News: MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1997 i m³. FINA£Y: Gdynia 22-26.02.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 20:28:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1997 i m³. FINA£Y: Gdynia 22-26.02.2017
U-20 Juniorzy St.
 Wydzia³ Rozgrywek informuje, ¿e organizatorem Turnieju Fina³owego Juniorów Starszych U20M bêdzie Gdyñski Klub Koszykówki Arka Gdynia SA.

,,CA£A POLSKA W CIENIU ¦L¡SKA,,

Dwa razy przegrali w rozgrywkach ligowych, raz w grupie, ale w najwa¿niejszym meczu sezonu 2016/2017 pokonali odwiecznych rywali  WKK Wroc³aw
W wielkich derbach Wroc³awia podczas Wielkiego Fina³u U20 WKS ¦l±sk Wroc³aw wygrywa z WKK Wroc³aw
MVP turnieju Fina³owego wêdruje w rêce Aleksandra Dziewy
,,Trójkolorowi, kosynierzy, wojskowi z Wroc³awia rocznik 1996 i m³odsi  wreszcie doczekali siê z³ota
SKM GRATULUJE Wroc³awskim dru¿ynom i czekamy na powrót wielkiego basketu do stolicy koszykówki

MVP
Aleksander Dziewa (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)

 Pierwsza pi±tka turnieju:
Jakub Musia³ (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)
Tomasz ¯ele¼niak (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)
Szymon Ry¿ek (Biofarm Basket Junior Poznañ)
Norbert Zió³ko (KS Rosa-Sport Radom)
Jakub Kobel (WKK Wroc³aw)

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dru¿yn:

Sebastian Bo¿enko (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)
Micha³ Jod³owski (WKK Wroc³aw)
Miko³aj Kurpisz (Biofarm Basket Junior Poznañ)
Mateusz Szczypiñski (KS Rosa-Sport Radom)

 
FINA£: WKK Wroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw2016)  57 : 70  STATYSTYKI
o 3 miejsce  Biofarm BJ Poznañ - Rosa Radom  63 : 52  STATYSTYKI
mecz o 5 miejsce Gim 92 Ursynów - Trefl Sopot  69 : 65  STATYSTYKI
mecz o 7 miejsce Asseco Gdynia - Probasket Kutno 111 : 74 STATYSTYKI


KLASYFIKACJA KOÑCOWA:
1 WKS ¦l±sk Wroc³aw
2 WKK Wroc³aw
3 Biofarm Basket Junior Poznañ
4 Rosa Sport Radom
5  Trefl Sopot
6  Gim 92 Ursynów
7  Asseco Gdynia
8  Probasket Kutno

Pó³fina³
Biofarm BJ Poznañ  - B1 WKK Wroc³aw  84 : 89  STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - A1 Rosa Radom  83 : 64  STATYSTYKI

GRUPA A

Trefl Sopot SA - KS Rosa-Sport Radom  82 : 85  STATYSTYKI    VIDEO
Biofarm Basket Junior Poznañ - Asseco Gdynia   78 : 66  STATYSTYKI    VIDEO
Rosa-Sport Radom - Biofarm Basket Junior Poznañ   82 : 68  STATYSTYKI   VIDEO  
Asseco Gdynia - Trefl Sopot SA    77 : 83  STATYSTYKI   VIDEO
Trefl Sopot SA - Biofarm Basket Junior Poznañ  72 : 81  STATYSTYKI VIDEO
24.02.2017 17:30 Asseco Gdynia - KS Rosa-Sport Radom   64 : 76  STATYSTYKI VIDEO  

    
 
 
 TREFL Sopot

MISTRZ
Pomorskie
4
1997: Ciesielski Damian

M³odsi: Daszke Szymon, Burczyk Kacper, Dylicki Tomasz
Grochowski Ignacy , Jakubek Maksymilian 
Kolenda £ukasz, Kujtkowski Wiktor, Pu³kotycki Patryk
Putra Jakub, Walda Sebastian , ¯mudzki Maciej

Trener: Krzysztof Roszyk

   BIOFARM BJ
Poznañ

MISTRZ w strefie
Wielkopolskie
Zachodniopom.
5
1997: Fr±ckowiak Wojciech,  Gruszczyñski Dawid, Ry¿ek Szymon,
Stankowski Patryk.

M³odsi: Brociek Dawid​, Gi¿yñski Jaros³aw​​​, ​Kurpisz Miko³aj
Leszczyñski Maciej​, ​Krajewski Andrzej​, ​Nowak Witold​​,
Tomaszewski Marcin​, Micha³ Samsonowicz

Trener: Przemys³aw Szurek, 
   ASSECO
Gdynia


II miejsce
Pomorskie
3
1997: Mateusz Itrich, Karol Kamiñski, Jakub Szulc,
Micha³ Ko³odziej
 
M³odsi: Aleksander Za³ucki, j, Jakub Wantuch Kacper Traczyk ,
Albert Si³kowski, Kuba Kocio³ek,  Marcel Korolczuk ,
Damian Romanowski

Trener: Milo¹ Mitroviæ
    ROSA
Radom


MISTRZ
Mazowieckie
6
1997: Ko³akowski Filip, W±troba Wojciech

Mlodsi: Krakowiak Miko³aj, Nowakowski Karol, Nowik Konrad
Rojek Kacper, Szczypiñski Mateusz, Tyszka Krystian
Walski Szymon, Bernasiak Szymon, Dawdo Daniel
Dawdo Konrad, Golus Dawid, Wo¼niak Patryk, Zió³ko Norbert

Trener: Dawid Mazur

GRUPA B

WKS ¦l±sk Wroc³aw - KKS Pro-Basket Kutno   95 : 69  STATYSTYKI   VIDEO
WKK Wroc³aw - UKS Gim 92 Ursynów Warszawa   95 : 88  STATYSTYKI   VIDEO
Pro-Basket Kutno - UKS Gim 92 Ursynów Warszawa  83 : 86   STATYSTYKI    VIDEO
WKK Wroc³aw - WKS ¦l±sk Wroc³aw  79 :67   STATYSTYKI   VIDEO
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa - WKS ¦l±sk Wroc³aw  71 : 81  STATYSTYKI   VIDEO
KKS Pro-Basket Kutno - WKK Wroc³aw   61 : 86  STATYSTYKI   IDEO

  
 
 
 
 WKK
Wroc³aw


MISTRZ w strefie
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
1997: Krucza³a Karol, Sewio³ Wiktor, Wilk Patryk

M³odsi: Matusiak Fryderyk, Uberna £ukasz,
Rutkowski Dominik, Jêdrzejewski Micha³, Jod³owski Micha³,
Kobel Jakub, Trêbowicz Mateusz,  Wnorowski Jakub
Fiedukiewicz Kamil

Trener: Sebastian Potoczny
 
   ¦L¡SK
Wroc³aw


II w strefie
Dolno¶l±skie
Lubuskie
5
1997: Miko³aj Barszcz, Aleksander Dziewa, Miko³aj Ratajczak

M³odsi: Jan Malesa , Maksymilian Zagórski , Sebastian Bo¿enko
Olaf Wysocki , Tymoteusz Matusiak,  Wo³odymir Kwaszczuk
Mateusz Bortliczek , Tomasz ¯ele¼niak Dominik Wilczek

Trener: Tomasz Jankowski
   PRO BASKET
KUTNO


MISTRZ Strefy
Kuj-Pom
£ódzkie
3
1997: Kacper Grzesiowski, Hubert Stopierzyñski, January Sobczak

M³odsi: Maciej Poznañski Szymon Pawlak Damian Pogoda
Mateusz Dro¿d¿ Jakub £ukasiewicz Mateusz Æwirko-Godycki
Bart³omiej Smakowski

Trener Tomasz Skowron

    UKS GIM 92
Ursynów


II miejsce
Mazowieckie
4
1997: Çağlar Çaliºkan, Dawid Bogusz, Adam Jêczmieñ
Jakub Lewandowski, Rafa³ Mikita, Sebastian Powier¿a,
Mateusz Rogucki

M³odsi: Miko³aj Czy¿, Micha³ ¦cibiorek Wojciech Szpyrka
Kiry³ Dziatczuk  Kacper Rogowski
 
Trener Marek Popio³ek


Zawodnicy którzy nie grali w pó³fina³ach , a mog± zagraæ w Finale:
Marcel Ponitka - Asseco Gdynia
Micha³ Kolenda - Trefl Sopot
Hubert Majewski - Trefl Sopot


W Fina³ach MP U20 (ostanie M³odzie¿owe MP rocznika 1997) nie zobaczymy zawodników Reprezentuj±cych Polskê na Mistrzostwach Europy U16 i U18

Maæka Bendera – USA
Szymona Walczaka –USA
Jakuba Mijakowskiego - USA
Jana Reraka  (Wis³a odpad³a w Pó³fina³ach)
Micha³a Kierlewicza  (MKS Znicz Basket  Pruszkowa)
Szymona Kiwilszy  (Jamalex Polonia 1912 Leszno)
Piotr ¦cibisz  (WKK - kontuzja)
Micha³ Kapa - WKK - kontuzja)
Karola  Majchrzak  (GBA Praga Czechy)

Z trenerów  uczestników) ME  w Finale zobaczymy :  Dawid Mazur (Rosa Radom) Sebastian Potoczny (WKK) Aktualnym trenerem Kadry Polski U20 jest Tomasz Niedbalski (asystent trenera WKK Sebastiana Potocznego)

Najlepszy strzelec turnieju:
Szymon Ry¿ek (Biofarm Basket Junior Poznañ)

Tytu³u Mistrzowskiego rocznika 1997 broni WKK Wroc³aw (MP U18 Radom 2015)

Tytu³u Mistrzowskiego U20 broni Asseco Gdynia (MP U20 Wroc³aw

Ranking si³ finalistów MPJ¦: Wroc³aw czy Trójmiasto?   


Przygotowa³ zibi
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Reklama GTK w minibusie
Reklama GTK w minibusie
Ciekawe ujêcia
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi