News: MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1997 i m³. ÆWIERÆFINA£Y 27-29.01.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:35:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1997 i m³. ÆWIERÆFINA£Y 27-29.01.2017
U-20 Juniorzy St.
 Ciekawostki
- Tylko ¯AK Koszalin awansowa³ do pó³fina³ów spo¶ród 6 organizatorów
- Najwiêcej emocji mieli¶my w grupie V gdzie o awansie decydowa³a ma³a tabelka !
- Jedyny mistrz strefy który nie awansowa³ do pó³fina³ów to Stal Stalowa Wola
- W pó³finale nie zobaczymy ¿adnej dru¿yny z strefy Lubelskie/Podkarpackie !
- Pomorskie, Dolno¶l±skie i Mazowieckie maja po trzy dru¿yny w pó³fina³ach !
- Na rozegranych 24 meczów 13 skoñczy³o siê róznic± poni¿ej 10 pkt.
- Najlepszy bilans punktowy mia³ zespó³ WKS ¦l±sk +110
- Najgorszy bilans punktowy mia³ zespó³ MOSM Tychy  -118
- Najlepszym strzelcem w pó³fina³ach by³ Damian Szczepanik z Noteæ Inowroc³aw 76 pkt.
- Piotr Karpacz  AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice nie gra³ tylko 3 min 38 sek, mia³ nawiêcej bloków (13)
Marcin Rachelski  TS Wis³a Kraków zebra³ najwiêcej pi³ek z tablic
January Sobczak KKS Pro-Basket Kutno zaliczy³ najwiêcej asyst
Aleksander Dziewa WKS ¦l±sk Wroc³aw mia³ najlepszy EVAL


RELACJE LIVE STATYSTYKI

Dzik± kartê otrzyma³ MTS Basket Kwidzyn

Grupa I  KS Korona Kraków – organizator
Mickiewicz Romus Katowice - Zastal Zielona Góra 64 : 71  STATYSTYKI  
Korona Kraków - Asseco Gdynia  85 : 96  STATYSTYKI
Korona Kraków - Zastal Zielona Góra  41 : 70 STATYSTYKI
Asseco Gdynia     - Mickiewicz Katowice  89 : 81 STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - Asseco Gdynia  50 : 95  STATYSTYKI
Korona Kraków - Mickiewicz Katowice  85 : 88  STATYSTYKI

1 Asseco Gdynia 6 pkt.
2 SKM Zastal Zielona Góra  5 pkt.

3 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice  4 pkt.
4 KS Korona Kraków 3 pkt.

 Grupa II  KSK Noteæ Inowroc³aw - organizator

Noteæ Inowroc³aw - Pyra Poznañ  96 : 71  STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - Czarni S³upsk  109 : 52  STATYSTYKI
Pyra Poznañ - ¦l±sk Wroc³aw  54 : 93  STATYSTYKI  
Noteæ Inowroc³aw - Czarni S³upsk  68 : 87  STATYSTYKI
Czarni S³upsk - Pyra Poznañ  77 ; 71  STATYSTYKI
Noteæ Inowroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw  83 : 97  STATYSTYKI

1 WKS ¦l±sk Wroc³aw  6 pkt
2 STK Czarni S³upsk  5 pkt.

3 KSK Noteæ Inowroc³aw 4 pkt.
4 MKK Pyra Poznañ 3 pkt.


Grupa III ZKS Stal Stalowa Wola - organizator
TKM W³oc³awek - Legia Warszawa  89 : 57  STATYSTYKI
Stal Stalowa Wola - Gimbasket Wroc³aw  78 : 35 STATYSTYKI
Legia Warszawa - Gimbasket Wroc³aw  52 : 43  STATYSTYKI
Stal Stalowa Wola - TKM W³oc³awek  75 : 76  STATYSTYKI
Gimbasket Wroc³aw - TKM W³oc³awek 53 : 65 STATYSTYKI
Stal Stalowa Wola - Legia Warszawa 72 : 79 STATYSTYKI

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.
2 Legia Warszawa  5 pkt.

3 ZKS Stal Stalowa Wola 4 pkt.
4 UKS Gimbasket Wroc³aw  3 pkt.


 Grupa IV  MUKS BASKET AZS PW Warszawa - organizator

Wis³a Kraków - MOSM Tychy  94 : 52  STATYSTYKI
Basket Warszawa - Pro-Basket Kutno  48 : 66  STATYSTYKI
Pro-Basket Kutno - Wis³a Kraków  77 : 65  STATYSTYKI
Basket Warszawa - MOSM Tychy  67 : 39  STATYSTYKI
MOSM Tychy - Pro-Basket Kutno  50 : 98  STATYSTYKI
Basket Warszawa -Wis³a Kraków  67 : 71 STATYSTYKI

1 KKS Pro-Basket Kutno  6 pkt.
2 TS Wis³a Kraków  5 pkt
.
3 MUKS BASKET AZS PW Warszawa 4 pkt.
4 MOSM Tychy  3 pkt.


Grupa V  Gama SKS Starogard Gdañski - organizator

KK UR Kraków - Spójnia Stargard 71 : 57 STATYSTYKI  
Gama Starogard Gdañski - GIM 92 Ursynów Warszawa  61 : 67  STATYSTYKI  
GIM 92 Ursynów Warszawa - UR Kraków  67 : 71 STATYSTYKI  
Gama Starogard Gdañski - Spójnia Stargard  77 : 40 STATYSTYKI  
Spójnia Stargard - GIM 92 Ursynów Warszawa   37 : 74  STATYSTYKI  
Gama Starogard Gdañski - UR Kraków   53 : 50  STATYSTYKI

1 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 pkt.  (+2)
2 KK UR Kraków  5 pkt.  (+1)

3 Gama SKS Starogard Gdañski 5 pkt. (-3)
4 KS Spójnia Stargard  3 pkt.

 Grupa VI  MKKS ¯ak Koszalin - organizator

MKS D±browa Górnicza - MTS Basket Kwidzyn  74 : 65  STATYSTYKI
Zak Koszalin - Start SA Lublin  66 : 50 STATYSTYKI
¯ak Koszalin - MTS Basket Kwidzyn  72 ; 60  STATYSTYKI
Start SA Lublin - MKS D±browa Górnicza  35 : 87 STATYSTYKI
MTS Basket Kwidzyn - Start SA Lublin  54 : 84 STATYSTYKI
¯ak Koszalin - MKS D±browa Górnicza  66 : 72  STATYSTYKI

1 MKS D±browa Górnicza  6 pkt.
2 MKKS ¯ak Koszalin  5 pkt.

3 MKS Start SA Lublin  4 pkt.
4 MTS Basket Kwidzyn  3 pkt.

Do turnieju pó³fina³owego (10-12 lutego 2017 roku) awansuj± po dwa zespo³y z ka¿dej
grupy.  Termin sk³adania aplikacji o organizacjê turnieju  pó³fina³owego  up³ywa  w
dniu 1 lutego 2017r. (¶roda) o godz. 12.00.

Zgodnie z informacjami z Komunikatu Wydzia³u Rozgrywek nr 05/2016/2017 dru¿yny
z pierwszych miejsc z czterech najwy¿ej sklasyfikowanych stref, tj. WKK Wroc³aw, Trefl
Sopot SA, KS Rosa Sport Radom i Biofarm Basket Junior Poznañ rozpoczn± rywalizacjê  od pó³fina³ów. 


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi