News: VII De La Salle Cup rocz. 2001 i 2004 Gdañsk 23-25.IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 01:06:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII De La Salle Cup rocz. 2001 i 2004 Gdañsk 23-25.IX.2016
Turnieje Podsumowanie
 VII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki  „DE LA SALLE  CUP 2016”
Ju¿ po raz siódmy na parkietach hal DE LA SALLE i SP 27 odby³ siê Ogólnopolski Turniej Koszykówki DE LA SALLE CUP 2016. W tym roku do turnieju przyst±pi³y dwie kategorii wiekowe. Rocznik 2001 z juniorami Politechniki Gdañskiej i rocznik 2004. W ka¿dym roczniku zagra³o po sze¶æ dru¿yn ka¿dy z ka¿dym. Po czterech dniach turnieju najlepszymi zespo³ami okaza³y siê zespo³y UKS 7 Sopot -2001 i UKS Bia³o³êka – 2004
MVP turnieju zostali B³a¿ej Kulikowski z UKS 7 Sopot i Bartek Kurowski z UKS Bia³o³êka. Najlepszymi zawodnikami z Pomorza zostali Sebastian Rompa z UKS 7 Sopot i Maks Greszkiewicz z M³odych Lwów Gdañskich. Nagrody w tej kategorii ufundowa³ Pomorski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki. Stowarzyszenie Trefl Pomorze ufundowa³ dla wszystkich zespo³ów z Pomorza wej¶ciówki dla ca³ych zespo³ów na inauguracyjny mecz TREFL Sopot a Stelmet Zielona Góra. Tak wiêc bêdzie kolejna okazja by siê spotkaæ wspólnie. Oprócz wymienionych ju¿ sponsorów podziêkowania dla firm ZIAJA, TMC, Radio Gdañsk , Fundacji MG 13 , Superfeet a tak¿e g³ównemu sponsorowi sekcji koszykówki firmie ENERGA

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA rocznik 2001


1 UKS SIÓDEMKA Sopot 5 – 0

2 Politechnika Gdañska 4- 1
3 LA BASKET Warszawa 3-2
4 UKS DE LA SALLE 2-3
5 Gdañsk 2001 1-4
6 UKS Trójka ¯yrardów 0-5

MVP - B³a¿ej Kulikowski ( UKS 7 Sopot)
MVP Pomorza - Sebastian Rompa ( UKS 7 Sopot)

UKS DE LA SALLE –JUNIORZY PG 43-127
UKS 7 Sopot - 2001 Gdañsk 96-45
UKS Trójka ¯yrardów – De LA SALLE Gdañsk 68-78
La Basket Warszawa- UKS 7 Sopot 79-82
UKS Trójka ¯yrardów- Juniorzy PG 29-152
La Basket Warszawa- 2001 Gdañsk 94-48
UKS 7 Sopot- UKS Trójka ¯yrardów 152-29
LA Basket Warszawa - Juniorzy PG 53-67
UKS 7 Sopot- UKS DE LA SALLE 121-67
201 Gdañsk – ¯yrardów 97-51
UKS DE LA SALLE –La Basket Warszawa 50-84
201 Gdañsk- Juniorzy PG 42-77
UKS 7 Sopot- Juniorzy PG 74-69
¯yrardów – La Basket 34-81
UKS DE LA SALLE- 2001 Gdañsk 69-68

KLASYFIKACJA KOÑCOWA rocznik  2004
 
1 UKS Bia³o³êka 5-0
2 M³ode Lwy Gdañskie 4-1
3 Ósemka Wejherowo 2-3
4 UKS De LA SALLE Gdañsk 2-3
5 Meduza Gdañsk 2-3
6 SHARKS Gdynia 0-5

MVP - Kurowski Bartek ( UKS Bia³o³eka)
MVP PomorzaGreszkiewicz Maks ( M³ode Lwy Gdañskie)
 
M³ode Lwy- SHARKS Gdynia 81-35
UKS Bia³o³êka- DE LA SALLE Gdañsk 61-35
Ósemka Wejherowo- SHARKS Gdynia 70-37
UKS Bia³o³êka -Meduza Gdañsk 53-15
Ósemka Wejherowo- M³ode Lwy Gdañskie 27-36
SHARKS Gdynia- UKS Bia³o³êka 11-108
Meduza Gdañsk- Ósemka Wejherowo 26-23
De La Salle- SHARKS Gdañsk 60-31
Meduza Gdañsk- M³ode Lwy Gdañskie 21-37
De LA SALLE- Ósemka Wejherowo 36-54
UKS Bia³o³êka - M³ode Lwy Gdañskie 58-23
De La Salle – Meduza Gdañsk 62-49
SHARKS Gdynia- Meduza Gdañsk 15-55
DE LA SALLE- M³ode Lwy Gdañskie 56- 66
UKS Bia³o³êka Ósemka Wejherowo 42-21
Komentarze
marcin urbaniak dnia wrzesie 26 2016 11:12:35
Kadeci triumfuj± w De La Salle Cup!!!!! Po ¶wietnym meczu i kapitalnym powrocie do gry w drugiej po³owie (pierwsz± przegrali¶my 25:39) pokonujemy juniorów Politechniki Gdañskiej 73:69. Nasi zawodnicy odebrali a¿ 3 nagrody indywidualne: MVP turnieju zosta³ B³a¿ej Kulikowski, najlepszym graczem dru¿yny Wojtek Dzier¿ak, a nagrodê dla MVP Pomorza odebra³ Sebastian Rompa. Gratulujemy!!!!!!!
tafal1978 dnia wrzesie 27 2016 16:49:59
7 trefl Sopot takim sk³adem tylko 3 punktami z La Basketem Warszawa. Brawa dla Labasketu
marcin urbaniak dnia wrzesie 28 2016 08:31:15
UKS 7 a nie trefl ,Tym sk³adem zagrali po trzech tygodniach treningów i to nie zupe³nie razem ,po³owa sk³adu trenuje ze starszym rocznikiem ,oczywi¶cie gra la basketu jest bardzo dobra ,¶wietnie zaprezentowa³ siê Piechowicz w cytowanym meczu ,
Sk³ad w koszykówce to nie wszystko ,,,,jest jeszcze parê wa¿nych szczegó³ówsmiley
Na pewno cieszy to ¿e pierwszy turniej i mecze z silnymi przeciwnikami w³a¶nie jak La basket lub mecz z dwa lata starszymi kolegami skoñczy³y siê zwyciêstwem.
Równie¿ wa¿ne jest to ¿e w w Uks grali wszyscy i ka¿dy z zawodników , nie wa¿ne na jakim poziomie umiejêtno¶ci mia³ wk³ad w ka¿de z tych zwyciêstw.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
UKS Hajduki Chorzów - VII miejsce
UKS Hajduki Chorzów - VII miejsce
Dru¿yny rocznik 90/91 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi