News: Podsumowanie MP Kadetów w stastystykach - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 04:11:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie MP Kadetów w stastystykach
U-16 Kadeci
 Tradycyjnie czas na statystyczne podsumowanie Mistrzostw Polski Kadetów
Przedstawiamy rekordzistów oraz TOP 10 w ró¿nych kategoriach
Double-Double pad³o 38 razy  DD zaliczy³o 18zawodników rekordzista Filip Drozdowski z TKM W³oc³awek a¿ 5 razy DD. Najskuteczniejszy atak TKM W³oc³awek najszczelniejsza obrona UKS 7 Trefl Sopot. £owca rekordów Maksymilian Motel Jagiellonka Warszawa. Sebastian Walda trzy raz najlepszy w TOP 10


FOTO ZIBI        FILMIKI ZIBI

Rekordy:

      
 Eval:   
1.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    39

2.    Wojciech Kamrowski    SKM Zastal Zielona Góra    37
3.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    36
3.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    36
                
 Punkty:   
1.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    39
2.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    38
3.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    36

                
 Celne rzuty za "1":   
1.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    11
2.    Mi³osz Góreñczyk    SKM Zastal Zielona Góra    9
2.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    9
2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    9
                
 Celne rzuty za "2":   
1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    14
2.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    13
3.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    12
                

 Celne rzuty za "3":   
1.    Aleksander Adamczak    MKK Pyra Poznañ    7
2.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    6
3.    Jakub Kucharski    Hensfort Przemy¶l    5
                
 Zbiórki:   
1.    Andrzej Krajewski    MKK Pyra Poznañ    26
2.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    20
3.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    16
                
  Asysty:   
1.    Bartosz Kosior    Hensfort Przemy¶l    6
1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    6

                
 Przechwyty:   
1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    8
2.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    6
2.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    6
2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    6
                
 Bloki:   
1.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    6
2.    B³a¿ej Sowa    KS Rosa Sport Radom    4
               


 Najwiêcej na parkiecie:   
1.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    03:08:54
2.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    02:47:36
3.    Jakub Kucharski    Hensfort Przemy¶l    02:46:47

                
 Double-Double:  (X5)    Filip Drozdowski (24pkt.20zb.4as.)(18pkt.14zb.6prz.)(18pkt.14zb.)(16pkt.22zb.4prz.2bl.)(14pkt.17zb.3as.2bl.)        
    (X4)    Stanis³aw Heliñski(16pkt.11zb.)(27pkt.14zb.3as)(36pkt.14zb.)(34pkt.12zb.)        
    (X3)    Szymon Janczak (26pkt.12zb.3as.3bl.)(20pkt.13zb.)(19pkt.10zb.);Wojciech Kamrowski (13pkt.14zb.)(15pkt.16zb.)(19pkt.22zb.);Aleksander Lewandowski (19pkt.13zb.)(25pkt.10zb.)(26pkt.11zb.); Patryk Stankowski (31pkt.16zb.3as.)(25pkt.12zb.4as.)(21pkt.12zb.3as.)        
    (X2)    Sebastian Walda (24pkt.14zb.2as.8prz.3bl.)(30pkt.13zb.6as.3bl.);Kacper Walciszewski (26pkt.11zb.4as.) (17pkt.15zb.);Pawe³ Strzêpek(12pkt.11zb.)(15pkt.11zb.4as.3prz.);Hubert Strzelec (10pkt.11zb.)(17pkt.13zb.); Dominik Groth (12pkt.12zb.)(10pkt.10zb.)        
    (1)    Mi³osz Góreñczyk (17pkt.10zb.);Mateusz Kowalski 14pkt.12zb.);Andrzej Krajewski (10pkt.16zb.);Patryk Kwandrans (16pkt.11zb.);£ukasz Ostrowski (13pkt.12zb.);Kacper Rojek (24pkt.11zb.5as.);Kacper Walciszewski (21pkt.11zb.4as.)        
                
Najlepszy atak        TKM W³oc³awek    414/82,8 na mecz    
Najlepsza obrona        UKS Siódemka Trefl Sopot    267/53,4 na mecz    
                
 Punkty:        
    1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    129
    2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    114
    3.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    113
    4.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    103
    5.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    93
    6.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    90
    6.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    90
    8.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    85
    9.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    82
    10.    Marcin Woroniecki    TKM W³oc³awek    78
                
  Eval:        
    1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    128

   1.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    128
    3.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    96
    4.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    94
    5.    Wojciech Kamrowski    SKM Zastal Zielona Góra    92
    6.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    91
    7.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    90
    8.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    87
    9.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    81
    10.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    79

 Bloki:        
    1.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    20
    2.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    11
    3.    Marcel Afeltowicz    TKM W³oc³awek    7
    4.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    6
    5.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    4
    5.    Micha³ Mochnacz    UKS Siódemka Trefl Sopot    4
    5.    B³a¿ej Sowa    KS Rosa Sport Radom    4 Przechwyty:        
    1.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    18
    2.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    17
    3.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    16
    4.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    14
    5.    Bartosz Kosior    Hensfort Przemy¶l    12
    6.    Dominik Groth    UKS Siódemka Trefl Sopot    11
    7.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    10
    7.    Patryk Pu³kotycki    UKS Siódemka Trefl Sopot    10


 Asysty:        
    1.    Bartosz Kowalczyk    MKS Zabrze    26
    2.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    21
    3.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    17
    3.    Konrad Kolka    UKS Siódemka Trefl Sopot    17
    5.    Waldemar Jarmu¿ek    MKK Pyra Poznañ    16
    6.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    15
    7.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    12
    7.    Bartosz Kosior    Hensfort Przemy¶l    12
    9.    Marcin Woroniecki    TKM W³oc³awek    11
    9.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    11
    9.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    11
    9.    Kacper Rojek    KS Rosa Sport Radom    11
                
 Zbiórki:        
    1.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    87
    2.    Andrzej Krajewski    MKK Pyra Poznañ    71
    3.    Wojciech Kamrowski    SKM Zastal Zielona Góra    64
    4.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    60
    5.    Dominik Groth    UKS Siódemka Trefl Sopot    55
    6.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    51
    7.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    47
    8.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    44
    8.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    44
    10.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    43
                
 Rzuty celne za dwa:        
    1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    44
    2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    38
    3.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    37
    4.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    33
    5.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    31
    6.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    28
    7.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    27
    7.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    27
    9.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    24
    10.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    22

 Skuteczno¶æ za dwa (%):        
    1.    Pawe³ Klimaszewski    MKK Pyra Poznañ    81.8
    2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    69.1
    3.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    64.7
    4.    Patryk Kwandrans    KS Rosa Sport Radom    57.1
    5.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    56.1
    6.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    55.1
    7.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    54.0
    8.    Igor Wiliñski    TKM W³oc³awek    52.6
    9.    Mateusz Poloczek    MKS Zabrze    51.6
    10.    Micha³ Siminski    SKM Zastal Zielona Góra    50.0
    10.    Adam Pi±tek    TKM W³oc³awek    50.0
                
 Rzuty celne za trzy:        
    1.    Marcin Woroniecki    TKM W³oc³awek    17
    2.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    13
    3.    Aleksander Adamczak    MKK Pyra Poznañ    11
    4.    Mateusz Czupryn    KS Rosa Sport Radom    10
    5.    Jakub Kucharski    Hensfort Przemy¶l    9
    6.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    8
    6.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    8
    6.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    8
    9.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    6
    10.    Jakub Complak    Hensfort Przemy¶l    5
                
 Skuteczno¶æ za trzy (%):        
    1.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    34.8
    2.    Jakub Complak    Hensfort Przemy¶l    33.3
    3.    Aleksander Adamczak    MKK Pyra Poznañ    32.4
    4.    Jakub Kucharski    Hensfort Przemy¶l    32.1
    5.    Mateusz Czupryn    KS Rosa Sport Radom    31.3
    5.    Wojciech Kula    KS Rosa Sport Radom    31.3
    7.    Tomasz Czekaj    MKS Zabrze    30.0
    8.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    27.1
    9.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    26.7
    10.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    25.8

 +/-        
    1.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    89

    2.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    65
    3.    Dominik Groth    UKS Siódemka Trefl Sopot    58
    4.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    52
    5.    Konrad Kolka    UKS Siódemka Trefl Sopot    49
    6.    Patryk Pu³kotycki    UKS Siódemka Trefl Sopot    45
    7.    Mateusz Bronk    UKS Siódemka Trefl Sopot    42
    8.    Waldemar Jarmu¿ek    MKK Pyra Poznañ    39
    9.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    36
    10.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    32

Przygotowa³ zibi i Wiesiek

Komentarze
Wuko dnia czerwiec 07 2016 22:20:55
Zibi & Wiesiek, bardzo dziêkujemy za przegl±d statystyk. Prawie mieli¶my triple-double, niewiele zabrak³o "dominatorowi smiley" Sebastianowi Waldzie (tylko 2 przechwytów...).

Natomiast statystyki sumaryczne troszeczkê przek³amuj± obraz statystyczny fina³ów, bo nieco promuj± zawodników graj±cych w strefie medalowej (którzy graj± 5 meczów, a nie 4 jak pozosta³e dru¿yny).

Gdyby spojrzeæ na 7 najczê¶ciej analizowanych statystyk wg ¶rednich meczowych (a nie sum), pojawi³yby siê w tych zestawieniach przesuniêcia wzglêdem TOP 10 sumarycznych.

1. Punkty

1. Miko³aj Walczak Poznañ 28,5
2. Stanis³aw Heliñski Zabrze 28,2
3. Sebastian Walda Sopot 25,8
4. Aleksander Lewandowski Warszawa 20,6
5. Patryk Stankowski Poznañ 19,2


2. Zbiórki

1. Andrzej Krajewski Poznañ 17,7
2. Filip Drozdowski W³oc³awek 17,4
3. Wojciech Kamrowski Zielona G. 16,0
4. Stanis³aw Heliñski Zabrze 12,7
5. Mateusz Kowalski Warszawa 12,0


3. Asysty

1. Bartosz Kowalczyk Zabrze 6,5
2. Maksymilian Motel Warszawa 4,2
3. Waldemar Jarmu¿ek Poznañ 4,0
4. Miko³aj Walczak Poznañ 3,8
5. Pawe³ Strzêpek Przemy¶l 3,4
Konrad Kolka Sopot 3,4


4. Przechwyty

1. Miko³aj Walczak Poznañ 4,0
2. Maksymilian Motel Warszawa 3,6
3. Sebastian Walda Sopot 3,4
4. Filip Drozdowski W³oc³awek 2,8
5. Bartosz Kosior Przemy¶l 2,4


5. Bloki

1. Mateusz Kowalski Warszawa 4,0
2. Szymon Janczak Przemy¶l 2,2
3. Marcel Afeltowicz W³oc³awek 1,4
4. Sebastian Walda Sopot 1,2
5. Miko³aj Walczak Poznañ 1,0
B³a¿ej Sowa Radom 1,0


6. Eval

1. Sebastian Walda Sopot 25,6
Filip Drozdowski W³oc³awek 25,6
3. Miko³aj Walczak Poznañ 24,0
4. Wojciech Kamrowski Zielona G. 23,0
5. Patryk Stankowski Poznañ 22,8


7. Skuteczno¶æ z gry

1. Pawe³ Klimaszewski Poznañ 75,0 %
2. Patryk Kwadrans Radom 54,2 %
3. Sebastian Walda Sopot 53,8 %
4. Miko³aj Walczak Poznañ 52,4 %
5. Pawe³ Strzêpek Przemy¶l 50,9 %

I w takich wy³±czaj±cych efekt liczby rozegranych spotkañ statystykach fina³ów MP pojawiaj± siê w wiêkszej ilo¶ci i na wy¿szych miejscach zawodnicy z Poznania, Radomia, Zabrza i Zielonej Góry...
BRODA67 dnia czerwiec 08 2016 13:41:24
A wygrywa w tym statystycznym zestawieniu Sopot Przemy¶l W³oc³awek...czyli oprócz statystyk liczy siê ZESPÓ£
Wuko dnia czerwiec 09 2016 09:36:21
Pe³na zgoda, bez zespo³u ani rusz. Ale akurat w koszykówce liderzy s± kluczowi dla wyników. Ciekawe jak by wygl±da³ sezon Sopotu, gdyby wyj±æ z tego zespo³u Sebastiana Waldê, który z powy¿szych 7 kategorii tylko w 2 nie jest w Top 5. Wystarczy spojrzeæ na dwa ostatnie mecze. W obu zdoby³ po³owê punktów dru¿yny... Nie gorzej sobie radzi³ w zbiórkach, przechwytach itd. A zespó³ leciutko usun±³ siê w cieñ.
BRODA67 dnia czerwiec 09 2016 11:20:47
Kazdy zespol ma swego Lidera -liderow i nie trzeba wyjmowac ich ze skladu by dowiedziec sie jak by wygladal sezon bo Seba jest czescia zespolu to zespol wypracowuje i gra dla lidera to lider gra tak jak gra zespol-a nadal wedlug powyzszych zestawien domniemam iz to nie SOPOT zdobyl MISTRZA POLSKI tylko SEBA -to jest zdanie niektorych ja tak nie twierdze to ZESPOL UKS 7 SOPOT zdobyl palme pierwszenstwa w Polsce wiekszosc wie ze statystyki nie oddaja wszystkiego -sa wazne nie przecze - i na pewno jestesmy dumni majac Sebe u siebie ale wedlug podawanych zestawien czy 5 czy 4 meczy rozegranych w Finalach-w/g statystyk -to Sopot nawet na podium by nie stanal.... a jak bylo wiemy pozdrawiam zespolowo
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Team B z ,, prezentami,,
Team B z ,, prezentami,,
I Gala ¦KM Zabrze rocz.94/91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi