News: MP U14 rocz.2002/03 FINA£ Bialystok 15-19.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:29:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U14 rocz.2002/03 FINA£ Bialystok 15-19.VI.2016
U-14 M³odzicy St.
 
FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

RELACJA LIVE STATYSTYKI PZKOSZ

RELACJA LIVE VIDEO

18.06.2016 – sobota

mecz o V miejsce: Novum Bydgoszcz - ¯ubry Bia³ystok  93 : 57  STATYSTYKI   MVP: Adam Fr±ckiewicz
mecz o VII miejsce:  Probasket Miñsk Mazowiecki - Regis Wieliczka  60 : 89  STATYSTYKI   MVP: Maciej Jêdrzejczyk

PÓ£FINA£Y:
MKS D±browa Górnicza - ¦l±sk Wroc³aw   70 : 67  STATYSTYKI   MVP: Tomasz Pustelnik
UKS 7 Trefl Sopot - ¯AK ¯ory  61 : 87  STATYSTYKI  MVP: Kacper K³aczek

Ma³y Fina³:   ¦l±sk Wroc³aw - UKS 7 Trefl Sopot  90 : 78  STATYSTYKI MVP: Marek Mitman
Wielki Fina³:  MKS D±browa Górnicza - ¯AK ¯ory  48 : 98  STATYSTYKI   MVP: Kacper Klaczek


KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1  ¯AK ¯ory
2  MKS D±browa Górnicza
3 WKS ¦l±sk Wroc³aw
4  UKS Siódemka Trefl Sopot
5  MKS Novum Bydgoszcz
6  PKK ¯ubry Bia³ystok
7  UKS Regis Wieliczka
8  UKS Probasket Miñsk Mazowiecki


MVP:  Dawid Krzystek - ¯AK ¯ory

5 ALL- STARS
Jakub Ulczyñski - Nowum Bydgoszcz
-  Maciej £atka - ¯AK ¯ory
-  Nikodem Czoska - UKS 7 Trefl Sopot
- Patryk Zapert - MKS D±browa Górnicza
- Mindowicz - ¦l±sk Wroc³aw

-

GRUPA  ,,A,,


MKS D±browa Górnicza - ¯AK ¯ory  70 : 77 STATYSTYKI  MVP: Daniel Seku³a
¯ubry Bia³ystok - Probasket Miñsk Mazowiecki  82 : 73  STATYSTYKI   MVP: Pawe³ Trypus

MKS D±browa Górnicza - Probasket Miñsk Mazowiecki  86 : 48 STATYSTYKI   MVP: Patryk Zapert
¯AK ¯ory - PKK ¯ubry Bia³ystok  81 : 47  STATYSTYKI  MVP: Dawid Krzystek

UKS Probasket Miñsk Mazowiecki - ¯AK ¯ory  59 : 66  STATYSTYKI   MVP: Maciej £atka
PKK ¯ubry Bia³ystok - MKS D±browa Górnicza  73 : 98  STATYSTYKI  MVP: Przemys³aw Paduch

    
 
1
  ¯AK
¯ory


MISTRZ
¦l±skie
 62002: Kacper K³aczek , Dawid Krzystek, Maciej £atka
Daniel Seku³a , Tobiasz Tyburowski, Dominik Bednarz
Dawid Frydrych, Mateusz Krukowski, Bartosz Kaletka
Karol ¯es³awski
2003: Jakub Merda, Dominik Pastuszka

Trener: Grzegorz Marciak
 2
MKS
D±browa
Górnicza


II miejsce
¦l±skie
5
2002: Patryk Zapert, Dawid Pachowicz, Dawid Or³owski,
Bartosz Chodukiewicz, Bartosz Derka, Tomasz Pustelnik,
Filip Cie¶lik, Damian Witelus, Dominik Nanu¶,
Jakub Tomczewski, Damian Orynek, Hubert Czernik,
Krystian Zawadzki
2003 : Aleksander Dziekañski, Przemys³aw Paduch

Trenerka: Marzena Rudolf

 3  PKK ¯ubry
Bia³ystok


MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
4
2002: Boboryko Szymon, Hryniewicz Piotr, Rudzik Pawe³
Zdanowicz B³a¿ej, Dekarz Jakub, ¯ukowski Marcin
Kalejnik Fabian, Jaworowski Hubert, Szewczuk Jakub
Suchodolski Hubert, Sitek Bartosz, Kasmala Kamil
Trypus Pawe³, Kotowski £ukasz
2003: Bobka Piotr

Trener: Bogus³aw Bobka
4
  Probasket
Miñsk Mazowiecki

II miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
3
2002 Jakub ¦l±zek, Marcel Piêtka, Aleksy Bia³ow±s,
Mateusz Popowski, Jakub Siedlikowski, Jakub Prejzner,
Jakub D¼wiga³a, Adrian Martyniuk ,Ahmed Kadir,
Daniel Krupieñczyk, Kacper Skup, Artur Zabiega
2003 Oskar Ciupak

Trener: £ukasz Sawicki

GRUPA  ,,B,,

¦l±sk Wroc³aw - Regis Wieliczka  66 : 50  STATYSTYKI   MVP: Andrzej Jaworski
Novum Bydgoszcz - UKS 7 Trefl Sopot  79 : 94  STATYSTYKI   MVP: Filip Cebula
¦l±sk Wroc³aw - UKS 7 Trefl Sopot 80 : 69  STATYSTYKI  MVP: Micha³ Mindowicz
Regis Wieliczka - Novum Bydgoszcz  55 : 67  STATYSTYKI   MVP: Jakub Ulczyñski
UKS 7 Trefl Sopot - Regis Wieliczka  82 : 67  STATYSTYKI   MVP: Nikodem Czoska
MKS Novum Bydgoszcz - ¦l±sk Wroc³aw   68 : 77  STATYSTYKI   MVP: Kacper Burakiewicz

  
 PKT
 
1

 ¦l±sk
Wroc³aw


MISTRZ
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
2002: Micha³ Mindowicz, Andrzej Jaworski, Kacper Burakiewicz
Marek Mitman, Maksymilian Haber, Krzysztof Niedorys
Roch Krawczyk, Damian Rabsztyn, Patryk Przyby³ek
Piotr D±browski, Pawe³ Radzicki, Marcel Wargocki
Pawe³ Kubiak

Trener:
Dariusz Kaca

 2 UKS 7 Trefl
Sopot

MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma
5
2002: Filip Cebula, Igor Miliæiæ, Olaf Perzanowski
Micha³ Lis, Piotr Lis, Nikodem Czoska
Daniel Zió³kowski, Maciej Piotrowski
2003: Wiktor Jaszczerski, Jakub Czworowski, Kamil Kulik
Alexandre Petit,

Trener: Tomasz Chwia³kowski
3
  Novum
Bydgoszcz


MISTRZ
Kuj-Pom
Zachodniopom
4
2002: Jakub Ulczyñski, Nataniel Kolasiñski, Oliwier Wi¶niewski
Adam Mikler, Bogusz Jan Bia³ecki, Micha³ Kucharski
Hubert Matusiak, Filip Retecki, Rados³aw Weselski
Adam Fr±ckiewicz, Szymon Goszczyñski, Jakub Anuszkiewicz

Trenerzy:
Maciej Kulczyk, Piotr Fedder
4
   Regis
Wieliczka

MISTRZ
Ma³opolskie
3
2002: Maciej Jêdrzejczyk, Wojciech Jêdrzejczyk,
Jakub Dyngosz, Jakub Trzciñski, Maciej Dyba³a,
Damian Dziadoñ, Sebastian Ferenczak, Bart³omiej
£okas, Tomasz Nykaza, Oskar Piwnicki.
2003: Piotr Wojciechowski
2004: Aleksander Busz
2005: £ukasz Siemieniec

Trener: Micha³ Sarota, Grzegorz Siemieniec

To bêd± moje 10 Jubileuszowe Mistrzostwa Polski M³odzików U14 ka¿de w innym mie¶cie (od rocznika 1993: Ostrów Wlkp, Radom, Poznañ, Warszawa, Opalenica, Koszalin, ¯ary, Sopot, Toruñ) Fina³y Mistrzostw Polski po raz pierwszy w stolicy Podlasia w Bia³ymstoku. Organizatorem turnieju Fina³owego jest PKK ¯ubry Bia³ystok w tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ prezesowi ¯ubrów panu Jackowi Zaniewskiemu za zaproszenie na Fina³y.

W mojej 10-letniej historii Fina³ów U14 nigdy nie by³o dwóch dru¿yn z ¦l±ska. Piêæ dru¿yn po raz pierwszy w historii swoich klubów zagra w fina³ach U14 (¯AK ¯ory, MKS D±browa Górnicza, Regis Wieliczka, ¯ubry Bia³ystok i Probasket Miñsk Mazowiecki) z czego cztery (wy³±czaj±c MKS D±browe Górnicz± ) pierwszy raz zalicza fina³y ze wszystkich kategorii.

¯AK ¯ory i WKS ¦l±sk Wroc³aw to dru¿yny  które w drodze do fina³ów nie przegra³y ani jednego meczu !

Mistrzowie OOM Ole¶nica 2016 to województwo ¦l±skie sk³adaj±ce siê z wiêkszo¶ci   dwóch dru¿yn - ¯AK ¯ory i MKS D±browa Górnicza. Czy te kluby nale¿± do faworytów ?.... odpowied¼ nale¿y do was. Zag³osujcie w sondzie ,, kto zdobêdzie z³oto U14,,

Przyjazd do Bia³egostoku zapowiedzieli trenerzy Kadry Narodowej rocznika 2002

Dobra wiadomo¶æ dla tych którzy nie mog± przyjechaæ do Bia³egostoku. Wszystkie mecze bêd± relacjonowanie na ¿ywo VIDE0 na stronie https://imprezylive.pl/
Przygotowa³ zibiSONDA
Dla kogo z³oto U14
MKS Dabrowa G. (61)15%15%
¯AK ¯ory (149)37%37%
¦l±sk Wroc³aw (52)13%13%
Regis Wieliczka (38)9%9%
¯ubry Bia³ystok (25)6%6%
Probasket M.M. (31)8%8%
Novum Bydgoszcz (23)6%6%
7 Trefl Sopot (24)6%6%

£±cznie oddano 403 g³osy 

Komentarze
Jaszczurka dnia czerwiec 16 2016 19:28:09
Zibi napisa³ "Si³a fizyczna i centymetry zadecydowa³y o wygranej ¦l±ska" z Treflem, wiêc postanowi³am przyjrzeæ siê danym dostêpnym na stronie PZKOSZ.
"Najwy¿sze" dru¿yny to Novum Bydgoszcz - ¶rednia wzrostu 181,7 cm oraz ¦l±sk Wroc³aw - 179,5 cm. "Najni¿sz±" dru¿yn± jest zdecydowanie UKS7 Trefl Sopot - ¶rednia zaledwie 169,9 cm. Pozosta³e zespo³y na mniej wiêcej zbli¿onym poziomie - miêdzy 174,7 a 176,8 cm.
Bydgoszcz jako jedyna nie ma w sk³adzie zawodnika z rocznika 2003, Sopot za¶ ma ich najwiêcej - a¿ trzech.

I w grupie B spotka³y siê w³a¶nie dwie najwy¿sze dru¿yny z t± najni¿sz±. Jak Dawid z Goliatami.
W pierwszym meczu (Bydgoszcz-Sopot) Dawid poradzi³ sobie koncertowo. A¿ nie chce siê wierzyæ, ¿e team, w którym ka¿dy zawodnik jest przeciêtnie niemal o 12 cm wy¿szy od swojego vis a vis, mo¿e przegraæ kwartê 5:31. Wzrost jak widaæ sam nie zagra.
W drugim meczu, z Wroc³awiem, sensacji nie by³o. Sopot walczy³ dzielnie - do przerwy by³ remis, a pora¿kê 11 punktami mimo wszystko mo¿na uznaæ za niez³y wynik. Tu jednak brak centymetrów widoczny by³ rozpaczliwie na tablicach.
Teraz czekam niecierpliwie na mecz Sopotu z Wieliczk±. Wed³ug typerów z sondy obok, faworytem w tym spotkaniu jest Wieliczka.
arokis7 dnia czerwiec 21 2016 18:02:21
Bez 31-letniego skrzyd³owego nie by³oby mistrzostwa dla "Kawalerzystów". W finale spisa³ siê nadzwyczajnie, wrêcz demoluj±c rywali. w decyduj±cym spotkaniu osi±gno³ (27 punktów, 11 asyst, 11 zbiórek). To opis Le Brona w katowickim Sporcie. A tak móg³ by wygl±daæ opis fina³u MP U14 Bez 14-letniego skrzyd³owego nie by³oby mistrzostwa dla "¯orzan". w finale spisa³ siê nadzwyczajnie, wrêcz demoluj±c rywali.W decyduj±cym spotkaniu osi±gn± (33 punkty, 15 zbiórek, 3 bloki) to opis Kacpra K³aczka jakie¿ by³o moje zaskoczenie gdy przy nominacjach do nagród indywidualnych zosta³ ca³kowicie pominiêty przez trenera kadry pana Romana Prawicê. Czy¿by¶my mieli a¿ tylu wybitnych koszykarzy w tym roczniku?
Jaszczurka dnia czerwiec 21 2016 20:06:50
Takich zaskoczonych by³o wiêcej. Zdumienie by³o wrêcz namacalne, kiedy zosta³ og³oszony MVP. Kibice z ró¿nych dru¿yn robili wielkie oczy spogl±daj±c na siebie z niedowierzaniem. Byæ mo¿e nale¿a³o zrezygnowaæ z nominowania do pi±tki zawodnika pi±tej dru¿yny i, tak jak siê to bardzo czêsto robi, przyznaæ 2 miejsca zwyciêzcy i po jednym z dru¿yn 2-4?
Hunter23 dnia czerwiec 24 2016 13:27:50
Do Jaszczurka.
Ch³opak z pi±tej dru¿yny w all stars , dlaczego nie ? wg mnie zas³u¿y³ co widaæ w jego statystykach . Bardziej wybory z pierwszych czterech dru¿yn....all stars to klasyfikacja najlepszych zawodników turnieju a nie jaki¶ sztywny podzia³.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi