News: U-16 MP 2017 KADECI rocz.2001 i ml. przed æwieræfina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 11:56:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-16 MP 2017 KADECI rocz.2001 i ml. przed æwieræfina³ami
U-16 Kadeci
 TERMINY:
3.IV.2017 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
5.IV.2017  przyznanie organizacji æwieræfina³ów, Losowanie grup
28-30.IV.2017 Æwieræfina³y
4-5.V.2017 przyznanie organizacji pó³fina³ów, losowanie grup
19-21.V.2017 Pó³fina³y
24.V.2016 przyznanie organizacji Fina³ów
7-11.VI.2017  Fina³y

W rozgrywkach MP U16 sezon 2016/2017 udzia³ dla 28 dru¿yn
Szkolny Zwi±zek Sportowy poinformowa³ - Fina³ Krajowy Gimnazjady - ELBL¡G 26-28.V.2017.

Mistrzowie stref 1-4 (Wed³ug rankingu rozgrywki Centralne rozpoczn± od pó³fina³ów,
1. Strefa Dolno¶l±skie (40,85) – Lubuskie (14,04) = 54,89
2. Strefa Pomorskie (45,05) – Warmiñsko-Mazurskie (3,64) = 48,69
3. Strefa Mazowieckie (38,59) – Podlaskie (5,43) = 44,02
4. Strefa Wielkopolskie (23,03) – Zachodniopomorskie (16,17) = 39,20

5. Strefa ¦l±skie (35,99) – Opolskie (2,12) = 38,11
6. Strefa Kujawsko-Pomorskie (26,29) – £ódzkie (10,94) = 37,23
7. Strefa Podkarpackie (17,06) – Lubelskie (7,83) = 24,89
8. Strefa Ma³opolskie (11,75) – ¦wiêtokrzyskie (1,20) = 12,95

STREFA: WROC£AW  (8) WSPÓLNA LIGA: Dolno¶l±skie (6) Lubuskie (2)

 1 Z astal Zielona Góra 14 / 27   PÓ£FINA£ MP
2 WKK Wroc³aw    14 / 27  
3 ¦l±sk Wroc³aw    14 / 24   
4 Turów Zgorzelec 14 / 21
5 Chromik ¯ary    14 / 19  
6 Sudety Jelenia Góra 14 / 19   
   
7 Gimbasket Wroc³aw 14 / 17  
8 Górnik Wa³brzych 14 / 14    STREFA: GDAÑSK (16)  Pomorska (12) Warmiñsko-Mazurskie  (4)

LIGA POMORSKA
1 UKS 7 Trefl I Sopot 12/ 23
2
Politechnika Neptun Gdañsk 12 / 22  
STK Czarni GRAWIPOL S³upsk 12 / 20
4
Gdyñska Akademia Koszykówki I 12 / 18  
5  UKS De La Salle Gdañsk 12 / 17   
6 KUKS Remus Ko¶cierzyna 12 / 13
7 KS Jedynka Pelplin 12 / 13   

WARMIÑSKO-MAZURSKIE
1 KS AS Mr±gowo    12 / 21       
2 MKS TRUSO Elbl±g    12 / 20       
3 TSK RO¦ Pisz    12 / 18   
4 Akademia Koszykówki Olsztyn    12 / 12       

Fina³ strefowy (gospodarz Cz³uchów) 31-03-2.04.2017
Politechnika Neptun Gdañsk - Gdyñska Akademia Koszykówki 74 : 61
AS Mr±gowo - STK Czarni GRAWIPOL S³upsk    40 : 68
UKS 7 Trefl Sopot - Truso Elbl±g    86 : 44
AS Mr±gowo - Politechnika Neptun Gdañsk    52 : 72
UKS 7 Trefl Sopot - STK Czarni GRAWIPOL S³upsk    88 : 53
Truso Elbl±g - Gdyñska Akademia Koszykówki 42 : 62
AS Mr±gowo - Truso Elbl±g 34 : 52
Gdyñska Akademia Koszykówki - UKS 7 Trefl Sopot    58 : 80
STK Czarni GRAWIPOL S³upsk - Politechnika Neptun Gdañsk    50 : 75
AS Mr±gowo - Gdyñska Akademia Koszykówki 33 : 80
STK Czarni GRAWIPOL S³upsk - Truso Elbl±g 75 : 68
Politechnika Neptun Gdañsk - UKS 7 Trefl Sopot 55 : 75
Gdyñska Akademia Koszykówki - STK Czarni GRAWIPOL S³upsk 96 : 63
Truso Elbl±g - Politechnika Neptun Gdañsk 46 : 72
AS Mr±gowo - UKS 7 Trefl Sopot    36 : 49

1 UKS 7 Trefl Sopot  10  PÓ£FINA£
2 Politechnika Neptun Gdañsk    9    
3 Gdyñska Akademia Koszykówki    8    
4 STK Czarni GRAWIPOL S³upsk    7  
 
5 Truso Elbl±g    6    
6 AS Mr±gowo    5        


  STREFA: WARSZAWA (19) Liga Mazowiecka  (13) Liga Podlaska  (6)

LIGA MAZOWIECKA

1 La Basket I Warszawa 10 / 20
2
Polonia Warszawa 10 / 18  
3 Rosa-Sport Radom 10 / 16
4 Jagiellonka Warszawa 10 / 14
5 MUKS Piaseczno 10 / 12         
6 GIM 92 Ursynów Warszawa 10 / 11

LIGA PODLASKA:
1 SPK I Bia³ystok 10 / 20     
2 PKK ¯ubry Bia³ystok 10 / 16     
3 MOSiR Bielsk Podlaski 10 / 15
4 GUKS Olimpijczyk £om¿a 10 / 15

5 MKS "Batory 18" Bia³ystok 10 / 10
6 SPK II Bia³ystok 10 / 10 

Play-Off o æwieræfina³y MP 18-25.III mecz/rewan¿:

Jagiellonka Warszawa - SPK Bia³ystok  65 : 83 / 70 : 75  (2-0)
Rosa Radom - ¯ybry Bia³ystok  106 : 62 / 117 : 50  (2-0)
MOSiR Bielsk Podlaski - Polonia Warszawa  65 : 80 /  87 : 58  (0-2)
Olimpijczyk £om¿a - La Basket Warszawa  49 : 106 / 53 : 115 (0-2)

Turniej Bara¿owy - Organizator LaBasket Warszawa
(wszystkie dru¿yny uzyska³y awans do MP)
La Basket Warszawa - Rosa Radom  90 : 57
SPK Bia³ystok - Polonia Warszawa  81 : 72
Polonia Warszawa - LaBasket Warszawa  53 : 77
Rosa Radom - SPK Bia³ystok 71 : 66  po dogrywce
SPK Bia³ystok - LaBasket Warszawa  46 : 75
Rosa Radom - Poloni± Warszawa
  65 : 82

1 La Basket Warszawa  6 pkt
. PÓ£FINA£
2 Rosa Radom  4 pkt.
3 SPK Bia³ystok  4 pkt.
4 Polonia Warszawa 4 pkt.


  STREFA: POZNAÑ (13) Liga Wielkopolska (5) Zachodniopomorska (8)

LIGA WIELKOPOLSKA:
1 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 8 / 14
2 Pyra Poznañ 8/ 13
3
Biofarm Basket Junior Poznañ 8 / 13

4 ENEA Basket Pi³a 8 / 10
5 Mikst Miêdzychód 8 / 10

LIGA ZACHODNIOPOMORSKIE:
1 Spójnia I Stargard    14 / 28
2 ¯ak I Koszalin    13 / 24
3 Spójnia II Stargard    14 / 21
4 Bombardier Szczecin    14 / 21

5 Basket Koszalin     14 / 21
6 Herkules Bia³ogard    13 / 18
7 ¯ak II Koszalin    14 / 16
8 Wilki Morskie Szczecin 14 / 16

WYNIKI I RUNDY
KASPROWICZANKA - BOMBARDIER SZCZECIN  96 : 41 / 71 : 60
MKK PYRA POZNAÑ - MKKS ¯AK KOSZALIN  77 : 81 / 57 : 70
BIOFARM BJ POZNAÑ - KS SPÓJNIA STARGARD  57 : 72 / 69 : 63
KASPROWICZANKA - KS SPÓJNIA STARGARD  62 : 66 / 71 : 52
MKK PYRA POZNAÑ - BOMBARDIER SZCZECIN  83 : 55 / 74 : 57
BIOFARM BJ POZNAÑ - MKKS ¯AK KOSZALIN 74 : 71 / 56 : 87
KASPROWICZANKA - MKKS ¯AK KOSZALIN  76 : 68
MKK PYRA POZNAÑ - KS SPÓJNIA STARGARD 74 : 41
BIOFARM BJ POZNAÑ - BOMBARDIER SZCZECIN  84 : 58

TABELA WYJ¦CIOWA Z ZALICZENIEM SPOTKAÑ Z ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH

1. UKS KASPROWICZANKA Ostrów Wlkp. 
2
. KS SPÓJNIA Stargard   
3. BIOFARM BJ Poznañ   
4. MKKS ¯AK Koszalin   

5. MKK PYRA Poznañ     
6. BOMBARDIER Szczecin 


  STREFA: KATOWICE (24) WSPÓLNA LIGA  ¦l±skie (22) Opolskie (2) 

1 Mickiewicz Katowice 14 / 28 
2 ¯AK ¯ory I  14 / 24
3
MOSM Bytom   14 / 23

4 MKS Wodzis³aw ¦l±ski  14 / 21
5 MKS D±browa Górnicza 14 / 21  
6 Smyk Prudnik 14 / 18         
7 MKKS Rybnik     14 / 17    
8 ¯AK ¯ory II    14 / 7    
 


  STREFA: BYDGOSZCZ (17) Liga Kujawsko-Pomorskie (5) Liga £ódzkie (12)

LIGA KUJAWSKO-POMORSKA

1 Twarde Pierniki Toruñ 8 / 15
2
Novum I Bydgoszcz 8 / 14      
3 TKM W³oc³awek 8 / 13    
4 Astoria Bydgoszcz 8 / 10
5 Novum II Bydgoszcz 8 / 8


LIGA £ÓDZKA -
1 £KS Szko³a Gortata  10 / 17
2 UMKS PIOTRCOVIA 10 / 17 
3 KKS PRO-BASKET Kutno 10 / 16
4 UMKS KSIʯAK £owicz  10 / 16       
5 AZS PWSZ I Skierniewice 10 / 14        
6 PKK 99 JANTOÑ Pabianice 10 / 10

STREFA:

Twarde Pierniki Toruñ - MKS Novum I Bydgoszcz     85:61
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb.     50:33
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - MKS Novum I Bydgoszcz     91:71
Twarde Pierniki Toruñ - UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb.     81:40
UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. - MKS Novum I Bydgoszcz     56:75
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - Twarde Pierniki Toruñ     59:73

1 Twarde Pierniki Toruñ 3  / 6 
2 £KS Szko³a Gortata  3 / 5
3 Novum I Bydgoszcz    3 / 4

4 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 3 / 3


  STREFA: KRAKÓW (11) WSPÓLNA LIGA:  Ma³opolskie (10) ¦wiêtokrzyskie (1)

1  Kadet O¶wiêcim     15 / 28
2
 
Regis Wieliczka     15 / 27
3
 
MUKS 1811 Unia Tarnów     15 / 26 
  
4 Wis³a Kraków     15 / 26
5 MKS Gorlice     15 / 23   
6 MKS PM Tarnów     15 / 20 


  STREFA: RZESZÓW (8) liga Podkarpackie (4) Lubelskie (4) 

ROZGRYWKI STREFOWE

1 Ku¼nia Stalowa Wola     10 / 20   
2 Pi±tka I Lublin     10 / 18
3
Siarka Tarnobrzeg     10  / 16
 
4 AZS PWSTE Jaros³aw     10 / 13
5 Kadet Bia³a Podlaska    10 / 13
6 Pi±tka II Lublin     10 / 10     

Przygotowa³ Zibi
Komentarze
madej1972 dnia luty 20 2017 17:42:14
12 mo¿e ciê¿ko wytypowaæ na ME ... ale 9 bez problemu. Ile p³ac± za 5 smiley uk³ad si³ w 2001 prawie siê nie zmieni³ od U14 poza Jag± (os³abienie na korzy¶æ Trefla) - widaæ to po wynikach i tabelach w strefach. Najwiêkszy postêp z dru¿yn graj±cych w finale U14 zrobi³ Zastal (kandydat do medalu na pewno), najwiêksze wzmocnienie Trefl (pytanie jak zagraj± z czo³owymi dru¿ynami w kraju o stawkê), WKK pod koniec kwietnia bêdzie wygl±da³o chyba lepiej ni¿ w wiêkszo¶ci meczów w tym sezonie ... wróci Marcin Brysz ... zaczn± graæ mecze pe³n± 12 smiley o dziwo lepszy basket graj± w U18 !!! graj±c w niepe³nym sk³adzie. Bêdzie ciekawie bo w 1/4 i 1/2 nie zabraknie ciekawych spotkañ smiley))
Adamoo dnia luty 26 2017 10:17:24
Wed³ug mnie w finale:
WKK, Zastal, Trefl, Toruñ, SPK, Lublin, Ostrów, Polonia Wwa.
na pewno o medale walczyæ bedzie WKK i Zastal, Sopot zalezy od jego to wszystko poukladaja po wzmocnieniach. zgadzam sie z @madej1972 Zastal zrobi³ progres, szczegolnie gra wEYBL na pewno %% ale to i tak WKK narazie jest faworytem
PanKotek dnia marzec 05 2017 11:42:10
Moje typy w rozgrywkach strefowych:
a) Strefa WROC£AW:
1.Zastal 2.WKK 3.¦l±sk 4.¯ary
smiley Strefa GDAÑSK
1.Trefl 2.Politechnika Gdañsk 3.Asseco 4.De La Salle
c) Strefa WARSZAWA
1.SPK 2.LaBasket W-wa 3.Polonia 4.Rosa
d) Strefa POZNAÑ
1.Spójnia 2.Kaspro 3.Pyra 4.Biofarm
e) Strefa KATOWICE
1.Mickiewicz Katowice 2.¯AK ¯ory 3.MOSM Bytom
f) Strefa BYDGOSZCZ
1.Toruñ 2.Novum 3.£KS £ód¼
g) Strefa KRAKÓW
1.Regis Wieliczka 2.Tarnów 3.Wis³a Kraków
h) Strefa RZESZÓW
1.Ku¼nia 2.Lublin 3.Siarka Tarnobrzeg

To s± moje typysmileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pruszkowianie obserwuja mecz
Pruszkowianie obserwuja mecz
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi