News: MP U14 rocz.2002/03 FINA£ Bialystok 15-19.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:13:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U14 rocz.2002/03 FINA£ Bialystok 15-19.VI.2016
U-14 M³odzicy St.
 
FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

RELACJA LIVE STATYSTYKI PZKOSZ

RELACJA LIVE VIDEO

18.06.2016 – sobota

mecz o V miejsce: Novum Bydgoszcz - ¯ubry Bia³ystok  93 : 57  STATYSTYKI   MVP: Adam Fr±ckiewicz
mecz o VII miejsce:  Probasket Miñsk Mazowiecki - Regis Wieliczka  60 : 89  STATYSTYKI   MVP: Maciej Jêdrzejczyk

PÓ£FINA£Y:
MKS D±browa Górnicza - ¦l±sk Wroc³aw   70 : 67  STATYSTYKI   MVP: Tomasz Pustelnik
UKS 7 Trefl Sopot - ¯AK ¯ory  61 : 87  STATYSTYKI  MVP: Kacper K³aczek

Ma³y Fina³:   ¦l±sk Wroc³aw - UKS 7 Trefl Sopot  90 : 78  STATYSTYKI MVP: Marek Mitman
Wielki Fina³:  MKS D±browa Górnicza - ¯AK ¯ory  48 : 98  STATYSTYKI   MVP: Kacper Klaczek


KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1  ¯AK ¯ory
2  MKS D±browa Górnicza
3 WKS ¦l±sk Wroc³aw
4  UKS Siódemka Trefl Sopot
5  MKS Novum Bydgoszcz
6  PKK ¯ubry Bia³ystok
7  UKS Regis Wieliczka
8  UKS Probasket Miñsk Mazowiecki


MVP:  Dawid Krzystek - ¯AK ¯ory

5 ALL- STARS
Jakub Ulczyñski - Nowum Bydgoszcz
-  Maciej £atka - ¯AK ¯ory
-  Nikodem Czoska - UKS 7 Trefl Sopot
- Patryk Zapert - MKS D±browa Górnicza
- Mindowicz - ¦l±sk Wroc³aw

-

GRUPA  ,,A,,


MKS D±browa Górnicza - ¯AK ¯ory  70 : 77 STATYSTYKI  MVP: Daniel Seku³a
¯ubry Bia³ystok - Probasket Miñsk Mazowiecki  82 : 73  STATYSTYKI   MVP: Pawe³ Trypus

MKS D±browa Górnicza - Probasket Miñsk Mazowiecki  86 : 48 STATYSTYKI   MVP: Patryk Zapert
¯AK ¯ory - PKK ¯ubry Bia³ystok  81 : 47  STATYSTYKI  MVP: Dawid Krzystek

UKS Probasket Miñsk Mazowiecki - ¯AK ¯ory  59 : 66  STATYSTYKI   MVP: Maciej £atka
PKK ¯ubry Bia³ystok - MKS D±browa Górnicza  73 : 98  STATYSTYKI  MVP: Przemys³aw Paduch

    
 
1
  ¯AK
¯ory


MISTRZ
¦l±skie
 62002: Kacper K³aczek , Dawid Krzystek, Maciej £atka
Daniel Seku³a , Tobiasz Tyburowski, Dominik Bednarz
Dawid Frydrych, Mateusz Krukowski, Bartosz Kaletka
Karol ¯es³awski
2003: Jakub Merda, Dominik Pastuszka

Trener: Grzegorz Marciak
 2
MKS
D±browa
Górnicza


II miejsce
¦l±skie
5
2002: Patryk Zapert, Dawid Pachowicz, Dawid Or³owski,
Bartosz Chodukiewicz, Bartosz Derka, Tomasz Pustelnik,
Filip Cie¶lik, Damian Witelus, Dominik Nanu¶,
Jakub Tomczewski, Damian Orynek, Hubert Czernik,
Krystian Zawadzki
2003 : Aleksander Dziekañski, Przemys³aw Paduch

Trenerka: Marzena Rudolf

 3  PKK ¯ubry
Bia³ystok


MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
4
2002: Boboryko Szymon, Hryniewicz Piotr, Rudzik Pawe³
Zdanowicz B³a¿ej, Dekarz Jakub, ¯ukowski Marcin
Kalejnik Fabian, Jaworowski Hubert, Szewczuk Jakub
Suchodolski Hubert, Sitek Bartosz, Kasmala Kamil
Trypus Pawe³, Kotowski £ukasz
2003: Bobka Piotr

Trener: Bogus³aw Bobka
4
  Probasket
Miñsk Mazowiecki

II miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
3
2002 Jakub ¦l±zek, Marcel Piêtka, Aleksy Bia³ow±s,
Mateusz Popowski, Jakub Siedlikowski, Jakub Prejzner,
Jakub D¼wiga³a, Adrian Martyniuk ,Ahmed Kadir,
Daniel Krupieñczyk, Kacper Skup, Artur Zabiega
2003 Oskar Ciupak

Trener: £ukasz Sawicki

GRUPA  ,,B,,

¦l±sk Wroc³aw - Regis Wieliczka  66 : 50  STATYSTYKI   MVP: Andrzej Jaworski
Novum Bydgoszcz - UKS 7 Trefl Sopot  79 : 94  STATYSTYKI   MVP: Filip Cebula
¦l±sk Wroc³aw - UKS 7 Trefl Sopot 80 : 69  STATYSTYKI  MVP: Micha³ Mindowicz
Regis Wieliczka - Novum Bydgoszcz  55 : 67  STATYSTYKI   MVP: Jakub Ulczyñski
UKS 7 Trefl Sopot - Regis Wieliczka  82 : 67  STATYSTYKI   MVP: Nikodem Czoska
MKS Novum Bydgoszcz - ¦l±sk Wroc³aw   68 : 77  STATYSTYKI   MVP: Kacper Burakiewicz

  
 PKT
 
1

 ¦l±sk
Wroc³aw


MISTRZ
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
2002: Micha³ Mindowicz, Andrzej Jaworski, Kacper Burakiewicz
Marek Mitman, Maksymilian Haber, Krzysztof Niedorys
Roch Krawczyk, Damian Rabsztyn, Patryk Przyby³ek
Piotr D±browski, Pawe³ Radzicki, Marcel Wargocki
Pawe³ Kubiak

Trener:
Dariusz Kaca

 2 UKS 7 Trefl
Sopot

MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma
5
2002: Filip Cebula, Igor Miliæiæ, Olaf Perzanowski
Micha³ Lis, Piotr Lis, Nikodem Czoska
Daniel Zió³kowski, Maciej Piotrowski
2003: Wiktor Jaszczerski, Jakub Czworowski, Kamil Kulik
Alexandre Petit,

Trener: Tomasz Chwia³kowski
3
  Novum
Bydgoszcz


MISTRZ
Kuj-Pom
Zachodniopom
4
2002: Jakub Ulczyñski, Nataniel Kolasiñski, Oliwier Wi¶niewski
Adam Mikler, Bogusz Jan Bia³ecki, Micha³ Kucharski
Hubert Matusiak, Filip Retecki, Rados³aw Weselski
Adam Fr±ckiewicz, Szymon Goszczyñski, Jakub Anuszkiewicz

Trenerzy:
Maciej Kulczyk, Piotr Fedder
4
   Regis
Wieliczka

MISTRZ
Ma³opolskie
3
2002: Maciej Jêdrzejczyk, Wojciech Jêdrzejczyk,
Jakub Dyngosz, Jakub Trzciñski, Maciej Dyba³a,
Damian Dziadoñ, Sebastian Ferenczak, Bart³omiej
£okas, Tomasz Nykaza, Oskar Piwnicki.
2003: Piotr Wojciechowski
2004: Aleksander Busz
2005: £ukasz Siemieniec

Trener: Micha³ Sarota, Grzegorz Siemieniec

To bêd± moje 10 Jubileuszowe Mistrzostwa Polski M³odzików U14 ka¿de w innym mie¶cie (od rocznika 1993: Ostrów Wlkp, Radom, Poznañ, Warszawa, Opalenica, Koszalin, ¯ary, Sopot, Toruñ) Fina³y Mistrzostw Polski po raz pierwszy w stolicy Podlasia w Bia³ymstoku. Organizatorem turnieju Fina³owego jest PKK ¯ubry Bia³ystok w tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ prezesowi ¯ubrów panu Jackowi Zaniewskiemu za zaproszenie na Fina³y.

W mojej 10-letniej historii Fina³ów U14 nigdy nie by³o dwóch dru¿yn z ¦l±ska. Piêæ dru¿yn po raz pierwszy w historii swoich klubów zagra w fina³ach U14 (¯AK ¯ory, MKS D±browa Górnicza, Regis Wieliczka, ¯ubry Bia³ystok i Probasket Miñsk Mazowiecki) z czego cztery (wy³±czaj±c MKS D±browe Górnicz± ) pierwszy raz zalicza fina³y ze wszystkich kategorii.

¯AK ¯ory i WKS ¦l±sk Wroc³aw to dru¿yny  które w drodze do fina³ów nie przegra³y ani jednego meczu !

Mistrzowie OOM Ole¶nica 2016 to województwo ¦l±skie sk³adaj±ce siê z wiêkszo¶ci   dwóch dru¿yn - ¯AK ¯ory i MKS D±browa Górnicza. Czy te kluby nale¿± do faworytów ?.... odpowied¼ nale¿y do was. Zag³osujcie w sondzie ,, kto zdobêdzie z³oto U14,,

Przyjazd do Bia³egostoku zapowiedzieli trenerzy Kadry Narodowej rocznika 2002

Dobra wiadomo¶æ dla tych którzy nie mog± przyjechaæ do Bia³egostoku. Wszystkie mecze bêd± relacjonowanie na ¿ywo VIDE0 na stronie https://imprezylive.pl/
Przygotowa³ zibiSONDA
Dla kogo z³oto U14
MKS Dabrowa G. (61)15%15%
¯AK ¯ory (149)37%37%
¦l±sk Wroc³aw (52)13%13%
Regis Wieliczka (38)9%9%
¯ubry Bia³ystok (25)6%6%
Probasket M.M. (31)8%8%
Novum Bydgoszcz (23)6%6%
7 Trefl Sopot (24)6%6%

£±cznie oddano 403 g³osy 

Komentarze
Jaszczurka dnia czerwiec 16 2016 19:28:09
Zibi napisa³ "Si³a fizyczna i centymetry zadecydowa³y o wygranej ¦l±ska" z Treflem, wiêc postanowi³am przyjrzeæ siê danym dostêpnym na stronie PZKOSZ.
"Najwy¿sze" dru¿yny to Novum Bydgoszcz - ¶rednia wzrostu 181,7 cm oraz ¦l±sk Wroc³aw - 179,5 cm. "Najni¿sz±" dru¿yn± jest zdecydowanie UKS7 Trefl Sopot - ¶rednia zaledwie 169,9 cm. Pozosta³e zespo³y na mniej wiêcej zbli¿onym poziomie - miêdzy 174,7 a 176,8 cm.
Bydgoszcz jako jedyna nie ma w sk³adzie zawodnika z rocznika 2003, Sopot za¶ ma ich najwiêcej - a¿ trzech.

I w grupie B spotka³y siê w³a¶nie dwie najwy¿sze dru¿yny z t± najni¿sz±. Jak Dawid z Goliatami.
W pierwszym meczu (Bydgoszcz-Sopot) Dawid poradzi³ sobie koncertowo. A¿ nie chce siê wierzyæ, ¿e team, w którym ka¿dy zawodnik jest przeciêtnie niemal o 12 cm wy¿szy od swojego vis a vis, mo¿e przegraæ kwartê 5:31. Wzrost jak widaæ sam nie zagra.
W drugim meczu, z Wroc³awiem, sensacji nie by³o. Sopot walczy³ dzielnie - do przerwy by³ remis, a pora¿kê 11 punktami mimo wszystko mo¿na uznaæ za niez³y wynik. Tu jednak brak centymetrów widoczny by³ rozpaczliwie na tablicach.
Teraz czekam niecierpliwie na mecz Sopotu z Wieliczk±. Wed³ug typerów z sondy obok, faworytem w tym spotkaniu jest Wieliczka.
arokis7 dnia czerwiec 21 2016 18:02:21
Bez 31-letniego skrzyd³owego nie by³oby mistrzostwa dla "Kawalerzystów". W finale spisa³ siê nadzwyczajnie, wrêcz demoluj±c rywali. w decyduj±cym spotkaniu osi±gno³ (27 punktów, 11 asyst, 11 zbiórek). To opis Le Brona w katowickim Sporcie. A tak móg³ by wygl±daæ opis fina³u MP U14 Bez 14-letniego skrzyd³owego nie by³oby mistrzostwa dla "¯orzan". w finale spisa³ siê nadzwyczajnie, wrêcz demoluj±c rywali.W decyduj±cym spotkaniu osi±gn± (33 punkty, 15 zbiórek, 3 bloki) to opis Kacpra K³aczka jakie¿ by³o moje zaskoczenie gdy przy nominacjach do nagród indywidualnych zosta³ ca³kowicie pominiêty przez trenera kadry pana Romana Prawicê. Czy¿by¶my mieli a¿ tylu wybitnych koszykarzy w tym roczniku?
Jaszczurka dnia czerwiec 21 2016 20:06:50
Takich zaskoczonych by³o wiêcej. Zdumienie by³o wrêcz namacalne, kiedy zosta³ og³oszony MVP. Kibice z ró¿nych dru¿yn robili wielkie oczy spogl±daj±c na siebie z niedowierzaniem. Byæ mo¿e nale¿a³o zrezygnowaæ z nominowania do pi±tki zawodnika pi±tej dru¿yny i, tak jak siê to bardzo czêsto robi, przyznaæ 2 miejsca zwyciêzcy i po jednym z dru¿yn 2-4?
Hunter23 dnia czerwiec 24 2016 13:27:50
Do Jaszczurka.
Ch³opak z pi±tej dru¿yny w all stars , dlaczego nie ? wg mnie zas³u¿y³ co widaæ w jego statystykach . Bardziej wybory z pierwszych czterech dru¿yn....all stars to klasyfikacja najlepszych zawodników turnieju a nie jaki¶ sztywny podzia³.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Michal Michalak broni
Michal Michalak broni
Kadra Polski rocznik 1993 Turcja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi