News: MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1997 i m³. PÓ£FINA£Y: Koszalin, Wroc³aw, Warszawa i Radom 10-12.02.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 13:18:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1997 i m³. PÓ£FINA£Y: Koszalin, Wroc³aw, Warszawa i Radom 10-12.02.2017
U-20 Juniorzy St.
 Ciekawostki
- Tylko ¯AK Koszalin nie  awansowa³ do pó³fina³ów spo¶ród 4 organizatorów
- Tylko w dwóch meczach by³a walka o awans do fina³u (z drugiego miejsca)
- Tylko Probasket Kutno uzyska³o awans do fina³ów z strefy S³abej (VI miejsce w rankingu stref)
- Pomorskie, Dolno¶l±skie i Mazowieckie maja po dwie dru¿yny w Finale
- Na rozegranych 24 meczów tylko 6  skoñczy³o siê ró¿nic± poni¿ej 10 pkt.
- Najlepszy bilans punktowy mia³ zespó³ Trefla Sopot  +138  (¶rednia ponad +40 na mecz)
- Najgorszy bilans punktowy mia³ zespó³ Legia Warszawa  -116
( ¶rednia prawie – 40 na mecz !)
- Najlepszym strzelcem w pó³fina³ach by³ Artur Pabianek z ¯AK Koszalin 78 pkt. zespó³ nie awansowa³ do Fina³u ! Artur na parkiecie spêdzi³ najwiêcej minut 110 na 120 mo¿liwych
- Miko³aj Czy¿ z GIM 92 Ursynów  zebra³ najwiêcej pi³ek z tablic  47 (ponad 15 na mecz) Miko³aj jest wychowankiem MKS Wrze¶nia
- Reprezentant Polski Jakub Kobel  zaliczy³ najwiêcej asyst  25 (¶r 8,3) oraz najwiêcej przechwytów (21)
- Reprezentant Polski Micha³ Jod³owski Z WKK  Wroc³aw mia³ najlepszy EVAL oraz zaliczy³ najwiêcej bloków (11)
- Królem trójek zosta³ Reprezentant Polski £ukasz Kolenda z Trefla Sopot (rocz.1999)  13  ,,trojeczek,, przy 65 % ten sam zawodnik poisa³ siê rekordem punktowym w jednym meczu 32 pkt ! w tym 9x3 !!!
Trefl Sopot do pólfina³ów nie wystawi³ 3 zawodników z sk³adu PLK (Kolenda M., Majewski, i Jankowski)
W Rosie Radom gra³o a¿ 15 zawodników (wiêcej nie mo¿e) najwiêcej minut  Mateusz  Szczypiñski 73  najmniej Daniel Dawdo 5 min
W Wielkim Finale nie zobaczymy Polonii Warszawa, Górnika Wa³brzych i Wis³y Kraków (uczestnicy Fina³ów  U18 (rocz 97) 
Wielkim Finale  zobaczymy tylko 2 dru¿yny z fina³ów MP U16 WKK Wroc³aw (5) i GIM 92 Ursynów (8)
W Wielkim Finale U20 bêdzie tylko Mistrz Polski z Fina³ów U14 !!! WKK Wroc³aw

STATYSTYKI LIVE PZKOSZ


SKM prosi o fotki i podsumowanie turnieju (wyró¿nienia indywidualne),
zbyszekbytomski@gmail.com lub FB Zbyszek Bytomski

UWAGA: Zawodnicy podani w tabelkach to uczestnicy pó³fina³ów którzy weszli na parkiet
W kolorze czerwonym zawodnicy i trenerzy bior±cy udzia³ w ME


 GRUPA 1 
Organizator: ¯AK Koszalin

Trefl Sopot SA - SKM Zastal Zielona Góra 112 : 60  STATYSTYKI 
KKS Pro-Basket Kutno - MKKS ¯ak Koszalin  95 : 78  STATYSTYKI  
SKM Zastal Zielona Góra - MKKS ¯ak Koszalin   77 : 59  STATYSTYKI
Trefl Sopot SA - KKS Pro-Basket Kutno   92 : 78  STATYSTYKI
KKS Pro-Basket Kutno - SKM Zastal Zielona Góra   76 : 68  STATYSTYKI
MKKS ¯ak Koszalin - Trefl Sopot SA  48 : 120  STATYSTYKI


  
 
 
1

 TREFL Sopot

MISTRZ
Pomorskie
6
1997: Ciesielski Damian

M³odsi: Daszke Szymon, Burczyk Kacper, Dylicki Tomasz
Grochowski Ignacy , Jakubek Maksymilian 
Kolenda £ukasz, Kujtkowski Wiktor, Pu³kotycki Patryk
Putra Jakub, Walda Sebastian , ¯mudzki Maciej

Trener: Krzysztof Roszyk

2
  PRO BASKET
KUTNO


MISTRZ Strefy
Kuj-Pom
£ódzkie
5
1997: Kacper Grzesiowski, Hubert Stopierzyñski, January Sobczak

M³odsi: Maciej Poznañski Szymon Pawlak Damian Pogoda
Mateusz Dro¿d¿ Jakub £ukasiewicz Mateusz Æwirko-Godycki
Bart³omiej Smakowski

Trener Tomasz Skowron
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  ZASTAL
Zielona Góra

III  w strefie
Dolno¶laskie
Lubuskie
4
1997: Szymon Nowak

M³odsi: Kacper M±kowski Adam Bednarczyk Micha³ Ostrowski
Micha³ Busz Adrian £opiñski Mateusz Winiarski
Nikodem Klocek Wojciech Kamrowski Kajetan Ludwisiak
Hubert Stêpieñ Jeremiasz Klan

Trener: Artur Cielma
 
4
  ¯AK
Koszalin


III w Strefie
Wielkopolskie
Zachodniopomo
3
1997: Artur Pabianek

Mlodsi: Krzysztof Bober Jakub Tr±biñski Damian Bernacki
Kacper Grzybowski Eryk Naczlenis Pawe³ Szamrej
Igor £ukojko Igor Czeczotka Igor Gier³owski Micha³ Pabiszczak

Trener: Grzegorz Dudek
 

 GRUPA 2 Organizator: UKS GIM 92 Ursynów

Biofarm Basket Junior Poznañ - STK Czarni Perla S³upsk   104 : 60  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  37 : 72  STATYSTYKI
Biofarm Basket Junior Poznañ - MKS D±browa Górnicza  83 : 48  STATYSTYKI
STK Czarni Perla S³upsk - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  63 : 84  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - STK Czarni Perla S³upsk   77 : 81  STATYSTYKI
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - Biofarm Basket Junior Poznañ  
72 : 77  STATYSTYKI

  
 
 
1
 BIOFARM BJ
Poznañ

MISTRZ w strefie
Wielkopolskie
Zachodniopom.
6
1997: Fr±ckowiak Wojciech,  Gruszczyñski Dawid, Ry¿ek Szymon,
Stankowski Patryk.

M³odsi: Brociek Dawid​, Gi¿yñski Jaros³aw​​​, ​Kurpisz Miko³aj​, ​Leszczyñski Maciej​, ​Krajewski Andrzej​, ​Nowak Witold​​,
Tomaszewski Marcin​, Micha³ Samsonowicz

Trener: Przemys³aw Szurek, 
2
 UKS GIM 92
Ursynów


II miejsce
Mazowieckie

5
1997: Çağlar Çaliºkan, Dawid Bogusz, Adam Jêczmieñ
Jakub Lewandowski, Rafa³ Mikita, Sebastian Powier¿a,
Mateusz Rogucki

M³odsi: Miko³aj Czy¿, Micha³ ¦cibiorek Wojciech Szpyrka
Kiry³ Dziatczuk  Kacper Rogowski
 
Trener Marek Popio³ek
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  STK CZARNI
S³upsk


III miejsce
Pomorskie
4
1997: Maciej Koz³owski

M³odsi: Piotr Powide³ Hubert Wyszkowski Adam W±sowicz
Patryk Grze¶ Marcin Wysocki Robert Ludwiczuk Igor Goworek
Patryk Lesiak Micha³ Kuczerowski

Trener: Robert Jakubiak
4
   MKS
D±browa Górnicza


MISTRZ
¦l±skie
3
1997: Dawid Boryka , Maciej Koæma, Dominik Rajczak

M³odsi: Patryk Piszczatowski £ukasz Lewiñski Adam Skiba
Rados³aw Chorab Adam Niespor Mateusz Kêpa Maciej Bielecki
Dominik Sala Sebastian Stêpieñ

Trener: Wojciech Wieczorek

 GRUPA 3  Organizator WKK Wroc³aw

WKK Wroc³aw - Legia Warszawa   112 : 56  STATYSTYKI
Asseco Gdynia - TS Wis³a Kraków   81 : 69  STATYSTYKI  
WKK Wroc³aw - Asseco Gdynia   66 : 50  STATYSTYKI 
Legia Warszawa - TS Wis³a Kraków   64 ; 69  STATYSTYKI
Asseco Gdynia - Legia Warszawa   110 : 55  STATYSTYKI  
TS Wis³a Kraków - WKK Wroc³aw  
56 : 82  STATYSTYKI

  
 
 
1
  WKK
Wroc³aw


MISTRZ w strefie
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
1997: Krucza³a Karol, Sewio³ Wiktor, Wilk Patryk

M³odsi: Matusiak Fryderyk, Uberna £ukasz,
Rutkowski Dominik, Jêdrzejewski Micha³, Jod³owski Micha³,
Kobel Jakub, Trêbowicz Mateusz,  Wnorowski Jakub
Fiedukiewicz Kamil

Trener: Sebastian Potoczny
 
2
  ASSECO
Gdynia


II miejsce
Pomorskie
5
1997: Mateusz Itrich, Karol Kamiñski, Jakub Szulc,Micha³ Ko³odziej
 
M³odsi: Aleksander Za³ucki, j, Jakub Wantuch Kacper Traczyk ,
Albert Si³kowski, Kuba Kocio³ek,  Marcel Korolczuk ,
Damian Romanowski

Trener: Milo¹ Mitroviæ

XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

 WIS£A
Kraków


II miejsce
Ma³opolskie
4
1997: Dawid Cepuchowicz, Szymon Czopor, Mateusz Druszcz
Maciej Gêbala, B³a¿ej Karlik, Wojciech Kowalski, Jakub Natkaniec
Jakub Miszkurka , Marcin Rachelski, Jan Rerak, Marcin Siwak
 
M³odsi: Micha³ Chrabota 
 
Trener: Piotr Piecuch

4
  LEGIA
Warszawa


III miejsce
Mazowieckie
3
1997: Marcel Kapu¶ciñski, Jakub Sienkiewicz, Sebastian Stasiak

M³odsi
: Micha³ Kucharski Patryk Kêdel Piotr Aderek
Sebastian £ukasik Krzysztof Matusiak Filip Jasiñski 
Micha³ Rogucki Marcin Mitura Sebastian G±siorowski 

Trener: Lukasz £oboda


GRUPA 4  Organizator Rosa Sport Radom

KS Rosa-Sport Radom - KK UR Kraków   75 : 50  STATYSTYKI
WKS ¦l±sk Wroc³aw - TKM W³oc³awek  87 : 49  STATYSTYKI  
KS Rosa-Sport Radom - WKS ¦l±sk Wroc³aw  45 : 78  STATYSTYKI
KK UR Kraków - TKM W³oc³awek  63 : 64  STATYSTYKI
WKS ¦l±sk Wroc³aw - KK UR Kraków  88 : 44  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - KS Rosa-Sport Radom  66 : 74  STATYSTYKI  

  
 
 
1
   ¦L¡SK
Wroc³aw


II w strefie
Dolno¶l±skie
Lubuskie
61997: Miko³aj Barszcz, Aleksander Dziewa, Miko³aj Ratajczak

M³odsi: Jan Malesa , Maksymilian Zagórski , Sebastian Bo¿enko
Olaf Wysocki , Tymoteusz Matusiak,  Wo³odymir Kwaszczuk
Mateusz Bortliczek , Tomasz ¯ele¼niak Dominik Wilczek

Trener: Tomasz Jankowski

2
  ROSA
Radom


MISTRZ
Mazowieckie
5
1997: Ko³akowski Filip, W±troba Wojciech

Mlodsi: Krakowiak Miko³aj, Nowakowski Karol, Nowik Konrad
Rojek Kacper, Szczypiñski Mateusz, Tyszka Krystian
Walski Szymon, Bernasiak Szymon, Dawdo Daniel
Dawdo Konrad, Golus Dawid, Wo¼niak Patryk, Zió³ko Norbert

Trener: Dawid Mazur
 
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 TKM
W³oc³awek


II w strefie
Kuj-Pom
£ódzkie


41997: Bartosz Matusiak

M³odsi: Rafa³ Komenda Marcel Afeltowicz Micha³ K³ódkowski
Rados³aw Wojciechowski Damian Ostrowski Micha³ Ró¿anowski
Adam Pi±tek Jakub Chosa

Trener: Grzegorz Ko¿an
 
4
  KK UR
Kraków

MISTRZ
Ma³opolskie
3
1997: Micha³ Kozaczyñski, Jan Nowacki, Tomasz Palmowski
Filip Rejowski, Mateusz Skubiñski, Krzysztof Kot

M³odsi: Karol Sasnal, Filip Ca³ka, Mateusz Nowacki
Kacper Nowak Patryk Pacho³ek


Trener: Marek Paulisch
 

Do turnieju fina³owego awansuj± po dwie najlepsze dru¿yny z grup pó³fina³owych.
Turniej fina³owy

Turniej fina³owy rozgrywany jest w dwóch grupach, po których nastêpuj± pó³fina³y o miejsca 1-4, fina³ oraz mecze o miejsca 3, 5 i 7.

Podzia³ na grupy w turnieju fina³owym:

Grupa A - I/1, II/1, III/2, IV/2
Grupa B - III/1, IV/1, I/2, II/2

Przygotowa³ zibi
Komentarze
BRODA67 dnia luty 01 2017 17:56:37
Cze¶æ no to ju¿ ZIBI w tabelkach ustawi³ FINALISTÓWsmiley...
BRODA67 dnia luty 12 2017 19:59:05
No to brawo Warszawa ZIBi w tabelce tylko tego nie obstawi³-ja tez w g³osowaniu , no i czwarta grupa ¦l±sk pierwszy Rosa druga -TERAZ GOSPODARZ FINA£U- obstawiam Kutno dla rozwoju koszykówki albo 3miasto-daaawno NIE BY£O NA TYM POZIOMIE ROZGRYWEK tzn.dwa latasmiley
paolo69 dnia luty 13 2017 09:53:34
W nikomu nie potrzebnej kategorii , wielka nuda, patrz±c na nie które wyniki to cze¶æ dru¿yn przyjecha³a chyba na wycieczkê ,,,,,,,
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wroc³aw 2009 MP U-16 Fina³
Wroc³aw 2009 MP U-16 Fina³
Kolekcja Koszulek MP
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi