News: IV Wieliczka Cup rocz.2005 Wieliczka 7-9.IV.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 04:57:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Wieliczka Cup rocz.2005 Wieliczka 7-9.IV.2017
Turnieje Podsumowanie
 Przez trzy dni w hali Kampusu Wielickiego rozgrywany by³ miêdzynarodowy turniej Mini Koszykówki U12 ch³opcy rocznik 2005 i m³odsi Wieliczka Cup 2017. Szesna¶cie zespo³ów rozegra³o 44 spotkania, które w wiêkszo¶ci sta³y na wysokim poziomie sportowym. Turniej zakoñczy³ siê sukcesem ¦l±skich dru¿yn. MKS D±browa Górnicza, po zaciêtym meczu pokona³a MKKS Rybnik 46:43.. MVP turnieju zosta³ Jakub Ucieszyñski z D±browy Górniczej.

Pierwszy raz nie by³o Zibiego na turnieju w Wieliczce (wyjazd z MKS Grójec na turniej do Hiszpanii) Nie ma ludzi nie zast±pionych. Obserwowa³em wyniki, fotki filmiki. Jak zawsze znakomita organizacja ! Super mecze ! Widaæ ¿e wszyscy siê fajnie bawili BRAWO trenerzy i sympatycy Regisu !

Mecze o miejsca
O 15 miejsce MUKS Tarnów – UKS 27 Katowice 45 -34
O 13 miejsce Ochota Warszawa – Cztery – Trzy Lublin 44 -35
O 11 miejsce Kadet B Podlaska – Snake Ostrawa 30 - 47
O 9 miejsce UJK Kielce – ¦l±sk Wroc³aw 29 - 46
O 7 miejsce Chromik ¯ary – WKK Wroc³aw 52 - 29
O 5 miejsce UKS 27 Katowice II – MUKS Warszawa 58 - 29
O 3 miejsce UKS REGIS Wieliczka – TKM W³oc³awek 49-43 po dogrywce
FINA£:  MKS D±browa Górnicza – MKKS Rybnik 46 -43

Koñcowa kolejno¶æ / Najlepszy zawodnik

1. MKS D±browa G P³atek Brajan
2. MKKS RYBNIK Skorupa Jakub
3. UKS REGIS Wieliczka Ko³aczkowski Maciej
4. TKM W³oc³awek Kêpski Jakub
5. UKS 27 Katowice II Chadalski Maciej
6. MUKS Warszawa Soszyñski Szymon
7. Chromik ¯ary Mysiorek Jakub
8. WKK Wroc³aw Nycz Mateusz
9. ¦l±sk Wroc³aw Jaworski Kacper
10. UJK Kielce Sadowski Igor
11. Snake Ostrawa Robin Koufol
12. Kadet B Podlaska Nowicki Mi³osz
13. Ochota Warszawa Nowaczewski Aleksander
14. Cztery – Trzy Lublin Skiba Marcel
15. MUKS 1811 Tarnów Michalski Igor
16. UKS 27 Katowice Knapik Mateusz

 MVP Turnieju Ucieszyñski Jakub - MKS D±browa Górnicza

TOP 10 STRZELCÓW
1. Ucieszyñski Jakub 121 pkt D±browa
2. Zarêba Tomasz 90 MUKS Warszawa
3. Skorupa Jakub 88 Rybnik
4. Szybiñski Kacper 87 Rybnik
4. Skiba Marcel 87 Lublin
6. Kuczawski Kajetan 86 Katowice II
7. Ko³aczkowski Maciej 83 Wieliczka
8. Kornatka Jakub 78 W³oc³awek
8. Michalski Igor 78 Tarnów
10 Siwik Maksymilian 77 Katowice II

konkurs osobistych
1 Ucieszyñski Jakub 10 celnych - MKS Dabrowa Górnicza
(finali¶ci Pelz Stanis³aw i Chadalski Maciej)


 Pi±tka ALL STARS

Pelz Stanis³aw - MKS D±browa Górnicza
Kosiorowski Marcin - MKKS Rybnik
Siemieniec £ukasz - Regis Wieliczka
Kornatka Jakub - TKM W³oclawek
Kuczawski Kajetan - UKS SP 27 Katowice

Najlepsi obroñcy zespo³ów
MKS D±browa G Or³owski Mateusz
MKKS RYBNIK Szybiñski Kacper
UKS REGIS Wieliczka Krupa Jan
TKM W³oc³awek Pankiewicz Maciej
UKS 27 Katowice II Siwik Maksymilian
MUKS Warszawa Rutkowski Filip
Chromik ¯ary Mysiorek Kacper
WKK Wroc³aw P±gowski S³awomir
¦l±sk Wroc³aw Waluk Rafa³
UJK Kielce Bekier Filip
Snake Ostrawa Stepan Vilc
Kadet B Podlaska Wnuk Adrian
Ochota Warszawa Miski Kacper
Cztery – Trzy Lublin Trojnara Kaper
MUKS 1811 Tarnów Strykowiec Eryk
UKS 27 Katowice Sznurawa Micha³


konkurs sprawno¶ciowy
1. Lewandowski Alan 20,9 W³oc³awek
2. Hatak Petr 22,6 Ostrawa
3. Or³owski Mateusz 22,7 D±browa G
4. Skorupa Jakub 23,6 Rybnik
5 Waluk Rafa³ 23,9 ¦l±sk Wr
5. Knapik Mateusz 23,9 Katowice I
5. Mastalerz Marcin 23,9 Katowice II

MECZ GWIZD VIDEO CLIP by Micha³ Busz

Grupa A
UKS REGIS – UKS 27 Katowice 61 – 24
WKK Wroc³aw – UJK Kielce 41- 22
UKS REGIS – WKK Wroc³aw 48-42
UKS 27 Katowice – UJK Kielce 24-22
UKS REGIS - UKS Kielce 49 – 22

1. REGIS Wieliczka
2. WKK Wroc³aw

3. UJK Kielce
4. UKS 27 Katowice

Grupa B

MKKS Rybnik – MUKS Tarnów 45 – 30
MUKS Warszawa - ¦l±sk Wroc³aw 51 – 35
MUKS Tarnów – MUKS Warszawa 31 – 47
¦l±sk Wroc³aw – MKKS RYBNIK 36 – 70
¦l±sk Wroc³aw – MUKS Tarnów 51 – 42
MUKS Warszawa – MKKS Rybnik 51 – 59

1. MKKS RYBNIK
2. MUKS Warszawa

3. ¦l±sk Wroc³aw
4. MUKS Tarnów

Grupa C
Kadet B Podlaska – UKS 27 Katowice II 25 -84
Chromik ¯ary – Ochota Warszawa 59 -33
Kadet B Podlaska – Chromik ¯ary 36 – 48
UKS 27 Katowice II – Ochota Warszawa 77 – 17
UKS 27 Katowice II – Chromik ¯ary 65 – 45
Kadet B Podlaska - Ochota Warszawa 58 – 18

1. UKS 27 Katowice II
2. Chromik ¯ary

3. Kadet B Podlaska
4. Ochota Warszawa

Grupa D

MKS Dabrowa G – SNAKE Ostrawa 71 -31
TKM W³oc³awek – Cztery – Trzy Lublin 64 – 31
TKM W³oc³awek – SNAKE Ostrawa 51 -31
MKS D±browa G – Cztery – Trzy Lublin 77 – 21
TKM W³oc³awek – MKS D±browa G 41 – 46
SNAKE Ostrawa – Cztery – Trzy Lublin 40 – 34

1. MKS D±browa Górnicza
2. TKM W³oc³awek

3. SNAKE Ostrawa
4. Cztery – Trzy Lublin

Mecze 5-8:

MUKS Warszawa – ChROMIK ¯ary 52 -43
UKS 27 Katowice II – WKK Wroc³aw 34 – 61
Pó³fina³y 1-4
MKS D±browa G – UKS REGIS Wieliczka 57-52
MKKS Rybnik - TKM W³oc³awek 68 -61

Mecze æwieræfina³owe 1-8

UKS REGIS Wieliczka – MUKS Warszawa 63 – 42
MKKS Rybnik - WKK Wroc³aw 49 -30
Chromik ¯ary – MKS D±browa G 37 -50
TKM W³oc³awek - UKS 27 Katowice II 41 -40
Mecze 9 -12
UJK Kielce – Kadet B Podlaska – 37 -34
¦l±sk Wroc³aw – SNAKE Ostrawa 61 -29
Mecze 13 -16
UKS 27 Katowice - Ochota Warszawa 44 – 51
MUKS Tarnów – Cztery – Trzy Lublin 27 – 32

TURNIEJ odby³ siê dziêki wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki Powiatu Wielickiego i Gminy Wieliczka

RELACJE, WYNIKI, FOTO, VIDEO, PODSUMOWANIE
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Na obozie w Chybiu
Na obozie w Chybiu
Kadra ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi