ach

 GRUPA I -
organizator MKK Pyra Poznañ

Organizator nie przewidzia³ Pucharów dla dru¿yn oraz ¿adnych wyró¿nieñ indywidualnych

UKS JAGIELLONKA WARSZAWA – MKS D¡BROWA GÓRNICZA  70 ; 57
MKK PYRA POZNAÑ – UKS CHROMIK ¯ARY  85 : 53
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – UKS CHROMIK ¯ARY  81 : 70
MKK PYRA POZNAÑ – UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  71 : 62
UKS CHROMIK ¯ARY – UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  60 : 82
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – MKK PYRA POZNAÑ  41 : 67

  
 
 
1
  Pyra
Poznañ

MISTRZ
Wielkopolskie
Zachodniopomor
6
2000: Aleksander Adamczak, Wiktor Chiche³, Bartosz Werner
Waldemar Jarmu¿ek, Patryk Stankowski, Miko³aj Walczak
Gracjan Jechorek, Mateusz Kowalski , Andrzej Krajewski
Pawe³ Pampuch,
2001: Micha³ Fedyna, Pawe³ Klimaszewski, Jakub Kowala
Kamil Pleskot, Kacper Rutkowski

Trenerzy: Tomasz B³aszak,  Jakub Czwakiel


 2  UKS Jagiellonka
Warszawa


III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
5
2000: Mateusz Zozuñ, Aleksander Lewandowski, Filip Dyduch 
Maksymilian Motel, Mateusz Kowalski, Micha³ Sakowski
Cezary Karpik
2001: Jakub Zalewski, Tymon Rutkowski, Micha³ Ko³aczewski,
Piotr Szymañski, Benjamin Didier-Urbaniak

Trenerzy: Tomasz Wakulski, Antonio Daykola

 
3
   MKS
D±browa
Górnicza


MISTRZ
¦l±skie
Opolskie
4
2000: Rados³aw Chorab, Kacper Wcis³o, Mateusz Maziarz
Patryk Molenda, Dawid Rasztabiga, Konrad Gumulak
Mateusz Wcis³o, Maksymilian Purzyñski, Konrad Belicki
2001: Micha³ Zapert Wojciech Lewicki

Trener: Maciej Glik


XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4
  UKS Chromik
¯ary


IV miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
3
2000: Kruczkiewicz Rados³aw, Owczarek Hubert, Koczan Jakub
Giergielewicz Mateusz, Skubiñski Rados±³w, ,
Szkudlarek Arkadiusz, Polewiak Mateusz
2001: Forysiuk Adam, £yba Daniel. Pawlikowski Pawe³
Porada Kacper, Rutkowski Rafa³,
2002: Maciejak Norbert

Trener: Górski Tomasz £ukasz Rubczyñski i Tomasz Sobczak
Fizjoterapeuta Micha³ Drzewiñski


 GRUPA II - organizator KS Rosa Sport Radom
 

Puchary dla wszystkich dru¿yn, oraz statuetki dla wyró¿nionych
MVP Turnieju: Kacper Walciszewski (Hensfort Przemy¶l);
Najlepsza pi±tka turnieju: Mateusz Stañczuk (Kasprowicz Inowroc³aw), Kacper Rojek i B³a¿ej Sowa (ROSA Radom), Pawe³ Strzêpek i Rafa³ Serwañski (Hensfort Przemy¶l).
Wybrano tak¿e MVP ka¿dego meczu


Rosa Sport Radom - ¦l±sk Wroc³aw  65 : 58
Hensfort Przemy¶l - Kasprowicz Inowroc³aw  82 : 54
Rosa Sport Radom - Hensfort Przemy¶l 58 : 60
Kasprowicz Inowroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw   83 : 62
¦l±sk Wroc³aw - Hensfort Przemy¶l 42 : 93
Kasprowicz Inowroc³aw - Rosa Sport Radom  53 : 84


 M. 
 PKT.

 
1
 

 Nied¼wiadki
Hensfort
Przemy¶l


MISTRZ
Podkarpackie
Lubelskie
6
2000: Walciszewki Kacper, Karpiñski Wiktor, Complak Jakub
Janczak Szymon, Serwañski Rafa³, Strzêpek Pawe³
Kosior Bartosz, S³aby Wiktor, Paw³o¶ £ukasz
Olszañski Micha³, Szechyñski Arkadiusz, Radoñ Karol
Kucharski Jakub, Mi¶ko Pawe³, Prusak Szymon

Trener: Daniel Puchalski, Anna Banaszczak2
  Rosa Sport
Radom


MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
52000: Bartosz Chebdowski, B³a¿ej Sowa, Mateusz Czupryn
Hubert Strzelec Kacper Wydra Mateusz Pi±tek, Kacper Rojek
Wojtek Kula Ada¶ ¦cibor Aleks Czajka Antek Pajestka
Micha³ Fereniec Micha³ Popiel Jakub Kowalczyk
Kacper Alot Kacper Wosztyl Patryk Kwandrans, Daniel Sobuta
2001: Filip Starzyñski
 
Trener:  £ukasz Jakóbczak
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

 Kasprowicz
Inowroc³aw


MISTRZ
Kujawsko-Pom.
£ódzkie
4
2000: Kacper Freund, Kamil Konieczka, Maciej Nalewaj
Mateusz Stañczuk, Hubert Jankowski, Dobromir Szymañski
Kacper Nijak, Szymon Walczak, Miko³aj Krokowski
Jakub Piotrowski, Jêdrzej Szerszunowicz, Kamil Wojciechowski
Filip Jargie³o
2001: Micha³ Królikowski
   
Trenerzy: Dariusz Sikora, Maciej Walczak
4
  WKS ¦l±sk
Wroc³aw


II miejsce
Dolnosl±skie
Lubuskie
3
2000: Micha³ Omelan, Micha³ Rudawski, Miko³aj Sadowski,
Micha³ Sitnik, Bartosz Ró¿ycki, Sebastian Kraszewski,
Mi³osz ¦liwiñski, Dominik Dyka, Adrian Chmielewski
2001: Mateusz Czempiel, Igor Koz³owski, Aleks ¯mijak

Trener: Piotr Portas
GRUPA III - organizator UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp

 Puchary, medale, statuetki   FOTO NIERADKO

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dru¿yn:
SKM Zastal Zielona Góra – KACPER OSTROWSKI
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski – GRACJAN KO¬MA
UKS Pi±tka Cztery – Trzy Lublin – JAN PILISZCZUK
MKS Zabrze – STANIS£AW HELIÑSKI

Najlepszy strzelec turnieju:
STANIS£AW HELIÑSKI  (MKS)   83 pkt

Najlepszy zawodnik turnieju:
MICHA£ SIMIÑSKI (Zastal)

SKM Zastal Zielona Góra - MKS Zabrze  86 : 71
UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin - UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  78 : 96
SKM Zastal Zielona Góra - UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin  66 : 52
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - MKS Zabrze  68 : 86
MKS Zabrze - UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin 72 : 68
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - SKM Zastal Zielona Góra  49 : 63

 M. 
 PKT.
 
1  Zastal
Zielona Góra


MISTRZ
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
2000; Mateusz B³oszczyk, Oktawian Kaczmare, Patryk Kiba³a
Wojciech Kamrowski, Maciej Domaga³a, Hubert Ksi±¿kiewicz
Jakub Oleksiejuk, Micha³ Simiñski, Kacper Ostrowski
2001; Milosz Góreñczyk, Edwin Maækiewicz, Jakub Morgiel
Micha³ Simiñski, Miko³aj Simiñski, Mateusz Michniewicz


trener: Kamil Czapla, Marek Hossa
2
  MKS
Zabrze


III miejsce
¦l±skie
Opolskie
5
2000: Stanis³aw Heliñski, Mateusz Poloczek,
Jacek Ciê¿ki, Tomasz Czekaj, Bart³omiej Berdyczko
Alan Du¶, Dominik Dymkowski, Artur Lesiñski
£ukasz Ostrowski, Bartosz Kowalczyk
2001: Kamil Kubik


Trener: Janusz Moralewicz
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3  Kasprowiczanka
Ostrów Wlkp.


II miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomor
 42000: Gracjan Ko¼ma, Mateusz Zaremba, Szymon J±der
Mateusz Suski, Konrad Glapa Adam Wawrzyniak
Miko³aj Waldemar Stawicki, Kamil Sobczak, Dominik Miazga
Wojciech Zaremba, Chmielewski Dawid
2001: Micha³ G³ówka, Jakub Miko³ajczyk

Trener: Pawe³ Drzewiecki
4
  UKS Pi±tka
Cztery-trzy
Lublin

II miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
3
2000: Jan Piliszczuk, Bart³omiej Pelczar, Karol Wójcik
Karol Szewczyk, Rafa³ Ga³ka, Daniel Burzec
Piotr Szumañski, Mateusz Skiba, Jakub Wachowicz
2001: Wojciech Kosiuk, Pawe³ Nieradko

Trenerzy: Krzysztof Fit, Miros³aw Samoñ
GRUPA  IV -  organizator King Wilki Morskie Szczecin

Puchary dla zespo³ów, statuetki dla wyró¿nionych zawodników
5 ALL-STARS

Marcin Woroniecki - TKM W³oclawek
Sebastian Walda - UKS 7 Trefl Sopot
Patryk Atanowicz- Polonia Warszawa
Konrad Kolka - UKS 7 Trefl Sopot
Hubert Nowak - Wilki Morskie

UKS Siódemka Trefl Sopot - TKM W³oc³awek  91 : 74
Polonia Warszawa - King Wilki Morskie Szczecin  68 : 85
UKS Siódemka Trefl Sopot - Polonia Warszawa  95 : 80
King Wilki Morskie Szczecin - TKM W³oc³awek  70 : 105
King Wilki Morskie Szczecin - UKS Siódemka Trefl Sopot  89 : 79
TKM W³oc³awek - Polonia Warszawa 80 : 87


    
 
1
  UKS 7 Trefl
Sopot


MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma
 62000: Mateusz Bronk, Jakub Chojêta, Dominik Groth
Pawe³ Jaszczerski, Konrad Kolka, Jacek £oñski
Micha³ Pawlak, Dominik Pó³kotycki, Jakub Sobol,
Sebastian Walda, Micha³ Mochnacz
2001: Maciej Danielewicz, Wojciech Dzier¿ak,
Micha³ Gosi±rowski

Trener: Tomasz Chwia³kowski
 2   TKM
W³oc³awek


II miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
42000: Marcin Woroniecki, Adam Pi±tek, Jakub Chosa,
Przemys³aw Zygmunciak, Stanis³aw Pytel, Igor Wiliñski,
Filip Drozdowski, Marcel Afeltowicz, Mi³osz Markowski,
Dawid Nikleniewicz
2001: Wojciech Balcerkowski

Trener: Maciej ¯ywiczka
 
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 King Wilki
Morskie
Szczecin


III miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomorsk
52000: Miko³aj Szyliñski, Wiktor Rajewicz, Bartosz ¦miechowski
Hubert Nowak, Filip Huzarski, Oskar Skorupski
Kuba Andrzejczak, Kacper Mañkowski, Pawe³ Kempiñski
Kamil Wojciech, Patryk Ruks, Nikodem Iwin


Trener: Zbigniew Majcherek
4
  MKS Polonia
Warszawa


II miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
3
2000: Rafa³ Banasiak, Maciej Paszkiewicz, Jakub Kajka
Daniel Majewski, Patryk Atanowicz, Bart³omiej Wysocki
Kacper Giemza, £ukasz £apiñski, Micha³ Krasuski
Micha³ Klimiñski, Pawe³ Miko³aj Stêpnicki
Jeremi Kosiñski, Miko³aj Mucha

Trener: Dariusz SworstPrzygotowa³ Zibi
    


Komentarze
W-w dnia kwiecie 29 2016 15:24:19
W grupie pierwszej nie widzia³em w tym sezonie jedynie Pyry na ¿ywo. Ale my¶lê, ¿e awansuje. Z pozosta³ych dru¿yn trudno powiedzieæ. Jagiellonka parê meczy w tym sezonie przegra³a wiêc nie wiem czy jest murowanym kandydatem do drugiego miejsca. Mo¿e zdecydowaæ dyspozycja dnia w poszczególnych meczach. Nie skre¶la³bym Chromika. D±browa waleczna, wybiegana, ale mo¿e pod koszem zabrakn±æ cm a w pozosta³ych dru¿ynach s± wysocy.
Druga grupa to jednak Przemy¶l z Ros±, choæ jakby Kasprowicz czy ¦l±sk sprawili niespodziankê to nie by³aby to moim zdaniem megasensacja.
W gr. III Lublin wydaje siê najsolidniejszy patrz±c po wynikach æwieræfina³ów wiêc ich stawiam na 1 miejscu. Drugie miejsce to wielka niewiadoma. W zwi±zku z tym obstawiê gospodarzy Kasprowiczankê. Zastal jest niepokonany u siebie. Na obcej hali ró¿nie mo¿e byæ, tak jak np. z WKK w strefie smiley.
I niesamowicie ciekawa grupa IV. Faworyt Trefl - najprawdopodobniej 1 miejsce. Drugie miejsce to zagadka. Czy Wiktor Rajewicz i Spó³ka s± w stanie pokonaæ równ± Poloniê z szerokim sk³adem i bardzo solidny TKM? Czy TKM poradzi sobie z Poloni±? Pierwsz± pi±tkê, szóstkê zawodników w TKM maj± mocn±. Osobi¶cie kibicujê TKM. Sympatyczni zawodnicy i kibice. Niech daleko zajd± jak w U14. Satysfakcja z pokonania w æwieræfinale pó¼niejszego mistrza by³aby mi³a.
KillBill dnia maj 16 2016 13:34:39
typowanie finalistow w wiekszosci sie sprawdzilo. Niespodzianka in plus Zabrzesmiley niespodzianki in minus Lublin i Kasprowicz Inowroc³aw. Szkoda Szczecina.. £adnie walczyli do koñca
Niektórzy niez³e statsy wykrêcaj±.. Walda 32 pkt srednio, Helinski 40 pkt w meczu z Ostrowem, Krajewski 22 zbiorki, Motel 12 asyst, Kowalski 7 blokow, Woroniecki 10 trojek???!!! Dobry roczniksmiley
BRODA67 dnia maj 16 2016 18:23:01
Nie by³em na 1/2 MP na Turniejach ale patrz±c na wyniki kilka meczy by³o ciekawych-wiem z relacji ze Szczecina ¿e Sopot w ka¿dym z meczy mia³ walkê przez dwie / trzy kwarty , potem jednak decydowa³a wiêksza rotacja i równiejszy sk³ad -dobre lub bardzo dobre zmiany dawa³o trzech , czterech zawodników z ³awki .Zbli¿a siê turniej co najmniej cztero- dla 4 zespo³ów piêciomeczowy i wed³ug mnie zespó³ który bêdzie mia³ wiêksz± liczbê dobrych-bardzo dobrych zmienników zostanie do niedzieli -zobaczymy w którym to mie¶cie bêdziemy ¶wiêtowaæ podwójnie-rozpoczêcie Turnieju i co najwa¿niejsze -DZIEÑ DZIECKA NIE ZAPOMNIJMY O TYM to dopiero rocznik 2000smileysmiley
KillBill dnia maj 18 2016 16:33:54
no to fina³ w Radomiu... i chyba Radom dotrze do fina³u bo to dobry zespó³ a jak jeszcze sciany pomog±..smiley W czwórce zapewne siê te¿ znajd± Sopot, Przemysl i raczej Poznañ ni¿ W³oc³awek.
Adamoo dnia maj 24 2016 15:07:44
Lekko opiszê to co wiem i przewiduje po zespo³ach.
Grupa A:
Grupa z wskazanym faworytem czyli Przemy¶l zespó³ który ma mocny, silny sk³ad, strasznie g³êboki. Pokazali klasê na pó³fina³ach gdzie grali bez Szymka Janczaka. Do tego ¶wietny Coach.
Drugi zespó³ czyli Pyra, br±zowy medalista z U14 zapewne ich celem jest powtórzenie sukcesu. Walczak i Stankowski jako zagraj± jak prawdziwi liderzy s± wstanie wiele ale Patrzy³em na wyniki turniejowe i w pamiêci mam turniej w Poznaniu konkretnie mecz z Zastalem co prawda grali bez swoich liderów ale przegrali co ¶wiadczy o braku mocnej ³awki choæ Zastal jest mocnym zespo³em To Pyra powinna sobie poradziæ i tak.
tym mistrz ale bez swoich liderów sprzed 2 lat mianowicie Trener Boblewski oraz Pluta Jr. S± ¶wietnym zespo³em nadal Dzrodz Woroniecki i Zygmunciak pojawiaj± siê regularnie na kadrze i s± ¶wietni w tym co robi± ale nie mog³a graæ tak jak z Wkk Bo wtedy marne maj± szansê
Zabrze walczaki jakich ma³o Tak naprawdê graj± tylko w.3 Helimski Poloczkek i G³owa zespo³u czyli Kowalczyk juz pokazali ze s± ¶wietni ale teraz musze to potwierdziæ i udowodniæ co¶ janczakowi smiley

Gr B
Sopot lec± po mistrza chc± siê zrewan¿owaæ po.dwóch latach
Wzmocnili zespó³ ale maj± te¿ sta³ych liderów oraz graczy z do¶wiadczeniem na tego typu turniejach
Walda Mochnacz Groth Kolka niech przeciwnicy modl± siê o.ich gorszy dzieñ.
Rosa maj± przewagê parkietu Rojek i Sowa mog± du¿o ale sami za du¿o nie zrobi±. S³ysza³em ze jeden z.nich zawodników podstawowych ma kontuzje i nie wiem czy bêdzie gra³ je¶li tak to mog± biæ siê o medal je¶li nie Rojek bêdzie musia³ bardziej odpowiadaæ za rozegranie i to.spowoduje jego mniejsze zdobycze ale s±dzê ¿e mimo problemów kadrowych dadz± radê.
Zastal przed polfnialami nie s±dzi³em ze s± a¿ tak silniiii!!! Ich sk³ad to po³owa to 01 ale ka¿dy z nich jest ¶wietny z 00 maj± tak naprawdê tylko Kamrowskiego i Ostrowskiego reszta to dobre uzupe³nienie ale te¿ bêd± musieli wzi±æ ciê¿ar na siebie bo inaczej walka o awans do 4 to tylko marzenie
Jagiellonka nie wiem nic o nich. Dziwi mnie fakt czemu nie gra Kulikowski.
To tyle z mojej strony ¿yczê powodzenia wszystkim zespo³em
Pozdrawiam z Wroc³awia
I raz i dwa I Wkk smiley smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dziewczyny z Bytomia
dziewczyny z Bytomia
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi