News: Podsumowanie OOM w Statystykach - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 02:20:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie OOM w Statystykach
U-15 Kadry Woj
Tydzieñ temu zakoñczy³ siê Fina³y OOM Ma³opolska 2017. SKM po ka¿dych fina³ach publikuje za po¶rednictwem PZKosz  rekordy oraz Top 10 w poszczególnych statystykach. Zawodnicy najwy¿ej notowani zapewne znale¼li siê w notatkach sztabu szkoleniowego Kadry Polski. Jak wiecie statystyki nie s± wykonane perfekcyjnie czêsto tylko jedna osoba pisa³a ,,staty,, a to nie do koñca jest dok³adne., jednak te statystyki pokazuj± czo³ówkê polskich zawodników z rocznika 2003.    


Rekordy:

            
Eval:    
1.Wit Szymañski    29        
2.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    27        
2.£ukasz Walkowiak    27        
                    
Punkty:    
1.Wit Szymañski    31        
2.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    26        
3.Wojciech Siembiga    19        
                    
Celne rzuty za "1":    
1.Micha³ Szabelski    12        
2.Wit Szymañski    10        
3.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    9        
                    
Celne rzuty za "2":    
1.Wit Szymañski    15        
2.Maciej Michalski    8        
2.Wojciech Siembiga    8        
                    
Celne rzuty za "3":    
1.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    3        
1.Tomasz Kucal    3 
      
1. Szymon Kilian 3 
               
Zbiórki:    
1.Mateusz G³odek    23        
2.Maciej Michalski    16        
3.Wiktor Paczkowski    15        
                    
Asysty:    
1.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    8        
2.Nikodem Suski    6        
                    
Przechwyty:    
1.Jakub Trze¶niewski    7        
2.Micha³ Szabelski    5        
2.Szymon Ko³akowski    5        
2.Antoni Sadowniczyk    5        
                    
Bloki:    
1.£ukasz Walkowiak    3        
1.Tomasz Urban    3        
1.Wiktor Paczkowski    3        
                    
Najwiêcej na parkiecie:    
1.Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie    121:23    
2.Dawid Bykowski    Kujawsko-Pomorskie    116:40    
3.Maciej Michalski    ¦l±skie    115:33    
                    
Double-Double:                    
(2)    Przemys³aw Paduch(11pkt.15zb.)(12pkt.11zb.)            
(1)    Aleksander Wi¶niewski(19pkt.13zb.) £ukasz Walkowiak(18pkt.13zb.) Wojciech Siembiga(17pkt.11zb.)  Wiktor Paczkowski(16pkt.15zb.) Maciej Michalski(17pkt.16zb.) Wit Szymañski(22pkt.10zb.) Antoni Sadowniczyk(11pkt.13zb.)            
                    
Najlepszy atak        Wielkopolskie    416        
Najlepsza obrona    Wielkopolskie    266        
                    
 Punkty:            
1.Wit Szymañski            Kujawsko-Pomorskie 102    
2.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 81    
3.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie 77    
4.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    75    
5.Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie 60    
6.Tomasz Kucal            Zachodniopomorskie 56    
7.Alan Wilkowski    Mazowieckie 55    
8.Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    54    
9.Dawid Bykowski    Kujawsko-Pomorskie 53    
10.Filip Dominiak    Wielkopolskie    48    
                    
 Eval:            
1.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    97    
2.Wit Szymañski            Kujawsko-Pomorskie    87    
3.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    70    
4.£ukasz Walkowiak    Wielkopolskie    64    
4.Filip Dominiak    Wielkopolskie    64    
6.Maciej Michalski    ¦l±skie    59    
7.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    57    
7.Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    57    
9.Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie 54    
10.Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie    45    
                    
 Bloki:            
1.Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie 8    
2.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    7    
3.£ukasz Walkowiak    Wielkopolskie    6    
3.Piotr Dro¶            £ódzkie    6    
5.Maciej Michalski    ¦l±skie    5    
5.Filip Dominiak    Wielkopolskie    5    
5.Tomasz Urban            Zachodniopomorskie    5    
5.Brajan Sowa            Ma³opolskie    5    
9.Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie    4    
9.Wiktor Kania            Mazowieckie    4    
9.Oliwier Bednarek    Kujawsko-Pomorskie 4    
9.Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    4    
                    
 Przechwyty:             
1.Bartosz Sitek            Mazowieckie 12    
2.Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie  11    
2.Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    11    
2.Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie 11    
5.Wit Szymañski            Kujawsko-Pomorskie 10    
5.Igor Lewandowski    ¦l±skie    10    
5.Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    10    
5.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 10    
9.Jêdrzej Hamerla    Mazowieckie 9    
9.Tomasz Kwieciñski    £ódzkie    9    
9.Filip Wójcik            Dolno¶l±skie 9    
9.Szymon Ko³akowski    Mazowieckie 9    
                    
 Asysty:            
1.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    19    
2.Nikodem Suski            Wielkopolskie    14    
3.Iwo Maækowiak            Wielkopolskie    8    
4.Damian Kru¿yñski    Kujawsko-Pomorskie    7    
5.Daniel Nowak            Ma³opolskie    6    
5.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    6    
7.Dawid Biegoñ            Ma³opolskie    5    
7.Kamil Zgrajek            Wielkopolskie    5    
7.Filip Dominiak    Wielkopolskie    5    
                    
 Zbiórki:            
1.Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie 65    
2.£ukasz Walkowiak    Wielkopolskie 51    
3.Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    49    
3.Maciej Michalski    ¦l±skie    49    
5.Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie 47    
6.Filip Dominiak    Wielkopolskie 45    
7.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 43    
8.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie 41    
9.Wit Szymañski    Kujawsko-Pomorskie 34    
10.Antoni Sadowniczyk    £ódzkie    33    
                    
 Rzuty celne za dwa:            
1.Wit Szymañski    Kujawsko-Pomorskie 37    
2.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie 30    
3.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    25    
4.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 24    
5.Filip Dominiak    Wielkopolskie 20    
5.Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    20    
7.Dawid Bykowski    Kujawsko-Pomorskie 19    
8.Alan Wilkowski    Mazowieckie 17    
9.£ukasz Walkowiak    Wielkopolskie 16    
10.Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie 15    
10.Maciej Michalski    ¦l±skie    15    
10.Tomasz Kucal    Zachodniopomorskie 15    
                    
 Skuteczno¶æ za dwa (%):            
1.Wojciech Nojszewski    Mazowieckie 80.0    
2.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    67.6    
3.Nikodem Suski    Wielkopolskie    66.7    
4.Aleksander Lisowski    £ódzkie    61.5    
5.Wit Szymañski    Kujawsko-Pomorskie 60.7    
6.Antoni Michalski    Mazowieckie 60.0    
7.Alan Wilkowski    Mazowieckie 56.7    
8.Maciej Gorzelany    Wielkopolskie 56.3    
9.Filip Dominiak    Wielkopolskie 55.6    
9.Szymon Ko³akowski    Mazowieckie 55.6    
                    
 Rzuty celne za trzy:            
1.Tomasz Kucal    Zachodniopomorskie 7    
2.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 6    
3.Kacper Kowalczyk-Kudziarz ¦l±skie 5    
3.Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    5    
3.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    5    
6.Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie 4    
6.Igor Lewandowski    ¦l±skie    4  

 
                    
 Skuteczno¶æ za trzy (%):            
1.Tomasz Kucal    Zachodniopomorskie 46.7    
2.Kacper Kowalczyk-Kudziarz ¦l±skie 41.7    
3.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    33.3    
4.Damian Bartecki    Zachodniopomorskie 30.0    
5.Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    29.4    
6.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 28.6    
7.Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie 26.7    
8.Igor Lewandowski    ¦l±skie    25.0    
8.Alan Wilkowski    Mazowieckie 25.0    
                    
 +/-            
1.Filip Dominiak Wielkopolskie    125    
2.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 124    
3.Iwo Maækowiak    Wielkopolskie    100    
4.Jakub Gruszczyñski Wielkopolskie 96    
5.Igor Lewandowski ¦l±skie 63    
6.Nikodem Suski    Wielkopolskie 62    
7.Jakub Merda    ¦l±skie    54    
7.Dominik Pastuszka ¦l±skie 54    
9.Tomasz Marek    Wielkopolskie 53    
10.Aleksander Dziekañski ¦l±skie 51

PE£NE PODSUMOWANIE W STATYSTYKACH WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW

SYLWETKI WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW

Trochê Historii

           
rok
okres
kat.
Sporty
Organizator...............
Miasto
 Mistrz
Trener..Mistrzów
MVP.................
ocena
2017
Marzec
u14
Zimowe
Ma³opolskie
Wieliczka
2003
Wielkopolskie
Jakub Czwakiel
A. Wisniewski
****
2016
Luty
U14
Zimowe
Dolno¶l±skie
Ole¶nica
2002
¦l±skie
Andrzej Bartosz
Kacper K³aczek
****
2015
Marzec
U14
PZKosz
Warmiñsko-Mazurskie
Gi¿ycko
2001
Dolno¶l±skie
£. DzierkowskiM. Kaszowski
****
2014
Lipiec
U15
Halowe/letnie
Dolno¶l±skie
Wa³brzych
1999
Lubuskie
£. Rubczyñski
K. M±kowski
*****
2013
Lipiec
U15
Halowe/Letnie
£ódzkie
Kutno
1998
Wielkopolskie
M. Górniak
M. Kurpisz
***
2012
Lipiec
U15
Halowe/Letnie
Ma³opolskie
Wieliczka
1997
Wielkopolskie
C. Kurzawski
W Fr±ckowiak
****
2011
Maj
U15
Halowe
Podlaskie
Zamrów
1996
Wielkopolskie
K. WilkoszK. Zywert
**
2010
Maj
U15
Halowe
Mazowieckie
Pruszków
1995
Wielkopolskie
K.  WilkoszD Jeszke
*
2009
Maj
U15
Halowe
¦wiêtokrzyskie
Kielce
1994
Pomorskie
J.Szymkiewicz
J. Grzeliñski
**
2008
Maj
U15
Halowe
Dolno¶l±skie
Wa³brzych
1993
Dolno¶l±skie
S. Potoczny
P.Nied¼wiedzki
***

Wszystkie Fina³y zaliczyli: Dolno¶l±skie, Kujawsko-pomorskie, Mazowieckie i Ma³opolskie
Raz nie byli: ¦l±skie (1995) Wielkopolskie (1999)
Dwa razy nie byli: Pomorskie (1993 i 2002) Podkarpackie  (2001 i 2003)
Raz byli: Lubelskie, Zachodniopomorskie (2002)
Dwa razy byli: Lubuskie  (1993 i 1999) £ódzkie (1999 i 2003) Zachodniopomorskie (2002 i 2003)
Wcale nie byli: Podlaskie, ¦wiêtokrzyskie, Warmiñsko-Mazurskie i Opolskie

Ranking (z³oto 5 pkt. srebro 3 pkt. III miejsce 1 pkt
1 Wielkopolskie 5+5+5+5+5+3 = 28
2 Dolnosl±skie 5+5+3+1+1=1 = 16
3 Mazowieckie 3+3+3+1+1 = 11
4 ¦l±skie 5+3 = 8
5 Pomorskie 5+1 = 6
6 Podkarpackie 3+ 3 = 6
7 Kujawsko-Pomorskie 3+1+1+1 = 6
8 Lubuskie 5
9 Ma³opolskie 3
 


  
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
45
45
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi