News: U-20 MP 2017 JUNIORZY STARSI rocz.1997/98 przed æwieræfina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 09 2020 14:17:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP 2017 JUNIORZY STARSI rocz.1997/98 przed æwieræfina³ami
U-20 Juniorzy St.
 Do walki o Mistrzostwo Polski U-20 (Junior Starszy) w sezonie 2016/2017 w Polsce zg³osi³0 siê 41 dru¿yn (rok temu  44) z dwunastu województw. W tym sezonie do rozgrywek nie zg³osi³y siê zespo³y z 4 województw (¦wiêtokrzyskie, Podlaskie, Warmiñsko-Mazurskie i Opolskie) Najwiêcej zespo³ów (6) zg³osi³y strefy Katowice, Gdañsk i Warszawa, najmniej (3) Kraków. Tytu³u Mistrzowskiego rocznika 1997 broni WKK Wroc³aw, rok temu U-20 wygra³ zespó³ Asseco Gdynia

W rozgrywkach MP U20 sezon 2016/2017  wezm±  udzia³ 24 dru¿yny które zajê³y cztery pierwsze miejsca w 4 strefach silnych i po trzy dru¿yny w 4 strefach s³abszych (ranking województw). Mistrzowie stref mocnych zagwarantowa³y sobie udzia³ w MP od pó³fina³ów dru¿yny z 2,3 i 4 miejsca zagraj± w æwieræfinale z 4 æwieræfina³ów po 2 najlepsze dru¿yny awansuj± do pó³fina³ów

Wiele zwi±zków okrêgowych  w ubieg³ym roku wprowadzi³o nowe czytelne strony (ostatnio WZkosz) BRAWO. Czekamy jeszcze na nowe strony: Zachodniopomorskie, Ma³opolskie i Lubelskie o ¦wiêtokrzyskim nie wspominamy bo nie jest dobrze z koszykówk± w tym województwie

W tym roku zmieniono zasady. W pierwszej kolejno¶æ kluby wysy³aj± aplikacje o przyznanie organizacji turnieju nastêpnie odbywa siê losowanie grup

16.I.2017 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
18.I.2017 godz.13.00  losowanie - przyznanie organizacji æwieræfina³ów
27.I -29 I.2017 Æwieræfina³y
1.II.2015 godz.`13.00  losowanie - przyznanie organizacji pó³fina³ów
10-12.II.2017 Pó³fina³y
15.II.2015  godz.13.00 przyznanie organizacji Fina³ów
22-26.II.2015  Fina³y

Kto Faworytem do Mistrza Polski ? Jakie sk³ady zespo³ów kto uby³ kto doszed³
czekamy na wasze ciekawe komentarze
 
STREFA: GDAÑSK (6) Pomorskie (6) Warmiñsko-Mazurskie (0)

1 Trefl Sopot S.A.19 Pó³fina³
2 Asseco Gdynia 19  Æwieræfina³
3 GAMA SKS Starogard Gd.16  Æwieræfina³
4 STK Czarni PERLA S³upsk 13 Æwieræfina³

5 Politechnika Gdañska 12
6 MTS Basket Kwidzyn11

Mecz bara¿owy

STK Czarni PERLA S³upsk - MTS Basket Kwidzyn  79 : 63
MTS Basket Kwidzyn - STK Czarni PERLA S³upsk 86 : 101 
 
STREFA: WROC£AW  (4) Wspólna liga Dolno¶l±skie (3) Lubuskie (1)

1. WKK Wroc³aw   12 pkt.  Pó³fina³
2. WKS ¦l±sk I Wroc³aw 10 pkt.  Æwieræfina³
3. SKM Zastal Zielona Góra 8 pkt.  Æwieræfina³
4. UKS Gimbasket Wroc³aw  6 pkt. Æwieræfina³


STREFA: WARSZAWA (6)  Liga Mazowiecka (6) Liga Podlaska (0)

1. Rosa Sport Radom 19 pkt.
2. Legia Warszawa 16
3. MUKS Basket - AZS PW - Wawer 13
4. UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 12
5. MUKS Piaseczno 11
6. KS Legion Legionowo 9

Turniej Bara¿owy z udzia³em zawodników SMS PZKOSZ W³adys³awowo

KS Rosa Sport Radom - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 67:62
Legia Warszawa - MUKS Basket - AZS Politechnika Warszawska - Wawer   72:51
Basket AZS Politechnika Warszawska  Wawer - GIM 92 Ursynów Warszawa 31:53
KS Rosa Sport Radom - Legia Warszawa 82:38
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - Legia Warszawa 87:53
KS Rosa Sport Radom - MUKS Basket - AZS Politechnika Warszawska - Wawer 77:51

1. Rosa Sport Radom  Pó³fina³
2. UKS GIM 92 Ursynów Warszawa Æwieræfina³
3. Legia Warszawa   Æwieræfina³
4. MUKS Basket - AZS PW - Wawer Æwieræfina³


STREFA: POZNAÑ (5) Liga Wielkopolska (2) Liga Zachodniopomorska (3)

1 BIOFARM BJ Poznañ 5 / 10
2 KS SPÓJNIA Stargard 6 / 9
3 MKKS ¯AK Koszalin 6 / 9
4 MKK PYRA Poznañ 5 / 8
5 BOMBARDIER Szczecin 6 / 6

WYNIKI I RUNDY
BIOFARM BJ BOMBARDIER SZCZECIN  126 : 34
MKK PYRA MKKS ¯AK KOSZALIN  83 : 74
BIOFARM BJ KS SPÓJNIA STARGARD  94 : 39
MKK PYRA BOMBARDIER SZCZECIN  75 : 60
BIOFARM BJ MKKS ¯AK KOSZALIN  93 : 52
MKK PYRA KS SPÓJNIA STARGARD  72 : 53

1 BIOFARM BJ Poznañ Pó³fina³
2 MKK PYRA Poznañ Æwieræfina³
3 MKKS ¯AK Koszalin Æwieræfina³
4 KS SPÓJNIA Stargard  Æwieræfina³

5 BOMBARDIER Szczecin

STREFA: KATOWICE (6) ¦l±skie (6) Opolskie (0)

1 MKS D±browa Górnicza  19 pkt.    Æwieræfina³
2 AZS AWF Katowice  19  pkt.   Æwieræfina³
3 MOSM Tychy  16  pkt.  Æwieræfina³

4 MUKK Pszczyna 14 pkt.
5 MCKiS Czelad¼  11 pkt.
6 Pogoñ Ruda ¦l±ska  9 pkt.

STREFA: BYDGOSZCZ (6) Liga Kujawsko-Pomorska (3) Liga £ódzka (3)


1 KKS Pro-Basket Kutno 19   Æwieræfina³
2 TKM W³oc³awek 18  Æwieræfina³
3 KSK Noteæ Inowroc³aw 16  Æwieræfina³

4 MKS Ósemka Skierniewice 13   
5 £KS Szko³a Gortata £ód¼ 12
6 Twarde Pierniki Zryw Toruñ 12

STREFA: KRAKÓW (3) 
Ma³opolskie (3) ¦wiêtokrzyskie (0)


1 KK Uniwersytet Rolniczy Kraków  8 pkt.  Æwieræfina³
2 TS Wis³a Kraków   5   Æwieræfina³
3 KS Korona AGH Kraków   5 Æwieræfina³


STREFA: RZESZÓW (5)
Liga Podkarpacka (3) Liga Lubelska (2)

1. ZKS STAL Stalowa Wola 16 pkt. Æwieræfina³
2. MKS START I Lublin SA 14 Æwieræfina³
3. Ku¼nia-SMS Stalowa Wola 12  Æwieræfina³

4. KKK MOSiR Krosno 8
5. MKS START II Lublin SA 7

Koniec rozgrywek Juniorów Starszych U20 rocznik 1997 i m³.
WKK Wroc³aw, Trefl Sopot, Rosa Radom i Biofarm BJ Poznañ
,,pauzuj±,, w æwieræfina³ach bo wywalczyli sobie pó³fina³
Pozosta³e 24 dru¿yny 27 stycznia rozpoczynaj± æwieræfina³y w czterech grupach. Jakie to bêd± grupy i gdzie odbêd± siê æwieræfina³y dowiemy dowiemy siê jutro 18 grudnia po godzinie 14.00

KOSZYK 1
MKS D±browa Górnicza 
Pro-Basket Kutno
KK UR Kraków
Stal Stalowa Wola
WKS ¦l±sk Wroc³aw
Asseco Gdynia 
 
KOSZYK 2
UKS GIM92 Ursynów
MKK Pyra Poznañ
Mickiewicz Katowice
TKM W³oc³awek
Wis³a Kraków
Start Lublin   

KOSZYK 3
SKM Zastal Zielona Góra
SKS Starogard Gdañski
Legia Warszawa
¯ak Koszalin
MOSM Tychy
Noteæ Inowroc³aw   

KOSZYK 4
Korona AGH Kraków  Mistrz Ma³opolski
Ku¼nia Stalowa Wola
Gimbasket Wroc³aw
Czarni PERLA S³upsk
Basket AZS PW Wawer
Spójnia Stargard

Przygotowa³ Zibi

Komentarze
Arti dnia stycze 11 2017 10:38:42
Witam.Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich fanów koszykówki . Widzê ,¿e nikt nie pisze ,wiêc pozwolê sobie zacz±æ ( kiedy¶ ten rocznik mia³ najwiêcej postów - czy to prawda Zibi ,czy mi siê tylko wydaje ? Cieszê siê ,¿e mój syn dotrwa³ do U-20 czas niestety mija nieub³agalnie i têskni mi siê za wyjazdami ,emocjami .Mam kilku faworytów WKK,¦l±sk,Trefl,ASSECO,Rossa i my¶lê,¿e znów Gim 92 Ursynów (w pi±tek bara¿ z Ros± o pó³fina³) Nie bêdê typowa³ bo nie chcê zapeszaæ ( synowi brakuje jednego koloru medalu i mam nadziejê ,¿e go zdobêdzie )ale ta 6-zespo³ów powalczy o medale Zibi du¿o zdrowia i energii CI ¿yczê , do zobaczenia na meczach pozdrawiamsmiley
Arti dnia stycze 11 2017 10:41:28
Sory zapomnia³em o Biofarmie ( czyli 7 zespo³ów)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Cieszyn 2010 Festiwal Koszykówki
Cieszyn 2010 Festiwal Koszykówki
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi