News: Nabory do szkó³ 2018 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 08:26:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Nabory do szkó³ 2018
Szkolenie
 ZAPRASZAMY !!!

¯ORSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI

NABÓR UZUPE£NIAJ¡CY DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ROCZNIKACH 2000 – 2002

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ZAPRASZAMY DO:

ROCZNIK 2002  DO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ¯OSKIEJ AKADEMII KOSZYKÓWKI,

ROCZNIK 2001 DO I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CEGO Z ODDZIA£AMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ( I LO ¯ORY)

ROCZNIK 2000
  DO II KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CEGO Z ODDZIA£AMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ( I LO ¯ORY)

ZAPEWNIAMY:

    UDZIA£ W ROZGRYWKACH ¦L¡SKIEGO ZWI¡ZKU KOSZYKÓWKI (MU 16, MU 18, III LIGA)
     UDZIA£ W ROZGRYWKACH LIGI CZESKIEJ
    TRWAJ¡ ROZMOWY ZWI¡ZANE Z KONTYNUACJ¡ W ROZGRYWKACH EYBLA
    ZGRUPOWANIA LETNIE I ZIMOWE
    WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

NASZE ZESPO£Y TO MISTRZOWIE POLSKI, ¦L¡SKA, MEDALI¦CIE MISTRZOSTW SL¡SKI, POSIADAMY W SWOICH SZEREGACH REPREZENTANTÓW ¦L¡SKA I POLSKI.

ZAPRASZAMY DO NAS !!!

KONTAKT: TRENER PROWADZ¡CY GRZEGORZ MARCIAK 790884151, PREZES KLUBU LUDWIK MACIEJEWSKI 792784152
 Nabór do 7 klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach.

 UKS SP 27 Katowice zaprasza do zapisów do 7 klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach Piotrowicach.
 Zespó³ zg³oszony bêdzie do rozgrywek m³odzika starszego.

Zespó³ bêdzie wystêpowa³ w Lidze Centalnej EYBL!

Zawodnicy bêd± trenowaæ 5 razy w tygodniu po 1,5 godz. Najbardziej ambitne osoby bêd± mog³y liczyæ na treningi indywidualne w weekendy.

Treningi odbywaæ siê bêd± na odnowionej sali gimnastycznej, na nowym sprzêcie sportowym, maszynie do treningu rzutowego Dr. Dish.


Klub wspó³pracuje z trenerem przygotowania si³owego i motorycznego.

Tworzymy bardzo perspektywiczn± grupê zawodników. Piêciu reprezentantów naszego klubu jest w szerokiej kadrze ¦l±ska w tym dwóch najwy¿szych zawodników w lidze. Dru¿yna powstanie na bazie po³±czenia 2 zespo³ów UKS SP 27 I i II z m³odzika m³odszego, plus wzmocnienia.

Naszym celem jest stworzenie najlepszych warunków do rozwoju i pracy w ambitnej grupie z dobrym szkoleniowcem (trener Wo³k Jankowski w sezonie 16/17 prowadzi³ niepokonanych na ¦l±sku kadetów). K³adziemy nacisk na budowanie dobrych relacji w zespole, mi³ej i przyjaznej atmosferze pracy.

Klub organizuje obozy letnie i zimowe.

Osoby zainteresowane proszone s± o kontakt z trenerem Paw³em Wo³k Jankowskim tel. 660 777 938 mail: wolk.jankowski@gmail.com
www.uks27.pl


 


 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA TESTY SPRAWNO¦CIOWE W DNIU 02-04-2017
 
Ambroziak Jakub  MKS POLONIA Warszawa  
Atanowicz Patryk  MKS POLONIA Warszawa 
Szewczyk Maciej  POLONIA Warszawa 
Kowalewski Jakub  MKS POLONIA Warszawa
Snopek Pawe³  MKS POLONIA
Karusewicz Igor  MUKS Piaseczno
Lichowski Konrad  Muks Piaseczno
Popowski Maciej  Muks Piaseczno 

Sulej Damian  MTS BASKET Kwidzyn 
Treder Jakub  MTS BASKET Kwidzyn 
Wiêckowski Filip  MTS BASKET Kwidzyn  
Pellowski Jakub  UKS DE LA SALLE  
Rydzewski Oskar  Gdyñska Akademia Koszykówki 
Korolczuk Mi³osz  Gdyñski Klub Koszykówki ARKA 

Griszczuk Aleksander  TKM W³oc³awek
Ciemiñski Jakub  TWARDE PIERNIKI Toruñ
 

Frankiewicz Mateusz
  STOWARZYSZENIE GÓRNIK Wa³brzych (r.2000)
Podejko Mateusz  STOWARZYSZENIE GÓRNIK Wa³brzych (r.2000) 

Gruca Krystian  UKS REGIS Wieliczka 
Zap³ata Szymon  UKS KADET O¶wiêcim 

Ka³u¿a Filip  KS AZS Katowice 
Pawe³ka Filip  KKS Mickiewicz Katowice  

G³ówka Micha³  UKS KASPROWICZANKA Ostrów Wielkopolski
Sobkowiak Adrian  KS BASKET Pi³a

Ha³ka Patryk  KU¬NIA KOSZYKÓWKI Stalowa Wola 
 
Ja¶kiewicz Kacper  MKS ¯AK Koszalin
 

Czerwony kolor szeroka kadra Polski

 
UWAGA! Dla zawodników, którzy 02.04.2017 rozgrywaj± turnieje bara¿owe U-16, SMS W³adys³awowo
organizuje dodtkowy termin testów sprawno¶ciowych 09.04.2017.
Wszystkie informacje dotycz±ce dnia 02.04.2017 odnosz± siê równie¿ do 09.04.2017.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Eurobasket Katowice
Eurobasket Katowice
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi