News: IV Puchar Solny rocz.2003 Wieliczka 21-23.IV.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 04:27:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Puchar Solny rocz.2003 Wieliczka 21-23.IV.2017
Turnieje Podsumowanie
 Solny Puchar wyjecha³ do D±browy Górniczej która w Finale pokona³a Sudety Jelenia Góra
Przemys³aw Paduch ³owc± nagród (MVP, Król Strzelców. ALL-STARS oraz zwyyciêzca konkursu rzutów wolnych. Królem trójeczek zosta³ zawodnik Sudetów Szandurski Micha³ (8x3) By³ to ostatni sprawdzian  przed zbli¿aj±cymi siê Mistrzostwami Polski U14

Zibi serdecznie dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej. Kieruje tak¿e podziêkowania dla pana Niedzielskiego
za transport z Rudy ¦l±skiej do Wieliczki i za koszulki dla Mistrzów, MVP i ALL-STARS

MVP: Przemys³aw Paduch - MKS D±browa Górnicza

 ALL-STARS:
Niedzielski Oliwier - Wis³a Kraków
Baran Jakub - Regis Wieliczka
Barnu¶ Kamil - KK Stalowa Wola
Halicki Mi³osz - Sudety Jelenia Góra
Paduch Przemys³aw - MKS D±browa Górnicza

 Najlepsi Obroñcy w zespo³ach:

Nikoniuk Sebastian - Kadet Bia³a Podlaska
Tyburowicz Kacper - MUKS 1811 Unia Tarnów
Rak Jakub - MKS Grójec
Batko Konrad - Wis³a Kraków
Bankowicz Marcin - Regis Wieliczka
Janiec Aleksy - KK Stalowa Wola
Koralewicz Kacper - Sudety Jelenia Góra
Dziedzic Kacper - MKS D±browa Górnicza


 TOP 10 Najlepsi strzelcy po 2 dniach turnieju

1 Paduch Przemys³aw 85 MKS D±browa Górnicza
2 Szandurski  Micha³ 80 pkt. Sudety Jelenia Góra
3 Nikoniuk Sebastian 78  Kadet Bia³a Podlaska
4 Rosiak Przemys³aw 72  Kadet Bia³a Podlaska
5 Dziedzic Kacper 71 MKS D±browa Górnicza
6 Szarzycki Jakub 63  MKS D±browa Górnicza
7 Batko Konrad 63 Wis³a Kraków
8 Niedzielski Oliwier 56 Wis³a Kraków
9 Biegoñ Dawid 52 Wis³a Kraków
10 Szatko Wojciech 45 MUKS 1811 Unia Tarnów
 TOP 5 Najlepsi strzelcy ,,za trzy punkty,,

1 Szandurski  Micha³ (8X3) Sudety Jelenia Góra
2
Batko Konrad (7x3) Wis³a Kraków
   Dziedzic Kacper (6x3) MKS D±browa Górnicza
4 Niedzielski Oliwier  (5x3) Wis³a Kraków
   Szarzycki Jakub  (5x3) MKS D±browa Górnicza
   Baran Jakub  (5x3)


VIDEO ZIBI

FOTO ZIBI

FOTO BOGDAN PASEK

o 7 miejsce:  Unia Tarnów  - Kadet Bia³a Podlaska  50 : 38  (12-9, 17-9, 14-7, 7-13) MVP: Wojciech Szatko
o 5 miejsce: Wis³a Kraków - MKS Grójec  49 : 48 (16-13, 13-8, 8-10, 12-17) MVP: Konrad Batko
o 3 miejsce: Regis Wieliczka - KK Stalowa Wola 41 : 47  (7-6, 12-10, 9-14, 13-17) MVP: Kopyto Miko³aj
FINA£: MKS D±browa Górnicza - Sudety Jelenia Góra  70 : 60  (18-22, 14-7, 15-18, 23-13) MVP: Micha³ My¶liwczyk

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  numer.........zawodnik..........punkty............trójki........
wyró¿nienie trenera
1
 MKS D¡BROWA GÓRNICZA

4 Szarzycki Jakub  - 16+16+7+16=8 = 63  (5x3) >>>

5 Matuszczyk Jan - 7+1+7+4+3 = 22
7 Kowalski Oskar - 2
8 Dudek Jakub - 0
11 Miglus Kacper - 6
13 Dziedzic Kacper – 15+14+12+10+20 = 71 (6x3)
14 Czerwiec Igor - 2
15 Staniak Bart³omiej- 3
16 My¶liwczyk Micha³ - 10+2+6+10+4 = 32
17 Wrotniak Igor - 6
18 Wierzbicki Kacper - 0+2+0+0+29 = 31
20 Paduch Przemys³aw - 11+14+19+12+29 = 85

TRENER: Andrzej Bartosz

2
 KS SUDETY JELENIA GÓRA
 0 Strzemecki Wiktor - 0
 4 Halicki Mi³osz - 9
 7 Gulbinowicz Kajetan – 8+5+4+9+4 = 30 (1x3)
 8 Skorupa Jakub – 7+8+4+3 = 22 (1X3)
 9 Nakonieczny Jakub – 2
10 W³oszczyñski Krystian - 0+9+0+6+9 = 24  (1X3)
11 Tymiñski Filip - 6+4+6+4+9 = 29
13 D±browski  Igor – 10+6+8+4 = 28 >>>>>>>>>>
14 Rodziewicz Wiktor – 2
15 Romanowski  Damian - 2
16 Najman Mateusz – 5+4+5+10+11 = 35 (3x3)
17 B³a¿ków Micha³ - 0
18 Szandurski  Micha³ – 20+24+11+17+8 = 80 (8X3)
19 Koralewicz Kacper  - 3+4+2+6+4 = 19
25 Starczewski  Szymon – 0+8+0+4+5 = 17  (1x3)
15 Gil Szymon 2
TRENER – Koperek  Marcin

3 CSM KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA

4 Karol Ho³ody  - 7
5 Alan Bulec - 3+0+2+4+2 = 11
6 Szymon Jurkiewicz – 8+1+7+2+5 = 23 (3x3)
7 Miko³aj Kopyto - 1+0+2+5+7 = 15
8 Kamil Barnu¶ - 6+18+14+4+3 = 42 (1x3)
10 Szymon Kuziora - 11+7+11+12+9 = 41  (3x3)
11 Aleksy Janiec - 7+8+6+10+6 = 37
12 Marceli ¯urawicz - 8
14 Dawid Turosz - 8+0+2+3+3 = 16
15 Mi³osz Zió³kowski - 4+7+0+2+0 = 13 (1x3)
16 Kacper S³owik - 5+4+8+2+8 = 27 >>>>>>>>>>
17 Jakub Nowak - 6

TRENER-Prawica Roman
4
 UKS REGIS WIELICZKA

1 Busz Aleksander  9+4+10+4+7 = 34 (2x3)
2 Wojciechowski Piotr 7 (1x3)
7 Nosal Jakub 6+13+0+7+7  = 33 (2x3) >>>>>>>>
8 Ciszewski Franek 0
9 Kozio³ Bartosz 3
10 Baran Jakub  12+10+7+5+4 = 38  (5x3)
12 Karczmarzyk Micha³ 13+2+0+2+10 = 27 (3x3)
13 Bankowicz Marcin 1+8+18+4+2 = 33
15 Klimas Micha³ 0
17 Smagur Kacper 7
18 Nowak Karol 7
20 Wo¼niak Konrad  8+0+7+4+7 = 26
21 ¦lusarczyk Micha³  10+13+12+6+2 = 41

TRENER – So³tysik Hubert

5

TS WIS£A KRAKÓW
7 Batko Konrad – 14+11+15+10+13 = 63 (7x3)
10 Biegoñ Dawid – 15+14+10+2+11  = 52 (4x3) >>>
14 Janas Filip - 6+6+4+7+4 = 27
17 Krzeczek Karol - 2+6+2+2+5 = 17
12 Malinowski Jan - 0+3+4+2+2 = 11
6 Miodek Marcin - 0+3+2+4+2 = 11
4 Mro¼nik Grzegorz - 4
9 Niedzielski Oliwier – 17+11+7+9+12 = 56 (5x3)
18 Nowacki Szymon - 0+1+5+11+0 = 17
13 Nowak-Burkiewicz Aleksander - 4
5 Rykowski Szymon - 0
11 Stêpniowski Maksymilian - 0
8 ¦wigoñ Micha³ – 6

TRENER – Suda Andrzej
6
 MKS GRÓJEC
0 Rusin Szymon  - 8
1 Musia³owski Jan – 2
2 Poradzki Kacper – 5+12+0+3+11 = 31  (2x3) >>>
3 Pêkacki Adam - 9+0+10+6+2 = 27
4 Stasiak Dominik - 2+4+4+0+0 = 10
7 Kwiecinski Bart³omiej - 6+5+2+6+2 = 21
12 Niemec Artur - 0
24 Cania Bart³omiej - 1+2+11+5+8 = 27 (1x3)
27 Kot Miko³aj - 0+3+2+8+2 = 15
32 Kaliciñski Norbert - 4+0+0+2+4 = 10
33 Rak Jakub - 7+3+2+10+15 = 37
34 K³osowski Konrad - 0
91 Przybytniak Franciszek - 4+4+4+0+4 = 16

TRENER-Andrychowicz

7
 MUKS 1811 UNIA TARNÓW

5 £azarz Jakub 8+8+4+4+9 = 33 (1x3)
4 Machala Dominik 3+3+4+4+0 = 14 (1x3)
14 Knapik Micha³ 4+5+1+4+4 = 18 (1x3)
9 Szatko Wiktor 3+0+2+8+2 = 15 (1x3) >>>>>>>>
11 Plebanek Kacper 3+14+6+10+7 = 40
12 Szatko Wojciech 5+10+14+8+8= 45 (2x3)
13 Kazub Marcel 2+2+0+X+9 = 13  (1x3)
7 Bukowiec Kamil 0+2+4+5+3 = 14 (1x3)
15 Sowa Brajan 6+8+6+5+4 = 29
6 Idziak Grzegorz 4
10 Maniawski Kacper 4
8 Tuborowicz Kacper 14+6+4+5+4 = 33

TRENER – Skowron Micha³
8
 BSK KADET  PODLASKA

4 Rudzki Igor  - 2
5 Mirski Sebastian - 0
6 Radkiewicz Micha³ - 2+2+6+0+4 = 14
7 Panasiuk  £ukasz -7
8 Nitychoruk Kornel - 3+5+8+0+11 = 27
9 ¦widerski Kacper -4+3+2+1+0 = 10
10 Kulupa Jakub - 9  (1x3)
11 Halecki Mateusz – 0+4+0+4+2 = 10
12 Kossowski Pawe³ - 2+2+2+4+2 = 12
13 Nikoniuk Sebastian – 18+24+19+7+10 = 78  (3x3)
14 Rosiak Przemys³aw – 22+16+8+17+9 = 72 (3x3)

TRENER-Zieliñski Janusz Grupa A
MUKS 1811 Unia Tarnów – UKS REGIS Wieliczka   52: 70  (6-14, 14-17, 15-18, 17-21) MVP: Jakub Baran
Sudety Jelenia G – Kadet Bia³a Podl. 65 : 51 (16-9, 15-12, 15-12, 19-18) MVP: Filip Tymiñski   
MUKS 1811 Tarnów  -  Kadet Bia³a Podlaska 62 : 66  (6-13, 19-22, 17-10, 20-21) MVP: Przemys³aw Rosiak
UKS REGIS Wieliczka- Sudety Jelenia Góra 52 : 69  (5-18, 13-14, 13-15, 21-22) MVP: Micha³ Szandurski
Kadet Bia³a Podl. - UKS REGIS Wieliczka 49 : 61  (9-14, 15-14, 16-17, 21-4) MVP: Marcin Dankowicz
MUKS 1811 Tarnów -  Sudety Jelenia Góra 45 : 48  (12-14, 20-6, 9-15, 4-13) MVP: Mateusz Najman


1 Sudety Jelenia Góra  6 pkt.     
2 Regis Wieliczka 3 mecz 5 pkr.

3 Kadet Bia³a Podlaska   4 pkt.             
4 MUKS 1811 Unia Tarnów  3 pkt. 
       

Grupa B
MKS D±browa Górnicza - WIS£A Kraków 63 : 59  (20-14, 6-13, 18-18, 19-14) MVP: Jakub Szarzycki
Ku¼nia Stalowa Wola  - MKS Grójec  61 : 40  (14-10, 14-12, 14-9, 19-9) MVP: Szymon Kuziora
WIS£A Kraków – MKS Grójec 57-33 (11-10, 12-6,19-8,15-9) MVP: Grzegorz Mro¼nik
MKS D±browa Górnicza – Ku¼nia Stalowa Wola  52 : 47  (13-10, 3-14, 23-14, 13-9) MVP: Przemys³aw Paduch
MKS D±browa G -  MKS Grójec  53 : 39  (15-4, 18-6, 6-14, 14-15) MVP: Oskar Kowalski
Ku¼nia Stalowa Wola – Wis³a Kraków  54 : 52 (17-6, 14-17, 9-15, 14-14) MVP: Jurkiewicz Szymon


1 MKS D±browa Górnicza  6 pkt.
2 KK Stalowa Wola  5 pkt.

3 Wis³a Kraków  4 pkt.
4 MKS Grójec 3 pkt.


Play-Off V-VIII: Kadet Bia³a Podlaska -MKS Grójec 37 : 50  (9-10, 3-14, 5-10, 20-16) MVP: Kacper Poracki
Play-Off V-VIII: Unia Tarnów - Wis³a Kraków  44 : 51  (17-12, 15-15, 5-10, 7-14) MVP: Olivier Niedzielski

Pó³fina³:   Regis Wieliczka- MKS D±browa Górnicza  34 : 56  (8-10, 10-13, 6-15, 10-18) MVP: Dziedzic Kacper
Pó³fina³:  Sudety Jelenia Góra - KK Stalowa Wola  62 : 44  (19-7, 16-13, 19-16, 8-8) MVP: Wierzbicki Kacper


 Konkurs ,,za trzy punkty,, (Max 30 pkt)

1 Wierzbicki Kacper 12 pkt. Sudety Jelenia Góra
2 Szarzycki Kuba 10 pkt. MKS D±browa Górnicza
 Busz Aleksander  10 pkt. Regis Wieliczka
4 Kacper Poradzki 8 pkt. MKS Grójec
 Jurkiewicz Szymon 8 pkt. KK Stalowa Wola
 Janiec Aleksy 8 pkt. KK Stalowa Wola
7 Kulepa Jakub 7 pkt. Kadet Bia³a Podlaska


 Konkurs osobistych:

1 Przemys³aw Paduch 7 / 10 MKS D±browa Górnicza
2 Baran Jaku 6 /10 Regis Wieliczka
3 B³±¿ków Micha³ 4/10 Sudety Jelenia Góra


 Big Shot  (3 Litry soku z Grójca)
Skorupa Jakub -  Sudety Jelenia Góra


Opracowa³ Zibi


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Maciek Niedzia³kowski z pucharem
Maciek Niedzia³kowski z pucharem
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi