News: U-14 MP 2017 MLODZICY rocz.2003/04 przed æwieræfina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 04:11:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-14 MP 2017 MLODZICY rocz.2003/04 przed æwieræfina³ami
U-14 M³odzicy St.
 113 zespo³ów z ca³ego kraju zg³osi³o siê w tym sezonie do rozgrywek o Mistrzostwo Polski M³odzika U14.Najwiêcej zespo³ów mamy w strefach: Bydgoszcz i  Warszawa po 19 zespo³ów. Województwo Opolskie nie zg³osi³o dru¿yny, a ¦wiêtokrzyskie tradycyjnie jedn± dru¿ynê,. Najwiêksz± ligê ma województwo ¦l±skie. Basket Gorzów, 7 Sopot, Ochota Warszawa, MOSiR Bielsk Podlaski, TKM W³oc³awek, £KS £ód¼ i Wis³a Kraków to zespo³y bez pora¿ki w tym sezonie.Za nami OOM I 11 Turniejów towarzyskich (jeszcze przed MP 3 w Inowroc³awiu, Ostrowie Wielkopolskim i Wieliczce.
W rozgrywkach MP U16 sezon 2016/2017 udzia³ dla 32 dru¿yn

TERMINY:

24.IV.2017 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
26.IV.2017  przyznanie organizacji æwieræfina³ów, Losowanie grup
12-14.V.2017 Æwieræfina³y
17.V.2017 przyznanie organizacji pó³fina³ów, losowanie grup
2-4.VI.2017 Pó³fina³y
2-4.VI.2017 przyznanie organizacji Fina³ów
14-18.VI.2017  Fina³y ?


STREFA: WROC£AW (14) Liga  Dolno¶l±skie (9) Liga Lubuskie (5)

 LIGA DOLNO¦L¡SKA - koniec rozgrywek
1 WKK Wroc³aw    16 / 31
2
¦l±sk  Wroc³aw I   16 / 31
3 Sudety Jelenia Góra    16 / 28
4 Turów Zgorzelec  II  16 / 26

5 Górnik Wa³brzych    16 / 24
6 Turów  Zgorzelec I   16 / 21
7 LZS Blues Jelcz-Laskowice   16 / 20
8 ¦l±sk Wroc³aw II   16 / 18
9 Gimbasket Wroc³aw    16 / 18


LIGA LUBUSKA -
koniec rozgrywek
1 Basket Gorzów Wlkp. 12 /24        
2 Zastal  Zielona Góra I  12 /22 
       
3 Chromik ¯ary 12 /19  (dru¿yna wycofa³a siê z rozgrywek)
4 Zastal Zielona Góra II    12 / 17            
5 SKM Nowa Sól   12 / 14   

STREFA:
1 WKK Wroc³aw    14 / 26   ORGANIZATOR ÆWIERÆFINA£ÓW
2
Basket" Gorzów Wlkp.    14 / 26   
3 ¦l±sk Wroc³aw    14 / 25       
4 Zastal I Zielona Góra  14 / 22 
5 Sudety Jelenia Góra    12 / 17       
6 Turów Zgorzelec    14 / 18       
7 Zastal II Zielona Góra 14 / 16       
8 SKM Nowa Sól    14 / 12   

STREFA: GDAÑSK (19) Liga Pomorska (12) Liga Warmiñsko-Mazurskie  (7)

 LIGA POMORSKA
1 UKS 7 Trefl I Sopot    14 / 28        
2 Czarni S³upsk 14 / 26       
3 Basket Kwidzyn    14 / 24      
4 Jedynka Pelplin    14 / 22 
5 Gdyñska Akademia Koszykówki I    14 / 18   
6 SNRRPK Bryza Pruszcz Gdañski    14 / 18       
7 De La Salle Gdañsk    14 / 15    
8 Basket Ósemka Wejherowo     14 / 15   

 LIGA WARMIÑSKO-MAZURSKA
1 UKS NENUFAR 5 E³k    9 / 17    
2 Junior Basket Club Olsztyn    9 / 17        
3 TSK RO¦ Pisz    9 / 14        
4 UKS Trójeczka Olsztyn    9 / 12        
5 KS Polonia Pas³êk    10 / 10        
6 KS AS Mr±gowo    8 / 8    

*Fina³ strefowy (gospodarz Mistrz Warmiñsko-Mazurskie ) 21-23.IV.2017
Junior Basket Olsztyn - UKS Nenufar 5 E³k  60 : 45
KS Jedynka Pelplin - UKS 7 Trefl Sopot   33 : 91
MTS Basket Kwidzyn - STK Czarni YANKEES S³upsk  52 : 73 
Junior Basket Olsztyn - KS Jedynka Pelplin  64 : 52
MTS Basket Kwidzyn - UKS Nenufar 5 E³k  80 : 56 
STK Czarni YANKEES S³upsk - UKS 7 Trefl Sopot   70 : 77
Junior Basket Olsztyn - MTS Basket Kwidzyn  55 : 51
STK Czarni YANKEES S³upsk - KS Jedynka Pelplin 104 : 31
UKS 7 Trefl Sopot - UKS Nenufar 5 E³k  103 : 27
Junior Basket Olsztyn - STK Czarni YANKEES S³upsk  47 : 72
UKS 7 Trefl Sopot - MTS Basket Kwidzyn  78 : 55
UKS Nenufar 5 E³k - KS Jedynka Pelplin   47 : 60
KS Jedynka Pelplin - MTS Basket Kwidzyn 64 : 58
UKS Nenufar 5 E³k - STK Czarni YANKEES S³upsk  48 : 98
Junior Basket Olsztyn - UKS 7 Trefl Sopot  54 : 92

1 UKS 7 Trefl Sopot 10 pkt. 
ORGANIZATOR ÆWIERÆFINA£ÓW
2 Czarni S³upsk 9 pkt
3 Junior Basket Olsztyn 8 pkt.
4 Jedynka Pelplin 7 pkt.

5 Basket Kwidzyn 6 pkt.
6 Nenufar E³k 4 pkt.


STREFA: WARSZAWA (19)
Liga Mazowiecka  (14) Liga Podlaska  (5)

 LIGA MAZOWIECKA
1 Ochota Warszawa 10 / 20       
2 GIM 92 Ursynów Warszawa 10 / 17  
3 Piotrówka I Radom 10 / 16        
4 Polonia Warszawa 10 / 15
 
5 MKS Grójec     10 / 12        
6 La Basket Warszawa 10 / 10

 
 LIGA PODLASKA: koniec rozgrywek
1 MOSiR Bielsk Podlaski 8 / 16         
2 SPK Bia³ystok     8 / 13         
3 ¯ubry Bia³ystok     8 / 10 
4
Batory 18 Bia³ystok     8 / 10   (zespó³ wycofa³ siê z Play-Off)     
5 Dziewi±tka £om¿a     8 / 7  PLAY-OFF
Polonia Warszawa  - MOSiR Bielsk Podlaski  53 : 60 /  41 : 74
Piotrówka Radom - SPK Bia³ystok  93 : 42 /  56 : 45
¯ubry Bia³ystok - Gim 92 Warszawa  44 : 67 / 49 : 76
MKS Ochota - Batory Bia³ystok 20 : 0 / 20 : 0

Turniej o rozstawienie do æwieræfina³ów MP U14

MKS Ochota Warszawa - MKS Piotrówka I Radom  110 : 44
MOSiR Bielsk Podlaski - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  46 :76
MKS Piotrówka I Radom - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  40 : 56
MKS Ochota Warszawa - MOSiR Bielsk Podlaski  93 : 67
MOSiR Bielsk Podlaski - MKS Piotrówka I Radom 75 : 50
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - MKS Ochota Warszawa  74 : 80

1 MKS Ochota Warszawa 6 pkt. ORGANIZATOR ÆWIERÆFINA£ÓW
2 Gim 92 Ursynów Warszawa 5pkt.
3 MOSiR Bielsk Podlaski 4 pkt.
4Piotrówka Radom 3 pkt.


STREFA: POZNAÑ (14)
Liga Wielkopolska (8) Liga Zachodniopomorska (6)

 LIGA WIELKOPOLSKA:
1 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 23       
2 Basket Team Opalenica 22      
3 MKK Gniezno 19
4 Biofarm BJ Poznañ 19       
5 Pyra Poznañ 17       
6 Rawia Rawicz  20 (PK)       
7 Kosz Kalisz 15 (PK)    
8 Sokó³ Miêdzychód 15

 LIGA ZACHODNIOPOMORSKIE:
1 Wilki Morskie Szczecin 10 / 20
2 Basket Koszalin 10 / 18
3 ¯ak Koszalin    10 / 16

4 Basket Szczecinek    10 / 13
5 Kotwica 50 Ko³obrzeg   10 / 12
6 Spójnia Stargard    10 /11


TERMINARZ II RUNDY

KK WILKI MORSKIE - MKK GNIEZNO  56 : 64   / ?  
MKK BASKET KOSZALIN - BASKET TEAM  53 : 82
KK WILKI MORSKIE - KASPROWICZANKA  80 : 62 / ?
MKK BASKET KOSZALIN - MKK GNIEZNO  48 : 66
KK WILKI MORSKIE - BASKET TEAM  79 : 68  / ?
MKK BASKET KOSZALIN - KASPROWICZANKA  50 : 60

BASKET TEAM - MKK BASKET KOSZALIN  77 : 41
SKLEP POLSKI MKK  -  KK WILKI MORSKIE  72 ; 73
KASPROWICZANKA  -  KK WILKI MORSKIE  65 : 78
SKLEP POLSKI MKK  -   MKK BASKET KOSZALIN
KASPROWICZANKA    MKK BASKET KOSZALIN
BASKET TEAM        KK WILKI MORSKIE  75 : 56

TABELA


1. KK WILKI MORSKIE Szczecin     18 pkt.
ORGANIZATOR ÆWIERÆFINA£ÓW
2. UKS KASPROWICZANKA Ostrów Wlkp. 18 pkt.
3. BASKET TEAM Opalenica     17 pkt.
4. SKLEP POLSKI MKK Gniezno    14 pkt.  
  
5. MKK BASKET Koszalin   11  pkt.


STREFA: BYDGOSZCZ (19)
Liga Kujawsko-Pomorskie (6) Liga £ódzkie (13)

 KUJAWSKO-POMORSKIE
1 TKM W³oc³awek 10 / 20        
2 SKS Kasprowicz 10 / 17
   
3 Tward Pierniki Toruñ 10 / 16         
4 Novum Bydgoszcz 10 / 15    
5 Sokó³ Pako¶æ     10 / 12         
6 Astoria Bydgoszcz 10 / 10


 LIGA £ÓDZKA
1 £KS Szko³a Gortata  12 /24        
2 AZS PWSZ  Skierniewice 12 / 20
       
3 PKK 99 Pabianice   12 / 15       
4 Start £ód¼  13 / 12   

* Dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej ligi zagraj± w finale strefy
z czterech dru¿yn do rozgrywek centralnych awansuj± 3 dru¿yny

£KS Szko³a Gortata £ód¼ - AZS PWSZ Skierniewice  54 : 38
TKM W³oc³awek - SKS Kasprowicz Inowroc³aw   93 :70
SKS Kasprowicz Inowroc³aw - £KS Szko³a Gortata £ód¼   69 : 90
TKM W³oc³awek - AZS PWSZ Skierniewice  80 : 36
AZS PWSZ Skierniewice - SKS Kasprowicz Inowroc³aw    + 4 Inowroc³aw
TKM W³oc³awek - £KS Szko³a Gortata £ód¼    +15 W³oc³awek


1 TKM W³oc³awek 6 pkt. 
ORGANIZATOR ÆWIERÆFINA£ÓW
2 £KS £ód¼ 5 pkt.
3 Kasprowicz Inowroc³aw 4 pkt.
4 AZS PWSZ Skierniewice  3 pkt


 STREFA: KATOWICE (11) Liga  ¦l±skie (11) Opolskie (0)
 
1 MOSM Bytom 20/ 38    ORGANIZATOR ÆWIERÆFINA£ÓW
2 MKKS Rybnik 20 / 38 
3 MKS D±browa Górnicza 20 / 36   
4 MOSM Tychy 20 / 36
  
5 ¯AK ¯ory 20 / 30
6 KKS Tarnowskie Góry 20 / 28   
7 UKS SP 27 Katowice 20 / 27   
8 MCKiS Jaworzno 20/ 26 
9 GTK Gliwice 20 / 26   
10 MCKS Czelad¼ 20/ 21
11 Pogoñ Ruda ¦l±ska 20 / 19

  STREFA: KRAKÓW (9) WSPÓLNA LIGA:  Ma³opolskie (8) ¦wiêtokrzyskie (1)

1 Wis³a Kraków    15 / 30  ORGANIZATOR ÆWIERÆFINA£ÓW
2 Regis Wieliczka 16 / 28
3 Cracovia Szko³a Gortata Kraków 16 / 17
4
Korona Kraków    15 / 24
5 MUKS 1811 Unia Tarnów    15 / 24
6 Kadet O¶wiêcim 15 / 19
7 MKS Gorlice    15 / 19
8 ST Nowy S±cz    15 / 18
9 MKK MDK Kielce 16 / 14

  STREFA: RZESZÓW (8) liga Podkarpackie (4) Liga Lubelskie (4)

Tabela rozgrywek wspólnych
1 Ku¼nia Koszykówki I St. Wola   10 / 18 
ORGANIZATOR ÆWIERÆFINA£ÓW  
2 KADET Bia³a Podlaska   10 / 17    
3 Pi±tka Start I Lublin   10 / 16    
4 Politechnika  Rzeszów    10 / 15
   
5 Pi±tka Start II Lublin     10  / 12    
6 Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l   10 / 11


Przygotowa³ Zibi
Komentarze
Jaszczurka dnia marzec 12 2017 21:45:31
Dane z Warmiñsko-Mazurskiego s± ze stanu na 2 stycznia, a mamy ju¿ po³owê marca. Ciekawe, czy jest szansa, ¿eby kto¶ w tym zwi±zku chocia¿ raz w miesi±cu aktualizowa³ wyniki i tabele?
paolo69 dnia marzec 14 2017 08:19:20
A gdzie ten wielki Przemy¶l, co¶ s³abo, U-14, U-16, jak widaæ jak siê kilku zawodników nie podkradnie to s³abo to wygl±da, a taki wielki o¶rodek ponoæ.........
ToniK dnia marzec 14 2017 19:51:54
Z tego co wiem, to U14 graj± rocznikiem m³odszym...
Jaszczurka dnia marzec 16 2017 11:30:15
1-4 czerwca - fina³ Energa Basket Cup
2-4 czerwca - pó³fina³y MP

Ciekawe, ilu zawodników z rocznika 2004 stanie przed dylematem: szko³a czy klub. I czy w ogóle bêd± mieli wybór, czy kto¶ za nich zdecyduje? Szko³y walcz± o pieni±dze, wiêc...
Czy naprawdê PZKosz i SZS nie s± w stanie tak uzgodniæ terminów, ¿eby sobie nie wchodziæ w szkodê? Dwa lata fina³ Energa Basket Cup pokry³ siê z terminem fina³ów MP U14 i pokrzywdzona zosta³a zdaje siê "tylko" jedna dru¿yna, której nie mogli wspomóc rok m³odsi koledzy. Efekt by³ niestety widoczny.
ToniK dnia marzec 16 2017 15:25:00
Dwa lata temu Sopot nie móg³ skorzystaæ z kilku graczy, Ostrów z jednego rpierwszo pi±tkowegor1; Kacpra. ¦miem twierdziæ, ¿e z Kacprem wygraliby¶my w pó³finale z Toruniemr30;. Ale to ju¿ historiar30;
Teraz ponowna kolizja terminów i to na poziomie pó³fina³ów, wiêc mo¿liwo¶æ eliminacji zawodników z jednej z imprez jest dwa razy wiêksza.
PZKOSZ wcze¶nie og³asza terminy centralne, ale w przypadku U14, powinni to uzgodniæ z SZS. Wiem, ¿e fina³ Energii to du¿e przedsiêwziêcie i trzeba zarezerwowaæ terminy w Gdañsku, ale przy odrobinie dobrej woli dzia³aczy jest to do dogadaniar30;.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
GTK Gliwice  r.96/97
GTK Gliwice r.96/97
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi