News: Podsumowanie MP U18 Liderzyw statystykach - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:40:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie MP U18 Liderzyw statystykach
U-18 Juniorzy
Rekordy:                           
Eval:   
1.    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    35                   
2.    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    34                   
3.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    31                   
                                   
Punkty:   
1.    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    32                   
2.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    29                   
                                   
Celne rzuty za "1":   
1.    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    10                   
1.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    10                   
                                   
Celne rzuty za "2":  
1.    Kamil Waniewski    KS Rosa Sport Radom    8                   
                                   
Celne rzuty za "3":   
1.    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    7                   
2.    Kamil Karliñski    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    6                   
                                                     
Zbiórki:   
1.    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    24                   
2.    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    19                   
3.    Adrian Bogucki    TKM W³oc³awek    16                   
                                   
Asysty:   
1.    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    10                   
2.    Dawid Brociek    Biofarm Basket Junior Poznañ    7                   
3.    Kacper Rojek    KS Rosa Sport Radom    6                   
                                   
Przechwyty:   
1.    Witold Nowak    Biofarm Basket Junior Poznañ    7                   
1.    Marcin Tomaszewski    Biofarm Basket Junior Poznañ    7                   
                                   
Bloki:   
1.    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    5                   
1.    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    5                   
1.    Adrian Bogucki    TKM W³oc³awek    5                   
                                   
Najwiêcej na parkiecie:   
1.    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    02:57:37                   
2.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    02:53:41                   
3.    Micha³ Jêdrzejewski    WKK Wroc³aw    02:51:27                   
                                   
Double-Double:                                   
(3)    Micha³ Jod³owski(15pkt.18zb.)(18pkt.18zb.5bl)(12pkt.19zb.5bl.);
Adrian Bogucki(10pkt.11zb.)(12pkt.13zb.4as.5bl.)(14pkt.16zb.)                           
(2)    Miko³aj Kurpisz(18pkt.24zb.5bl.)(21pkt.12zb.4prz.)                           
(1)    Jakub Krzyczmonik(10pkt.12zb.);Rafa³ Komenda(18pkt.10zb.);   Kamil Karliñski(24pkt.10zb.);Olaf Wysocki(13pkt.14zb.); Tomasz ¯ele¼niak(20pkt.10zb.);Maciej Leszczyñski(11pkt.10as.5prz.)                           
                                   
Najlepszy atak       MKS Dabrowa Górnicza    421/84,2 na mecz                      
Najlepsza obrona        ¦l±ska Wroc³aw     300/60, na mecz                      
Najlepsza obrona        Biofar Basket Junior Poznañ    240/60, na mecz 
                      
                                   
                                   
 Punkty:                           
    1.    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    95                   
    2.    Micha³ Jêdrzejewski    WKK Wroc³aw    86                   
    3.    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    81                   
    4.    Daniel Go³êbiowski    Trefl Sopot SA    79                   
    5.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    77                   
    6.    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    72                   
    7.    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    71                   
    8.    Tomasz ¯ele¼niak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    68                   
    9.    Jakub Musia³    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    63                   
    10.    Rafa³ Komenda    TKM W³oc³awek    62                   
                                   
 Eval:                           
    1.    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    118                   
    2.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    88                   
    3.    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    87                   
    4.    Adrian Bogucki    TKM W³oc³awek    78                   
    5.    Tomasz ¯ele¼niak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    72               
    6.    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    71                   
    7.    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    69                   
    8.    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    67                   
    9.    Micha³ Jêdrzejewski    WKK Wroc³aw    66                   
    10.    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    59                   
    10.    Patryk Piszczatowski    MKS D±browa Górnicza    59                   
                                   
 Bloki:                           
    1.    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    21                   
    2.    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    9                
    3.    Adrian Bogucki    TKM W³oc³awek    6                   
    4.    Tomasz ¯ele¼niak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    4           
    4.    Konrad Dawdo    KS Rosa Sport Radom    4                   
    4.    Jan Górski    Biofarm Basket Junior Poznañ    4                   
    4.    Patryk Piszczatowski    MKS D±browa Górnicza    4                   
                                   


 Przechwyty:
                           
    1.    Witold Nowak    Biofarm Basket Junior Poznañ    13                   
    2.    Marcin Tomaszewski    Biofarm Basket Junior Poznañ    12                   
    3.    £ukasz Kolenda    Trefl Sopot SA    11                   
    4.    Miko³aj Krakowiak    KS Rosa Sport Radom    10                   
    4.    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    10                   
    4.    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    10                   
    4.    Daniel Go³êbiowski    Trefl Sopot SA    10                   
    8.    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    9                   
    8.    Szymon Wo¼nik    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    9                   
    10.    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    8                   
                                   
 Asysty:                           
    1.    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    19                   
    2.    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    18            
    3.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    15                   
    3.    Sebastian Bo¿enko    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    15             
    3.    Micha³ Jêdrzejewski    WKK Wroc³aw    15                   
    6.    Adrian Niemyjski    MKS D±browa Górnicza    14                   
    6.    Stefan Marchlewski    TKM W³oc³awek    14                   
    8.    Adam Skiba    MKS D±browa Górnicza    13                   
    8.    Aleksander Szlesiñski    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    13                   
    8.    £ukasz Kolenda    Trefl Sopot SA    13                   
                                   
 Zbiórki:                           
    1.    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    80                   
    2.    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    56                   
    3.    Adrian Bogucki    TKM W³oc³awek    53                   
    4.    Olaf Wysocki    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    43                   
    5.    Jakub Krzyczmonik    WKK Wroc³aw    42                   
    6.    Tomasz ¯ele¼niak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    38            
    7.    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    37                   
    8.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    33                   
    8.    Rafa³ Komenda    TKM W³oc³awek    33                   
    10.    Kacper Kurkowiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    28                   
    10.    Kamil Karliñski    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    28                   
                                   
 Rzuty celne za dwa:                           
    1.    Micha³ Jêdrzejewski    WKK Wroc³aw    26                   
    2.    Rafa³ Komenda    TKM W³oc³awek    21                   
    3.    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    20                   
    3.    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    20                   
    5.    Daniel Go³êbiowski    Trefl Sopot SA    18                   
    5.    Maciej Waraczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    18           
    7.    Jakub Musia³    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    17                   
    7.    Marek Iwanowicz    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    17                   
    7.    Miko³aj Krzemyk    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    17                   
    10.    Adrian Bogucki    TKM W³oc³awek    16                   
    10.    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    16                   
                                   
 Skuteczno¶æ za dwa (%):                           
    1.    Kacper Rojek    KS Rosa Sport Radom    73.3                   
    2.    Adrian Bogucki    TKM W³oc³awek    69.6                   
    3.    Patryk Piszczatowski    MKS D±browa Górnicza    65.2                   
    4.    Konrad Dawdo    KS Rosa Sport Radom    63.6                   
    5.    Jakub Krzyczmonik    WKK Wroc³aw    61.5                   
    6.    Rafa³ Komenda    TKM W³oc³awek    60.0                   
    7.    Marek Iwanowicz    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    58.6                   
    8.    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    57.1                   
    9.    Daniel Go³êbiowski    Trefl Sopot SA    56.3                   
    10.    Witold Nowak    Biofarm Basket Junior Poznañ    55.6                   
                                   
 Rzuty celne za trzy:                           
    1.    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    18                   
    2.    Tomasz ¯ele¼niak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    16               
    3.    Witold Nowak    Biofarm Basket Junior Poznañ    13                   
    4.    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    12                
    4.    Kamil Karliñski    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    12                   
    6.    Kamil Fiedukiewicz    WKK Wroc³aw    11                   
    7.    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    10                   
    7.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    10                   
    9.    Marcin Woroniecki    TKM W³oc³awek    9                   
    10.    Daniel Go³êbiowski    Trefl Sopot SA    8                   
                                   
 Skuteczno¶æ za trzy (%):                           
    1.    Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    52.2                   
    2.    Jakub Musia³    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    50.0                   
    2.    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    50.0                   
    4.    Marcin Woroniecki    TKM W³oc³awek    47.4                   
    5.    Tomasz ¯ele¼niak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    44.4          
    6.    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    40.0                   
    6.    Kamil Karliñski    MOSiR Siarka Tarnobrzeg    40.0                   
    8.    Wiktor Kujtkowski    Trefl Sopot SA    38.9                   
    9.    Jakub Wnorowski    WKK Wroc³aw    38.5     
             
                                   
 +/-                           
    1.    Micha³ Jêdrzejewski    WKK Wroc³aw    77                   
    2.    Kamil Fiedukiewicz    WKK Wroc³aw    76                   
    3.    Adam Skiba    MKS D±browa Górnicza    58                   
    4.    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    57                   
    5.    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    47                   
    6.    Tomasz ¯ele¼niak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    46                   
    7.    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    44                   
    8.    Jakub Musia³    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    40                   
    9.    Patryk Piszczatowski    MKS D±browa Górnicza    39                   
    10.    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    38                   
    10.    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    38                   
                                   

Komentarze
janusz_52 dnia maj 29 2016 16:35:26
Skoro Zibi robi podsumowanie MPU18/2016 to wypada dorzuciæ do statystyk jeszcze jedn±, niestety smutn±. To bodaj pierwsze MPU18 na SKM-ie, w których nie zapisano ¯ADNEGO komentarza! Jeszcze rok temu by³o pod artyku³em o U18 kilkadziesi±t postów, do których sam do³±czy³em kilka. Od tego czasu moja aktywno¶æ na SKM-ie spad³a do zera ale tylko dlatego, ¿e nie obserwujê ju¿ kolejnych roczników, a mam zasadê, ze jak siê na czym¶ nie znam, to nie zabieram g³osu. Zagl±dam jednak na SKM regularnie - stara mi³o¶æ nie rdzewjeje - i zwyczajnie mi ¿al, ¿e tak tu cicho. Drodzy Forumowicze, postarajcie siê mimo wszystko po¶wiêciæ trochê czasu i uaktywnijcie siê na SKM. Bêdzie to z po¿ytkiem dla SKM-u, koszykówki m³odzie¿owej i Waszych dzieciaków, które zatakim mozo³em uganiaj± siê za pi³k± na parkiecie.
PS.
Na finale by³em. Mecz by³ niezwykle ciekawy, emocjonuj±cy, wrêcz dramatyczny. Poziom sportowy chyba umiarkowany; obie dru¿yny pope³ni³y sporo b³êdów, ale by³a to koszykówka m³odzie¿owa w swoim najlepszym wydaniu!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kto z nich zagra kiedy¦ w NBA ?
kto z nich zagra kiedy¦ w NBA ?
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi