News: XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Po³udnie rocz.2003/04 Cz³uchów 18-20.XI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 20:36:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Po³udnie rocz.2003/04 Cz³uchów 18-20.XI.2016
U-15 Kadry Woj
 MVP:
Aleksander Wi¶niewski
(nagrody: Statuetka PZKosz, Kalendarz NBA 2017 SKM oraz darmowy pobyt na

Basket Camp Wojciech Zeidler

mecz o 7. miejsce :
Warmiñsko-Mazurskie -  Lubuskie  52 : 81  STATYSTYKI   MVP: Jakub Kunc / wyró¿nienie:
mecz o awans: Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie  61 : 65  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Szabelski/wyró¿nienie
mecz o awans: Zachodniopomorskie - Podlaskie  51 : 42  STATYSTYKI   MVP: Maksym Ko³odziej
FINA£: Wielkopolskie -  Mazowieckie  90 : 66  STATYSTYKI   MVP: Filip Dominiak

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1 Wielkopolskie
2 Mazowieckie
3 Kujawsko-pomorskie
4 Zachodniopomorskie

5 Pomorskie
6 Podlaskie
7 Lubuskie
8 Warmiñsko-MazurskieMVP
XX
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
 XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Aleks Wi¶niewski
wielkopolskie
 Filip Dominiak 
wielkopolskie
Antoni Michalski
mazowieckie
Alan Wilkowski 
mazowieckie
Wit Szymañski 
Kujawsko-Pomorskie
Wiktor Paczkowsk
zachodniopomorskie

Uk³ad grup w finale OOM:
 
Grupa A
Pó³noc 1 -Wielkopolskie
Po³udnie 2 - Dolno¶l±skie
Po³udnie 3 - Ma³opolskie
Pó³noc 4 - Zachodniopomorskie

Grupa B
 
Po³udnie 1 - ¦laskie
Pó³noc 2 - Mazowieckie
Pó³noc 3 - Kujawsko-Pomorskie
Po³udnie 4 - £ódzkie


RELACJA LIVE STATYSTYKI

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

SYLWETKI WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW

RELACJA Z CZ£UCHOWA POZKosz

TOP 10 najlepsi strzelcy po 2 dniach turnieju

GRUPA I

Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie  72 : 35  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Olechnowicz / wyró¿nienie: Tymoteusz Tañski

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie  86 : 52 
STATYSTYKI  MVP: Aleksander Wi¶niewski / wyró¿nienie: Damian Bartecki

Wielkopolskie - Warmiñsko-Mazurskie  122 : 43 
STATYSTYKI   MVP: Kamil Zgrajek / wyró¿nienie: Kacper Mirowski

Zachodniopomorskie - Pomorskie  58 : 53
  STATYSTYKI   MVP: Aleksander Wi¶niewski  wyró¿nienie: Hubert £a³ak

Pomorskie - Wielkopolskie 49 : 86  STATYSTYKI   MVP: Nikodem Suski / wyró¿nienie: Cezary Jankowski

Warmiñsko-Mazurskie - Zachodniopomorskie  32 : 90  STATYSTYKI   MVP: Damian Bartecki / wyró¿nienie: Oliwier Duchnowski

1 Wielkopolskie  6 pkt.
2 Zachodniopomorskie 5 pkt.
3 Pomorskie  4 pkt
4 Warmiñsko-Mazurskie 3 pkt.GRUPA II

Mazowieckie - Podlaskie 94 : 45  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Sitek / wyró¿nienie: Maksymilian Perzyna

Kujawsko-Pomorskie - Lubuskie  101 : 46
STATYSTYKI   MVP: Dawid Bykowski / wyró¿nienie Micha³ Grzeszak

Podlaskie  - Lubuskie  69 : 45  STATYSTYKI   MVP: Maksymiljan Perzyna/  wyró¿nienie: Jakub Wiêckowski

Mazowieckie - Kujawsko-Pomorskie  69 : 50 STATYSTYKI   MVP:  Alan Wilkowski / wyró¿nienie: Miko³aj Wojciechowski

Kujawsko-Pomorskie - Podlaskie  78 : 48  STATYSTYKI  MVP: Wit Szymañski / wyró¿nienie: Jakub Grigoruk

Lubuskie - Mazowieckie 39 : 82  STATYSTYKI MVP; Jan Dziadowicz / wyró¿nienie: Jakub Kochut

1 Mazowieckie  2 mecz  4 pkt.
2 Kujawsko-Pomorskie  3 mecz  5 pkt.
3 Podlaskie  3 mecz  4 pkt.
4 Lubuskie  2 mecz 2 pkt.


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   imie....nazwisko....mecze....punkty....klub
 1 

WIELKOPOLSKIE
 Aleksander Wi¶niewski 4    / 81
Kamil Zgrajek 4    / 61
Filip Dominiak 4 / 45
Jakub Gruszczyñski 4 / 37
Nikodem Suski 4    / 31
Maciej Gorzelany 4 / 29
£ukasz Walkowiak 4 / 28
Jan Jakubiak 4 / 21
Nikodem Królikowski 4 / 17
Iwo Maækowiak 3 / 13
Miko³aj Chmielewski 4 / 11
Filip Pi±tkowski 4 / 10

Trener: Jakub Czwakiel
Asystent: Katarzyna Tomczak

2


MAZOWIECKIE
 Alan Wilkowski 4 / 60
Antoni Michalski 4 / 41
Bartosz Sitek 4    / 39
Jan Dziadowicz 4 / 27
Aleksander Garbacz 4 / 21
Wojciech Nojszewski 4 / 21
Wiktor Kania 4 / 20
Szymon Ko³akowski 3 / 19
Jan Kry¶ko 4 / 18
Jakub Trze¶niewski 3 / 17
Jêdrzej Hamerla 4 / 17
Jakub Wojciechowski 4 / 9
Kacper Nowociñski 2 / 2

Trener: Jaros³aw £ukasiewicz
Asystent: Marcin Balicki

3


KUJAWSKO
POMORSKIE
 Wit Szymañski 4    / 68
Dawid Bykowski 4 / 48
Micha³ Szabelski 3 / 42
Igor Bladoszewski 4 / 31
Oliwier Bednarek 4 / 24
Damian Kru¿yñski 4 / 23
Miko³aj Wojciechowski 4 / 20
Wiktor £ukasik 4 / 15
Dominik Grochowski 4 / 10
Maciej W³udarski 4 / 8
Jakub Andrzejewski 3 / 4
Dawid Damski 4 / 1
Dmitrij Zhaludok 2 / 0
Trener: Maciej £abu¶
Asystent: Maciej ¯ywiczka

4


ZACHODNIO
POMORSKIE
 Wiktor Paczkowski 4 / 39
Kacper Ka¼mierski 4 / 35
Aleksander Wi¶niewski 4    / 29
Damian Bartecki 4 / 27
Krzysztof Kiwacz 4 / 20
Jakub P³echa 4 / 18
Maksym Ko³odziej 3 / 17
Tomasz Kucal 4 / 16
Tomasz Urban 4 / 14
Jakub Koralewski 4 / 11
Jakub Koz³owicz 1 / 9
Jan Soko³owski 1 / 6
Maksym Gerszkow 3 / 6
Mi³osz Macha³a 3 / 4

Trener: Marek ¯ukowsk

XXXXX
XXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5


POMORSKIE
 Bartosz Olechnowicz 4 / 55
Szymon Kar³owicz 4 / 26
Cezary Jankowski 4 / 24
Kamil Kulik 4 / 23
Marcel Koz³owski 4 / 21
Hubert £a³ak 4 / 21
Wiktor Imienowski 4 / 17
Piotr Spigarski 4 / 16
Micha³ Szczepkowski 3 / 9
Micha³ Przyludzki 3 / 9
Jakub Czworowski 3 / 7
B³a¿ej Sulej 3 / 5
Wiktor Jaszczerski 3 / 2
Nikodem Nalecziñski 1 / 0

Trener: Bogdan Zamo¶ny
Asystent: Gracjan Galicki

6


PODLASKIE
 Maksymilian Perzyna 4 / 43
Micha³ Wojtulewicz 4 / 29
Jakub Grigoruk 4 / 28
Piotr Bobka 4 / 23
Cyprian Karecki 4 / 17
Dominik Nazarko 4 / 14
Pawe³ Bieliñski 3 / 12
Jakub ¦wietliczny 4 / 8
Cezary Cudowski 4 / 7
Adam Anusewicz 2 / 7
Antoni Zdanowicz 3 / 6
£ukasz Gregorczuk 2 / 6
Tomasz Sawicki 3 / 4
Pawe³ Juchnicki 1 / 0
Trener: Jaros³aw Olszañski
Asystent: Andriej Sinielnikow 

7


LUBUSKIE
 Jakub Wiêckowski 4 / 41
Jakub Kunc 4 / 38
Jakub Kochut 4 / 26
Dawid Bury 4 / 26
Marcin Lepko 4 / 18
Rafa³ Kopaczewski 4 / 13
Maksym Wieczorek 4 / 11
Grzegorz Kaczmarek 4 / 10
Dawid Wiktorski 4 / 10
Micha³ Grzeszak 3 / 6
Sebastian Kolañski 4 / 6
Jakub Kêsik 4 / 6

Trener: Bogus³aw Onufrowicz
Asystent: Kamil Czapla Asystent

8


WARMIÑSKO
MAZURSKIEOliwier Duchnowski 4 / 37
Hubert Zapadka 4 / 25
Tymoteusz Tañski 4 / 19
Adrian Bachmura 4 / 15
Rados³aw Ogonowski 4 / 14
Pawe³ Wojciechowski 4 / 13
Oskar Chrzanowski 4 / 13
Oliwier Koz³owski 4 / 8
Kacper Majchrowicz 4 / 6
Kacper Mirowski 4 / 6
Bartosz Mróz 4 / 4
Maksymilian Tañski 4 / 2

Trener: Rafa³ Kacprzak


W koñcowej klasyfikacji turnieju dru¿yny na miejscach 3-4 i 5-6 zostan± sklasyfikowane na podstawie w
kolejno¶ci:
- wiêkszej liczby punktów meczowych w ca³ym turnieju
- lepszej ró¿nicy punktów koszowych w ca³ym turnieju
- wiêkszej liczby zdobytych punktów koszowych w ca³ym turnieju
- losowania

Nagrody Zibiego
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pomorze dziewczyny I miejsce
Pomorze dziewczyny I miejsce
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi