News: Turniej EYBL U16 rocz.2001 Dywizja B Sopot 20-22.I.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 10:01:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej EYBL U16 rocz.2001 Dywizja B Sopot 20-22.I.2017
EYBL
 Serdeczne Podziêkowania kieruje do Prezesa, Dyrektora, a przede wszystkim Trenera UKS 7 Trefl Sopot Bart³omieja Perzanowskiego za zaproszenie na turniej EYBL do Sopotu. Podczas nieobecno¶ci  trenerów z ,,siódemki,, (USA, Miñsk) trener Bart³omiej Perzanowski znakomicie poradzi³ sobie z organizacja Miêdzynarodowego Turnieju. Rzadko bywa by w turnieju EYBL by³o osiem ró¿nych nacji, znajomo¶æ jêzyka angielskiego trenera Perzanowskiego pomog³a mu w komunikacji z trenerami Rosji, Litwy, Estonii, £otwy, Bia³orusi, Armenii czy Finlandii.

Doskona³ym pomys³em organizatora by³o zaproszenie wszystkich trenerów na krêgle. Dziêkuje trenerowi za umo¿liwienie mi i dru¿ynom przyjezdnym obejrzenie meczu PLK Anvil W³oc³awek – Trefl Sopot. Zakwaterowanie w luksusowej **** Rezydencji Golden Tulip Gdañsk , smaczne jedzenie, dowóz dru¿yn z hotelu do hali (pomagali rodzice). Rodzice tak¿e przygotowali kawiarenkê turniejow± z której korzystali wszyscy uczestnicy EYBL (smaczne ciasta, kanapki, kawa, herbata czy napoje)

 Dziêkuje Prezesowi  UKS 7 Trefl Sopot za umo¿liwieni mi prowadzenia turnieju, (spikerka, konkursy, czy oprawa muzyczna) Sopocki turniej po raz kolejny  pokaza³ ¿e w Polsce turnieje EYBL organizowane s± na najwy¿szym poziomie. Je¶li by³by ranking to moim i wielu trenerów zdaniem którzy uczestnicz± w rozgrywkach tej elitarnej ligi  nasz kraj by³by na pierwszym miejscu. W hali stulecia odby³o siê 20 meczów na bardzo przyzwoitym poziomie. Wiêkszo¶æ spotkañ by³o zaciêtych i wyrównanych (jedynie Armenia odstawa³a …przyjechali tylko w siódemkê z meczu na mecz brak³o si³). Po parkiecie hali stulecia biega³o bardzo wielu utalentowanych zawodników. W sk³adzie zwyciêzców EYBLA Cmoków Miñsk gra³o a¿ piêciu reprezentantów Bia³orusi.Rosyjski zawodnik Pavel Savkov to nieprzeciêtny talent o rok m³odszy od kolegów (2002) zosta³ królem strzelców turnieju 127 pkt w tym 20x3 kolejny zawodnik mia³ o  56 pkt mniej. Dwa turniejowe spotkania ogl±da³ trener kadry Polski Micha³ Mróz (w sk³adzie UKS 7 Trefl Sopot gra³o trzech zawodników  kadry Polski; Klawa, Kulikowski i Rompa)

Cztery najlepsze dru¿yny z Dywizji B awansuje do Finale Four. UKS 7 Trefl Sopot z bilansem 6 zwyciêstw 4 pora¿ki jeszcze ma szanse do awansu. Ostatnim trzecim turnieju musi tylko wygraæ. Mamy nadzieje ze Sopocka Siódemka zagra ju¿ w pe³nym sk³adzie (na 1 turnieju brakowa³o B³a¿eja Kulikowskiego a, na drugim Beniamina Ditera Urbaniaka) Dru¿yna 7 Trefl Sopot w obecnym sk³adzie gra dopiero od wrze¶nia, z miesi±ca na miesi±c robi postêpy. Ten zespó³ ma szanse stan±æ na podium MP U16


 FOTO  ZIBI

FILMIKI  ZIBI

FOTO PMEDIA

FOTO - Harri VallilaMVP  >>>

Nikita Lagun #16
Tsmoki Miñsk Bia³oru¶


 Top scorers of the tournament
(Special Award of zibi NBA Calendar 2017)


 1 Pavel Savkov 127 pkt. Dynamo Moskwa  (20x3) rocz.2002
2 Nikita Matsal 71 Tcmoki Miñski (7x3)
3 Conrad Sengbusch 68 Talin  (7x3)
4 Nikita Lagun 66 Cmoki Miñski  (3x3)
5 Karl Gustav Paloots 65  Talin (7x3)
6 Ritvars Zalans 60 Jekabpils (9x3)
7 B³a¿ej Kulkowski 58  (7X3)
8 Gevorg Ghazanchyan 58 Armenia (9x3)
9 Gytis Zaremba 47 SKM Wilno (1x3)
10 £ukasz Klawa 46 Trefl Sopot (3x3)

WYNIKI

SKM-FrosTec Wilno Litwa – HNMKY Helsinki Finlandia 45 : 52  STATYSTKI
BC Tsmoki Bia³oru¶ – BC Dynamo/YOP Moskwa Rosja  55 : 45  STATYSTYKI
BC Grand Sport – TTU BS  31 : 51  STATYSTYKI
UKS 7 Trefl Sopot – BS Jekabpils  49 : 45  STATYSTYKI
BC Dynamo/YOP 2 – SKM-FrosTec  38 : 19  STATYSTYKI
HNMKY – BC Tsmoki  48 : 77  STATYSTYKI
BS Jekabpils – BC Grand Sport  49 : 36  STATYSTYKI
TTU BS – UKS 7 Trefl Sopot 40 : 50  STATYSTYKI
SKM-FrosTec – BC Grand Sport  55 : 48  STATYSTYKI
HNMKY – TTU BS  51 : 38  STATYSTYKI
BC Dynamo/YOP 2 – BS Jekabpils  52 : 37  STATYSTYKI
BC Tsmoki - UKS 7 Trefl Sopot  59 : 46  STATYSTYKI
HNMKY – BC Grand Sport  68 : 22  STATYSTYKI
TTU BS – SKM-FrosTec  48 : 65  STATYSTYKI
BC Dynamo/YOP 2- UKS 7 Trefl Sopot  48 : 37  STATYSTYKI
BS Jekabpils – BC Tsmoki  68 : 75  STATYSTYKI

BC Grand Sport - BC Dynamo/YOP 2  36 : 65  STATYSTYKI
UKS 7 Trefl Sopot - HNMKY  69 : 47  STATYSTYKI
BC Tsmoki – TTU BS  82 : 48  STATYSTYKI
SKM-FrosTec – BS Jekabpils  44 : 42  STATYSTYKI

ALL - STARS

N. Matsal #30    M. Vaido #10
Tsmoki Miñsk Bia³oru¶
Pavel Savkov #6
Dinamo Moskwa

Gytis Zaremba #16
SKM Wilno Litwa

B³a¿ej Kulkowski #11
UKS 7 Trefl Sopot

KLASYFIKACJA KOÑCOWA 
   FINAL STANDINGS


Place
 Team...................................
Distinction Coach
1

BC Tsmoki
Miñsk
BIA£ORU¦


Andei Boika
Nikita Lagun
Alex Tsynkevich >>>>>>>
Daniil Bugayov
Mikita Dashkevich
Artsiom Shkuratau
Yahor Aliferka
Mikhail Vaido
Ilya Vashyna
Mikita Hadun
Ilya Luchanok
Nikita Matsal
2

BC Dynamo
/YOP 2
Moskwa
ROSJA

Lev Kuzmichev
Kirill Katkov >>>>>>>>>
Georgii Vinnikov
German Cherstvov
Vasiliy Fisyuk
Roman Eliseenko
Denis Danilishin
Egor Falko
Daniil Parafeynik
Evgeny Kucherov
Pavel Savkov
3

SKM-FrosTec
Wilno 
LITWAAntanas Jokubauskas
Martynas Normantas
Zygintas Dabulis
Matas Reklaitis
Kiril Pozdejev
Gytis Zaremba
Adomas Valciukas
Rokas Sventickas
Jokubas Kristapavicius
Rokas Apanavicius
Nikita Sokolovas >>>>>>
Augustinas Mikstas
4

UKS 7 Trefl
Sopot
POLSKA

0 Iwo Olender
2 Filip Sliwinski
3 Wojciech Dzierzak
4 Maciej Danielewicz
7 Tymon Szymanski
10 Lukasz Klawa
11 B³azej Kulikowski
15 Kacper Czuba
17 Michal Gasiorowski
24 Dawid Chec
30 Tomasz Urban
34  Sebastian Rompa >>
36  Maciej Milun
5

HNMKY
Helsinki -
FINLANDIA

12 Niilo Anttila
13 Santeri Korander
14 Onni Peltola
20 Niklas Vallila >>>>>>>
31 Mathias Galtat
35 Luukas Lahtinen
41 Aku Valimaki
56 Oliver Lindgren
76 Iiro Tuomi
78 Jakob Sajantila
6

BS Jekabpils
£OTWA


Emils Vitkovskis
Adrians Ciekurs
Dainis Lazdans
Otto Berzins
Emils Martins Aleksejuks
Renars Spulis
Ritvars Zalans >>>>>>>>
Ilja Stogovs
Ako Lidaks
Kristaps Voitins
Matiss Indriksons
7

TTU BS
Tallinn -
ESTONIA


Roger Maemets
Marcus Neiland
Karl Gustav Paloots >>>>
Richard Ponn
Georg Allemann
Conrad Sengbusch
Erik Karri
Carl Erik Klamas
Marcel Malsroos Vali
Andres Must

    
8

BC Grand Sport
Erewañ -
ARMENIA


2 Khachik Alanyan
6 Gevorg Ghazanchyan >>
10 Mikayel Danielyan
16 Hamlet Poghosyan
24 Grant Vardanyan
30 Rafayel Karapetyan
35 Misha Aghakaryan


OFICJALNA STRONA EYBL


KLASYFIKACJA GENERALNA PO DWÓCH TURNIEJACH
(Pozosta³ jeszcze jeden turniej , ka¿da dru¿yna rozegra po 5 spotkañ - najlepsza czwórka dywizji B awansuje do FAINAL FOUR. Dru¿yna która wygra awansuje do SUPER FINA£U EYBL

  1.Chekhovskyi Yastrebi     10/0    20
  2.Tsmoki-Minsk      9/1    19
  3.Vasileostrovskaya     9/1    19
  4.Trinta 2002           8/2    18

  5.Dynamo/YOP            7/3    17
  6.Riga/Jugla             6/4    16
  7.7 TREFL SOPOT     6/4    16
  8.SKM-FrosTec        6/4    16
  9.HNMKY              4/6    14
10.BS Jekabpils     4/6    14
11.BS Riga/DSN A.K.     4/6    14
12.Kauhajoen Karhu     3/7    13
13.TTU BS             3/7    13
14.BNovosibirsk Junior  1/9    11
15.BA Tallinn Kalev     0/10    10
16.BC Grand Sport     0/10    10

Turniej odbywa siê dziêki zaanga¿owaniu naszych sponsorów, którymi s±:

Miasto Sopot, Pomorski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki, Urz±d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego, Hotel Golden Tulip Gdañsk Residence, Maxpol Marmury, Pol-Swed Projekt, Base Group, Oceanic, Sharks Travel, P&J Sport, Restauracje Morska, Briggs&Stratton oraz Kulik&Kurek. Partnerzy: Trefl Sopot SA, Zespó³ Szkó³ nr 3, Zachart Studio. Patronat medialny: PMEDIA, Radio Gdañsk, Dziennik Ba³tycki.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dziewczyny 17
dziewczyny 17
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi