News: Co w trawie piszczy - Mlodzie¿owe zmiany klubowe - Prawda czy Plotka - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 04:07:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Co w trawie piszczy - Mlodzie¿owe zmiany klubowe - Prawda czy Plotka
Ciekawostki
 Zmiany klubowe, umowy szkoleniowe  czy wypo¿yczenia s± rzecz± naturaln±.

Jak ka¿dego roku w okresie letnim ( przerwa w rozgrywkach m³odzie¿owych) Serwis Koszykówki M³odzie¿owej przygotowuje artyku³ o zmianach klubowych. Informacje o przej¶ciach zawodników zaci±gniête s± z ró¿nych ¼róde³. ( nie zadawajcie mi pytañ sk±d to wiem) Mo¿liwe ¿e niektóre zmiany nie s± prawdziwe. Dopóki zawodnik nie zostanie zg³oszony do nowego klubu to informacja na SKM jest tylko plotk± !)  Jak zwykle najwiêcej przej¶æ jest gdy zawodnik koñczy gimnazjum i zaczyna naukê w liceum. Artyku³ bêdzie od czasu do czasu edytowany i powiêkszany o nowe m³odzie¿owe transfery od U14 rocznik 2003 do U18 rocznik 1999.O starszych rocznikach nie piszemy bo w grê wchodz± kontrakty zawodowe.

Dariusz Sarnowski trener zaprasza do dyskusji

INFORMACJE NA SKM NIE SA OFICJALNE !!!

Uwaga:
Je¶li uwa¿asz ¿e twoje nazwisko nie powinno byæ na tej li¶cie proszê o sprostowanie w komentarzu (po wcze¶niejszej rejestracji)


TRANSFERY SEZON 2016/2017

LISTA KANDYDATÓW PRZYJÊTYCH DO NLO SMS PZKOSZ W£ADYS£AWOWO

1. Szlachetka Mateusz - klasa II Korona Kraków
2. Dmochewicz Olgierd - klasa I: Polonia Warszawa  (rocz.2001)
3. Krasuski Micha³ - klasa I: Polonia Warszawa
4. Kopycki Pawe³ - klasa I: Astoria Bydgoszcz
5. Stankowski Patryk - klasa I: Pyra Poznañ
6. Przelaz³y Jakub – I klasa: MKS Pruszków

Rocznik 1999
Skiba Adam: MKS Dabrowa Górnicza >>> Politechnika Krakowska
Mateusz Nowacki: Regis Wieliczka >>> Cracovia SMS Marcina Gortata
Grzelak Kacper: Novum Bydgoszcz >>USA >>> WKK Wroc³aw
Patryk Kêdel: Polonia Warszawa >>> Asseco Gdynia
Koperski Maciej: Regis Wieliczka >>> Korona Kraków
Nowakowski Karol: KKS Kobierzyce >>> Rosa Radom
Chrobot Patryk: ¦l±sk Wroc³aw >>> KKS Kobierzyce
Cichoñ Patryk: ¦l±sk Wroc³aw >>> KKS Kobirzyce
Filip ¦nieg: UKS Trojka ¯yrardów >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Hubert Prus: MKK MDK Kielce >>>  GIM 92 Ursynów Warszawa
Hubert K³ak: MKK MDK Kielce >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Wojtek Nowak: Rosa Radom  >>> Astoria Bydgoszcz


Rocznik 2000
Koczan Jakub: Chromik ¯ary  >>> King BC Szczecin
Szkudlarek Arkadiusz: Chromik ¯ary >>> King BC Szczecin
Tomczyk Jakub:  Basket Gorzów >>> King BC Szczecin
Filip Grz±dzielski: Czarni S³upska >>> King BC Szczecin
Adam Nawrocki: Polonia Leszno >>> King BC Szczecin
Igor Wiliñski: TKM W³oc³awek >>> King BC Szczecin
Rajewicz Wiktor: KKS Kobierzyce >>> King BC Szczecin
Drozdowski Filip:  TKM W³oc³awek  >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Woroniecki Marcin: TKM W³oc³awek  >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Lewandowski Aleksander: Jagiellonka Warszawa >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Krajewski Andrzej: Pyra Poznañ >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Skubiñski Rados³aw: Chromik ¯ary >>> Cracovia SMS Marcina Gortata
Sakowski Micha³: Jagiellonka Warszawa >>> Cracovia SMS Marcina Gortata
Karpik Cezary: Jagiellonka Warszawa >>> Cracovia SMS Marcina Gortata
Jankowski Bartek: La Basket Warszawa >>> Cracovia SMS Marcina Gortata
Kowalski Mateusz: Jagiellonka Warszawa >>> Trefl Sopot
Zozuñ Mateusz: Jagiellonka Warszawa >>> Trefl Sopot
Maksymilian Motel: Jagiellonka Warszawa >>> Astoria Bydgoszcz
Heliñski Stanis³aw: MKS Zabrze >>  Mickiewicz Katowice
Kucharski Micha³: Junak Radomsko  >>> £SK £ód¼ SMS Marcina Gortata
Zakrzewski Bartek: Junak Radomsko  >>> £SK £ód¼ SMS Marcina Gortata
Bry³ka Eryk: Trójka Sieradz >>> £SK £ód¼ SMS Marcina Gortata
Jakubowski Jakub: Trójka Sieradz >>> £SK £ód¼ SMS Marcina Gortata
Filip Firlej: UKS Trojka ¯yrardów >>> £KS £ód¼ SMS Marcina Gortata
Piotrowski £ukasz: MOSM Tychy  >>> WKK Wroc³aw
Paszkiewicz Maciej: Polonia Warszawa >>> Rosa Radom
Kleszcz Miko³aj: £KS £ód¼ >>> Nied¼wiadki Przemy¶l
Sitnik Micha³: ¦l±sk Wroc³aw >>> WKK Wroc³aw
Stachowicz Maciej: MKKS Rybnik >>> WKK Wroc³aw
Zaremba Mateusz: Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. >>> ¦l±sk Wroc³aw
Nagodziñski Daniel: MUKS Piaseczno >>> GIM 92 Warszawa
Jasiñski Miko³aj: MKS Pruszków >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Walski Szymon: Siarka Tarnobrzeg >>> Rosa Radom
Maciej Szymañski: Jelenia Góra >>>Górnik Wa³brzych
Mateusz Klejnowski: Jelenia Góra >>> Górnik Wa³brzych
Dominik Ciesielski: Bryza Pruszcz Gdañski  >>> Trefl Sopot

Rocznik 2001
Rompa Sebastian: Ko¶cierzyna  >>>  UKS 7 Trefl Sopot
Kulikowski  B³a¿ej: Jagiellonka Warszawa  >>>  UKS 7 Trefl Sopot
Beniamin Urbaniak:  Jagiellonka Warszawa  >>>  UKS 7 Trefl Sopot
Milun Maciek:  Olimp Kêtrzyn  >>>  UKS 7 Trefl Sopot
Olender Ivo: Asecco Gdynia >>> UKS 7 Trefl Sopot
Sobkowiak Adrian: Basket Pi³a >>> MKK Gniezno (U18)
Jasica Bartosz: UKS 7 Trefl Sopot >>> Wis³a Kraków
Zapert Micha³: MKS D±browa Górnicza >>> MOSM Bytom
Cebula Piotr: MKS Strzelce Opolskie >>> ¦l±sk Wroc³aw
Sadowski Jakub: Legia Warszawa >>> La Basket Warszawa
Walkowski Wojciech: Legia Warszawa >>> Gim 92 Ursynów Warszawa
Szafrañski Bartosz: Pivot Piastów >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Sulej Damian: Basket Kwidzyn  >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Bierski Jakub: TKM W³oclawek >>> Twarde Pierniki Toruñ

Rocznik 2002
Kowalczyk Sebastian: Trójka Sieradz  >>> WKK Wroc³aw
W³odarczyk Miko³aj: £KS £ód¼ >>> WKK Wroc³aw
Burzyñski Igor: Basket Koszalin >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Janik Jakub: Kadet Bia³a Podlaska >>> Polonia Warszawa
Walkowiak Daniel: Nobli¶ci Wielichowo >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Sobiech Szymon: Jedynka Ko¶cian >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Tomaszewski Wojciech: Pyra Poznañ >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Kaczmarek Kacper: Pyra Poznañ >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Marciniak Jeremiasz: Pyra Poznan >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Noga Maciek: MOSiR Przeworsk >>> WKK Wroc³aw
Dawid Barciñski: MOSiR Przeworsk >>> WKK Wroc³aw
Radzicki Pawe³: ¦l±sk Wroc³aw >>> MKS Dabrowa Górnicza
Ptak Tobiasz: MKS Wodzis³aw ¦l±ski >>> ¯AK ¯ory

Rocznik 2003

Dziekañski Aleksander: MKS Dabrowa Górnicza >>> MOSM Bytom
Wi¶niewski Aleksander: Pyra Poznañ >>> Biofarm Junior Basket Poznañ
Kar³owicz Szymon: Meduza Gdañsk >>> UKS 7 Trefl Sopot
Kuwa³ek Jakub: Polonia Warszawa >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Laskowski Jan: MUKS Piaseczno >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Franciszek Graban-Debniak: MUKS Piaseczno >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Kolibowski Maciej: MUKS Piaseczno >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Wysmoliñski Bartosz: MUKS Piaseczno >>> GIM 92 Ursynów Warszawa
Stepieñ Bartosdz: MKS Grójec  >>> £KS Szko³a Gortata

Wracaj± do swoich klubów:

Miko³aj Kie³piñski 2001: WKK Wroc³aw  >>> MKK Gniezno (U18)
Patryk Chrobota 1999: Korona Kraków >>> Wis³a Kraków

Opuszczaj± Polskê:

Wójcik Jan 1999: KKS Kobierzyce >>> Élan Sportif Chalonnais  (Francja)
Wójcik Szymon 1999: KKS Kobierzyce >>> Élan Sportif Chalonnais  (Francja)
Go³ek Przemys³aw 2000: MKS Pruszków >>> British Columbia Christian Panthers, Vancouver  (Kanada)
Walczak Miko³aj 2000: Pyra Poznañ >>> Strasburg Tigers High School (USA)
Zygmunciak Przemys³aw 2000:  TKM W³oc³awek  >>> USA
Klimontowicz Miko³aj 2003: MOSM Tychy >>> KK Zadar (Chorwacja)

przygotowa³ ,,Zib,,i na podstawie rozmów z trenerami, zawodnikami, dzia³aczami czy kibicami

Czekamy na kolejne nazwiska  zbyszekbytomski@gmail.com
Komentarze
KillBill dnia sierpie 06 2016 12:08:55
a Staszek Helinski to gdzie przechodzi bo wyciê³o?
Biofarm w Poznaniu fajn± ekipê zebra³... Sopot powa¿ne wzmocnienia pod koszem... W Szczecinie te¿ spory zaci±g...Czemu zbiorowe migracje z W³oc³awka i Jagiellonki?
madej1972 dnia sierpie 06 2016 13:03:40
Trefl w 2001 to po³owê sk³adu "zakupi³" ... trzeba jeszcze bêdzie taki zespó³ posk³adaæ w 6 miesiêcy. W U16 tak naprawdê bêdzie ma³o zmian poza hurtowymi transferami Trefla. Zapowiada siê pojedynek Dawida z Goliatem ... niski mobilny sk³ad WKK kontra warunki fizyczne Trefla. Podobny pojedynek by³ w 1/2 fina³ów MP U14 w Toruniu - Jaga vs WKK. Jak bêdzie w U16 ??? czas poka¿e. W sumie jestem zadowolony jako kibic WKK z tych "zakupów" Trefla ... jest fajne wyzwanie dla ch³opców z WKK w nowym sezonie smiley Trzeba pokonaæ zespó³ naszpikowany kadrowiczami o bardzo dobrych warunkach fizycznych. Rywalizacja i wyzwania to najlepszy motor rozwoju smiley
ps dnia sierpie 06 2016 19:38:26
Troszkê widaæ w tym roku zmianê mody, sms-y sygnowane nazwiskiem Gortata na czele i Biofarm, a w u18 Trefl. Tak licznych migracj do jednego klubu osobi¶cie nie pamiêtam.
Olaf7 dnia sierpie 06 2016 22:02:26
Trefl nie "zakupi³" - tylko zaproponowa³ ciekawy i obiecuj±cy system szkoleniowy dla ch³opaków z rocznika 2001.Kadrowicze trenuj± i maj± szansê gry w U18 co bêdzie dla nich bardzo rozwojowe. Ch³opaki trafiaj± pod "skrzyd³a" Trenera Janusza Kocio³ka - przedstawiaæ chyba nie trzeba.
Olaf7 dnia sierpie 06 2016 22:05:19
Dodatkowo na Pomorzu nie ma drugiego Klubu grajacego w takiej ilo¶ci turniejów, no i w EYBLu,
Olaf7 dnia sierpie 06 2016 22:08:35
Iwo Olender w Asseco gra³ przez dwa sezony na wypo¿yczeniu, b±d±c ca³y czas zawodnikiem Sharks Gdynia
W-w dnia sierpie 07 2016 14:15:20
Du¿y ruch w roczniku 2000, co naturalne po skoñczeniu gimnazjum. Z tego co s³ysza³em "transfery" powy¿ej to nie wszystkie przej¶cia je¶li chodzi o Wroc³aw. Ale dopóki nie zacznie siê przygotowanie do sezonu na obozach, to nie ma co pochopnie operowaæ nazwiskami, których tu nie ma. Du¿e wzmocnienia w Poznaniu, równie¿ w Szczecinie w tym roczniku. Trefl te¿ poszerza kadrê 2000. Ruch w szko³ach Gortata. Os³abia siê zdecydowanie Chromik oraz te¿ ¦l±sk. U lokalnego rywala ¦l±ska - w WKK conajmniej trzy wzmocnienia solidnych zawodników. a mo¿e bêdzie ich wiêcej. Budowanie dru¿yn na U18 w next season zaczê³o siê.
¯yczê wszystkim gry bez kontuzji!
W-w dnia sierpie 07 2016 14:29:44
Oczywi¶cie widaæ te¿ go³ym okiem os³abienie TKM.
BRODA67 dnia sierpie 08 2016 10:08:07
sezon zmian barw klubowych trwa w najlepsze i na pewno aspekt sporowy jest bardzo wa¿ny-trenerzy , baza sportowa , pozycja klubu na krajowej arenie itp.itd. ale jak¿e równie¿ wa¿n± spraw± jest korelacja trening-szko³a , m³odzie¿ trenuje ale nauka nie mo¿e byæ odstawiona na bok i tu uwa¿am i¿ wielu Rodziców zwraca na to uwagê a z do¶wiadczenia wiem ¿e w Sopocie oprócz bardzo dobrego zaplecza sportowego jest wspó³praca i zrozumienie Szko³y-Liceum czy tez Zespo³u Szkó³ nr.3 - co do obci±¿enia i dostosowania zajêæ lekcyjnych do treningów , turniejów , wyjazdów .My¶lê ¿ê ostatnio zauwa¿alne kierunki-Sopot . Szczecin , Przemy¶l , Poznañ , Wroc³aw , Szko³y Gortata , W³adys³awowo w³±snie potrafi³y po³±czyæ jedno z drugim a to daje pewn± spokojno¶æ Rodzicom co do przysz³o¶ci ch³opaków-je¶li który¶ z o¶rodków pomin±³em przepraszam napisa³em o tych , które trochê pozna³em
marcin urbaniak dnia sierpie 23 2016 22:23:48
Panie Madej nie kojarzê ¿ebym dosta³ kasê od trefla .
Szanuj±c trenerów z wkk powiem tak , to fakt ¿e warunki bytowe s± lepsze je¶li chodzi o szkole trenersk± s± absolutnie porównywalne i dobrze ¿e jest rywalizacja.
Pozdrawiam
madej1972 dnia sierpie 24 2016 07:35:05
Krótkie sprostowanie - dla Pana Olendera i Urbaniaka ... slowo zakupy jest w cudzys³owie ... czemu Panowie czytajcie je tak wprost ??? ja wiem, ¿e Trefl nie zap³aci³ kasy za zawodników - chodzi mi bardziej o to, ¿e ponad po³owê wychowanków Trefl zast±pi zawodnikami z zewn±trz (nie jestem przeciwnikiem ¶ci±gania zawodników - ale przy takiej ilo¶æ celowo napisa³em zakupy). I jeszcze jedno - Panie Urbaniak pochwalam Pana d±¿enie do jawno¶ci na forum i pisanie pod swoimi nazwiskami -wiele razy o tym pisa³em - ja zawsze piszê pod swoim nazwiskiem i nawet jak jest tylko nick moje imiê i nazwisko jest w profilu - adres e-mail. Madej to ksywa moja i tak¿e mojego syna - dlatego mój nick to madej1972 dla odró¿nienia ... to trochê jak z tym s³owem "zakupy" smiley które tak Panu chyba nie pasowa³o. Wracaj±c do najwa¿niejszego - cieszê siê niezmiernie, ¿e nie bedziemy faworytem w tym roku w U16 i ¿e jest tak mocna dru¿yna naszpikowana kadrowiczami - gonienie zaj±czka bardziej rozwija od uciekania smiley Pozdrawiam madej1972/Daniel Madejski
marcin urbaniak dnia sierpie 24 2016 09:42:28
Bez obrazysmiley wiem ¿e Pan to Pan wszyscy wiedz± ¿e przej¶cie z Jagiellonki mia³o byæ do wkk sta³o siê inaczej ,dlaczego ? szerze rozmawia³em z trenerem Dziergowskim którego bardzo szanuje i to by³ powód dlaczego by³ pierwotnie kierunek wkk .
Cieszê siê ze powstaje dru¿yna w Sopocie która bedzie mog³a konkurowaæ z wkk w przysz³ym sezonie .
Moje d±¿enia jednak s± ukierunkowane g³ownie warsztatem pracy jaki mo¿e dostaæ Benek ( wkk i Sopot maja bardzo zbli¿one)
Kadrowicze , w tym wieku to naprawdê nic nie znaczy , po szkoleniu i ich w³asnej pracy zobaczymy czy bêd± walczyæ na poziomie .smiley
Jawno¶æ na forum dla mnie jest oczywista ,bo ucina hejtowanie a wprowadza merytoryczna dyskusje .
Najgorsze jest ¿e w¶ród komentuj±cych s± trenerzy ukrywaj±cy siê pod pseudonimami ....dramat .
gosc2346 dnia sierpie 30 2016 19:25:13
Rafa³ Bialkowski rocz. 1999
Asseco Gdynia >>> Politechnika Gdanska
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polki na obiadku
Polki na obiadku
Camp ¯ylina S³owacja 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi