News: MP U14 rocz.2002 Pó³fina³y: W³oc³awek, Zielona G., Miñsk M., Sopot 27-29.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 02:38:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U14 rocz.2002 Pó³fina³y: W³oc³awek, Zielona G., Miñsk M., Sopot 27-29.V.2016
U-14 M³odzicy St.
 Czy wiecie ¿e.... Regis Wieliczka, ¯AK ¯ory, MKS D±browa, Probasket Miñsk Mazowiecki i ¯ubry Bialystok po raz pierwszy w historii klubu awansowa³y do Fina³ów Mistrzostw Polski U14

Czy wiecie ¿e.... po raz pierwszy w historii województwo ¦l±skie ma dwie dru¿yny w Finale (¯AK ¯ory i MKS D±browa Górnicza)

 Czy wiecie ¿e.... znamy juz grupy fina³owe U14

FINA£Y ODBÊD¡ SIÊ PO RAZ PIERWSZY W BIA£YMSTOKU

GRUPA I


MKS D±browa Górnicza
¯AK ¯ory
¯ubry Bia³ystok
Probasket Miñsk Mazowiecki

GRUPA II

¦l±sk Wroc³aw
Novum Bydgoszcz
Trefl Sopot
Regis Wieliczka


Do zobaczenia w Fina³ach

RELACJE STATYSTYKI LIVE PZKOSZ
RELACJE STATYSTYKI LIVE PZKOSZ


 I GRUPA - organizator  Zastal Zielona Góra

MKS D±browa Górnicza - ZSPiG Wielichowo  75 : 60  STATYSTYKI
Novum Bydgoszcz - Zastal Zielona Góra  65 : 64  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - Novum Bydgoszcz  88 : 54 STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - ZSPiG Wielichowo  72 ; 51  STATYSTYKI
ZSPiG Wielichowo - Novum Bydgoszcz  63 : 67  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - MKS D±browa Górnicza  60 : 68  STATYSTYKI

    
 
1
   MKS
Dabrowa
Górnicza


II miejsce
¦l±skie
6
2002: Patryk Zapert, Dawid Pachowicz, Dawid Or³owski,
Bartosz Chodukiewicz, Bartosz Derka, Tomasz Pustelnik,
Filip Cie¶lik, Damian Witelus, Dominik Nanu¶,
Jakub Tomczewski, Damian Orynek, Hubert Czernik,
Krystian Zawadzki
2003 : Aleksander Dziekañski, Przemys³aw Paduch

Trenerka: Marzena Rudolf
2
  Novum
Bydgoszcz


MISTRZ
Kuj-Pom
Zachodniopom
5
2002: Jakub Ulczyñski, Nataniel Kolasiñski, Oliwier Wi¶niewski
Adam Mikler, Bogusz Jan Bia³ecki, Micha³ Kucharski
Hubert Matusiak, Filip Retecki, Rados³aw Weselski
Adam Fr±ckiewicz, Szymon Goszczyñski, Jakub Anuszkiewicz

Trenerzy:
Maciej Kulczyk, Piotr Fedder
 
3

 Zastal
Zielona Góra


II miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
2002: Jakub Bromber, Konrad Szymañski, Bartosz Przyby³a
Igor Kordel, Maksymilian Konieczny, Jakub Go³±b
Jakub Jakubowski, Jêdrzej Czubkowski, Marcel Skrzypczak
Oskar Ostrowski, Kamil D±browski
2003: Jakub Kunc

Trener: Pawe³ Kuciemba
4
    Nobli¶ci
Wielichowo


III miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopom
3
2002: Dawid Nyczka, Wojtek Ruta, Mateusz Tic,
Kamil Kuleczka, Mateusz Kuleczka, Kamil Trawa,
Daniel Walkowiak, Mateusz Brembor, Szymon Skrzypczak,
Bartosz G³ania, BArtosz Walkowiak, Damian Nowak, 
Szymon Sobiech,

Trener: Dominik Majchrzak

II GRUPA - organizator UKS 7 Trefl Sopot

¯AK ¯ory - Polonia Warszawa  92 ; 47  STATYSTYKI
Siódemka Trefl Sopot - WKK Wroc³aw  75 : 32  STATYSTYKI
¯AK ¯ory - Siódemka Trefl Sopot  75 : 62  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - Polonia Warszawa  39 : 58  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - ¯AK ¯ory  54 : 68  STATYSTYKI
Polonia Warszawa - Siódemka Trefl Sopot  49 : 63  STATYSTYKI
 
  
 
 
1
 ¯AK
¯ory


MISTRZ
¦l±skie
6
2002: Kacper K³aczek , Dawid Krzystek, Maciej £atka
Daniel Seku³a , Tobiasz Tyburowski, Dominik Bednarz
Dawid Frydrych, Mateusz Krukowski, Bartosz Kaletka
Karol ¯es³awski
2003: Jakub Merda, Dominik Pastuszka

Trener: Grzegorz Marciak
2
   UKS 7 Trefl
Sopot

MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma
5
2002: Filip Cebula, Igor Miliæiæ, Olaf Perzanowski
Micha³ Lis, Piotr Lis, Nikodem Czoska
Daniel Zió³kowski, Maciej Piotrowski
2003: Wiktor Jaszczerski, Jakub Czworowski, Kamil Kulik
Alexandre Petit,

Trener: Tomasz Chwia³kowski
3
  Polonia
Warszawa


III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
4
2002: Kacper Gordon, Jakub Ambroziak, Erik Jeklin,
Sebastian Stanis³awski, Mateusz Janik,Iwo Pokorski,
Bartosz ¦lusarczyk, Jan Tomaszewski, Andrzej Trytko
2003: Szymon Ko³akowski, Wojciech Nojszewski, Wiktor Kania
,
Trenerzy: Adam Latos, Karol Gryko
4
  WKK
Wroc³aw


III miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
2002: STASIEÑKO ZBIGNIEW KOELNER MIKO£AJM
DUDA MACIEJ, KILIAN SZYMON, ZIENIEWICZ JAN,
JAROSZ CYPRIAN, HERDA ADRIAN, WO¬NIAKIEWICZ £UKASZ,
HUTNIK ADAM, STACHOWSKI MI£OSZ, MO¬DZIERZ Eryk,
BANASZCZYK TOMASZ
2003: G£ODEK MATEUSZ, DOCHNIAK PATRYK, NOWAK MICHA£

TRENERZY: GRZYBEK MACIEJ, OCHMAN MAREK
 
   
   


III GRUPA - organizator TKM W³oclawek

¦l±sk Wroc³aw - TKM W³oc³awek  84 : 42  STATYSTYKI
¯ubry Bia³ystok - Asseco Gdynia  58 : 49  STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - ¯ubry Bia³ystok  63 : 38  STATYSTYKI
Asseco Gdynia - TKM W³oc³awek  53 : 52 STATYSTYKI
Asseco Gdynia - ¦l±sk Wroc³aw  37 : 69  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - ¯ubry Bia³ystok 49 : 57  STATYSTYKI

  
 
 
1

 ¦l±sk
Wroc³aw


MISTRZ
Dolno¶laskie
Lubuskie
6
 2002: Micha³ Mindowicz, Andrzej Jaworski, Kacper Burakiewicz
Marek Mitman, Maksymilian Haber, Krzysztof Niedorys
Roch Krawczyk, Damian Rabsztyn, Patryk Przyby³ek
Piotr D±browski, Pawe³ Radzicki, Marcel Wargocki
Pawe³ Kubiak

Trener:
Dariusz Kaca

2
   PKK ¯ubry
Bia³ystok


MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
5
2002: Boboryko Szymon, Hryniewicz Piotr, Rudzik Pawe³
Zdanowicz B³a¿ej, Dekarz Jakub, ¯ukowski Marcin
Kalejnik Fabian, Jaworowski Hubert, Szewczuk Jakub
Suchodolski Hubert, Sitek Bartosz, Kasmala Kamil
Trypus Pawe³, Kotowski £ukasz
2003: Bobka Piotr

Trener: Bogus³aw Bobka
3
  Asseco
Gdynia


III miejsce
Pomorskie
Wa-Ma
4
2002: Oskar Starosta, Micha³ Pa³ubicki, Maksymilian Formela
Maksymilian Ziemann, Bartosz Zarembski, Aleks Zawalski
Kacper Kowalczyk, Mateusz Bunia, Karol Nowicki
Piotr Bazylko, Jakub Salak, Wiktor Indyk


Trenerzy: Artur Dajos, Mateusz Pow±zka
4
   TKM
W³oc³awek


II miejsce

Kuj-Pom
£ódzkie
3
2002: Micha³ Makowski, Adam Maciejewski, Karol Lebiedziñski
Artur Przybyszewski Adam Lewandowski, Natan Krêprczyñski
Kacper Zieliñski Rafa³ Jankowski Jakub Dubiniec
2003: Oliwier Bednarek Micha³ Szabelski Dawid Bykowski


Trener: Kazimierz Tomaszewski


 IV GRUPA -
organizator Probasket Miñsk Mazowiecki

Pyra Poznañ - Regis Wieliczka  64 ; 70  STATYSTYKI
Probasket Miñsk Mazowiecki - MOSiR Cieszyn  101 ; 72  STATYSTYKI
MOSiR Cieszyn - Regis Wieliczka  54 : 74  STATYSTYKI
Pyra Poznañ - Probasket Miñsk Mazowiecki  53 : 70  STATYSTYKI MOSiR Cieszyn - Pyra Poznañ  53 : 84  STATYSTYKI
Regis Wieliczka - Probasket Miñsk Mazowiecki  71 : 51  STATYSTYKI

  
   
1
  6
2002: Maciej Jêdrzejczyk, Wojciech Jêdrzejczyk,
Jakub Dyngosz, Jakub Trzciñski, Maciej Dyba³a,
Damian Dziadoñ, Sebastian Ferenczak, Bart³omiej
£okas, Tomasz Nykaza, Oskar Piwnicki.
2003: Piotr Wojciechowski
2004: Aleksander Busz
2005: £ukasz Siemieniec

Trener: Micha³ Sarota
2
 Probasket
Miñsk Mazowiecki

II miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
5
2002 Jakub ¦l±zek, Marcel Piêtka, Aleksy Bia³ow±s,
Mateusz Popowski, Jakub Siedlikowski, Jakub Prejzner,
Jakub D¼wiga³a, Adrian Martyniuk ,Ahmed Kadir,
Daniel Krupieñczyk, Kacper Skup, Artur Zabiega
2003 Oskar Ciupak

Trener: £ukasz Sawicki
3
 Pyra
Poznan


MISTRZ
Wielkopolskie
Zachodniopom
4
2002: TOMASZEWSKI WOJCIECH,  KACZMAREK JAN,
KACZMAREK KACPER,  KONOPELSKI ADAM, MISCHKE FILIP,
GARCZYK MATEUSZ, MARCINIAK JEREMIASZ,
SCHROEDER DAWID, DOMAÑSKI FILIP, SZYMKOWIAK FILIP,
2003: WI¦NIEWSKI ALEKSANDER, DOMINIAK FILIP,
PI¡TKOWSKI FILIP, KOLAÑSKI JAKUB, CHMIELEWSKI MIKO£AJ

TRENERKA: KATARZYNA TOMCZAK
4

  KS MOSiR
Cieszyn


II miejsce
¦l±skie
3
2002: Dawid Trela, Mateusz ¯ebrok, Maciej Surzycki
Jakub Donocik, Jakub Zahradnik, Kamil Rewig
Kamil Grabowski, Mateusz Bryniarski, Wojciech Dragon
Kamil Skocz, Borys Macura

Trenerzy: Szymon Ka³u¿a, Jacek Bortliczek


Przygotowa³ zibi


SONDA
Kto awansuje do Fina³u MP U14 zaznacz po 2 z ka¿dej grupy
1 MKS D±browa G. (149)12%12%
1 Novum Bydgoszcz (106)9%9%
1 Wielichowo (6)1%1%
1 Zastal Zielona G. (46)4%4%
2 ¯AK ¯ory (124)10%10%
2 Trefl Sopot (102)9%9%
2 WKK Wroc³aw (47)4%4%
2 Polonia Warszawa (25)2%2%
3 ¦l±sk Wroc³aw (118)10%10%
3 ¯ubry Bia³ystok (75)6%6%
3 Asseco Gdynia (44)4%4%
3 TKM W³oc³awek (45)4%4%
4 Pyra Poznañ (135)11%11%
4 Probasket Miñsk M. (90)8%8%
4 Regis Wieliczka (69)6%6%
4 MOSiR Cieszyn (14)1%1%

£±cznie oddano 1195 g³osów

Komentarze
PYBasketball dnia maj 29 2016 20:34:44
Zibi przecie¿ 2 lata temu SPK Bialystok by³ w fina³ach mp-u14
ToniK dnia maj 29 2016 22:07:39
Gratulacje dla wszystkich finalistów.
Brawo Nobli¶ci za podjêcie walki!
Brawo dla ¯or, pokonanie Sopotu robi wra¿enie.
Co siê sta³o z Pyr±!?
Mati12 dnia maj 30 2016 18:49:43
co wy z tym Sopotem oni s± tylko mocni u siebie zobaczymy jak zagraj± z D±brow± albo ¦l±skiem,Novum
Filip70121 dnia maj 30 2016 22:50:16
Miejsca:
1. ¯AK ¯ory
2. MKS D±braowa Górnicza
3. Novum Bydgoszcz
4. Regis Wieliczka
5. Trefl Sopot
6. ¦l±ska Wroc³aw
7. ¯ubry Bia³ystok
8. ProBasket Miñsk Mazowiecki
smileysmileysmileysmileysmiley
xx_men dnia maj 31 2016 19:04:02
A mo¿e bedzie tak
1 ¯ak
2D±browa
3 Regis
4 Trefl
5 ¦l±sk
6 ¯ubry
7 Probasket
8 Novum
arokis7 dnia maj 31 2016 21:42:30
Mati12 ¯ory z Sopotem wygra³y w³a¶nie w Sopocie za to nale¿y im siê szacun.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gwaizdeczki w komplecie
Gwaizdeczki w komplecie
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi