News: I Puchar Burmistrz ¯ar rocz.2001 ¯ary 10-12.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 19:23:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Puchar Burmistrz ¯ar rocz.2001 ¯ary 10-12.VI.2016
Turnieje Podsumowanie
 Nagrody wrêczali:
Wice Burmistrz Miasta ¯ary Rafa³ Faliñski
Trenerzy Kadr Narodowych:
Jerzy Szambelan. Roman Prawica i Micha³ Mróz


Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali: okoliczno¶ciowe koszulki oraz kalendarze NBA
Wyró¿nieni zawodnicy:  statuetki, pi³ki, plecaki oraz torbê firmy Spalding


WYNIKI

Chromik ¯ary - London United  73 : 68  MVP: Karol Ghukasyan
Zastal Zielona Góra - Asseco Gdynia  96 : 59 MVP: Edwin Mackiewicz
Chromik ¯ary - KK Stalowa Wola  56 : 72  MVP:Jakub Iskra
Zastal Zielona Góra - Unitet London 123 : 66  MVP: Konrad Szymañski
Asseco Gdynia - KK Stalowa Wola 74 : 65 MVP: Iwo Olender
Chromik ¯ary - Zastal Zielona Góra 74 : 76 po dogrywce MVP: Mi³osz Góreñczyk
United London - KK Stalowa Wola 80 : 49  MVP:Pheonix Reyesn
Asseco Gdynia - London United  88 : 65  MVP: Mi³osz Korolczuk
KK Stalowa Wola - Zastal Zielona Góra 59 : 93  MVP: £ukasz Szpakowski
Chromik ¯ary - Asseco Gdynia 47 : 73 MVP: Jan Lejman

1 Zastal Zielona Góra 8 pkt.
2 Asseco Gdynia 2 mecze 7 pkt.
2 Chromik ¯ar y  3 mecze 5 pkt.  (+26)
3 KK Stalowa Wola mecze 5 pkt.   (-11)
4 London United 3 mecze 5 pkt.   (-16)

 MVP Turnieju:
Mi³osz Góreñczyk
Zastal Zielona Góra

 5 ALL-STRAS:

Konrad Szymañski -
Zastal Zielona Góra
Milosz Korolczuk -
Asseco Gdynia
Kevin Szaczawiñski -
London Unitet
Pawe³ Pawlikowski -
Chromik ¯ary
Micha³ Soból -
KK Stalowa Wola

FILMIKI ZIBI

FOTO  ZIBI

FB CHROMIK ¯ARY
 

FOTO MA£GORZATA

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 Kevin Szczawinski 82 London Unitet (MISTER Turnieju)
2 Phoenix Reyes 76 London Unitet
3 Mi³osz Korolczuk 66 Asseco Gdynia
4 Iwo Olender 61 Asseco Gdynia
5 Jakub Iskra 59 KK Stalowa Wola
6 Mi³osz Góreñczyk 58 Zastal Zielona Góra
7 Edwin Mackiewicz 51 Zastal Zielona Góra
8 Pawe³ Pawlikowski 43 Chromik ¯ary
9 Karol Ghukasyan 41 Chromik ¯ary
10 £ukasz Szpakowski 37 Zastal Zielona Góra
   Oliwier Bona 37 KK Stalowa Wola
Piotr Lis 37 Asseco Gdynia


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  Sk³ad..dru¿yny..zdobyte...punkty
1
 ZASTAL ZIELONA GÓRA

4 Martin Szymañski 20  pkt.
5 Wojciech Dymiñski 26
6 Marcin Matkowski 8
7 Micha³ Siminski 31
8 Sergiusz Bator 13
9 Miko³aj Simiñski 34
10 Jakub Morgiel 23
11 Edwin Mackiewicz 51
12 Jan Gawlik 21
14 £ukasz Szpakowski 37
15 Mateusz Michniewicz 28
23 Mi³osz Góreñczyk 58 pkt
32 Konrad Szymañski 27

Trener: Marek Hossa
2
 ASSECO GDYNIA

4 Mi³osz Korolczuk 66 pkt.

7 Iwo Olender 61
8 Alex  Zawalski 3
9 Adrian Pajkert 20
11 Oskar Starosta 13
10 Piotr Gutowski 10
12 Jan Lejman 26
13 Daniel Rybkiewicz 15
14 Oskar Rydzewski 27
15 Piotr Olszewski 14
16 Piotr Lis 37
17 Bartosz Zarembski 2

Trener: Micha³ Mróz
3
 LONDON UNITED

00 Salam Adebayo 5
4 Luc Willetts 14
5 Phoenix Reyes 76
6 Kevin Szczawinski 82

7 Kevin Kalesnikovas 4
8 Wiktor Cichocki 26
9 Ethan Loach 7
10 Zarn Makwana 13
11 Petros Karvazoni 8
12 Stelios Spyrou 8
13 Peter Njeru 15
14 Tashan Gray 0
15 Aodhan O'Brien 4

4
 CHROMIK ¯ARY
0 Karol Ghukasyan 41 pkt.
00 Oskar Krzywonos 1
4 Norbert Maciejak 6
5 Adam Forysiuk 31
6 Pawe³ Pawlikowski 43 pkt.
9 Patryk Postro¿ny 6
10 Rafa³ Rutkowski 34
11 Kacper Burnecki 0
12 Daniel £yba 41
13 Rafa³ Drzewiñski 2
14 Kacper Porada 32
15 Piotr Saramaka 7
16 Piotr Grochalski 4
17 Patryk Gniazdowski 5
Trener: £ukasz Rubczyñski
Tomasz Sobczzak
5
 KK STALOWA WOLA

4 Jakub Patrzyk 8  pkt.
5 Filip Ogonowski 0
6 Patryk Cha³ka 22
7 Jakub Iskra 59
8 Miko³aj W³odarczyk 31
10 Jan Kotulski 5
11 Oliwier Bona 37
12 Rados³aw Maciejak 17
13 Micha³ Soból 30
15 Szymon Szembida 25
17 Micha³ Godawski 0
18 Dominik Typiak 1

Trener: Jerzy Szambelan
Roman Prawica


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wiedeñ ch³ r.96 Katowice-Gisen
Wiedeñ ch³ r.96 Katowice-Gisen
Turnieje zagraniczne UKS SP 27 Katowice
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi