News: IV Dojlidy Cup rocz.2002 i 2005 Bia³ystok 27-29.01.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 22:35:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Dojlidy Cup rocz.2002 i 2005 Bia³ystok 27-29.01.2017
Turnieje Podsumowanie
IV Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2002 i rocznik 2005 Dojlidy Cup -  Memoria³ Piotra Jung
Bia³ystok 27 – 29.01.2017 r.

Trzech Finalistów U14 po o¶miu miesi±cach wróci³a do Bia³egostoku (MKS Dabrowa Górnicza, ¯ubry Bia³ystok i Probasket Miñsk Mazowiecki. ¯adna z dru¿yn nie zawiod³a (strefa medalowa)  Jedynie Probasket Miñsk Mazowiecki gra³ w innym sk³adzie ( powrót wypo¿yczonych zawodników do LaBasket Warszawa). WKK Wroc³aw uplasowa³ siê na drugim wysokim miejscu. MKS Dabrowa Górnicza z kompletem zwyciêstw po raz drugi zdobywa Puchar Dojlidy) .

 Kadrowicze Polski wyró¿niali siê w¶ród pozosta³ych zawodników. MVP dla Patryka Zapert (3 z³oto na Dojlidach) Marcin Kowalczyk z WKK zosta³ królem strzelców i królem trójek (17x3) tu¿ za nim Tomasz Pustelnik (16x3) W kategorii U15 rozdano okoliczno¶ciowe statuetki z drewna  (¯ubr) W kategorii U12 najlepsi Litwini Lazdija w Finale pokonali MKS Dabrowe Górnicz±. W ma³ym finale MKS Pruszków wygra³ jednym punktem z Wawer  Warszawa. Puchary, medale, sporo nagród oraz koszulki okoliczno¶ciowe. Uczestnicy zadowolenie wrócili do domu.

Za rok Jubileuszowy V Doilidy Cup Memoria³ Piotra - Jung gdyby ¿y³ gra³ by z wami. SKM dziêkuje organizatorowi za zaproszenie (Zibi na turnieju rozda³ 30 kalendarzy z okazji 10-lecia SKM)

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

Kategoria U15 rocznik 2002 i m³odsi

MVP:
Patryk Zapert
MKS D±browa Górnicza

ALL-STARS


Tomasz Pustelnik
MKS D±browa Górnicza
Miko³aj W³odarczyk
WKK Wroc³aw
Pawe³ Rudzik
¯ubry Bialystok
Kacper Skup
Probasket Miñsk Maz.
Jan Szumilewicz
Gim 92 Ursynów


LaBasket Warszawa – SPK Bia³ystok 61 : 46   ( mecz o VII miejsce ) MVP: Jakub Siedlikowski
GIM 92 Ursynnów – MKS Pruszków  47 : 31   ( mecz o V miejsce ) MVP: Antoni Michalski
Probasket Miñsk Mazowiecki - ¯ubry Bia³ystok  54 : 67 ( mecz o III miejsce ) MVP: Jakub Dekarz
MKS D±browa Górnicza - WKK Wroc³aw 70 : 47 ( mecz o I miejsce ) MVP: Hubert Czenik

MIEJSCE
 NUMER.--...ZAWODNIK........PUNKTY.................
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1

MKS D¡BROWA GÓRNICZA

1.Zzaper Patryk  23+17+10+11+23 = 84
2.Pustelnik Tomasz 13+23+21+9+25 = 91
4.Derka Bartosz  7
6.Orynek Damian 0
7.Zzwadzki Krystian 2
8.Or³owski Dawid 18+12+4+9+4 = 47
11.Cie¶lik Filip 2+0+8+3+0 = 13
13.Czernik Hubert 0
20.Paduch Przemys³aw 14+6+23+4+7= 54
21.Radzicki Pawe³ 4+8+4+0+6 = 22
23.Chodukiewicz Bartosz 4+12+6+4+6 = 32

2
 WKK WROC£AW

5.Koelner Miko³aj  8+7+16+1+2 = 34
6.Duda Maciej  2
7.W³odarczyk Miko³aj  4+1+9+16+8 = 38
8. Kilian Tomasz 2+6+5+2+2 = 17
17.Banaszczyk Tomasz  0
18.Wo¼niakiewicz 4+13+18+9+14 =58
23.Hutnik Adam 7
30.Kowalczyk Marcin 27+15+22+16+16 = 96
35.Stachowski Mi³osz  0
37.Mozdzierz Eryk  1+12+9+5+2 = 31
3

PKK ¯UBRY BIA£YSTOK

2.Boboryko Szymon 0+13+2+11+2 = 28
3.Hryniewicz Piotr  2
4.Rudzik Pawe³ 2+9+4+6+12 = 33
6.Dekarz Jakub 4+4+4+9+6 = 27
9.Sawicki Tomasz 8
12.Jaworski Hubert 14+4+7+9+15 =  49
13.Szewczuk Jakub 9+10+6+1+2 = 28
18.Suchodolski Hubert 14+10+4+9+10 = 47
23.Sitek Bartosz 0+7+5+0+8 = 20
30.Bobka Piotr 0+7+0+5+0 = 12
69.Trypus Pawe³ 9+4+20+7+12 = 52
77.Kotkowski £ukasz 0

4
 PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI


1.SL¡ZEK JAKUB 4
8.PIÊTKA MARCEL 2+0+2+8+0 = 12
9.ZABIEGA ARTUR  11+6+2+11+6 = 36
10.POPOWSKI MATEUSZ  4+12+0+0+14 = 30
15.D¬WIGA£A JAKUB  8+4+0+2+5 = 19
17.ZYBA£A RAFA£ 0
18.SKUP MARCEL 25+18+11+10+10 = 74
20.MARTYNIUK ADRIAN 3
23.KADIR AHMED  16+23+13+11+13 = 76
24.KRUPIEÑCZYK D. 10+2+4+9 +6 = 31
34.BOGDAÑSKI JAKUB  10+0+2+0+0 = 12
50.KO£DZIEJ STANIS£AW 0


5
 UKS GIM92 URSYNÓW

10.MICHALSKI ANTONI  13+4+8+10+12 = 47
11.DÊBIÑSKI MAKSYMILIAN 6
17.DUDZIAK ADAM  9+4+3+6+13 = 37
5.¦NIEG KRYSTIAN 7+4+7+13+5 = 36
6.GARTKIEWICZ MAREK  9
8.CHWEDCZUK ALEKSY 6
7.STASZELIS PAWE£ 0+6+10+7+5 = 28 >
12.DZIENIESIEWICZ BARTEK 0+8+0+2+0=10
16.REJOWSKI PIOTR  0+7+0+2+2 = 11
18.DZIADOWICZ JAN 0+12+3+0=2 = 17
19.SZUMILEWICZ  JAN  0+9+16+13+8 = 46
6

MKS PRUSZKÓW

9.BAUM DAWID  9+12+14+3+6 = 44
13.RYBAK GRZEGORZ  2
15.CIESIELCZYK JAN 4
19.JAMIO£KOWSKI K. 14+18+11+13+10=66
20.JAKUBIK DOMINIK  12+4+9+0
22.Ramotowski Kuba13+9+10+5+15= 52
24.MIROS BART£OMIEJ 8+4+0+2+0 = 14
25.KRAUSE KACPER 0+6+2+4+0 = 12
26.S£OBIDZIN ADAM 2+6+4+2+0 = 14
27.HELWING DOMINIK  0
 
7

LABASKET WARSZAWA

2 Aleksy Bia³ow±s 16+24+16+14+21= 91

3.Olaf Wi¶niewski  8
5.Mateusz Goleñ 2
7.Pawe³ Przydatek  5+0+10+0+0 = 15
9.Bart³omiej Zakrzewski 2
12.Jakub Siedlikowski 12+21+5+9+23 = 71
13.Mateusz Gajewski 3+2+7+7+8 = 27
15.Radion Koshevnikow 2
23.Pawe³ Szeliga 4+4+8+2+0 = 18
24.Stanis³aw Wo¼niak 4
25.Miko³aj Wi¶niewski 2
69.Oskar Ciupak 9

8
 SPK BIA£YSTOK

0.BIELSKI  11+5+2+9+3 = 30
4.PANGLISZ 4
6.STELMACH 3+4+3+4+2 =16
7.KASZUBA 12+9+15+12+28 = 76  >>>>
9.ANDRZEJUK 7
10.ANDRUSZKIEWICZ 8+0+2+2+2=14
12.IWASZCZUK 2+6+15+2+1 = 26
13.BISZCZUK 0+9+0+0+0 = 9
14.SIENKIEWICZ 3
19.RADZISZEWSKI 7+9+5+7+6 = 34
9

SPÓJNIA STARGARD

2. KRAKOWIAK KAMIL    0+0+0+0
3. KULAWIAK FILIP 0+0+0+3
5. KANIOWKI MATEUSZ 0+0+0+2
8. RÓ¯YCKI PATRYK  0+0+0+2
9.S£OMINSKI KACPER 8+0+5+8
10. SZMIT SZYMON  10+22+37+9
11. KRÓLIKOWSKI PATRYK 7+4+2+4
13. KOROLCZUK OLIWER 2+20+14+14
14. USAKOWSKI DANIEL 5+12+4+4 >>>
24. CHOD¬KO GRZEGORZ 0+0+0+2
32. JAKIE£A DAMIAN  0+0+0+5
35. ROGOZIÑSKI DENIS 6+5+2+5

 10 TSK „RO¦’’  PISZ

5.MIELNICKI DAMIAN 0+0+0+2
6.MIELNICKI KONRAD  0+0+0+2
11.ULISZEWSKI JAKUB  10+7+9+5  >>>
17.ZALEWSKI SZYMON 14+4+17+7
23.KWIATKOWSKI MICHA£ 0+0+0+2
24.JANUSZEWSKI BARTOSZ  13+6+5+10
35.ROPELEWSKI FILIP  6+2+7+9
30.WALAK ADAM 14+0+12+23
3.WIÊCKO JAKUB 4+4+0+2
28.POLAK MARCEL 0+0+0+2
11 £KS £ÓD¬

4.MAÆKOWIAK 0+4+4+4
5.CHOR¡ZIAK 4+0+0+0
8.KRUPSKI 2+2+0+2
10.MAJ 5+0+4+0
12.CHMIELEWSKI 8+6+6+9 >>
16.ZAKRZEWSKI 0+0+0+0
18.DEKA 12+16+8+13
22.POLAK 0+4+0+5
24.KWIECIÑSKI 2+3+0+2
33.LIPIÑSKI 8+6+14+8
34.BARTCZAK 0+0+0+2
35.JAKUBIAK 0+0+0+0
 
12 REGION GRODNO
 
4.VOLCHUGA KIRIL 0+2+6+0
5.SUSHKO DENIS  18+0+0+0
6.DUBICKIJ LEON 5+9+6+5
7.KUKLA DINA 8+11+6+3
8.GOVGEL  ALEKSANDR 6+2+4+0
10.KUCEJKO ALEXEJ 0+0+3+5
11.KURPIK JLYA 0+0+2+0
12.TERTENH DANIL 0+2+2+5
14.OLESHUK MAKSIM 8+16+13+15
 


 TOP 10 STRZELCY po dwóch dniach turnieju

1 KOWALCZYK MARCIN 96 WKK Wroc³aw
2 TOMASZ PUSTELINIK  91  MKS D±browa G.
3 ALEKSY BIA£OW¡S 91 LBV Warszawa
4 SZMIT TOMASZ 89 Spójnia Satrgard
5 ZAPERT PATRYK  84 MKS Dbrowa G.
6 KLASZUBA £UKASZ 76 SPK Bialystok.
7 KADIR AHMED  76 Probasket Miñsk M.
8 SKUP MARCEL 74 Probasket
9 Siedlikowski Jakub 71 LBW Warszawa SPK
10 Jamiolkowski Kacper 66 MKS Pruszków
   Paduch Przemys³aw 54 MKS dABROWA g.
   Trypus Pawel 52  ¯ubry Bialystok

 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY U15
1 JAKUB ULISZEWSKI - TSK RO¦ PISZ 22,49
2 DAWID BAUM - MKS PRUSZKÓW 25,25
3 PAWE£ RADZIKOWSKI - MKS D¡BROWA GÓRNICZA 25,69


 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY U12
1 FILIP RUTKOWSKI-  MUKS WAWER WARSZAWA 25,35
2 TOMASZ ZAREMBA -MUKS WAWER WARSZAWA 25,66
3 SEBASTIAN BOBORYK - ¯UBRY BIALYSTOK 31,91


 KONKURS ZIBIEGO U15 Z PO£OWY BOISKA WYGRYWA
DERKA BARTOSZ  
MKS D¡BROWA GÓRNICZA -
NAGRODA KOSZULKA LOGANA

 KONKURS ZIBIEGO  U12 ZA TRZY
PUNKTY WYGRYWA
...
D¡BROWA GÓRNICZA
NAGRODA SKARPETY I BRANZOLETKA M. JORDANAGRUPA  E 
(o miejsce I-VIII)
LaBasket Warszawa - WKK Wroc³aw  48 : 69 (12-15, 13-15, 9-17, 14-22) MVP: Miko³aj Koelner
¯ubry Bia³ystok - GIM 92 Ursynów  52 : 50 (13-17, 15-10, 17-13, 7-10) MVP:
¯ubry Bia³ystok - WKK Wroc³aw  57 : 58 (18-9, 14-15, 10-16, 15-18) MVP: Miko³aj W³odarczyk
LaBasket Warszawa - GIM 92 Ursynów  42 : 55 (12-8, 12-9, 15-16, 3-22) MVP: Krystian ¦nieg

1 WKK Wroc³aw 6 pkt.
2 ¯ubry Bialystok 5 pkt.

3 GIM 92 Ursynów 4 pkt.
4 LaBasket Warszawa 3 pkt

GRUPA  F
(o miejsce I-VIII)
Probasket Miñsk Maz. - MKS D±browa Górnicza  34 : 76  (8-20, 14-24, 6-20, 6-12) MVP: Filip Cie¶lik
SPK Bia³ystok - MKS Pruszków  43 : 50 (13-10, 10-6, 6-12, 14-22) MVP:
SPK Bia³ystok - MKS D±browa Górnicza  38 : 50  (7-11, 9-12, 11-17, 11-10) MVP: Dawid Or³owski
Probasket Miñsk Maz. - MKS Pruszków  51 : 33 (21-12, 13-4, 7-4, 10-13) MVP:

1 MKS D±browa Górnicza 6 pkt.
2 Probasket Miñsk Maz. 5 pkt.
3 MKS Pruszków 4 pkt
4 SPK Bia³ystok 3 pkt.


GRUPA  G  (o miejsca IX - XII)
£KS £ód¼ -  Region Grodno  43 : 36 (10-11, 6-4, 13-4, 14-17) MVP: £ukasz Lipiñski
Spójnia Stargard - RO¦ Pisz  64 : 40 (16-14, 7-15, 24-10, 17-1) MVP: Szymon Szmid
Spójnia Stargard - Region Grodno  58 : 33
£KS £ód¼ - RO¦ Pisz  66 : 45
£KS £ód¼ -  Spójnia Stargard
RO¦ Pisz - Region Grodno


ELIMINACJE

GRUPA  A

PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – LABASKET WARSZAWA  52 : 48  (10-7, 20-13, 10-14, 12-14) MVP: Hubert Suchodolski
£KS £ÓD¬ – LABASKET WARSZAWA 41 : 59 (16-13, 7-20, 9-10, 8-16 MVP: Aleksy Bia³ow±s
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – £KS £ÓD¬  66 : 41  (10-18, 22-10, 20-9, 14-4) MVP:


1 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK   4 pkt.
2 LABASKET WARSZAWA  3 pkt.
3 £KS £ÓD¬ 2 pkt.

GRUPA  B
WKK WROC£AW – TSK RO¦ PISZ  63 : 61 (15-14, 18-11, 9-16 dg 8-6) MVP: £ukasz Wo¼niakiewicz
WKK WROC£AW – UKS GIM 92 URSYNÓW 55 : 37  (16-8, 21-9, 3-10, 15-10) MVP:  Marcin Kowalczyk
UKS GIM 92 URSYNÓW – TSK RO¦ PISZ   72 : 21 (18-6, 16-5, 19-4, 38-6) MVP: Marek Gartkiewicz

1 WKK WROC£AW   4 pkt.
2 'UKS  GIM 92 URSYNÓW  3 pkt.

3 TSK  RO¦ PISZ  2 pkt.

GRUPA  C
SPÓJNIA STARGARD  – SPK BIA£YSTOK  38 : 47  (20-16, 4-6, 6-8, 8-17) MVP: Kaszuba
PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI – SPK BIA£YSTOK  85 : 47 (26-11, 25-10, 16-12, 18-14) MVP: Kacper Skup
PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI – SPÓJNIA STARGARD  65 :53  (19-9, 9-9, 18-19, 19-16)  MVP: Daniel Krupieñczyk

1 PROBASKET MIÑSK MAZ.  4 pkt.
2 SPK BIA£YSTOK  2 mecz  3 pkt.

3 SPÓJNIA  STARGARD  2 pkt.

GRUPA  D
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – REGION GRODNO  84 : 45  (18-12, 36-8, 20-12, 10-13) MVP: Bartosz Derka
MKS PRUSZKÓW – REGION GRODNO   60 : 42  (20-13, 20-9, 10-6, 10-14) MVP: Jamio³kowski Kacper
MKS PRUSZKÓW – MKS D¡BROWA GÓRNICZA  59 : 81 (17-24, 12-22, 16-24, 14-11) MVP: Tomasz Pustelnik

1 MKS D¡BROWA GÓRNICZA  4 pkt.
2 MKS PRUSZKÓW  3  pkt

3 REGION GRODNO  2 pkt.

Kategoria U12 rocznik 2005 i m³odsi

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿nienie trenera

1 Lazdija Litwa - Otas Vaitulevicius
2 MKS D±browa Górnicza - Stanis³aw Pelz
3 MKS Pruszków - Maciej Harasimiuk
4 Wawer Warszawa - Aleksander Jagie³³o
5 Region Grodno - Arseni Smoczek
6 Mariampole - Eimantas Struckas
7 WKK Wroc³aw - Mateusz Nycz
8 £apy - Jakub Demiañczuk
9 ¯ubry Bialystok - Sebastian Boboryko
10 AK M³ode ¯ubry - Brunon Moraljan

MVP: Nojus Ribiaskaus - Lazdija
Król Strzelców: Jakub Ucieszyñski - MKS D±browa Górnicza

ALL-STARS:
Jakub Ucieszyñski - MKS Dabrowa Górnicza
Arwas Atocka - Lazdija
Filip Rutkowski - Wawer Warszawa
Bartosz Habiera - MKS Pruszków
Emilas Laukaitis - Marijampole


AK M³ode ¯ubry – PKK ¯ubry  21 :  46  (mecz o miejsce IX)
£apy - WKK Wroc³aw  41 : 47 ( mecz o VII miejsce )
Region Grodno - Marianpole 23 : 39 ( mecz o V miejsce )
Lazdija - MKS D±browa Górnicza 63 : 51  ( mecz o I miejsce )
Wawer Warszawa - MKS Pruszków 50 : 51 ( mecz o III miejsce )

GRUPA  A  
UKS 1 £APY - SDJUSZOR NR 7 GRODNO  26 : 28
LAZDIJAI – AK „M£ODE ¯UBRY”   92 : 6
UKS 1 £APY – MKS PRUSZKÓW  20 : 68
SDJUSZOR NR 7 GRODNO – AK „M£ODE ¯UBRY”  95 : 3
LAZDIJAI – MKS PRUSZKÓW  61 : 46
AK „M£ODE ¯UBRY” – MKS PRUSZKÓW  4 : 108
LAZDIJAI – SDJUSZOR NR 7 GRODNO  49 : 19
AK „M£ODE ¯UBRY” – UKS 1 £APY  6 :58
LAZDIJAI – UKS 1 £APY 56 : 10
SDJUSZOR NR 7 GRODNO – MKS PRUSZKÓW  24 : 6

1 LAZDIJAI   8 pkt.
2 MKS PRUSZKÓW  7 pkt.
3 SDJUSZOR  NR  7  GRODN  6 pkt.
4 UKS 1 £APY 5 pkt.
5 AK „M£ODE ¯UBRY”  4 pkt.

GRUPA  B
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – WKK WROC£AW  76 : 45
WKK WROC£AW – MUKS BASKET AZS PW WAWER  27 : 63
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – MUKS BASKET AZS PW WAWER  14 : 52
MARIJAMPOLE – MKS D¡BROWA GÓRNICZA  35 : 51
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – MARIJAMPOLE  28 : 57
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – WKK WROC£AW  36 : 40
MUKS BASKET AZS PW WAWER - MARIJAMPOLE 45 : 30
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK –MKS D¡BROWA GÓRNICZA  19 : 67
WKK WROC£AW - MARIJAMPOLE  32 : 42
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – MUKS BASKET AZS PW WAWER  76 : 53

1 MKS D¡BROWA GÓRNICZA  8 pkt.
2 MUKS BASKET AZS PW WAWER 7 pkt.
3 MARIJAMPOLE  6 pkt.
4 WKK WROC£AW  5 pkt.
5 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK  4 pkt.

UWAGA: Punkty w sfotografowanych Protoko³ach
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Odra Wodzis³aw ¦l. rocz.86/87 rok 2002
Odra Wodzis³aw ¦l. rocz.86/87 rok 2002
Fotki Grupowe ¦laskich Dru¿yn
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi