News: Medali¶ci MP U16 lata 1990 - 2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 04:43:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Medali¶ci MP U16 lata 1990 - 2016
U-16 Kadeci
MP U16 w latach  1990 - 2007 by³y podci±gniête pod Ogólnopolsk± Olimpiade M³odzie¿y w Sportach Halowych. W 2007 wybra³em siê po raz pierwszy na wielki fina³ kadetów. Zastanawia³em siê dlaczego akurat Prudnik jest organizatorem, skoro w finale nie ma zespo³u gospodarzy. Odpowied¼ by³a jasna -  województwo Opolskie by³o organizatorem XV OOM M³odzie¿y. Przez kolejne 9 lat by³em na ka¿dych Fina³ach MP. Pierwszym organizatorem który oficjalnie zaprosi³ SKM by³ klub Basket Team Opalenica. Przez te 10 lat nie obejrza³em tylko jednego meczu o z³oto U16. W roku 2009, po trzech dniach pobytu we Wroc³awiu wyjecha³em na Gale M³odzie¿owej Koszykówki w moim rodzinnym mie¶cie Rudzie ¦l±skiej

Od roku 2008 sytuacja siê zmieni³a.W Olimpiadzie m³odzie¿y uczestnicz± kadry wojewódzkie U-15, czyli 15-to latkowie. Pierwsza taka Olimpiada odby³a siê w Wa³brzychu

Przejd¼my jednak do Kadetów U-16. Po Olimpiadzie w Prudniku to ju¿ PZKosz decyduje, kto bêdzie organizatorem Fina³ów MP U-16. Gospodarzem wielkiego fina³u jest jeden z 8 zespo³ów bior±cych udzia³ w 5 dniowym turnieju. W 2008 roku by³ to Stargard Szczeciñski,

Je¶li znacie takich zawodników napiszcie do nas. Chêtnie „zaznaczymy” ich w tej tabelce. Jeszcze milej bêdzie, je¶li przy¶lecie stare, dru¿ynowe fotki. Wspomnieñ czar ...

ROK
FINA£........................
Z£OTO........................
SREBRO..........................
BR¡Z..............................
ROCZNIK
MVP....................
2016
Radom             SKM 
UKS 7 Trefl Sopot
Hensfort Przemy¶l
TKM W³oc³awek
2000
 
2015Radom              SKMChromik ¯ary
Rosa Sport Radom
UKS 7 Trefl Sopot
1999
 
2014Tarnobrzeg        SKMWKK Wroc³aw
¦l±sk Wroc³aw
TKM W³oclawek
1998
 
2013Opalenica          SKMPolonia Warszawa
UKS 7 Trefl Sopot
Basket Team Opalenica
1997
 
2012Gdynia              SKMGTK Gdynia
Gim 92 Ursynów
¦l±sk Wroc³aw
1996
 
2011Kraków             SKMKormoran Sieraków
Czarni Slupsk
Pyra Poznañ
1995
 
2010Opalenica          SKMWKK Wroc³aw
Basket Team Opalenica
GTK Gdynia
1994
 
2009
Wroc³aw             SKMZastal Zielona Góra
WKK Wroc³aw
GTK Gdynia
1993
 
2008
Stargard Szcz.    SKM £KS £ód¼
MKS MOS Pruszków
Kasprowicz Inowroc³aw
1992
 
2007
Prudnik*           SKMCzarni S³upsk
Sportino Inowroc³aw
Korona Kraków
1991
 
2006
Kêtrzyn*Start £ód¼
UKS 7 Prokom Trefl Sopot
Sportino Inowroc³aw
1990
 
2005
Bychawa*
Pyra Hera Poznañ
Prokom Trefl Sopot
Polonia Warszawa
1989
 
2004
Ostrów Wielkopolski*
¦l±sk Wroc³aw
Pyra Poznañ
Kusy Trójka Kosz Szczecin
1988
 
2003
Kielce*
Pu³awski Warszawa
¦l±sk Wroc³aw
Trójka Kosz Szczecin
1987
 
2002
Zielona Góra*
Ósemka Wejherowo
Polonia Warszawa
Odra Wodzis³aw ¦l±ski
1986
 
2001
Prudnik*MKS Kusy Szczecin
Pyra Poznañ
¦l±sk Wroc³aw
1985
 
2000Piotrków Trybunalski* Komfort Stargard Szcz.
Pyra Todmar Poznañ
Glimar Gorlice
1984
 
1999
Bychawa* Basket 2000 Sosnowiec
Polonia Warszawa
MKS Wroc³aw
1983
 
1998
Szamotu³y* Unia Tarnów
£KS £ód¼
Sport Poznañski Poznañ
1982
 
1997
Jaros³aw* Unia Tarnów
Legia Warszawa
MKS wroc³aw
1981
 
1996
Kwidzyn* Stal Bobrek Bytom
Aspro Wroc³aw
AZS Lublin
1980
 
1995
Katowice* Zastal Zielona Góra
Stal Ostrów Wlkp.
Unia Tarnów
1979
 
1994
Kraków* Korona Kraków
Polonia Warszawa
Instal Bialystok
1978
 
1993
Bia³ystok* ¦l±sk Wroc³aw
Stal Ostrów Wlkp.
Unia Tarnów
1977
 
1992
Koszalin* AZS Koszalin
Zastal Zielona Góra
Polonia Warszawa
  
1991
Wrze¶nia*Gwardia Wroc³aw
Zryw Chorzów
Polonia Warszawa
  
1990
Ko³obrzeg* Skra Warszawa
MKS Gdynia
Lech Pozna¼
  

W latach 1990-1992 rozgrywane jako U17
* OOM lub OSM
Przed 1990 - BRAK DANYCH

KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKA  (punkty: z³oto 5 srebro 3 br±z 1)


 M
WOJEWÓDZTWO
Z£OTO
SREBRO
BR¡Z
PUNKTY
 1Mazowieckie
3
7
3
      39
 2Dolno¶laskie
5
3
4
      38
 3Pomorskie
4
5
2
      37
 4Wielkopolskie
2
6
3
      32
 5Ma³opolskie
3
-
4
      19
 6Lubuskie
3
1
-
      18
 7Zachodniopomorskie
3
-
2
      17
 8¦l±skie
2
1
1
      14
 9£ódzkie
2
1
-
      13
10
Kujawsko-Pomorskie
-
1
4
        7


TOP 6 Najlepsze kluby  (punkty: z³oto 5 srebro 3 br±z 1)


 MKLUB
Z£OTO
SREBRO
BR¡Z
PUNKTY
 1
¦l±sk Wroc³aw
 2 2 2      18
 2Polonia Warszawa
 1 3 3      17
 3Pyra Poznañ
 1
 3 1      15
 Trefl Sopot
 1
 3 1      15
 6WKK Wroc³aw
 2 1 -
      13
 Zastal Zielona Góra
 2 1 -
      13


ROK ORGANIZATORZ£OTO................................................... SREBRO............................................BR¡Z..................................................
 2009
 
Wroc³aw
 U-16 PZKosz
1.ZASTAL Zielona Góra  rocz.1993/94
Matczak,Gielo,Sirjatowicz, Dybek, Andrejczuk,Krawczyk,Mehmeti,Mruk
Trubacz,Michalewicz,Wroñski,Kopij
WKK Wroc³aw
Nied¼wiedzki, Koelner, Berezowski, Szymkiewicz, Kilian, Markowski, Grzeliñski, Martyniak, Józefiak, B³aszczyk, Tratkowski
£KS £ód¼
Michalak,Leñczuk,¦wit,Kowalczyk
Kucharek,Kisiel,Janas, Paluch,Kaczmarek
Krze¶lak,Morawiec
 2008
 Stargard
 Szczeciñski
 U-16 PZKosz
1.£KS £ód¼  rocz.1992/93
Kaczmarek,Kuczmera,Grapow,Bartosiewicz
Grodzki, Wiaderny, Michalak Binkowski Fokczyñski, Ku¼niarek, Pe³ka, Paradowski
MOS Pruszków
Dziewanowski,Romanowicz,Kuligowski,Migdalski Duniec,Jastrzêbski,Wo³oszm,Soko³owski, Adamczewski,Poniatowski,Tybora,Szczurkowski
Kasprowicz Inowroc³aw
Nowaczyk,Budzyñski,Sparniuk,£awiñski Koz³owski,Danielewski,Paw³owski,Dêbowski Karnowski,Pietrzak,Rych³owski,Mu¿yñski 
 2007
 
Prudnik
 OOM
 Opolskie
1.Czarni S³upsk   rocz.1991/92
Gajewski,Magnuszewski,Osiñski,¦urek Rzeczkowski,Skibiñski,Skrzypek,Sobczyñski P.¦ciga³a S.¦ciga³a,¦widziñski,Raczkowski
2.ISS Sportino Inowroc³aw
Rych³owski, Wierzbicki, Rak, Popowski, Mierzejewski, Ograbek, StêŜewski,Kuflewicz Piotrowski, Kowalczyk,Pawlonka, Barszczyk
3.Korona Kraków
Szul, Pasek, Kostecki, Król, 
Kumiszcza, Fra¶, £awicki,Mucha
Czepczyk, Chmielewski, Proficz, Lorek
 2006
 Kêtrzyn
 OOM
 Warm.-Maz.
1.Start £ódz   rocz. 1990/91
Bogucki, Drelich, Gaj, Gajewski, Juniak
Kopaszewski, Kordasz, Milcarz, Pietrzko
Rosinski, Samiec, Witaszewski
2.Prokom Trefl Sopot
Kreft, Samson, Bachleda,  Komosa,  Szuba Patro,Maryniewski, £uczak, Trawinski Smoczynski, Mruk, Kar³owski
3.ISS Sportino Inowroc³aw
Szczechowicz, Wierzbicki, Sroczynski, Jeszke,S³abiak,SteGewski,Lisiecki,Marciniak Go³ata, Stopinski,Koz³owski, Pozorski
 2005
 OOM
 Bychawa
 Lubelskie
1.MKK Pyra Poznan  rocz.1989/90
£ukomski,Sanocki,Szepelowski,Dawidziñski
Florek,Bartkowski, Naro¿ny,Debicki  Kurasinski,Wielechowski,Szymanski,Mowlik
2.Prokom Trefl Sopot
Za³ucki, Kietlinski, Dobkowski-Ry³ko, Paul Waczynski, £uczak, Krauze, Tempski Tarnachowicz,Kowalski, Kalski, Trela
3.Polonia Warszawa
£aczynski,Popio³ek, Holnicki, Popis, Wojdak Maskelis, Chojecki,
Grzejszczyk, Krawczyk
 2004
 Ostrów Wielk.
 OOM
 Wielkopolskie
1.Slask Wroc³aw  rocz.1988/89
Grygiel, £aszkiewicz, Drobinski, Ciesla  Winnicki,Prostak,Miko³ajczuk,Jarmakowicz Bochenkiewicz,Rudnicki,Latos, Korniewicz  Duda,Brzezinski,Langowski
2.Pyra Poznan
Góralski,Smolinski,Gierwazik,Mackowiak,Ka³ka
Skowronski,Bartkowiak, Sulowski,Kurasinski, Jurkowski,Florek,Henke,Wrzeszcz,Majkowski
3.Kusy Szczecin
Andrzejczak,Opon, Podgalski, Trela Trzeciak,Wojnicz,Wojtowicz,Aelazny Aurawik,Cebrat,Kwietniewski,Kuklinowski
 2003
 Kielce
 OOM
 ¦wiêtokrzyskie
1.UKS Pu³aski Warszawa  rocz.1987/88
Kozminski, Stokowski,  Dipont,  Foszer
 Seku³a, Karpinski,  Stopel,  Nowakowski  Nowakowski,Kruszynski,Swiderski,Klepa
2.WKS Slask Wroc³aw
Konieczka, Ha³as, Grzegorski, Kuciemba Obieg³o, Prostak, Jarmakowicz, Hussak 
Zab³ocki, S³oma, Fiks, Grygiel
3.UKS Trójka-Kosz Szczecin
Balcerek,Gra9awski,Kap³un,Kowalczyk Krawczyk,Marucha,Madry,Krauze
Podgalski,Skokowski, Szlingiert,Zaborniak
 2002
 Zielona Góra
 OOM
 Lubuskie
1.UKS Ósemka Wejherowo  rocz.1986/87
Bijan,Bogusz,Gesicki,Karsznic,Ikonowicz 
Nowakowski,Ratajczak,Strychalski  Swierk, Szyszka, Urbanski
2.Polonia Warszawa
Ochonko,Politowski,Podobas,Romanowski Traczyk,Majchrzak,Skrzyniarz,Piszewski,  Gruszczynski,Dutkiewicz,Bocianowski,Marchoff
3.MKS Odra Wodzis³aw Slaski
Jasinski,Malik,Kotyrba,Kozielski, Tomczak,Dziak,Szarek,Leszczynski,  Zajaczkowski,Andu³a,Gosniowski
 2001
 
Prudnik
 OOM
 Opolskie
1. Kusy Szczecin  rocz.1985/86
Bryl, Chanas, Debowicz, Jung, Krzemien Mroczek,Papinski,Przew³ocki, Przyby³o
Szlachtowicz, Trawinski, Wierzgacz 
2. Pyra Poznan
Ko³tuniak,Sikorski,Michalak,Olejniczak, Andrzejewski,Musielak,Wojciechowski,Tritt,  Brzezinski,Semmler,Jasku³a,Paw³owski,Kujawa
3.Slask Wroc³aw
Wojtalik, Sokal, Bujak, Balcerek, Robert Kowalski,Chlewinski,Mazurkiewicz,Ptys  Zió³kowski,Bochnacki,Streicher,Skolimowski
 2000
 Piotrków
 Trybunalski
 OOM £ódzkie
1. LKS Komfort Stargard Sz. rocz.1984/85
Hrycaniuk, Kalinowski, Rupinski, Mazur Dobrowolski, Pielichowski, Stelmach  G³ebocki, Binkowski,Zbroszczyk, ¦wietoñski
2.MKS Pyra Poznan
Baraniak, Cebulski, Dudzinski, Flieger, Frackowiak,Janiak, Olejniczak,Sikorski, Staszkiewicz,Szymanski,Michalski,Koszarek
3.MKS Wroc³aw
Wabnik,Kondas,Chybzinski,Nowak Armatys,Grabski,Rzeznicki,Wozniak, Dzieciniak, Zabijak, £yszczarek, Mielczarek
 1999 LUBLIN
 OOM
1. KS Basket Sosnowiec  rocz.1983/842.Polonia Warszawa3.MKS Wroc³aw
 1998 POZNAN
 OOM
1. Unia Tarnów  rocz.1982/832.£KS £ódz3.Black Jack Poznan

kolorem niebieskim zawodnicy aktualnie graj±cy w ekstraklasie I i II lidze

czekamy na kolejne informacje

 
Najpiêkniejsze jest to, co wzrusza, a zwyciêstwo na pewno wzrusza. I w³a¶nie takich zwyciêstw ¿yczê wszystkim dru¿ynom. 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bujoczek Adam - UKS SP 27 Katowice
Bujoczek Adam - UKS SP 27 Katowice
Kadra ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi