News: Podsumowanie Pó³fina³ów OOM X MP Kadr Wojewódzkich - Szczyrk / Czluchów 2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 09:41:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie Pó³fina³ów OOM X MP Kadr Wojewódzkich - Szczyrk / Czluchów 2016
U-15 Kadry Woj
 Za nami pó³fina³y OOM  (Szczyrk / Cz³uchów). Jak zawsze SKM przygotowa³ posumowanie statystyczne  najlepszych zawodników w ró¿nych klasyfikacjach. Rekordem punktowym w jednym meczu mo¿e pochwaliæ siê zawodnik z wielkopolski Kamil Zgrajek (29 pkt.) co ciekawe w klasyfikacji generalnej zajmuje dopiero siódme miejsce. Maksymilian Perzyna z podlaskiego  na 100 mo¿liwych minut gry zagra³ 98, 15. Najlepszy w przechwytach nie Hubert £a³ak tylko Oliwier Niedzielski. Ciekawostk± mo¿e byæ pierwsze miejsce w zbiórkach Szymona Móla  z opolskiego. Najlepszym asystuj±cym zosta³  Nikodem Suski z wielkopolski. Fenomenem mo¿e byæ klasyfikacja +/- w pierwszej 10 wszyscy z kadry ¶l±skiej. Królem strzelców  z najlepszym evalem zosta³ zawodnik z dolno¶l±skiego Wojciech Siembiga te i inne klasyfikacje  poni¿ej

Do zobaczenia w Fina³ach OOM

Rekordy:
  
    
Eval:   
1.    Kamil Zgrajek    34   
2.    Bartosz Olechnowicz    28   
3.    Aleksander Wi¶niewski    27   
               
Punkty:   
1.    Kamil Zgrajek    29   
2.    Aleksander Wi¶niewski    26   
3.    Bartosz Olechnowicz    20   
               
Celne rzuty za "1":   
1.    Alan Wilkowski    10   
2.    Aleksander Wi¶niewski    9   
               
Celne rzuty za "2":
 
  
1.    Kamil Zgrajek    14   
2.    Jakub Kunc    9   
2.    Wiktor Paczkowski    9   
               
Celne rzuty za "3":   
1.    Maksym Ko³odziej    3   
1.    Micha³ Szabelski    3   
1.    Wit Szymañski    3   
               
Zbiórki:   
1.    Wiktor Paczkowski    15   
2.    Bartosz Olechnowicz    13   
3.    Wit Szymañski    12   
               
Asysty:  
1.    Nikodem Suski    9   
2.    Aleksander Wi¶niewski    7   
3.    Jakub Gruszczyñski    5   
               
Przechwyty:   
1.    Hubert £a³ak    9   
2.    Oliwier Duchnowski    8   
               
Bloki:   
1.    Bartosz Olechnowicz    4   
2.    Jakub Kochut    3   
2.    Jakub P³echa    3   
               
Najwiêcej na parkiecie:   
1.    Maksymilian Perzyna    Podlaskie    98:15
2.    Tymoteusz Tañski    Warmiñsko-Mazurskie    96:31
3.    Bartosz Olechnowicz    Pomorskie    89:02
               
Double-Double:               
(2)    Aleksander Wi¶niewski(26pkt.11zb.)(17pkt.10zb.7as.5prz.)
         £ukasz Walkowiak(10pkt.10zb.)(10pkt.10zb.)       
(1)    Bartosz Olechnowicz(20pkt.13zb.);Jakub Gruszczyñski (17pkt.11zb.);
Wiktor Paczkowski(18pkt.15zb.);Aleksander Wi¶niewski(Zach.)(14Pkt.10zb.);
Wit Szymañski (18pkt.12zb.)       

 Punkty:                
1.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    83        
2.    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    81        
3.    Aleksy Janiec    Podkarpackie    75        
4.    Piotr Dro¶    £ódzkie    69        
5.    Wit Szymañski    Kujawsko-Pomorskie    68        
6.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    62        
7.    Kamil Zgrajek    Wielkopolskie    61        
8.    Alan Wilkowski    Mazowieckie    60        
9.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    58        
10.    Bartosz Olechnowicz    Pomorskie    55        
                    
 Eval:                
1.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    112        
2.    Piotr Dro¶    £ódzkie    89        
3.    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    88        
3.    Maciej Michalski    ¦l±skie    88        
5.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    83        
6.    Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    70        
6.    Oliwier Niedzielski    Ma³opolskie    70        
8.    Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie    69        
9.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    68        
10.    Szymon Mól    Opolskie    67        
                    
 Bloki:                
1.    Piotr Dro¶    £ódzkie    9        
2.    Brajan Sowa    Ma³opolskie    8        
3.    Jakub Wiêckowski    Lubuskie    7        
3.    Oliwier Bednarek    Kujawsko-Pomorskie    7        
5.    Tomasz Kucal    Zachodniopomorskie    6        
5.    Bartosz Olechnowicz    Pomorskie    6        
5.    Sebastian Nikoniuk    Lubelskie    6        
8.    Micha³ Wojtulewicz    Podlaskie    5        
8.    Mateusz Go³êbiowski    Dolno¶l±skie    5        
8.    Jakub Wo³owiec    ¦wiêtokrzyskie    5        
8.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    5        
8.    Wiktor Kania    Mazowieckie    5        
8.    Jakub Kochut    Lubuskie    5        
                    
 Przechwyty:                
1.    Oliwier Niedzielski    Ma³opolskie    22        
2.    Hubert £a³ak    Pomorskie    18        
2.    Kacper Juras    Opolskie    18        
4.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    17        
4.    Arkadiusz Heród    Ma³opolskie    17        
6.    Oliwier Duchnowski    Warmiñsko-Mazurskie    16        
7.    Bartosz Sitek    Mazowieckie    14        
7.    Tomasz Kwieciñski    £ódzkie    14        
7.    Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    14        
7.    Konstanty Hasiak    £ódzkie    14        
                    
 Asysty:                
1.    Nikodem Suski    Wielkopolskie    29        
2.    Jakub Merda    ¦l±skie    20        
3.    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    18        
4.    Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    16        
5.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    15        
5.    Oliwier Niedzielski    Ma³opolskie    15        
7.    Kacper Juras    Opolskie    13        
7.    Kacper Kowalczyk-Kudziarz    ¦l±skie    13        
9.    Maciej Michalski    ¦l±skie    12        
10.    Piotr Wojciechowski    Ma³opolskie    11        
10.    Przemys³aw Kociszewski    £ódzkie    11        
10.    Micha³ Nowak    Dolno¶l±skie    11        
10.    Konstanty Hasiak    £ódzkie    11        
                    
 Zbiórki:                
1.    Szymon Mól    Opolskie    47        
2.    £ukasz Walkowiak    Wielkopolskie    41        
3.    Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie    37        
3.    Jakub Wo³owiec    ¦wiêtokrzyskie    37        
5.    Kamil Barnu¶    Podkarpackie    36        
5.    Antoni Sadowniczyk    £ódzkie    36        
7.    Piotr Dro¶    £ódzkie    35        
7.    Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    35        
9.    Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie    34        
9.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    34        
                    
 Rzuty celne za dwa:                
1.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    36        
2.    Piotr Dro¶    £ódzkie    32        
3.    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    30        
4.    Kamil Zgrajek    Wielkopolskie    29        
5.    Maciej Michalski    ¦l±skie    25        
6.    Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    24        
6.    Aleksy Janiec    Podkarpackie    24        
8.    Alan Wilkowski    Mazowieckie    23        
8.    Szymon Mól    Opolskie    23        
8.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    23        
8.    Tobiasz Rybicki    Opolskie    23        
                    
 Skuteczno¶æ za dwa (%):                
1.    Jakub Merda    ¦l±skie    93.8        
2.    Maciej Michalski    ¦l±skie    86.2        
3.    Micha³ Podulka    ¦l±skie    85.7        
4.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    82.1        
5.    Piotr Dro¶    £ódzkie    80.0        
6.    Ignacy Jakacki    ¦l±skie    77.8        
7.    Miko³aj Wojciechowski    Kujawsko-Pomorskie    75.0        
7.    Maciej Gorzelany    Wielkopolskie    75.0        
9.    Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    73.5        
10.    Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    73.3        
10.    Jakub Szarzycki    ¦l±skie    73.3        
                    
 Rzuty celne za trzy:                
1.    Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie    5        
2.    Sebastian Nikoniuk    Lubelskie    4        
2.    Oskar Lesisz    ¦wiêtokrzyskie    4        
2.    Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie    4        
2.    Konrad Batko    Ma³opolskie    4        
2.    Damian Bartecki    Zachodniopomorskie    4        
                    
 Skuteczno¶æ za trzy (%):                
1.    Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie    45.5        
2.    Konrad Batko    Ma³opolskie    40.0        
3.    Maksym Ko³odziej    Zachodniopomorskie    37.5        
4.    Filip Dominiak    Wielkopolskie    37.5        
5.    Dawid Bykowski    Kujawsko-Pomorskie    33.3        
6.    Igor Bladoszewski    Kujawsko-Pomorskie    33.3        
7.    Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie    30.8        
8.    Dawid Kot    Lubelskie    30.0        
9.    Damian Bartecki    Zachodniopomorskie    26.7        
10.   Bartosz Stêpieñ    £ódzkie    22.2        
11.   Piotr Wojciechowski    Ma³opolskie    22.2        
                    
 +/-                
1.    Maciej Michalski    ¦l±skie    179        
2.    Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    171        
3.    Igor Lewandowski    ¦l±skie    166        
4.    Kacper Kowalczyk-Kudziarz    ¦l±skie    162        
5.    Jakub Szarzycki    ¦l±skie    156        
5.    Oskar Suwa³a    ¦l±skie    156        
5.    Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    156        
8.    Dominik Pastuszka    ¦l±skie    151        
9.    Jakub Merda    ¦l±skie    144        
10.    Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    133        

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
koperta z koz³em
koperta z koz³em
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi